Archiv 2003

Podblanický hudební podzim [3/2003]

Již devatenáctý ročník festivalu Podblanický hudební podzim a jeden koncert poprvé v Křečovicích. Tato největší regionální kulturní akce na Benešovsku ale i v celém Středočeském kraji, je odpočátku spjata s osobností barokního skladatele, louňovického rodáka Jana Dismase Zelenky. Festival se ale hlásí i k širším hudebním tradicím kraje, vyznačeným například jmény J. Suka, Z Fibicha, Z. Heřmana a dalších (Vivaldi, Bach, Dvořák,...).

V Křečovicích byl koncert v kostele sv. Lukáše 27.září 2003 v 18hod. Účinkovalo Sukovo kvarteto ve složení:

Ivan Štraus - I.housle
Ludvík Hašek - II.housle
Karel Řehák - viola
Jan Štros - violoncello

Zazněly skladby skladatelů

 • Pavel Vranický: Smyčcový kvartet D dur.
  Allegretto
  Menuetto
  Adagio
  Rondo.Allegro non troppo
 • Antonín Dvořák: Drobnosti op.75A pro dvoje housle a violu
  Cavatina
  Capriccio
  Romanza
  Elegia
 • Josef Suk : Smyčcový kvartet B dur, OP op.11
  Allegro moderato
  Intermezzo.Tempo do marcia
  Adagio ma non troppo
  Allegro giocoso

Sukovo kvarteto

Tento soubor byl založen členy České filharmonie pod názvem Kvarteto symfoniků v roce 1968. V roce 1970 přijalo se souhlasem dědiců Josefa Suka nynější jméno a s ním i závazek propagovat zejména českou soudobou tvorbu a dílo Josefa Suka zvlášť.

Novotný Pavel

Tělovýchovná Jednota VLTAVAN KŘEČOVICE [3/2003]

„Sportu zdar, fotbalu zvlášť!“ - vážení přátelé.

V našem Vltavanu nastaly, od posledního příspěvku, jisté změny.
Skončily fotbalové soutěže ročníku 2002/2003. Naše družstvo dospělých se v závěrečné tabulce 4.A třídy umístilo na 3.místě, když z 21 utkání zvítězilo 11x , remizovalo 2x a 8x bylo poraženo a to vše se skórem 70:44 vstřelených a obdržených gólů.Družstvo našich starších žáků se v závěrečné tabulce okr.soutěže st. žáků umístilo na 6.místě, když z 18 utkání 7x zvítězilo, 3x remizovalo a 8x bylo poraženo a to vše se skórem 60:49 vstřelených a obdržených branek.

Do nového soutěžního ročníku 2003/2004 výbor TJ přihlásil do okresních soutěží družstvo dospělých, do 4.třídy a - po pečlivé rozvaze - družstvo žáků do okresního přeboru mladších žáků.

(tímto soutěžním rokem musíme v naší TJ překlenout období, kdy v naší obci nemáme dostatek žáků věkem starší žák - tj. 12 až 14 let, ale mohli jsme vytvořit družstvo mladších žáků - tj. 10 až 12 let - to znamená děti narozené v roce 1991 a mladší)

Naše žákovské družstvo by mělo v tomto ročníku startovat asi v tomto složení: Brankář: Krištof Ondřej, obránci: Katič Václav, Hrdinka David, Pitelka Václav, Bílek Josef, záloha: Mařík Petr-kapitán družstva, Kovárna Martin, Staněk Martin, Růžičková Renata, útok: Hůlková Klára a Kareš Michal.

- dále jsou připraveni náhradníci: Hůlková Dana, Jindrák Petr, Jonáš Michal, Šeba Martin a Krymlák David.

Družstvo dospělých bylo posíleno na postu brankáře, kde se bude nově příchozí posila, pan Klípa Petr střídat se stávajícím brankářem, panem Kruchňou Tomášem a spolu s celým „manšaftem“ budou usilovat o postup do vyšší třídy soutěží. Bude-li plnit družstvo toto své předsevzetí správným přístupem k utkání a poctivým tréninkem, výbor TJ jim bude i nadále vytvářet ty nejlepší možné podmínky v rámci možností TJ.

Družstvo stolního tenisu je přihlášeno do okresní soutěže a to v nezměněné sestavě, pod vedením Vládi Brejšky.

Výbor TJ si na své ustanovující schůzi v únoru 2003, stanovil jisté priority své činnosti a činnosti celé TJ. Mimo jiné v bodě 2. se výbor TJ zavazuje k dotvoření našeho sportoviště k tomu, aby odpovídalo všem požadavkům fotbalových norem. To se snažíme plnit a je to náš stálý úkol. Různé vylepšení na našem sportovišti, stálý návštěvník jistě zaznamenal. Věřte, že se nic nového nerodí nikdy jednoduše.

(také jste se jistě doslechli, že nám nějaký vandal ukradl nově zakoupenou a instalovanou záchytnou síť za brankou a to v ceně 4000,- Kč - síť jsme zakoupili novou)

Také jsem oslovili podnikatele a sympatizanty o finanční příspěvek na dovybavení našich kabin o el.centrálu a zakoupení plynové Karmy na ohřev vody do koupelny v kabinách. Různí podnikatelé a sympatizanti k naší žádosti o příspěvek přistoupili - tak jak to v životě chodí - různě. Proto na tomto místě výbor TJ cítí potřebu vřele poděkovat všem, kteří pochopili smysl naší práce a v rámci svých možností přispěli.
Jsou to zejména:
Jenšík Milan, Lomoz Václav, Plachý Stanislav, Průša Stanislav, Kolumbus Petr, Pechač Pavel, Pinkas Josef, Růžička Franta, Souček Karel, Koblížek Standa a firma HOSS. Děkujeme vám všem, za projevené sympatie, za věcné finanční dary i osobní pomoc.

Také jsme se ale setkali s nepochopením a dokonce i s výtkami, že výbor TJ nepracuje dobře, že „já již k této TJ nic necítím, nemám ji rád „ apod. Nás takovéto prohlášení hrozně mrzí, protože já osobně jsem toto slyšel od bývalého výborného hráče TJ Vltavan, který v minulosti věnoval svůj fotbalový um této naší TJ a mnoho volného času věnoval k vybudování a vylepšení zázemí fotbalu v Křečovicích.(Nevyčítej nám hochu, že děláme něco špatně (vždycky se dá všechno dělat jinak a líp), rozhlédni se kolem sebe a uznej třeba naší snahu o vylepšení celé naší činnosti, vždyť my vlastně pokračujeme i ve tvé práci. Ale přesto ti v žádném případě tvůj nárok na názor nemáme za zlé, jenom nás tvoje nepochopení mrzí).

My víme co tě nejvíc „štve“ a věř tomu, že výbor TJ na tuto nejen tvoji připomínku reagoval tímto prohlášením:


Prohlášení výboru TJ VLTAVAN KŘEČOVICE

Čas od času se v naší TJ množí snahy o ovlivňování složení soupisky družstva a aktuálního složení družstva k jednotlivým utkáním. Výbor TJ se od těchto snah, které vnášejí neklid a nervozitu dovnitř fotbalového dění v naší TJ, distancuje a vydává k této problematice toto oficiální stanovisko:

Výbor TJ si je vědom, že není v současné době v možnostech TJ, aby bylo možné složení družstva dospělých jenom z odchovanců TJ Vltavan Křečovice a proto vítá starty a hostování hráčů v naší TJ z okolních obcí a měst.

Výbor TJ si je vědom, že ochota těchto hostujících hráčů umožňuje v současné době zachování fotbalu v Křečovicích v kategorii dospělých.

Výbor TJ doporučuje vedení družstva, aby pokračovalo ve snaze zabudování odchovanců TJ Vltavan Křečovice do složení družstva.

Přes toto doporučení výbor TJ prohlašuje, že aktuální složení družstva k jednotlivým utkáním je jenom věcí vedení družstva, tzn. trenér+vedoucí družstva.

Výbor TJ děkuje všem aktivním hráčům za reprezentaci TJ VLTAVAN a obce Křečovice.

Projednáno a schváleno na výborové schůzi TJ Vltavan Křečovice dne 9.května 2003


Toto prohlášení jsme pro všechny příznivce nechali vyvěsit v místním hostinci „U Táni“. kdo se chtěl s ním seznámit, tak se seznámil. Věřte prosím všichni, že výbor TJ nechce a nikdy nebude mluvit do aktuálního složení družstva k utkání.

Ještě jednou velmi děkujeme všem příznivcům naší TJ, velmi děkujeme našemu Obecnímu úřadu v Křečovicích a naším zastupitelům za vždy včasnou a vydatnou pomoc při realizaci našeho bodu programu č.1, který říká, že „...bereme a přijímáme ten bod Volebního programu zastupitelstva obce pro rok 2003, že TJ Vltavan Křečovice je chápán jako hlavní garant zajišťování sportovního vyžití mládeže v naší obci.“ Naše práce směřuje a bude vždy směřovat k naplnění tohoto bodu.

