Archiv 2004

Vyhlášení prvního ročníku Novoročního orientačního pochodu - za obecním praporem [8/2004]

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuálně od Obecního úřadu, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy a úkolem najít 3 kontrolní stanoviště. Na každé z nich si najdete žeton, který odevzdáte na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor. Zde obdržíte prémii odpovídající počtu odevzdaných žetonů. Trasa bude měřit maximálně 3km. Nejbližší kontrolní stanoviště bude ve vzdálenosti 1km. Již od tohoto místa se můžou méně zdatní vrátit.

Na shledání se těší 1.1.2005

Pořadatelé

Trapistický klášter [8/2004]

S tímto názvem jste se vážení čtenáři setkali v letošním čísle Křečovických listů. Podívejme se na toto cizí slovo z hlediska slovníku cizích slov. Trapista je člen asketického katolického mnišského řádu (podle francouzského kláštera La Trappe). Asketický je odříkavý, zdrženlivý a kajícný. Tolik slovník cizích slov.

Několik vět pro osvětlení s použitím tiskoviny ženského trapistického kláštera ve Vitorchiemu (Itálie):

Trapistický klášter je komunita, která žije pod vedením abatyše, podle řehole svatého Benedikta, v modlitbě, manuální práci, samotě a tichu. Všechny sestry se učí jít po cestě pokory, poslušnosti a žít v opravdové lásce.
Společně chceme žít v jednotě a ve víře v duchu synovství dětí Božích a víme, že jenom vytrvalostí na této cestě se nám může od Ducha svatého dostat daru lásky, poslušnosti a pokory. Celý den naplněný modlitbou a prací, je pro nás v každém okamžiku setkáním s Kristem, takže se vše stává Jeho chválou a přítomností. Začínáme společně zpívat Boží chvály už před východem slunce a liturgická modlitba, ke které se shromáždíme v chóru sedmkrát denně, dává rytmus celému našemu dni.
Manuální prací si vyděláváme na živobytí a máme možnost přijímat i hosty „kteří v klášteře nikdy nechybí.“
Naše práce spočívá v obdělávání půdy a ve výrobě různých druhů marmelád a obrázků.
Nové komunity založené naším klášterem:
      r. 1968 klášter Valserena v Itálii
      r. 1973 klášter Hinojo v Argentině
      r. 1981 klášter Quilvo v Chile
      r. 1982 klášter Humocaro ve Venezuele
      r. 1987 klášter Gedono v Indonésii
      r. 1995 klášter Matutun na Filipínách
      r. 2000 klášter některé sestry odjíždí na pomoc klášteru Mvanda v Kongu

Na závěr si dovolím doplnit předešlý výčet na rok 2005 klášter Políčany v Čechách.

Novotný Pavel

Tradice se vrátila do Křečovic [8/2004]

6.listopadu se po dlouhých 10 letech vrátila do Křečovic tradice Hubertovy jízdy. Pro uspořádání této podzimní akce se rozhodl JK Neveklov, který se podobných akcí účastní již dlouhá léta, tudíž v cestě nestála žádná překážka v uspořádání „Huberta“ v Křečovicích, kde dříve byl každoroční zábavou podzimu. Nezbytná spolupráce musela být s místním pohostinstvím, které zajišťovalo potřebné zázemí, které je pro takovouto akci velice podstatné a nepostradatelné.

Zahájení jízdy bylo v hostinci, kde jezdci museli zapsat sebe i své čtyřnohé partnery a zaplatit startovné. Pro každého ať jezdce či diváka, kteří k Hubertově jízdě neodmyslitelně patří, bylo přichystáno občerstvení v podobě dršťkové polévky. Jezdci i diváci se už od dopoledních hodin posilňovali nejen dršťkovou polévkou, ale i různými aperitivy a pivem. Po zapsaní jezdců a občerstvení se mohlo vyrazit na trať. Přihlásilo se cca třicet jezdců s koňmi.

Jízda začala nástupem všech zúčastněných koní na křečovské návsi, kde následovalo přivítání, vyslovení pravidel jízdy a malý přípitek. Jezdci se rozdělili do tří skupin (lotů), podle svých skokanských schopností. Každý lot vede jeden mástr, který jede v čele a určuje trasu jízdy. Skupiny vyrazily na první ze čtyř stanovišť společně. Stanoviště představují louky v okolí vesnice. Na každé louce je připraveno několik skoků. Některé skoky postavili pořadatelé a některé jsou čistě přírodní. Skáče se přes vyvrácené stromy nebo potůčky. Skoky se absolvují v pořadí, které určují mástři každé skupiny. Každý skok se skáče minimálně jednou, ale některé skoky se absolvují i vícekrát. Celou jízdu sledují již zmiňovaní diváci, kteří se na stanoviště přepravují auty. Po odskákání překážek na dvou stanovištích následovala přestávka, kde jezdci, koně a také diváci čerpají síly. V průběhu přestávky se opékají buřty a pro zahřátí je připraven čaj a grog, pro ty otužilejší a žížnivější bylo k dispozici i pivo. Občerstvení připravila obsluha křečovského hostince, která přijela už značně veselá neboť zřejmě celé dopoledne ochutnávala jestli nestydne grog. Jízda skončila na prvním stanovišti závodem o liščí ohon. Nakonec se koně opět seřadili, pořadatelé se rozloučili a poděkovali všem kterým se zúčastnili. To však není ještě úplný konec. Večer se jezdci sešli v hostinci, kde probíhal tzv. „poslední soud.“ Jezdci jsou zde souzeni za různé prohřešky, kterých se dopustili během dne. Například pokud spadnou z koně či předjedou mástra nebo slezou dříve z koně než on. Za takový to přestupek jsou pokutování. Pokutou je většinou nějaká láhev alkoholu nebo nějaké občerstvení v podobě brambůrek aj. Vysouzené věci se potom rozdají po stolech u kterých sedí jezdci a ty už vědí jak s takovým darem naložit. Během soudu se zaručeně pobaví každý z přítomných.

Sobotní den byl velice chladný, přesto že takřka celý den svítilo sluníčko, ale kdo se zúčastnil zajisté nelitoval a skvěle se bavil. Těšíme se na další ročníky.

Hůlka Jaroslav jn.

Vánoce - i takové jsou a byly [4/2003]

Pokud si myslíte, že Vánoce teprve přijdou, mýlíte se. Ty letošní začaly totiž dávno.

Bylo to někdy v polovině října, kdy některé obchodní domy začínaly vánoční výzdobu a vybízely k nákupům. V prvním momentě se každý usmál vždyť tou dobou se chodilo ještě v tričku. Ovšem to jsou „Vánoce“ komerční. Ty pravé vánoční svátky opředené kouzlem obyčejů, písní, koled, pověr,… teprve budou.

Začátkem prosince je svátek sv. Barbory. Božena Němcová o něm píše: Huřízne si dívčí višňovů nebo třešňovů větvičku, dá do vody na teplé místo nejlépe do chlíva, ob den dává čerstvů vodu. Na Vánoce vykvete. Ty větvičky nosí děvčata na půlnoční za šněrovačků, ha který chlopec ji chlopne, za toho muší jít.

Jinak praví o tzv. barborkách Staročeský herbář: Chceš-li poznati čarodějnice, uřízni na sv.Barboru jednoroční proutek z višně, dej ho do nějaké nádoby a nalej naň každého dne čerstvé vody, do Štědrého dne se rozvije. Při jitřní udělej z něho kolečko a hleď skrze ně při mši sv. k oltáři a uvidíš všechny čarodějnice k oltáři zády obrácené. Ale potom musíš vyjítí z kostela dříve než kněz řekne „Amen“ neboť kdyby ses opozdil čarodějnice by tě roztrhaly.

Nejstarší doklad o staročeských vánočních „zábavách“ je poznámka od arcibiskupa Arnošta z Pardubic (1357). Běduje v ní na bezbožné hráče v kostky, že prý to ohavný hřích, večer před hodem narození Páně, po všeobecném zvyku, hráti hru kostěnou.

Odedávna se bavili staří i mladí o Štědrém dni výrobou hraček z ořechových skořápek. Ostatně ořechy tvořily spolu se sušeným ovocem nezbytnou součást štědrovečerní hostiny.

Obyčej v Čechách rázovitě upravený nabádal o Vánocích stavět doma jesličky-betlém. Jesličková skupina měla názorně připomínati narození Páně s celým ovzduším lidového pastýřského a venkovského života, s vévodícím hradem a městem nahoře. S andělem vznášejícím se nad jeskyňkou, nad chlévem s nápisem : Pokoj lidem dobré vůle.

Betlémy se vyráběly z různých, materiálů. Z papíru, vosku, dřeva, sádry apod.

Obyčej cizího původu u nás dnes již nezbytný - vánoční stromek se objevuje okolo poloviny 19.století. Tehdejší dobový tisk píše: Starý obyčej - jesličky - bohužel mizí z domácností a nový - vánoční stromeček - všude nachází obliby a povšimnutí.

Koleda - obyčej doložený od počátku 14.století ve slovnících českých i latinských. Celkem všude a vždy stejný: Obchůzka po staveních od Štědrého večera do Nového roku. Říkadla, zpěvy i hry o narození Páně, obdarování od domácích. Koleda byla pro žáky a studenty v 15. - 17.století důležitým zdrojem obživy. O vánoční koledě nosili s sebou „děťátko.“ O koledě na Tři krále chodívali s „hvězdou.“./p>

Neblaze prosluly „koledy“ selského lidu. Obvykle se za vybrané peníze kupovalo společné „pivo kolední“ a při pití tropeny všelijaké nezbednosti. Proto začátkem 16.století vrchnost na sněmu vyhlásila: Též také kolední pivo aneboližto vobecní, kteráž sobě, složíce mezi sebou peníze ve větších neb v menších počtech lidé sedlští kupují, aby jim odpuštěno nebylo, poněvadž častí svárové, mordové a jiní mnozí neřádové a hříchové proti Pánu Bohu se páší a tudy lid sedlský v rozpustilosti k outratám, záhubě a chudobě přichází. Jestliže by se pak kdo společnejch piv braní dopustil - tomu artikul sněmovní vyměřuje přísné pokuty.