Velké úsilí stálo všechny naše aktivní členy, dát po deštivé a kruté zimě, hřiště a hrací plochu do přijatelné podoby. Můžu s klidným srdcem prohlásit, že hrací plocha je schopná a i když v tomto horkém a suchém létě nemůžeme trávník zavlažovat, jeho kvalita je relativně dobrá.Věnujeme tomu velké úsilí a hodně financí (travní semeno, hnojivo, chemie k ničení plevele).

Přejeme si na závěr ať se zlepší komunikace mezi naší TJ a našimi příznivci a bývalými hráči TJ, ať naše družstvo chlapů postoupí (nebo se o to bude snažit adekvátním úsilím), ať se daří našim mladým žákům v přeboru okresu BN, ať se daří také družstvu stolního tenisu v okr.soutěži a ať nepovoluje (zatím) velmi dobrá kvalita části našich členů TJ.

K tomu, aby se našim družstvům dařilo v soutěžích, potřebují vaší pomoc a podporu. Pojďte v hojném počtu naše muže i žáky podpořit svojí přítomností na utkáních na našem hřišti. Jste všichni srdečně zváni. (FUNGUJE I KANTÝNA !!)

Těšíme se na vás!

Proto všem a se všemi společně: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“

Jaroslav Hůlka
předseda TJ

Vysídlení Křečovicka [3/2003]

Koncem letošního roku, přesně 31.prosince 2003 uplyne šedesát let, kdy obec Křečovice a osady v dnešních hranicích obecního úřadu byly liduprázdné a opuštěné. Okupace naší vlasti v letech 1938-1945 způsobila kromě nesčetných individuelních případů nucené emigrace i hromadné přesuny obyvatelstva bezprostředně po mnichovském diktátu ale i později. V srpnu 1940 byla protektorátní vláda seznámena s tím, že říšská branná moc zamýšlí rozšířit stávající vojenská cvičiště v Milovicích, Brdech a Vyškově. Za tímto účelem je třeba evakuovat některé vesnice v jejich okolí. O zřízení vojenského cvičiště mezi Vltavou a Sázavou se vůbec nejednalo.

Na Milovicku - vysídleno pět obcí se třemi osadami úplně a dvě obce částečně - cca 5 300ha.

V Brdech - vysídleno osm obcí a čtyři osady úplně, částečně čtyři obce a jedna osada - cca 7 400ha.

Na Vyškovsku - vysídleno dvacet čtyři obcí s jedenácti osadami úplně a jedna obec částečně - cca 27 100ha.

Na Vyškovsku se týkalo stěhováním jen českých obcí . V těchto třech případech se mohlo mluvit o rozšíření vojenských cvičišť.

K největší evakuaci došlo v prostoru mezi Vltavou a Sázavou.

Vystěhování postihlo padesát devět celých obcí s jejich osadami a dvanáct obcí částečně - cca 44 000ha. Byla to nejrozsáhlejší migrační akce, kterou u nás Němci v letech okupace provedli. Stalo se to v pěti etapách. První etapa měla termín vystěhování do 15.září 1942 a poslední pátá do 1.dubna 1944.

Počátkem roku 1942 se v kraji objevují ilegální letáky na kterých je kromě jiného nakreslen plánek území, které má býti vystěhováno (viz. mapka).

Dne 18.února 1942 odjela deputace obyvatelstva do Prahy. Nic konkrétního se od protektorátní vlády nedověděla - vše je prý šeptanda. Již 14.března 1942 byla vydána první vyhláška o vystěhování. V první etapě bylo možno si vzít nějaký svůj majetek. V dalších etapách už dobytek, koně, píce, obílí a stroje zůstávají SS hofu. Tento majetek je označen symbolem SS. Koně vypálením na kopytech, stroje barvou. Ve třetí vysídlovací vyhlášce byla doložka, že někteří občané mohou zůstat jako zemědělští dělníci a živnostníci. Těm kteří zůstali, byl jejich majetek vyvlastněn a většinou stejně nezůstali ve svém domě ani v obci svého bydliště. Vystěhovalci se snažili usadit někde poblíž. To se vždy nedařilo a tak mnohé rodiny byly nuceny se přestěhovat do vzdálených okresů. Někde se setkávaly s živou účastí a soucitem, jinde se jich lidé báli v domnění, že evakuace je trestem.

Postupným rozšiřováním území určeného k vystěhování pomalu vycházelo najevo, že vojenské cvičiště nebude na celém území. Vznikají zde totiž kromě vojenských skladů, letiště SS hofů i pracovní a koncentrační tábory.

Křečovicko bylo vystěhováno ve třetí a čtvrté etapě:
28.června 1943 vyšla vyhláška č.j.561/9 ai43 nařizující vystěhování (mino jiné obce)….Živohošť s osadami Živohošť(část na pravém břehu Vltavy) a Üstí, Nahoruby s osadami Nahoruby a Poličany, Krchleby s osadami Krchleby a Lhotka, Vlkonice s osadami Vlkonice a Stražovice, Křečovice s osadmi Křečovice, Skrýšov a Zhorný,… Vystěhování do 31.prosince 1943.

24.června 1943 vyšla vyhláška č.j.561/6 ai43 nařizující vystěhování (mino jiné obce)…Hořetice s osadami Hořetice, Brdečný, Hůrka a Hodětice….Vystěhované do 31.10.1943.

Jednotlivé vesnice de fakto přestávaly právně existovat. Byly pouze SS dvory. V čele těchto dvorů byl správce se svým šafářem po případě s adjunktem a jednotlivými odpovědnými partáky. Právně i čeští pracovníci na SS dvorech podléhali německé policii a uvnitř cvičiště i německé policii SS, kterým se přezdívalo „slintáků“ (neboť nosili kolem krku na řetízku plechový půlměsíc s označením). Život v území také ztěžovala ostrá střelba. Zvláště nebezpečná pak pro dělníky v lese i na poli okolo dopadového území. Cvičiště bylo úplně uzavřeno po hranicích území deseti stanicemi německých četníků. Stanice byla i u přívozu v Živohošti.

Jak probíhaly zemědělské práce - žně - u SS hofu Nahoruby.

Uvádím ve stručnosti podle zápisu kronikáře. Sklízet obilí bylo z obcí Nahoruby, Krchleby, Křečovice, Vlkonice, Stražovice, Brdečný, Zádolí, Spolí, Břevnice a Hůrka Kapinos. Na tuto plochu bylo málo lidí a proto 26.července 1944 bylo přivezeno 50 vojáků, kteří jsou ubytováni po prázdných usedlostech v Krchlebích. Potom přijíždějí koně s žacími stroji z jiných dvorů. Vojáci takto posečené obilí vázali a vozili do stohů, kterých bylo postaveno 31. To bylo obilí, které se nestačilo vymlátit do podzimního setí.

Koncem prosince je nařízeno, že do 6.ledna 1945 musí být oněch 31 stohů vymláceno. Mlátilo se na tři směny po osmi hodinách. V jedné směně byl vždy šafář, patnáct osob a dva potahy. Mlátilo se za mrazu i sněhových vánic. Stohy byly promoklé a zmrzlé, a tak se kládami rozlamovaly, kopaly a vozily k mlátičce. Vymlácená sláma se v noci pálila, aby bylo vidět na mlácení.

Koncem října 1944 projížděl naším krajem K.H.Frank, uviděl ještě obilí nesklizené. Nařídil, že když nebude obilí sklizeno budou všichni správci postříleni. Zaměstnanci SS hofu s koňskými i volskými potahy a ostatní lidé sekali a sváželi za každého počasí posečené obilí do lesů a struh, jen aby bylo s polí svezeno. Dožínky byli na „Perculi“ 10.listopadu 1944.

Jen díky průběhu války se nenaplnily plány, které A.Hitler sám již v létě 1932 na schůzi vyšších nacistických činovníků prohlásil v přítomnosti Darrého, Rauschninga a jiných: „Českomoravská pánev bude kolonizována německými sedláky. Čechy vystěhujeme na Sibiř, nebo do oblasti Volyňska. Ze střední Evropy musí odejít.“ (H.Rauschning, Gesprache mit Hitler. I. Auflage, Europa Verlag New York 1940, Hitler str.42). Nebo K.H.Frank v srpnu 1940: „Zřízením protektorátu nelze považovat český problém za vyřešený, naopak byl zahájen počátek procesu.“./p>

Rudá armáda se objevila v Živohošti 11.května 1945. Byla to jedna část 7 gardové armády II.ukrajinského frontu. Ale už začátkem května se někteří odvážlivci začínali navracet do svých původních domovů. Vítaly je pobořené zdi, vyražená okna a dveře. Zůstala zpustošená pole a všude kolem číhala smrt v podobě min a granátů. Začátky nového života na bývalém cvičišti nebyly lehké.

Vysvětlivky k mapce: č.13. Hořetice poč.obyv. 244 os. vystěhovalo se 24 os. tj. 9,8 %
č.24. Krchleby poč.obyv. 200 os. vystěhovalo se 57 os. tj. 28,5%
č.27. Křečovice poč.obyv. 386 os. vystěhovalo se 182 os. tj. 47,1%
č.34. Nahoruby poč.obyv. 291 os. vystěhovalo se 96 os. tj. 32,9%
č.66. Vlkonice poč obyv. 309 os. vystěhovalo se 149 os. tj. 48,2%
č.71. Živohošť poč.obyv. 113 os. vystěhovalo se 19 os. tj. 20,2%
Celkem se odstěhovalo 527 osob a na práci v zabraném území zůstalo 1 543 osob.