Novotný Pavel

Pravé Vánoce - chytí za srdce? [8/2004]

Čas zimního slunovratu a oslava nového života.Svátky s předlouhou tradicí, sahající až do dob pohanských.

Letos nás obchodní domy informovaly opět o něco dříve než jindy. Pozor - Vánoce se blíží, jsme s vámi, nebojte se!

Často se mezi lidmi ozývá: „Já opravdu nemám na rozdávání.“ Jiný řekne: „Vždyť je to jednou za rok, proč to neudělat? Po Vánocích se z toho nějak dostaneme.“ Na pomoc v rozhodování přichází „milá, přesvědčivá, vše řešící“ reklama - půjčíme a starosti jsou vyřešeny a můžete koupit ještě víc, než jste původně chtěli, díky nám na to máte. Méně rozvážný člověk pozapomene, že v následujícím roce bude za tuto „finanční pomoc“ v nouzi tvrdě platit. Takovéto Vánoce - zatřesou kapsou!

Smysl a naplnění Vánoc je v něčem jiném. Vánoční pohoda nás má chytit za srdce. Rozzářené dětské oči, dětská radost. Pravda, my se z této radosti trochu ohřejeme, ale jak dlouho budeme cítit toto teplo? Prožít tento pocit i sebesilnější není vyčerpání smyslu Vánoc.
Hezké prožití vánočního svátku a hodně radosti.

Pavel Novotný

Výročí [4/2003]

Čtvrtého ledna roku 2004 tomu bude 130 let od narození hudebního skladatele, hráče druhých houslí Českého kvarteta, Křečovického rodáka a čestného občana obce - Dr.h.c. Josefa Suka.

Hudební základ a vlohy Sukovy byly původu rodového. Po matce pocházel ze starého rodu kantorů - hudebníků, jehož nejstarší příslušník, Karel Český, učiteloval již na počátku 17.století. Sukův prapraděd, Jan Český, byl od roku 1810 učitelem a také Sukův praděd, Matěj Český, se věnoval tomuto povolání.

Sukův otec, Josef Suk, přišel jako devatenáctiletý učitelský pomocník do Křečovic k učiteli Matyáši Českému a za čas se přiženil do tohoto starého rodu kantorů,hudebníků. Působil jako učitel a regenschori v Křečovicích.

Manželům Sukovým se 4.ledna 1874 narodilo třetí a poslední dítě, syn jemuž bylo dáno jméno po otci - Josef. Hudební vlohy se u malého hocha projevily již v jeho osmém roce. V prostředí kde byla hudba domovem jistě přirozený jev. Začínal housličkami, které mu dala jeho matka. Pro tehdejší poměry bylo jistě příznačné, že syn učitele hudebníka se učil hudbě za pomoci křečovického „šumaře“ Plachého. Otec zaneprázdněn učitelskými povinnostmi a úkoly na kůru křečovického kostela, neměl čas, aby mohl své děti učit hudbě. Otcův zájem byl upoután, když se dostavily první výsledky synova učení.

Mladému Sukovi nastávala vážná doba učení pod přísným dohledem jeho otce. K houslím přibyl klavír a potom i varhany.

Jako jedenáctiletý chlapec byl roku 1885 přijat na pražskou konservatoř. Sukovi nastala doby učení a soustředěné práce. Housle studoval u Antonína Bennewitze, harmonii u Josefa Foerstra a hudební skladbu u Karla Steckera. Teprve přijetím do kompoziční třídy Antonín Dvořáka koncem roku 1890 znamená pro Suka opravdový svět hudby. Ve škole pro komorní hudbu, kterou založil a vedl profesor Hanuš Wihan se Sukovi a jeho přátelům z pozdějšího Českého kvarteta dostalo nejlepšího vyškolení a uvedení do komorní hry. Mimoto se Suk sám zabýval tvorbou skladeb klavírních a komorních. Růst jeho osobnosti měl tak pevnou oporu v jeho oblíbených nástrojích, do nichž vkládal své tvůrčí sny a ideály.

Novotný Pavel

Vánoce a jesličky [8/2004]

Se zmírněním pronásledování křesťanů v polovině 3. století se prvně objevuje křesťanská témata také ve výtvarné podobě. Rozmach křesťanství ve 4. století začal upevňovat postavení církve.

Na popud císaře Konstantina a jeho matky Heleny byl postaven v Betlémě chrám Narození Páně. Betlému samotnému pak připadlo poslání posvátného Kristova narození. Tato událost byla situována v chrámu do výklenku jeskyně.

Přání a představy té doby se mísily s historickou skutečností a její síla byla v dalším vývoji tradice Vánoc rozhodující. V kostelech vznikaly napodobeniny betlémské jeskyně a v nich byly stavěny holé dřevěné jesle.