Literatura: S. Staněk: Evakuace území mezi Vltavou a Sázavou za okupace. SVPP 1973. J. Hertl:Dějiny vystěhovaného kraje mez Vltavou za okupace v letech 1942 - 1945. SVPP 1957 J.Hertl, J.Charvát, J.Petráň, Č.Reinštein, J.Tywoniak: Podblanicko proti okupantům.

Novotný Pavel

Sloupek z fary [3/2003]

Čas prázdnin, dovolených a čas žní máme už za sebou. Čeká nás sklizeň toho, co nám Boží prozřetelnost dala v tomto roce. Prožívali a prožíváme opravdu horké tropické léto téměř celé čtyři měsíce. Máme za co Bohu děkovat, že nás zachránil od bouřek a jiných pohrom.

V době prázdnin děti i mládež naší farnosti byly na táboře na Hrádku u Vlašimi, kde díky obětavosti našich rodičů, mládeže a volontéru prožily hezké dny.

V neděli 24.srpna jsme se zúčastnili rozloučení za účasti biskupa Karla Herbsta s volontéry Hankou, Martinem a Jirkou. Děkujeme jim za věnovaný čas dětem ve škole, mládeži a celé naší farnosti a přejeme jim dalším úspěchy ve studiu i v životě. Pamatujme na ně v našich osobních modlitbách i vzpomínkách.

Nový Farář

Od 1. července 2003 ve farnosti Křečovice a také Maršovice a Vojkov je nový pan farář - duchovní správce P. Kazimierz Duš. Přišel na místo P. Jana Dlouhého, který byl přeložen do farnosti Vlašim.

P. Kazimierz působil v Rakovnickém vikariátě jako farář v Lánech a současně spravoval farnosti Nové Strašecí, Mšec, Řevničov a Srbeč.

P. Kazimierz pochází z Polska z Tarnovské diecéze, narozený 1954, ukončil teologickou fakultu v Tarnově, vysvěcen na kněze 1981. V Polsku - diecéze Tarnovská - působil jako kaplan ve čtyřech farnostech 13 let.

Na výzvu arcibiskupa - kardinála Miloslava Vlka o výpomoc při pastoraci v našich diecézích, biskup Tarnovské diecéze souhlasil s výzvou a vyslal ty kteří byli ochotni pomáhat v pastoraci v Čechách.

Od srpna 1993 působí P. Kazimierz v Čechách v naší Pražské arcidiecézi.

Po 10 letech působení v Rakovnickém vikariátě v uvedených farnostech byl přeložen do Benešovského vikariátu, jako farář v Křečovicích a administrátor farností Maršovice a Vojkov.

P.Kazimierz Duš

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [3/2003]

21.8. 2003

Na zasedání zastupitelstva obce dne 21.8. 2003 byly nejdříve splněny procedurální záležitosti: Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Poté starosta obce přednesl zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání. Dále byla projednána zpráva o plnění volebního programu za I.pololetí. Bylo konstatováno, že v celé obci je prováděna běžná údržba veřejných prostranství a zeleně, veřejného osvětlení, obou hřbitovů a potřebné opravy komunikací a staveb.

V rámci investiční činnosti byl provedena rekonstrukce školní kuchyně, aby vyhovovala současným hygienickým předpisům. Byl schválen záměr upravit povrch místní komunikace k horním bytovkám v Křečovicích a v osadě Kasárna. Menší úpravy povrchu veřejných prostranství budou provedeny v Křečovicích, včetně chodníku kolem budovy čp.59. Na uvedené úpravy obdržela obec dotaci 100 000 Kč z „Programu obnovy vesnice.“./p>

V další části jednání zastupitelstvo obce navrhlo a schválilo kupní cenu stavebních parcel v Křečovicích. Tato cena je stanovena ve výši 200,- Kč za každý m2 stavební parcely. Bylo stanoveno, že od tohoto dne je možno přidělovat stavební parcely žadatelům v pořadí dle podaných žádostí na základě sepsání smlouvy o smlouvě budoucí. Obec provede výstavbu infrastruktury, na kterou je již odborem výstavby Městského úřadu Benešov vydáno územní rozhodnutí, odborem dopravy MěÚ Benešov vydáno stavební povolení na komunikaci, vodovod a kanalizaci na povrchové vody. Bylo dále rozhodnuto, že funkci výběrové komise pro výběr dodavatelů na výše uvedené stavby bude plnit zastupitelstvo obce.

Po diskusi byl návrh na usnesení schválen většinou hlasů.

4.9. 2003

Dne 4.9. 2003 na úvodních procedurálních záležitostech zastupitelstvo obce Křečovice vyslechlo informaci ředitelky Základní školy Josefa Suka Křečovice, Mgr. Holé, k připravenosti školy na školní rok 2003-2004. Paní ředitelka odpověděla též na dotaz uplatněný na minulém zasedání - k rozpočtu ZŠ a poděkovala zastupitelstvu obce za umožnění provedení rekonstrukce školná kuchyně a jídelny.

V další části jednání podala zpracovatelka zadání změny č.2 Územního plánu sídelního útvaru Křečovice, paní Bechyňová informaci o došlých stanoviscích dotčených orgánů státní správy k zadání změny č.2. Žádné z těchto stanovisek nebylo záporné, a proto mohlo zastupitelstvo obce Křečovice zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru obce Křečovice schválit.

Zastupitelstvo obce Křečovice provedlo výběr dodavatelské firmy pro výstavbu komunikace k parcelám na rodinné domky v Křečovicích. Vybrána byla firmy BES, spol. s.r.o. Benešov. Po provedené diskusi bylo schváleno usnesení zastupitelstva obce většinou hlasů.

Co nového v obci Křečovice v roce 2003 k 25.9.

 • Hodětická Hůrka
  - údržba vodní nádrže
  - vybagrování a odvoz bahna
  - vykoupení pozemků zastavěných místní komunikací
 • Stražovice
  - pronájem obecní budovy klubu důchodců
 • Hořetice
  - opravena požární zbrojnice - nová fasáda, nová střešní krytina - provedli členové Sboru dobrovolných hasičů Hořetice. Obecní úřad Křečovice děkuje za pomoc.
 • Vlkonice
  - ve spolupráci s Ing. Hradeckým - výstavba nájezdu z obecní cesty
  - osazení vodoměru na zásobním vodovodním řadu Vlkonice
 • Krchleby
  - údržba požární zbrojnice
  - nová betonová podlaha, oprava vnitřní omítky, provedli členové Sboru dobrovolných hasičů Krchleby
  - péče o památník padlých - ženy, členky SDH. Obecní úřad Křečovice děkuje všem za pomoc
  - osazení 4 nových uzávěrů na zásobním vodovodním řadu
  - osazení vodoměru na zásobním vodovodním řadu Krchleby
 • Nahoruby
  - osazení 2 nových uzávěrů na spodním zásobním vodovodním řadu
  - péče o památník padlých v Nahorubech - provedli členové SDH v Nahorubech. Obecní úřad Křečovice děkuje za pomoc.
 • Živohošť
  - 10ks rozbitých svítidel veřejného osvětlení
  - oprava 2/3 délky místní komunikace do Žlíbku . výsprava výmolů
 • Křečovice
  - rekonstrukce školní kuchyně, částečně jídelny byla provedena ve velmi krátkém termínu (od 2.7. do 13.8.2003) místními firmami
  - nový chodník kolem budovy čp. 59 V Křečovicích
  - nová vrata u skladu a u garáže pro autobus ČSAD
  - vyčištění požární nádrže - provedli členové SDH Křečovice. Obecní úřad Křečovice děkuje za pomoc, stejně tak děkuje za 3 výjezdy k požárům
  - provedeno zapojení vyrozumívacího zařízení v požární zbrojnici - všichni členové zásahové jednotky POIII budou prostřednictvím tohoto zařízení vyrozuměni SMS zprávami přímo od operačního velitele Hasičského záchranného sboru Stč. kraje - uzemní odbor Benešov
  - údržba fotbalového hřiště a kabin Obecní úřad Křečovice děkuje příslušným členům TJ Sokol Křečovice

František Vondra
starosta obce

Doctor Honoris Causa JOSEFU SUKOVI [2/2003]

Při slavnostním zasedání Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze konané 13.června 2003, obdržel Josef Suk (vnuk skladatele J. Suka) z rukou rektora AMU profesora Petera Toperczera a děkana hudební fakulty profesora Jiřího Hlaváče čestnou vědeckou hodnost Doctor Honoris Causa.

K obdržení čestného titulu Dr.h.c. za dlouholetou pedagogickou a interpretační činnost upřímně blahopřejeme. Mino jiné je třeba připomenout, že Josef Suk dostal v roce 2002 nejvyšší francouzské vyznamenání Rytíř čestné legie.

Novotný Pavel

Vážení občané! [2/2003]

Oznamuji Vám s radostí, že dne 6.června jsem převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové rozhodnutí o udělení obecního znaku a praporu. Slavnostního aktu se za obec Křečovice zúčastnil spolu se mnou též člen zastupitelstva obce a předseda kulturní a školské komise pan Pavel Novotný. Po vyhotovení obecních symbolů budou symboly slavnostně převzaty do obce.

František Vondra
starosta obce

Poděkování

Jménem zastupitelstva obce Křečovice děkuji upřímně Pateru Janu Dlouhému - faráři Křečovické farnosti - za jeho působení a práci v obci Křečovice a za péči o křečovický kostel, nejvýznamnější památku v obci.

František Vondra
starosta obce

„Nezapomeňte - štěstí přeje připraveným“

Tuto pravpou větu si každý občan naší obce může s mnoha dalšími potřebnými radami přečíst v Příručce pro obyvatele - pro případ ohrožení. Příručku zakoupil pro každou domácnost v naší obci obecní úřad. Po jejím prostudování doporučujeme jí založit do knihovny jako důležitý dokument. V této souvislosti připomínáme, že až do odvolání každou první středu v měsíci je ve 12,00 hod. prováděna zkouška sirén.

Obecní úřad Křečovice

„Každý nechť si zametá před svým prahem“

Pravpé přísloví, které bychom měli dodržovat všichni. Pro potřeby obce jej převeďme do praxe následovně: nejen před svým prahem, také před svými vraty a plotem zameťme i posekejme také na své návsi. Co myslíte, vážení občané, nešlo by vrátit se k péči o své okolí ve svém bydlišti? velice bychom přivítali vaši pomoc např. při sklizni trávy z obecních prostranstvích. Nemůžete pomoci? Zkuste to!!! Určitě by jste měli větší radost z upravené vesničky ….

Děkujeme předem

Starosta obce

Okrsková soutěž v požárním sportu [2/2003]

Za jasného počasí slunečného počasí se v sobotu odpoledne 24.května 2003 fotbalovém hřišti v Křečovicích konala soutěž v požárním sportu. Soutěže se zúčastnily SDH Hořetice a Nahoruby po jednom družstvu, SDH Krchleby s družstvem mužů a žen. SDH Křečovice soutěžil s dvěma družstvy mužů, mělo startovat ještě družstvo žáků, ale to hrálo v Miličíně fotbal.

Vlastní soutěž začala po nástupu všech zúčastněných a uvítacím proslovu starosty obce pan Františka Vondry. Pozornost se soustředila na požární útok, kde soutěžilo celkem šest družstev výše jmenovaných sborů o putovní pohár Obce Křečovice.

Největší naději na získání poháru mělo družstvo Křečovice A, neboť zvítězilo v roce 2001 a 2002, při třetím vítězství by pohár zůstal v Křečovicích.

Díky sehranosti křečovické družstvo putovní pohár vyhrálo. Je to v pořadí šesté vítězství tohoto družstva mladých hasičů v požárním útoku a druhý putovní pohár. Vítězné družstvo tvoří hasiči: Rosůlek Petr, Brejška Rostislav, Křížek Michal, Koblížek Stanislav ml., Pechač Michal, Šůla Libor, Vondra František ml. a Vyskočil Milan.

Celkové pořadí v požárním útoku.
družstvočas
Křečovice A 0:31:66
Nahoruby0:56:00
Hořetice0:34:50
Křečovice B 1:08:40
Krchleby0:47:12
ženy Krchleby 0:51:40

Každá soutěž má své vítěze a poražené, někomu přeje více štěstí, někdo má smůlu. Hlavním smyslem soutěží je naučit se pracovat s hasičskou technikou a získat určité návyky. Děkujeme zúčastněným hasičům za sportovní výkon.

Novotný Pavel

Tělovýchovná Jednota VLTAVAN KŘEČOVICE [2/2003]

„Sportu zdar, fotbalu zvlášť!“./p>

Tak toto heslo si s televizním komentátorem zřejmě řekli v roce 1962 křečovičtí pánové soustředění okolo pana Senfta Josefa nejstaršího a založili TJ Sokol (později přejmenováno na Vltavan) Křečovice. Přihlásili své mužstvo do okresních fotbalových soutěží. V těchto soutěžích bylo střídavě, jak šel čas, v jednom soutěžním ročníku zapojeno družstvo „A“. družstvo „B“ dospělých, družstvo dorostu i družstvo žáků.

Vesnický fotbal vždy a všude funkcionářsky „táhli“ dva až tři nadšenci - v Křečovicích to byli vždy pánové Senft Josef nejstarší, Senft Josef starší, Bublík Alois, Smolík Josef, s přibývajícími léty pak Honza Hulan, Standa a Pepík Plachý, Mirek Senftů a poslední dobou hlavně Jarda Rosůlek a další. Tito pánové pracovali vždy za vydatné podpory MNV a JZD. Ani dnes by TJ nemohla existovat bez pomoci od Obecního úřadu Křečovice a jeho zastupitelstva.

Pojďme si spolu trochu zavzpomínat.
Největšího úspěchu křečovický fotbal zaznamenal koncem sedmdesátých a na začátku osmdesátých let, kdy naše „A“ družstvo patřilo mezi nejlepší ve 3.třídě okresních soutěží. Generace, kdy Honza a Láďa Hulanové, Standa Plachý, Jirka Mařík, Pepík a Mirek Senftovi. Franta Krejčů, Mirek Jiráčků, „židla“ Pepík Hnilička, Jarda Rosůlek, „Blochin“ Pavel Ptáčků, „Lojza“ Láďa Bublík, kluci Láďa a Vašek Vinsíbrové (kdy Láďovi někdy vadilo, že je míč kulatý), ano tato jména našich borců jsou ještě dnes v okresním fotbale pojmem. V ročníku 1983/1984 naše družstvo obsadilo druhé místo v soutěži a v následujícím ročníku 1984/1985 po těžkých bojích toto místo obhájilo. Jistě všichni, kdo se točíme okolo fotbalu, vzpomínáme na typické povzbuzování z lajny „Do balónku…! Do balónku…!“ od taťky Bublíka a Senfta st.!?

V těchto letech, byla do aktivního fotbalu zapojena celá plejáda kluků z Křečovic a okolí, kteří nastupovali střídavě za družstvo „A“ i „B“. Namátkou jmenuji: Jirka Čáslavský, ing.Vašek Maršík, Stibůrek Pavel, Stuchlý Vašek, Zeman Libor, Krymlák Karel, Jiráček Petr, Vnouček Roman, Slabihoudek Vašek, Kovárna Michal, ale i takový borci, jako byli kluci z Krchleb, Smíšek Mirek, Zeman Bohouš, Nováček Mirek, Jirásek Mirek, Honza Mandovec a dále Růžička Vladislav, Volf Martin a další a další. Všichni tito kluci vždy bojovali za sebe, za Křečovice, za partu a pro žízeň.

A také v těchto letech v dorosteneckém družstvu s úspěchem nastupovali v okresní soutěži, tehdy mladíci: Franta Hulan (po něm jako brankáři doslova „šíleli“ všichni „bafuňáři“ okresních i krajských oddílů), Pepík Plachý, Jarda Novotný, Štenberk, Ota Hulinský, Pepík Řezníček, Jarda a Vešek Hůlků, Nešleha (z Nahorub), „džína“ Pavel Vítů (jednou když byli po dešti na hřišti v Olbramovicích louže studené vody, náš „džína“ do jedné z nich upadl, začal lapat po dechu a z lajny trenér Smíšek pravil: „Džíno vstávej, nebo se nám utopíš!“ -zlí jazykové tvrdí, že od té doby nemá „džína“ vodu moc rád), Jarda Jirásků, Jirka Čermoch, Pepík Vanžurů, Pepík Dudků, Pavel Šebánků, Fr. Růžička a další. Chlapci pamatujete, když jsme se řítili Gazíkem, který víc střílel než jel, „žral“ 30 na sto a vědělo o nás půl okresu? Tehdejší trenéři Mirek Smíšků a Jarda Hůlka st. si s vámi něco užili.

Jak šel čas, vytvořilo se a odrostlo postupně i několik družstev žáků. Někdy v polovině osmdesátých let to byli také žáci: Mirek Roubík, Vlasta Hrdinka, Saša Hůlka (ty když vedle sebe nastupovali, tak byli jako Pat a Patašon - Saša sahal již tenkrát narostlému Vlastovi do pasu), Martin Hrbek, Jirka Malypetr, Franta a Vašek Lomozové, ale nezapomeňme také, že za toto úspěšné družstvo starších žáků nastupovaly a startovaly ve všech „mistrákách“ dvě děvčata, byly oporou družstva, svým uměním, tvrdostí, nasazením a touhou po vítězství předčily většinu kluků - ANO pánové vzpomínáte dobře, byly to Ivana Hulanová a Lucka Hůlková.. Dnes jsou to již milující manželky a starostlivé matky. Děvčata vzpomínáte i Vy? Jak jste po hřištích proháněly kluky a míč? Hezké časy to byly, co?