Zásadní změna ve vývoji vánočních betlémů je připisována sv. Františku z Asissi. Ten před Vánocemi v roce 1223 přenesl jesle z kostela ven do jeskyně, kterou přeměnil spolu s přáteli v kapli. Tato událost je situována poblíž italské osady Greccio v Umbrii. U prostých jeslí jako u oltáře pak sloužil sv. František vánoční mši za přítomnosti vesničanů. Toto vánoční tajemství se konalo u skutečných jeslí spolu s živým oslem a volem. Šlo o čin neobvyklý a působivý. Slavnost byla pravidelně opakována i po smrti sv. Františka. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do kostelů a klášterů.

První zpráva o postavení a vystavování kostelních jeslí v Čechách je z Prahy roku 1566. Tehdy tento obyčej zavedli v pražském Klementinu jezuité.

Podle pražského vzoru se jesle začaly šířit i do jiných měst. Nejprve byly stavěny ve větších sídlech a z nich se prostřednictvím církevních hodnostářů dostávaly do zámeckých kaplí vyšší šlechty. Určitou stagnaci ve vývoji jesliček způsobila třicetileté válka. Od počátku 18. století můžeme pozorovat jejich další rozšiřování i do sídel nižší šlechty a do venkovských kostelíků.

Lidové představě nejlépe vyhovovaly velké sestavy jeslí budované někdy v bočních kaplích nebo postranních kostelních lodích. Nejstarším a nejrozměrnějším dílem tohoto druhu u nás jsou jesličky v kostele Panny Marie Andělské u kapucínů na Loretánském náměstí v Praze. Byly vytvořeny roku 1780.

Zákazy josefínské reformy po roce 1780 kvalifikovaly stavění jesliček jako naivní a církve nedůstojný obyčej. Je zajímavé, že tento zákaz přijali duchovní rozdílně. Vysocí církevní hodnostáři s uspokojením, venkovští duchovní s nevolí. Zákaz sám však ve svém důsledku znamenal zlidovění tohoto obyčeje a způsobil, že se jesličky dostaly do městských i venkovských domácností. Venkované a prostí řemeslníci jakoby pojednou chtěli prožít ono vánoční tajemství podle svých představ bez ohledu na výklad biblické dějepravy. Stále vzrůstající oblibu betlémů na konci 19. a počátku 20. století dalo popud k profesionální a sériové výrobě betlémových figurek.

V křečovickém kostele ve třicátých letech 20. století z podnětu tehdejšího duchovního správce vznikl záměr nahradit původní sériově vyráběné sádrové jesličky novými, dřevenými. Zakázka byla zadána profesionálnímu uměleckému řezbáři. Do vystěhování Křečovic v roce 1943 bylo z původního záměru dohotoveny postavy Panny Marie, Ježíška a sv. Josefa. Teprve kolem roku 2000 je na popud duchovního správce amatérským řezbářem zhotovena postava pastýře držící jehňátko a stojící ovečka.

Na titulní straně Křečovických listů je obrázek od Mikuláše Alše, který znázorňuje tzv. chození s jesličkami po vesnici. Po chalupách o Vánocích chodili obyčejně čtyři nebo tři přestrojení chlapci jeden za anděla a ostatní za pastýře. Nosili s sebou malý betlém a přednášely vánoční říkání. Takto chodívali od Štědrého večera až do Nového roku dům od domu s jesličkami. Když vešli do stavení již ve dveřích začínali zpívat:

----

Pavel Novotný

Blahopřání [4/2003]

Jménem Obecního úřadu Křečovice i jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2004

S úctou

František Vondra
starosta

Oznámení Obecního úřadu Křečovice

Vyhlášky č.1/2003 a 2/2003 jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ v Křečovicích i na vývěsních tabulích v osadách. Všichni občané se s obsahem vyhlášek ve svém zájmu mohou seznámit. Po nabytí účinnosti budou zveřejněny na internetu.

Obec Křečovice oznamuje záměr pronajmout k trvalému bydlení obecní byt (2 místnosti, koupelna. WC) + provozovnu hostince (bez sálu). Zájemci mohou podat písemnou žádost do 30.1.2004 na OÚ v Křečovicích.

Obec Křečovice nabízí k prodeji ještě 5 zbývajících parcel na výstavbu rodinných domků v Křečovicích. Cena: 200,-Kč/m2. Obec provede výstavbu infrastruktury. Zájemci mohou zaslat písemnou žádost na OÚ v Křečovicích.

Do Křečovic na půlnoční [4/2003]

Lidé z daleka chodívali do Křečovic, aby si tam poslechli znamenitého varhaníka a zpěváka. Zvláště o svátcích, posvícení a zejména pak o pouti bývávala v křečovickém kostele slavná mše s hudbou a zpěvy.

Starý pán řídící učitel, ale i znamenitý ředitel kůru v křečovickém kostele, vyučil půl vesnice na rozmanité hudební nástroje a měl pohromadě kapelu, že jí bylo radost poslouchat. A když byla „figulárka“ bylo jich plno na kůru. Přišli i zpěváci a nade všemi vévodil jako král starý pán, který se usmíval, na všechno dával pozor, všude měl uši: nad vším bděl.

Tyhle slavné mše v Křečovicích, to byly koncerty, a což o Vánocích, o půlnoční!

Jednou přišel k nám do Hodětic maršovický pan řídící Balík a přines novinu, že bude o půlnoční hrát v Křečovicích také mladý Josef Suk, syn starého pána. Holečku, to byla opravdu novina! To musíme do Křečovic, abychom ho slyšeli!