Někdy v polovině devadesátých let základ nového žákovského družstva tvořili kluci Křížkové, Bobálové, Hulan, Čermoch Jirka, Ptáček, Kadlec, Luxenburk, Souček Karel, Novotný Petr, Ladislav Růžička, Arpa Lukáš a další. TJ Vltavan Křečovice vychoval také mnoho hráčů, kteří svým výkonem přesáhli okresní soutěže, a proto je TJ uvolnila a oni svoje fotbalové umění „prodávali“ ve vyšších soutěží. Namátkou připomeneme : Pavel Šebánek-krajský přebor Sedlčany, Mirek Senft - krajský přebor Netvořice, Láďa Bublík-krajská I.B třída v Hříměždicích (i když u nich host, přesto největší opora a mnohaletý kapitán družstva), Pepík Dudků-krajská soutěž v Maršovicích, Pepík Hnilička-okresní přebor v Jírovicích,Netvořicích a jinde, Pepík Vanžura-okresní přebor Neveklov a jinde, Mirek Jiráčků-krajská soutěž Dublovice. Ale víme, že „dobří holubi se vracejí.“./p>

V dnešní době máme reprezentanty hlavně z řad žáků a dorostu: Mařík Petr reprezentuje naší TJ a obec Křečovice ve výběru mladších žáků Okresu Benešov a zde, v tomto okresním výběru je uznávanou oporou. Nečas Jakub, Kolář Jaromír a Vokřál Tomáš hostují a v základní jedenáctce nastupují za Tatran Sedlčany v celostátní žákovské lize. Všichni jsou zde oporou.

Naši dorostenci jsou na hostování v různých klubech okresu BN i PB: Michal Senft, Jan a Vladimír Krejčí v družstvu Neveklov a Tomáš Jiráček v Jesenici. Ale naší TJ Vltavan Křečovice reprezentují také naši funkcionáři, kteří pracují (nebo pracovali) na různých úrovních fotbalového dění. Z naší TJ minulosti vyšlo nemálo vedoucích družstev, kteří pracovali v Sedlčanech, Dublovicích, v Jablonné.

Nyní pracuje jako trenér mladšího dorostu Tatranu Sedlčany Roman Bartůšek. Jako rozhodčí krajského přeboru a všech krajských a okresních soutěží je aktivní Saša Hůlka, jako instruktor a delegát ČMFS -divize a všech krajských a okresních soutěží pracoval a stále pracuje Jarda Hůlka st., který nás reprezentoval mnoho let jako místopředseda řídící komise, krajské STK v Praze i okresní STK v Benešově a mnoho let působil také jako aktivní rozhodčí okresního fotbalu. Na všechny naše zástupce, reprezentanty jsme a stále budeme náležitě pyšní.

Teď již krátce o současnosti.
Výbor TJ Vltavan Křečovice pracuje od volební Výroční schůzce, která se konala dne 15.února, v tomto složení:

předseda: Hůlka Jaroslav st.
místopředseda:Senft Mirek
jednatel: Pechač Pavel
pokladník: Rosůlek Jaroslav
hospodář: Jirásek Jaroslav
vedoucí družstva:Hrbek Martin, Bublík Vladimír
mládež: Kovárna Michal
stolní tenis: Brejška Vladimír

Na své první výborové schůzi, 5.března 2003, si výbor TJ stanovil do výhledu své práce mimo jiné tato priority:
 1. Výbor TJ přijímá a bere ze své ten bod Volebního programu zastupitelstva obce pro rok 2003, kde se říká, že TJ Vltavan Křečovice je chápán jako hlavní garant v zajišťování sportovního vyžití mládeže v naší obci.
 2. Pokračování uzpůsobení našeho sportoviště tak, aby odpovídalo všem požadavkům fotbalových norem.
 3. Pokračovat v nastoupeném trendu v práci s mládeží.
 4. Stále úzce spolupracovat s Obecním úřadem Křečovice.
 5. Oslovit podnikatele, sympatizanty o finanční příspěvek na zakoupení elektrocentrály do fotbalových kabin, kde nám citelně schází světlo i teplo a případné zakoupení této el.centrály by tento nedostatek vyřešilo.

V soutěžním ročníku 2002/2003 naše družstvo mužů startuje ve 4.třídě „A“ okresní soutěže a po podzimní části je na 5.místě tabulky. Pan Petr Černý, hrající trenér, má v současnosti k dispozici tyto hráče:
Kruchňa Tom., Čejda Jan, Suchan Petr, Šembera Jarosl., Drha Petr, Hošek Michal, Pudil Rosťa, Pechač Michal, Hřebejk Jarosl., Vodenka Jan, Hůlka Jaroslav jn., Vodenka Ant., Bartůšek Roman, Rosůlek Jar., Hulan Jan, Hrbek Martin a jako dobří holubi se k nám z vyšších soutěží navrátili pánové: Senft Mirek, Bublík Vladimír, Šebánek Pavel a nedávný navrátilec Vanžura Josef.

Jistě jste si všichni všimli, že jak jde čas a střídají se generace hráčů, jména se opakují. A to je proto, že dnes již po hřištích běhají a naše Křečovice reprezentují, již synové a vnuci, dcery a vnučky.

Naše družstvo žáků startuje v soutěžním ročníku 2002/2003 v okresní soutěži starších žáků skupiny „A“ a po podzimní části jsou naši žáci na 2.místě tabulky, když 1x prohráli na hřišti Maršovic, 2x hráli nerozhodně a 6x vyhráli - naši žáci nastříleli soupeřům 50 gólů a 10 dostali.

Trenér Jarda Hůlka st. má k dispozici tyto hráče a hráčky:
Souček Zbyněk (vynikající brankář, ale i hráč v poli), Michal Kareš, David Hrdinka, Jakub Nečas (tohoto špílmachra jsme si táhli na půl roku z hostování v Sedlčanech, aby nám pomohl v jarní části soutěže), Péťa Mařík, Mirek Motyčík (kapitán Družstva), Martin Kovárna, Jirka Mařík, Bartoš Petr, Iveta Hrabíková, Klára Hůlková. Těchto jedenáct jmen tvoří základní sestavu družstva.
Náhradníci: Bílek Josef, Dana Hůlková, Renata Růžičková, Petr Jindrák, Martin Staněk, Ondra Krištof, Vašík Pitelka, Vašík Katič, Vašík Lomoz, Michal Jonáš a David Krymlák.

Všimli jste si jistě, že již podle tradice nastupují v našem v žákovském družstvu také děvčata (Soutěžní Řád fotbalu tuto možnost připouští) a zase jako obvykle patří do základu a jsou v mnohém naším klukům vzorem.

Přestože naše družstvo nastupuje v okresních soutěží starších žáků, jsou naši hráči věkem v tomto složení:

4 žáci - věkem starší žáci
8 žáků - věkem mladší žáci
8 žáků - věkem fotbalová přípravka

Proto jsme všichni velmi pyšní, že i takto věkově mladé družstvo je v soutěži starších žáků v tabulce druhé a jasně přehrává i starší kluky.

Tatínci a maminky, kteří se za svými dětmi dojeli podívat v loni 1.května do Heřmaniček, kde naše žákovské družstvo bojovalo v turnaji (celkem pět družstev), zažili všichni radost a cítili pýchu z vítězství našeho družstva Křečovic,ale také z toho, že nejlepší brankář turnaje byl Zbyňda Souček a nejlepší hráč turnaje byl náš Járin Kolář (všechna utkání jsme vyhráli a jsme držiteli poháru a letos budeme obhajovat pohár putovní).

Je to jistě také tím, že maminky, tatínkové, dědečkové a babičky našim dětem přejí a uvědomují si také, že „kdo si hraje nezlobí“. že ale také naší členové žákovského družstva se zúčastňují, pravidelně každou středu v týdnu, náročného tréninku a tam poctivě na sobě pracují. Také již dva roky se naši žáčci, vždy v počtu 17, zúčastnili náročného předsezónního třídenního soustředění (v roce 2002 v Mozolově a letos na Živohošti). Společně jsme zažili dost hezkých zážitků, vzájemně jsme se více poznali, ale také jsme se naučili něco nového z fotbalové „latiny“.

V loňském roce 2002 utvořili naši členové družstvo stolního tenisu, přihlásili se do okresní soutěže a tím vlastně, že v zimních měsících „třískají ping-pong“. také reprezentují naší obec, dělají něco pro své zdraví (a také na chvíli vypadnou od milujících manželek).

Prosím, přijměte tento můj příspěvek (podaný v lehčím tónu) shovívavě a hlavně mě nekárejte, jestli jsme na někoho z vás, dříve aktivního fotbalistu nebo funkcionáře TJ Křečovice, zapomněl. Odpusťte mně prosím i možné drobné nepřesnosti. Nebyl to úmysl, ale začátky a vznik TJ Sokola Křečovice přímo nepamatuji, a proto se více věnuji pozdější době (od roku 1977), kdy jsem již působil v TJ nebo jenom fandil našim borcům.

Proto všem a se všemi společně: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“./p>

Jaroslav Hůlka st.
toho času trenér žákovského družstva TJ VLTAVAN KŘEČOVICE

Základní škola Josefa Suka [2/2003]

Od července nastane pro děti tolik očekávané období školních prázdnin. Pro některé děti skončí poslední školní rok na této škole. Po prázdninách nastoupí již do ZŠ v Sedlčanech a v Neveklově. M. Kovárna, D. Hůlková, J. Bílek - ZŠ Sedlčany, V. Pitelka - ZŠ Neveklov.

Také docházku v mateřské školce končí 9 předškoláčků, kteří po prázdninách nastoupí do prvních tříd.

Všem těmto dětem přejeme, aby se jim v novém působišti líbilo, aby si brzy našli mnoho nových kamarádů a vše se jim dařilo. Doufáme, že na naši školu budou rádi vzpomínat.

Akce ZŠ a MŠ školy, uskutečněné v druhém pololetí šk. roku:

Únor
 • Fotografování dětí - album
Březen
 • Návštěva divadelního představení - divadlo Gong Praha
 • Matematická soutěž Klokan pro žáky 4. tříd
 • Literární soutěž
Duben
 • Návštěva EKO-centra ve Vlašimi
 • Přednáška pro veřejnost - „Jak na stresy“./li>
 • Jízda zručnosti na kole - ZŠ
 • Jízda zručnosti na koloběžkách, tříkolkách, kolech - MŠ (zde děkujeme za vydatnou pomoc rodičů při samotné akci i za sponzorské dary, které byly použity na odměny)
 • Dopravní soutěž
 • Návštěva knihovny v Sedlčanech - beseda o knihách
 • Návštěva planetária v Praze - pohádkový příběh Anička a Nebešťánek
Květen
 • ZŠ a MŠ připravily besídku pro veřejnost u příležitosti Dne svátku matek, která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. května na ZŠ a MŠ v Křečovicích.Všechno, co umějí, předvedli naši školáci s dětmi z MŠ i na besídce v Osečanech.
 • Plavecký bazén - Vojenská zotavovna Měřín ( Děkujeme všem rodičům, kteří s námi jeli a významnou měrou se podíleli na hlídání dětí. Díky jim měly děti možnost užít si všech atrakcí, které bazén nabízí - vířící bazén, tobogan, plavání v řece, malý bazének, vodní jeskyni, velký bazén)
 • Přírodovědná soutěž.
Červen
 • Jako každoročně, tak i letos vyjely děti na zotavovací akci na 4 dny na Novou Živohošť do rekreačního střediska Bouda.Děkujeme paní Staňkové, která nám vždy připraví velice výborné podmínky. Panu Štantejskému z Nové Živohošti za sponzorské dary, které byly použity na odměny pro děti.
 • Žáci 3. a 4. roč. vyjeli v rámci výuky na jednodenní výlet do Prahy.
 • 18. 6. se děti zúčastnily prezentační akce Policie ČR „Den s majákem“. Program je připraven nejen pro žáky škol, ale i pro širokou veřejnost. Na akci se představily různé složky Policie, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná služba Benešov, Městská policie Benešov atd.
 • 27. 6. slavnostní ukončení školního roku 2002/2003. MŠ bude uzavřena od 1. 7. do 31. 8. 2003.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli v tomto školním roce na činnosti školy jak sponzorskými dary, tak i svou účastí na jednotlivých akcích. Doufám, že nám svou přízeň zachovají i v příštím školním roce. Dále děkuji i volontérům H. Kretkové, M. Rynešovi, J. Barbořákovi za celoroční vedení kroužku informatiky a hudebně-pohybového kroužku. Jejich práce byla pro školu výrazným přínosem.

Všem dětem, pracovníkům školy i rodičům přeji hezké a příjemné prázdniny.

Zdeňka Holá
ředitelka školy

Koncert a pietní vzpomínka k 68.výročí úmrtí skladatele Josef Suka [2/2003]

V Křečovickém kostele sv.Lukáše se v neděli 25.května 2003 v 10.30 hod. konal koncert. V provedení umělců Josef Suk housle, Aleš Bárta varhany, Marie Matějková soprán a Magda Kaňková mezzosoprán. Kostelem se nesly tóny následujících skladeb:

Antonín Dvořák : Preludium D dur pro varhany
Josef Suk: Bagatela
Josef Suk: Ukolébavka
ing. Josef Suk: Snění
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op.32 (výběr)
Antonín Dvořák: V národním tónu, op.73 (výběr)
Antonín Dvořák: Fuga g mol pro varhany
Antonín Liehmann: Ave Maria pro soprán, housle a varhany

Pěkný umělecký zážitek umocnil závěrečný vzpomínkový projev PhDr. Jiřího Pilky (hudebního historika) na zemřelého hudebního skladatele Josefa Suka. Po té byly položeny květiny na skladatelův hrob a posluchači koncertu navštívili skladatelovu rodnou světničku. Pietní akt u skladatelova hrobu a koncert se poslední dobou stává oficiální součástí českého hudebního festivalu Pražské jaro. Vedle místních obyvatel se sjíždí desítky ctitelů Sukovy tvorby z Čech i zahraničí.

Pavel Novotný

Sloupek z fary [2/2003]

Kalendářní rok dospěl do své poloviny, čeká nás čas prázdnin a dovolených, čas žní a sklizní. Práce a odpočinek, které se pravidelně v životě lidí střídají. Když pracujeme, těšíme se na odpočinek, když odpočíváme, přemýšlíme, co zase udělat. Snad se dá říci, že většina lidí pracuje ráda, někdo dokonce tak vášnivě, že úplně zapomíná odpočívat. Takových vášnivců bylo v dobách minulých asi dost, proto Pán Bůh nařídil, aby byl jeden den v týdnu dnem odpočinku a tak to platí dodnes. Odpočinek je nutný především proto, aby se člověk dokázal podívat na své dílo trochu s odstupem a snažil se správně ho zhodnotit. Také má v tom dni děkovat za Boží požehnání a prosit o něj pro svou další práci. Zkrátka: „Pamatuj, abys den sváteční světil“.

Společně světíme sváteční den v kostele. Proto ho také máme postaven - jako odkaz našich předků a úkol: nezapomeňte děkovat Bohu! Kostel je vždy chloubou obce, je centrem, které nelze přehlédnout, nese stopy minulých generací, očekává naši péči, aby byl připraven pro generace příští.

Proto o něj pečujeme a po úpravě interiéru v loňském roce pokračujeme letos v opravě jižní a západní fasády a v příštím roce fasády severní a věže. Věříme, že nový „kabát“ na kostele nějaký rok vydrží a bude jeho ozdobou.

V měsíci květnu se někteří věřící zúčastnili vikariátní pouti na Sázavu. Uplynulo 950 let od smrti tohoto významného českého mnicha a po celý rok je vhodné putovat k jeho hrobu na Sázavu.

1.června jsme četli Pastýřský list biskupů týkající se právě zahájených středoevropských katolických dnů. Ty mají přispět k duchovní podpoře sjednocující se Evropě. Věřící středoevropských států prosí o Boží ochranu a vedení Božím Duchem pro budoucí spolupráci všech národů.

Milí čtenáři Křečovických listů. Jen jsem se s Vámi pozdravil v úvodním čísle, musím se v druhém čísle rozloučit. Od 1. července mám podle pokynu pana biskupa nastoupit ve Vlašimi. Jistě jsme si na sebe zvykli a je pro Vás náročné zvykat si na nového kněze. Věřím však, že budete s mým nástupcem velmi spokojeni. Děkuji Vám za Vaši přízeň, vždy přátelský postoj a přeji Vám na každém kroku Boží požehnání.

P. Jan Dlouhý

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [2/2003]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo dne 31.3. 2003 a ve druhém čtvrtletí 3x.

Dne 31.3.2003

Zastupitelstvo obce schválilo provedení rekonstrukce komunikace z lokality Bečvárna k lokalitě Percule rozcestí z programu SAPARD.

 • Odkoupení pozemků nezbytně nutných pro komunikaci k parcelám na rodinné domky v Křečovicích od St. Grünzweiga Praha a manž. D. a F. Růžičkových, Křečovice.
 • Bylo odsouhlaseno odkoupení pozemků od Pozemkového fondu v Nové Živohošti.
 • Projednány byly další návrhy do změny č. 2 územního plánu obce Křečovice.
 • Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí prodloužení lhůty ve věci předložení dokladů na úpravy místní komunikace na části pozemku st.306 v Nové Živohošti.
 • Dále vzalo na vědomí zápis z projednání návrhu na prohlášení lokality Vlkonice za vesnickou památkovou zónu s tím, že OÚ požádá občany z Vlkonic na jejich názor k tomuto návrhu. V poslední části jednání byla zahájena příprava na rekreační sezónu.

Dne 6.5.2003

 • Zastupitelstvo obce schválilo kriteria pro zařazení dítěte do mateřské školky při vyšším počtu přihlášek, než stačí kapacita školky.
 • Z třech zájemců pro pronajmutí parkoviště v Nové Živohošti byla vybrána firma D. I .Seven Benešov.
 • Schválena byla mandátní smlouva mezi obcí Křečovice a zpracovatelkou změny č. 2 územního plánu obce.
 • Schváleno bylo pronajmutí bývalého obchodu ve Strážovicích klubu důchodců tamtéž.
 • Schváleny byly různé žádosti občanů.
 • Zastupitelstvo vzalo dále na vědomí informaci o přípravě přistoupení ČR k EU. Vzata na vědomí byly též zpráva o pokračování příprav na letní rekreační sezónu.