Sněhu bylo po kolena a mrzlo jen praštělo, cesta byla zapadaná, ale pastýřská mše v Křečovicích s mladým Sukem se nesmí vynechat, pro tu se musí již něco zkusit! Beztoho bylo u nás, v Hoděticích, kde bylo jen sedm chalup, smutno a pusto. Proto jsme se po štědrovečerní večeři vypravili: vysoké boty na nohy, pořádný zimník na sebe, teplou šálu na krk, huňatou beranici na hlavu, lucernu do levé ruky a do pravé pořádnou hůl, do kapsy sirky a několik svíček - a už se šlo. Byla tma, na nebi nesvítila ani jediná hvězdička, sníh pod nohama chrupal, boty se bořily do sněhu, každou chvíli zapadl některý z nás do závěje, ale šli jsme statečně a cesty pomalu ubývalo. V lese, do kterého jsme ze chvíli vešli, to bylo lepší, svíčky v lucernách jasněji svítily, stromy vrhaly dlouhé a tajemné stíny. Přes cestu přeběhlo několik vyplašených ušáků, za spaní vyrušený pták zatřepetal křídly a shodil za stromu závěje sněhu. Když jsme vyšli z lesa, nebylo již do Křečovic tak daleko.

Sněhem pokryté chaloupky se krčily jakoby zimou. Cesty ke Křečovicům byly jako oživlé. Ze všech stran chvátali tam lidé s lucernami, bylo těch světélek jako bludiček. Všechna světélka se přibližovala k dolíku v němž ležela vesnička, cíl nás všech.

Došli jsme. Okna křečovického kostelíčka svítila do černé tmy. Zhasli jsme lucerny a vešli dovnitř. Kostel byl pln světel i lidí. Byli tady nejenom z Křečovic, ale i z daleka. Od oltáře zazněl zvonek, půlnoční se začala. Varhany se rozezpívaly. A pak to přišlo, koledy, tak milé, prostičké a krásné, až srdce usedalo. Stáli jsme pod kůrem jako omámeni. Housličky mladého Suka zpívaly, tu silněji tu slaběji, tu prudčeji, tu zase pomalu, hudebníci do toho vpadávali, varhany jásaly, zpěváci zpívali……. a my stáli dole jako u vytržení jako ve snu. Už nás nebolely nohy, nebyla nám zima. Už jsme ani nebyli v malé zapadlé vesničce ztracené v bílém sněhu. Byli jsme v nejkrásnějším koncertním sále, zněla nejkrásnější hudba se zpěvy, za varhanami seděl veliký umělec, všechno jako v pohádce.

Dohráli, dozpívali, mše skončila. Ani nevíme, jak jsme vyšli ven a jako došli domů. Nemluvili jsme, nebylo nám do řeči. Bylo to tak krásné a velkolepé a přece tak prosté, české a naše. Nikdy jsme na to nezapomněli.

-----

Takto vzpomínal na hudebního skladatele Josefa Suka a jeho otce v časopise Pod Blaníkem, v roce 1935, pan učitel J. Šuma z Hodětické školy. Upraveno a zkráceno.

Jedná se pravděpodobně o Vánoce roku 1891, kdy napsal J. Suk jedinou samostatnou varhaní skladbu na píseň „Narodil se Kristus Pán,“ kterou hrával jeho otec. Tato úprava nese název „Půlnočka v Křečovicích v roce 1891“./p>

Novotný Pavel

Z jednání zastupitelstva obce [4/2003]

4.11.2003

Dne 4.11.2003 byla po zahájení jednání podána starostou zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání. Mimo jiné uvedl přehled prací, ve kterých se bude ještě do konce roku pokračovat.

V průběhu jednání byl zastupitelstvu předložen návrh nové vyhlášky o místních poplatcích s tím, že po zvážení bude vyhláška předložena ke schválení na dalším jednání zastupitelstva

V různých záležitostech byly projednány následující žádosti:

  • Žádost pana faráře z křečovické fary o příslib na příspěvek na opravu fasády kostela v Křečovicích. Zastupitelstvo schválilo stejný příspěvek jako loňského roku a to 100 000Kč.
  • Žádost ředitelky Základní školy Josefa Suka v Křečovicích o povolení doplňkové činnosti - pronájmu tělocvičny ZŠ. Zastupitelstvo doplňkovou činnost schválilo.
  • Žádost p.Michala Pechače o prodej stavebního pozemku č.638/1 v Křečovicích. Zastupitelstvo dalo k prodeji kladné stanovisko.
  • Žádost manž. Františka a Pavlíny Dolejších o prodej 23m2 obec. pozemku zastavěného tarasem původním vlastníkem. Zastupitelstvo žádosti vyhovělo a prodej schválilo. Zastupitelstvo dále schválilo návrh starosty na odkoupení parc. č.10/5 v Krchlebích o výměře 2802 m2 od pozemkového fondu.
  • Návrh na zaslání děkovného dopisu Mistru Josefu Sukovi, Praha 2 za poskytnutí sponzorského daru 50 000,-Kč na rekonstrukci školní kuchyně v Základní škole v Křečovicích.
  • Návrh na zpevnění komunikace mezi Ederem a Štantejským v Nové Živohošti a zakoupení dlažby a obrubníků

V další části jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení záměru stavby Trapistického kláštera v Políčanech. Zastupitelstvo bude před zahájením jednání o změně Územního plánu vyjednávat s případným investorem řešení dopravní situace mimo osadu Nahoruby.