Dne 26.5.2003

Projednána možná účast obce Křečovice v dražbě pozemku č.1580 v Živohošti. bylo rozhodnuto, že se obec dražby nezúčastní. V další části jednání byly potvrzena souhlasná stanoviska k prodeji části obecních pozemků občanům, kterým byly žádosti schváleny již minulým zastupitelstvem a kupní smlouvy nebyly dosud uzavřeny. V závěrečné části jednání byla schválena změna rozpočtu na kapitole školství.

Rozhodnuto bylo o provedení odbahnění požární nádrže na Hůrce Hořetické. Vzato na vědomí bylo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce školní jídelny.

Dne 24.6.2003

Zastupitelstvo obce schválilo závěreční účet obce Křečovice za rok 2002 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2002 a to bez výhrad - na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křečovice za účetní období 2002. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovnicí kontrolního odboru Krajského úřadu v Praze.
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2002

- základní běžný účet: 1 993 927, 46 Kč
- termínovaný vklad: 6 110 029, 35 Kč
C e l k e m : 8 103 956, 81 Kč

Zastupitelstvo obce posoudilo nabídku prodeje akcií Středoč. energetické akciové společnosti a schválilo prodej všech 575 ks akcií, které obec vlastní za celkovou cenu 1 168 975,- Kč, tj. 2033,- Kč za akcii.

V další části jednání se zastupitelstvo obce zabývalo závěrečnou fází příprav na rekreační sezónu, schválilo postup organizačních opatření pro zajištění veřejného pořádku v rekreační osadě Nová Živohošť. V závěru zasedání projednalo jednotlivé žádosti občanů .

František Vondra
starosta obce

Krchleby - III.část [14/2006]

Na konci jednání bylo rozhodnuto, aby každý hospodář sklidil na svém pozemku, a kdo má více oseto, než k výživě potřebuje, aby nabídl MNV, který výnos přerozdělí těm, co nemají pozemky oseté. Zjištěním hektarového výnosu pověřeni p. Hanzlíček, p. F. Hrdinka a Kovařík Josef.

V září 1945 jsou podávány přihlášky o náhradu válečných škod. Ovšem před tímto si každý opatřoval živý i mrtvý inventář, který ještě zbyl a byl jeho. Hodnota vlastního navráceného majetku se z této válečné škody odečetla.

V únoru 1946 přijela delegace vlády Československé republiky shlédnout poškození Neveklovska.

První volby do Národního shromáždění proběhly 26. 5. 1946. V Krchlebích volilo 88 voličů s výsledkem: KSČ 44 hlasů, Lidová strana 25 hlasů, Národ. soc. 15 hlasů, Sociální dem. 3 hlasy, 1 hlas neplatný.

V listopadu 1946 byla v usedlosti pana Čermáka komise, která prováděla restituce - nové zaknihování vyvlastněných usedlostí v Krchlebích a jejich navrácení bývalým vlastníkům.

Sjezdu rolnických komisí v Praze roku 1948 se zúčastnilo 8 obyvatel obce. Rolnická komise složená ze 7 obyvatel obce provedla revizi zbytkového statku pana Václava Hanzlíka ve dnech 8. a 9. června 1948, majiteli ponecháno 17,94 ha půdy. Budova špýcharu přidělena obci, která jej propůjčila Hospodářskému družstvu v Benešově.

V červenci 1948 se konala valná hromada elektrárenského družstva. Na této valné hromadě byl založen strojní odbor (tzv. Strojní družstvo).

Na schůzi Místního národního výboru v Krchlebích 23. listopadu 1948 bylo schváleno jmenování Klementa Gottwalda Čestným občanem obce Krchleby k uctění jeho 52. narozenin.

Dne 24. 3. 1949 na schůzi místní organizace Komunistické strany Československa referoval okresní tajemník KSČ s. Cinka, s. Drahorád, vedoucí traktorové stanice v Tloskově, a obvodový tajemník s. Petřina z Jablonné o založení Jednotného zemědělského družstva. Bylo uvedeno, že zákon o JZD teprve vyjde, ale že je potřeba elektrárenské a strojní družstvo sjednotit do jednoho družstva - JZD, protože válečné škody budou hrazeny větším celkům ne jednotlivcům. Schůze všech občanů byla 25. 3. 1949, kde z přítomných 25 členů elektrárenského družstva hlasovalo 23 pro založení JZD. Poté byl zvolen přípravný výbor JZD a složen členský podíl 100 Kčs. Při jednání v Neveklově, kde vedoucím 3 členné delegace byl předseda MNV Perníček, bylo vyjednáno přidělení zem. strojů z akce „UNRA“ pro JZD. Stroje bylo nutno objednat a dovézt do Krchleb.

V polovině dubna 1949 se konalo slavnostní předání společných zemědělských strojů JZD. Předání probíhalo na zahradě Fr. Maříka č.11, kde byly stroje darované ministerstvem zemědělství z akce „UNRA“. Slavnost zahájil předseda MNV, jenž ve svém proslovu probral dějiny obce Krchleby od dob husitských. Pak promluvil předseda ONV Benešov s. Šístek o významu slavnosti a projevy zakončil předseda JZD. Slavnost byla ukončena lidovou veselicí na přírodním parketu.

Na slavnostní valné hromadě v polovině července 1949 byl zvolen předsedou JZD František Mařík, ml. č. 11 a místopředsedou Nouzecký Josef, č.14. Do slavnostní chůze vystoupilo z JZD 6 členů.

Družstvo bylo tzv. prvním typem JZD, kdy se společně selo, organizovaly se polní práce a stroje se užívaly společně. Byly zachovány meze, ale každý člen hospodařil individuálně. Družstevní stroje byli plně využity a půjčovány i nečlenům, ovšem bez 20% slevy. Nutno též dodat, že JZD Krchleby bylo první družstvo na tehdejším okrese Benešov. Na podzim roku 1952 se stalo družstvem třetího typu. (Třetí typ JZD = bylo již plně organizované výrobní družstvo se společnou rostlinnou i živočišnou výrobou, kdy se výtěžek rozděloval podle vykonané práce.)

V polovině září 1949 se začalo v rámci stavební obnovy se stavbou hostince. Stavbu prováděl podnik „Pragostav“ a řídil ji stavitel Cyril Beran z Křečovic a 22. listopadu 1949 dávali vazbu na nový hostinec. Pokračovala též stavba mlýna p. Mandlovce, jež byla zahájena již roku 1948.

Budova zámku v Krchlebích byla za hospodaření družstva využívána k různým účelům. Mimo hospodářského využití je zde v roce 1978 zřízena Okresní síň zemědělských tradic.

Ve spolupráci Okresního muzea Benešov a JZD Mír Neveklov byla v nově upraveném špýcharu v Krchlebích instalována výstava starší zemědělské techniky a nářadí. V prvním patře zámecké budovy bylo upraveno pět místností včetně vstupního schodiště, kde byly připomenuty tragické události z 2. světové války. Vystěhování Neveklovska, rozmístění koncentračních táborů na tomto území. V jedné místnosti byla též síň tradic JZD Neveklov. Slavnostní otevření proběhlo 20. března 1986. Celkové zemědělské dokumentační centrum při okresní síni tradic v Krchlebích zahrnovalo i areál dvora a stáje, což se postupně realizovalo, ale nedokončilo. Po roce 1990 je zámek v restituci předán původním majitelům. Stroje a instalace panelů s dokumenty odvezeny do depozitáře nebo na zámek Kačina u Kutné Hory.

Stručné dějiny Krchleby, které jsem se snažil vměstnat do třech částí, nejsou úplné a ani si nečiní nárok na úplnost údajů. Obzvláště složité a velice nutné by bylo zpracovat poválečnou dobu od roku 1945 a to nejen u osady Krchleby.

V lexikonu obcí ČR je s názvem Krchleb 6 obcí. (V okolí Domažlic, Kutné Hory, Nymburska, Rychnova nad Kněžnou a Šumperka)

Počet obyvatel v Krchlebích od roku 1848-1980. (Zdroj: Vlastivědný atlas okresu Benešov)

1848 - 283
1869 - 258
1890 - 230
1910 - 189
1930 - 174
1950 - 133
1970 - 102
1980 - 92

Pavel Novotný

Vyhlášení II. ročníku Novoročního orientačního pochodu - za obecním praporem [12/2006]

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuelně od Obecního úřadu, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy. Na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor, obdržíte malou pozornost. Trasa bude měřit maximálně 3 km. Na shledání se těší 1. 1. 2006

Pořadatelé

Křečovická pošta [1/2003]

Než byla zřízena pošta, využíval se pro doručování zásilek obecní posel. Jednou, později i dvakrát týdně chodil na poštovní úřad do Neveklova. Zásilky odebíral a zároveň po Křečovicích roznášel.

V Křečovicích byl otevřen státní poštovní úřad 15. května 1903 pro obce a osady Křečovice, Skrýšov, Břišejov, Suchdol, Zhorný, Lísek, Velběhy, Krchleby, Lhotka, Vlkonice a Stražovice. Pro poštovní zásilky si chodil listonoš pěšky do Neveklova. Jak přibývalo zásilek, byl použit i dopravní prostředek - trakař, později ruční kára. Od října 1913 začal projíždět Křečovicemi krytý poštovní vůz. Vyjížděl ze Sedlčan, zastavil se v Křečovicích. Potom dojel do Neveklova a zase zpět do Sedlčan.