V závěrečné části jednání schválilo zastupitelstvo usnesení ze zasedání, včetně schválení výběrového řízení na stavbu infrastruktury k parcelám na rodinné domy v Křečovicích. Dodavatelem stavby vodovodu a kanalizace bude Vodohospodářská společnost s.r.o. Benešov, dodavatelem stavby místní komunikace bude firma Benešovské silnice s.r.o. Benešov.

10.12.2003

Dne 10.12.2003 byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly splněny. Byla předložena smlouva na zhotovení díla podle § 536-565 OZ č.513/94 Sb. se zhotovitelem - Vodohospod. společnosti s.r.o. Benešov pro obec Křečovice. Předmět díla je vybudování kanalizace a vodovodu pro výstavbu rodinných domků v Křečovicích.

Zastupitelstvo souhlasí s realizací. Schválena byla i předložená mandátní smlouva č.71/03 na stavební dozor na zmiňované stavby.

Starosta obce, p. Vondra, informoval dále zastupitelstvo obce o provedení oprav částí místních komunikací v Křečovicích a v Políčanech a v souvislosti s tím i o čerpání dotace z „Programu na obnovu venkova.“./p>

Zastupitelstvo bylo dále seznámeno se situací v převzetí hostince v Hořeticích od nájemce Karla Cincibuse a s návrhem na další činnost v tomto obecním zařízení.

V další části zasedání se zastupitelstvo zabývalo návrhem obecně závazných vyhlášek obce Křečovice a byly schváleny:

  • Vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích
  • Vyhláška č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V další části jednání zastupitelstva obce byly projednány změny rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami v příjmech a výdajích dle skutečného plnění. Navrženy byly inventarizační komise pro provedení inventarizace obecního majetku.

Schváleny byly i další záležitosti finančního charakteru, které předložila paní ředitelka Základní školy Josefa Suka Křečovice.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků na výstavbu rodinných domků

  • č.poz.638/7 - manž. Rostislavovi a Ivaně Brejškovým, Křečovice
  • č.poz. 638/11 - manž. Františkovi a Ludmile Hulanovým, bytem Křečvice čp.75

Do seznamu žadatelů o prodej pozemků na výstavbu rodinných domků byl po schválení žádosti zastupitelstvem zařazen další žadatel: ing. Alexandr Balkanski, Benešov.

Kladně byla vyřízena žádost p. Milana Hrubého, Bernartice 87 o výstavbu vodovodní přípojky k domu čp. 38 ve Vlkonicích s tím, že se bude plně podílet na výstavbě, to znamená vyřízení povolení ke stavbě, objednání dodavatele stavby v četně úhrady faktury.

Nebylo vyhověno žádosti ČRS z Týnce nad Sázavou o prodej obecního pozemku č.1583/1 v Živohošti.

V závěru jednání návrhová komise předložila návrh na usnesení, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.

František Vondra
starosta

Základní škola Josefa Suka [4/2003]

Základní škola Josefa Suka Křečovice zahájila nový školní rok dne 1.9.2003. V letních měsících proběhla na ZŠ rekonstrukce školní jídelny, která nyní vyhovuje všem hygienickým požadavkům. Bez vstřícnosti a ochoty OÚ Křečovice financovat a realizovat tuto nákladnou rekonstrukci, by nebylo možné od září zahájit provoz ŠJ.

Jelikož v letošním roce, vzhledem kapacitě MŠ, nemohli být přijati všechna děti do MŠ, ZŠ po dohodě s OÚ Křečovice zažádala o navýšení kapacity MŠ, aby mohly být v příštím roce všechny žádosti o přijetí dítěte vyřízeny kladně.

Od 1.10. zahájily provoz na ZŠ tyto zájmové kroužky: Dramatický, hudebně-pohybový, anglického jazyka, výtvarný, informatiky, náboženství. Všechny kroužky jsou zdarma. V MŠ pracují kroužky výtvarný, hudební. Předškolní děti jsou zapojeny také do hudebně-pohybového kroužku na ZŠ.

ZŠ společně s MŠ uskutečnila od začátku roku řadu akcí. Děti zhlédly dvě divadelní představení v Sedlčanech, hudební pořad - Města v Písničkách, v rámci výuky přírodovědných předmětů navštívily 2x EKO centrum ve Vlašimi, planetárium v Praze. V rámci tělesné výchovy navštívily plavecký bazén Měřín. Dále bylo pro děti připraveno výtvarné odpoledne - malování hrníčků.