Poštovní úřad byl otevřen 15. května 1903 v domě tehdejšího starosty pana A. Hrubanta č.p.50. Zde byl až do roku 1924, kdy přesídlil do domu pana Šťastného č.p.56. Po osmi letech se vrátil zpět do č.p.50 a po pěti letech opět do domu na návsi č.p.56, kde zůstal až do konce roku1992. Od ledna 1993 je pošta umístěna v obecním domě č.p.59.

V roce 1926 byl instalován na poště radiopřijímač. Telefon byl zaveden v r. 1940. V současné době je pošta vybavena počítačovou technikou. Uplynulo sto let od otevření poštovního úřadu. Provoz byl přerušen v období světové války při vystěhování obce. Po válce 21. srpna 1945 je pošta znovu otevřena. Značnou změnou prochází pošta v roce 1998, kdy přestává doručovat, ale zásilky jen přijímá. Zásilky doručují pracovnice autopošty z Neveklova. Provoz pošty zabírá širokou škálu služeb od klasických poštovních přes bankovnictví až služby pojišťoven. V dohledné době je i připojení internetové služby. Tolik stručně o stu letech poštovního úřadu v Křečovicích.

Na doplnění, jaké byly problémy v doručování zásilek. Článek byl otištěn v časopise Vltavské proudy r.XII. v roce 1933:

Ministerstvu pošt v Praze.
Střední Povltaví trpí nedostatkem poštovní dopravy. Ku příkladu obce přidělené poštovnímu úřadu v Netvořicích, zimní dobou dostávají poštu až druhý den po dojití na poštovní úřad a na Neveklovsku ještě hůře po celý rok, protože přespolní listonoši těchto poštovních úřadů pro rozlehlost obvodů vycházejí na obchůzku ráno před 8.hod., aby se navrátili za světla. Ale poštovní zásilky, hlavně pražské pošty, přijdou na tyto úřady až po 9.a 10. hodině dopoledne. A přece dalo by se této nevýhodě našeho kraje odpomoci zavedením poštovního kurzu z Prahy přes Libuš - Jílové - Netvořice - Neveklov - Křečovice do Sedlčan státním lehkým autobusem ráno před 6. hodinou z Prahy a ze Sedlčan do Prahy po 17. hodině. Tento autobus by vzal veškerou ranní poštu, hlavně noviny a předal by ji jmenovaným úřadům, nejposlednějšímu před 8. hod. ráno.

Tolik článek. Zdá se vám to starý problém?

Pavel Novotný

Předvánoční a přednovoroční rozjímání starosty obce [8/2004]

Vážení spoluobčané,
nadešel čas předvánoční a přednovoroční. Čas, který je plný očekávání, jaké dárky dostaneme pod stromeček a co si přát do nového roku. My, dospělí si však často dárky darujeme dopředu s tím, že se z nich o Vánocích budeme těšit. Mohu snad v této myšlence pokračovat a předestřít otázku: „Jaké asi dárky pod stromeček Vám připravila Obec Křečovice v r. 2004.“

 • Pro zájemce o výstavbu bytů z naší obce i ostatní jsme letos pokročili znatelně, neboť jsme zařídili provedení vodovodních a kanalizačních řádů, přívod vysokého napětí a výstavbu trafostanice na místo výstavby a rozvody NN ke všem stavebním parcelám. Celkem bylo prodáno již 5 parcel, na další 4 byly již podány a schváleny žádosti. 6 parcel tedy zbývá ještě k nabídnutí. Cena 200,- Kč za m2 zainvestovaných parcel je na dnešní poměry výhodná. Zastupitelstvo obce volilo takto nízkou cenu záměrně, aby podpořilo zejména mladé manžele, kteří si zde postaví rodinné domky a zůstanou natrvalo v naší obci. Do vyčerpání zmíněného počtu parcel je stále možnost o prodej pozemku v Křečovicích požádat.
 • Dalšími stavebními úpravami v budově školy byly splněny požadavky na mírné zvýšení kapacity mateřské školy. Budova školy a její vybavení jsou již velmi pěkné.
 • Oprava interiéru hostince, sálu a bytu v Hořeticích je po letech užívání nesvědomitými nájemníky opět ve slušném stavu a objekt je možno využívat k pořádání kulturních akcí, ke spolkovým a rodinným oslavám. Jednorázový pronájem sálu nebude drahý.
 • V Hůrce Hořetické byla proveden oprava části dešťové kanalizace na návsi. K Hoděticům byla provedena výsprava místní komunikace.
 • Provedení nového povrchu (penetrace) na cestě z Nahorub směrem k osadám Na Bezoušku, Novou Živohošť i k Bakosovi a část cesty od Pitelků k vodojemu.
 • U Krchleb od Bečvárny k Perculi a k rozcestí na Nahoruby byly částečně vyřezány křoviny, cesta připravena k rekonstrukci na kterou již potřetí požádala obec o dotaci ze strukturálního fondu EU.
 • Místní komunikace od Skrýšova do Zhorného byla opatřena novým povrchem z obalované živice.
 • V Nové Živohošti byla prodloužena stávající kanalizace na dešťové vody. Částečná výsprava komunikace na Žlíbek.
 • Ve Vlkonicích na žádost místních občanů a za jejich pracovní aktivity byl zastupitelstvem obce vydán souhlas ke zřízení společenské místnosti z bývalého obchodu a v druhé části budovy bylo zřízeno ubytování pro pracovníka obce.
 • Tabule s turistickou mapou byly ve spolupráci se Sdružením obcí Neveklovska pořízeny v 7 osadách naší obce.
 • Vánoční stromky budou ozdobeny v 6 větších osadách obce Křečovice

Z výše uvedeného je možno vyčíst, že snahou starosty a zastupitelstva obce Křečovice je zajišťovat údržbu a obnovu obecních zařízení v celé obci.

František Vondra

Tříkrálová sbírka 2009 [25/2009]

Charita Česká republika zorganizovala letos již podeváté Tříkrálovou sbírku. Ta proběhla na území celé republiky v týdnu od 4. do 11. ledna. Velký kus práce opět vykonali koledníci – většinou malé děti v „tříkrálových“ kostýmech. Každou skupinku doprovázel dospělý člověk zodpovědný za zapečetěnou pokladničku. Naprostá většina z vás koledníky vlídně přijala a do jejich pokladniček přispěla. S každým dalším úsměvem, kterým jste svůj dar doprovázeli, se malým i větším králům šlapalo veseleji.

Finančními prostředky z letošní sbírky podpoří Charita tyto projekty:

 • Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylového domu pro
 • matky s dětmi a týdenního stacionáře pro seniory,
 • Migrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializované poradny pro
 • migranty a uprchlíky,
 • Vyšší odborná škola v Bidaru v Indii – příspěvek na výstavbu školy v oblasti, kde Charita podporuje také chudé děti v projektu Adopce na dálku.

Většina vybraných prostředků (65%) se vrací zpět do místa, kde sbírka proběhla, a je použita na místní charitativní projekty. Letos jsme požádali, aby byla částka 18 000,- Kč poukázána na účet Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Výnosy sbírky v našem regionu téměř bez výjimky rok od roku stoupají:

2001...16 503,00 Kč
2002...21 062,70 Kč
2003...20 451,80 Kč
2004...21 589,50 Kč
2005...23 221,50 Kč
2006...22 188,00 Kč
2007...25 554,00 Kč
2008...26 579,00 Kč
2009...28 288,00 Kč

Milí koledníčci, nebýt vás, nikdo by nedonesl pokladničky a přání zdraví a štěstí v novém roce k tolika dveřím. A vy, vážení dárci, jste přispěli těm, pro které je vaše dobročinnost jedinou šancí.

A za to vám všem patří velký dík.

VÝZVA [14/2006]

Vážení občané,

blíží se komunální volby. Vyzývám Vás, kteří jste ochotni věnovat svůj volný čas a úsilí ve prospěch ostatních - spoluobčanů a široké veřejnosti, ve prospěch obce! Vyzývám Vás, kteří nebudete sledovat jenom zájem svůj, ale budete směřovat Vaše snažení k dosažení dobrých výsledků v obci Křečovice - v jednotlivých vesnicích, budete nápomocni úspěšné činnosti v zájmových spolcích v obci - Vás, kteří budete ochotni naslouchat mladým, ale i starším občanům a chtít jim pomoci - pojďte všichni kandidovat do Zastupitelstva obce Křečovice. Právě vás obce a občané potřebují.

František Vondra, starosta

Žádost [10/2005]

Obracím se na Vás - naše čtenáře - s prosbou o záchranu dokumentů a zajímavostí o vesnicích naší obce a jejich obyvatel. Jedná se hlavně o fotografie (usedlostí, pohlednice), písemné dokumenty, které se vztahují k usedlostem i obci. Materiál, který jste ochotni zapůjčit pro udělání kopií, vrátíme zpět. Pomozte tak rozšířit obrazovou kroniku obce!

Novotný Pavel