Dne 3.12 . se uskutečnila Mikulášská diskotéka pro děti na ZŠ. Děkujeme všem rodičům, kteří nám při přípravě Mikulášské diskotéky pomáhali, a to přispěním sponzorských darů do tomboly, přípravou občerstvení, a také pomoci při vyhodnocování soutěží. Do tomboly přispěly též sponzorskými dary Povltavské mlékárny Sedlčany, Pekárny Benešov, Elektro Neveklov-p.Mošnička, Levné oděvy Křečovice - p.P.Kolumbus, firma Hesmar Neveklov, firma Kondor, Agroprim Všetice. Všem ještě jednou děkujeme.

Dále mi dovolte poděkovat rodičům, kteří významnou měrou přispěli k Mikulášskému dopoledni 5.12. na naší škole. Také p.Průšové - Potraviny Křečovice, které přispěla dětem na mikulášské balíčky.

Dne 15.12. se v MŠ v 15.00 hod. Uskuteční vánoční besídka. Na této besídce vystoupí děti z MŠ s programem, který si pro Vás připravily se svými učitelkami a vedoucími zájmových kroužků.

Dne 17.12. v 17. 00 hod. Se uskuteční vánoční besídka pro veřejnost v tělocvičně ZŠ. Program připravily děti ZŠ společně se svými učitelkami a vedoucími kroužků. Všichni jste srdečně zváni.

Závěrem mi dovolte jménem všech pracovníků školy Vám popřát hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2004.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

Blahopřání [8/2004]

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem zastupitelstva obce a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2005.

S úctou

František Vondra
starosta obce Křečovice


 

A jaké je novoroční přání starosty obce?

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří, a starších si váží. Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat. Jen potom se bude nám všem zde v obci křečovické líbit.

Za naplněné přání všem předem děkuji!

Starosta

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [8/2004]

Ve čtvrtém čtvrtletí jednalo zastupitelstvo zatím dvakrát.

Dne 24. 10. 2004 se po zahájení zasedání zabývalo návrhem o možnosti vyvařování obědů pro mimoškolní strávníky. Informace o možnostech a propočtech nákladů podala ředitelka školy. Případné navýšení strávníků by znamenalo další investice do školní kuchyně, takže se celá záležitost jeví spíše nereálná. Přesto zastupitelé byli pověření úkolem zjistit jaká by byla poptávka v jejich obvodech. Dále následovala kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. V další části jednání byla projednána zpráva o výsledku dílčí kontroly hospodaření obce za období od 1.1. 2004 do 18.10.2004, provedené pracovníky kontrolního odboru krajského úřadu. Zastupitelstvo obce vzalo tuto zprávu na vědomí. Následovalo projednání a schválení pohřebního řádu pohřebišť v Křečovicích a Hořeticích a aktualizace obecně závazných vyhlášek obce. Následovalo projednání různých žádostí podaných občany i spolky. Po diskusi a připomínkách byl schválen návrh usnesení a jednání ukončeno.

Dne 7.12.2004 byly po kontrole plnění usnesení navrženy a schváleny inventarizační komise. Dále bylo projednáno plnění volebního programu a potvrzeny akce k realizaci v r.2005. V další části jednání byl přednesen návrh vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z důvodů nárůstu cen bude poplatek za komunální odpad pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt navýšen o 40,- Kč, takže je stanoven ve výši 400,- Kč. Ostatní zůstává beze změny, tedy jako v roce minulém. I přes mírné navýšení poplatku, obec bude muset dotovat na odvoz a ukládání komunálního odpadu více jak 150 000,- Kč! Splatnost poplatku je stanovena do 30.3.2005. Dále podal starosta obce zastupitelstvu informace o provozu vodovodů. Vodovod Křečovice zásobuje osady Zhorný, Skrýšov, Křečovice, Krchleby, Vlkonice, Podvlkonice.

Vodovod Nahoruby zásobuje Osadu Nahoruby včetně rekreační lokality Luněk a osadu Na Bezoušce. U obou vodovodů byly v minulých letech nainstalovány samočinné dávkovače chlorňanu, což zajišťuje úpravu vody po stránce mikrobiologické. Na základě tohoto vylepšení zařízení v těchto ukazatelích nedocházelo v letošním roce k závadám. Chemická část rozborů vody ve vodovodu Křečovice vycházela rovněž uspokojivě - obsah dusičnanů se pohybuje v rozmezí 15-20 mg/ 1 litr vody, což již neodpovídá vodě pro kojence (norma 10mg/litr). Mírně zvýšen je obsah manganu a železa, mírně zvýšená kyselost. Dle Zdravotního ústavu Kolín, pracoviště Benešov - v daném rozsahu nemusí být upravováno.

U vody z vodovodu Nahoruby v suchých letních a podzimních měsících dochází k nárůstu obsahu dusičnanů nad 50 mg - 65 mg/litr. Zdravotní ústav v Kolíně, pracoviště Benešov nedoporučuje užívat tuto vodu do odvolání k přímým pitným účelům. Obec Křečovice provedla opakovaný odběr z jednotlivých studen a nález v 1-3 studně byl následující 52 mg, 53 mg, 65 mg. Odpojili jsme proto dočasně třetí vodní zdroj z provozu a odeberme další vzorek z vodovodní sítě. Předpokládáme nižší nález dusičnanů v odběrné síti. Ve věci jednáme se Státním zdravotním ústavem Praha, který na základě naší objednávky vyhodnotí zdravotní rizika při užívání zmíněné vody a může, jak bylo řečeno stanovit mírnější limit obsahu dusičnanů pro vodu pitnou, protože obsah dusičnanů nepřesahuje hranice 80mg/litr. V předmětné věci svolává tímto starosta schůzku s občany v Nahorubech na středu 5.1.2005 od 19,00 hod do místnosti obce v čp. 52. Půjde o společné hledání příčin možného zatěžování pozemků dusičnany v lokalitách pramenišť. V další části jednání byly projednány podané žádosti, následovala diskuse a schválení návrhu usnesení. Závěrečné zasedání zastupitelstva obce Křečovice se uskuteční dne 28.12.2004 od 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ v Křečovicích.

František Vondra

Sloupek z fary - posvátný čas adventu a Vánoc. [8/2004]

Co se nám vybaví, když vyslovíme slovo advent? Ti dříve narození si vzpomenou jak v adventním čase spěchali zasněženou krajinou na roráty (=mariánská mše svatá v adventu). Ti později narození si uvědomí, co je čeká před Vánocemi: uklízení, zdobení, pečení a možná i předvánoční zpověď. A děti? Některé se už vidí pod vánočním stromečkem s dárky. Vždy se bude jednat o čas přípravy na velkou událost. Advent - očekávání Kristova příchodu. Toho o Vánocích v liturgii církevního roku, a také příchodu Krista na konci času. Advent je vložen na začátek zimního období, nejdéle trvající noc - tma má v přírodě tajemný nádech. Krátké dny nám připomínají i krátkost pozemského času Má mnoho zvuků. Teprve v tichu může zaznít Boží hlas, který můžeme uslyšet. Velkým fenoménem adventu je mateřství. Maria je vyvolená, aby se stala matkou Ježíše Krista. Její souhlas „jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ začíná novou éru v dějinách lidstva. Matce, která očekává dítě, říkáme, že je v požehnaném stavu či v naději. Matka nese více života, než stačí pro jednoho. Toto vše povyšuje matku v Božím plánu, aby došla spásy skrze mateřství. Těmito pohledy na posvátný čas adventu se nám jeví Boží dobrota. Bůh nám dává Spasitele Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem, abychom se mohli stát Božími dětmi - „a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“

Vánoční svátky patří mezi ty, na které se zvlášť těšíme. Dokážeme je však skutečně prožít? Dokážeme vycítit a prožít duchovní poselství Vánoc? Radost se nedá koupit nebo uměle vytvořit prostřednictvím dárků, dobrého jídla, vánočního stromku. Je to především dar, který dal Bůh člověku, který se snaží žít spravedlivě. Ježíšovo narození v Betlémě je v každé době poselstvím o Bohu, který se dává člověku. Bůh je štědrý, i proto máme být štědří k našim blízkým.

Ať jsou Vánoce pro nás všechny svátkem opravdové radosti, duchovní a rodinné pohody. Pamatujme, že opravdové štěstí nespočívá v tom, že někomu dáme - možná i hodnotný - dárek, ale v tom, že v našem srdci, je dost místa i pro druhé.

Přeji Vám, aby Vánoce se staly časem reflexí nad sebou, svým životem a přinesli vám opravdovou radost. Ať Vám Pán Bůh žehná v novém roce 2005.

P. Kazimierz Duš

Sloupek z fary [4/2003]

První nedělí adventní začali jsme nový liturgický rok. Znovu se před námi otevírá nová perspektiva času, kterou církev vyplňuje připomínáním Božího tajemství působícího v dějinách člověka, lidstva a světa. Centrum těchto dějin je Ježíš Kristus. On se stal člověkem, vešel do dějin lidstva, a když nastane plnost času, vrátí se ve své slávě.

Mezi tímto prvním a posledním příchodem nepřestává vstupovat duchovně do života každého člověka, kterému otevře své srdce. Advent v liturgii je dobou radostného očekávání, zamyšlení, naděje - na příchod Ježíše Krista. Můžeme proto mluvit o trojím adventu:

1. Advent historický - tj. narození Ježíše v Betlémě před 2000 lety (rok 2003 od narození Ježíše Krista)
2. Advent liturgický - který prožíváme každý rok před vánočními svátky, čekáme na Vánoce a na Ježíška.
3. Advent eschatologický - tj. Kristus přijde při konci času

V adventní době máme připravit cestu pro Pána - cestu do svého srdce. Skrze modlitbu, dobré skutky a sebezdokonalování v duchovním životě.

Adventní doba rychle uteče a budeme prožívat Štědrý den a Vánoce - narození Ježíše Krista. Budeme mít radost z dárků od Ježíška…? Stromku a rodinného krbu. Měli bychom pamatovat, že Ježíš Kristus je tím největším darem pro nás. A Ježíš nám přináší opravdovou radost, lásku, pokoj, spravedlnost a naději pro lepší budoucnost. Je na nás, abychom přijali nejen dárek od Ježíška, ale i samotného Ježíše.

Církevní otcové vyjadřovali smysl vánočních svátků těmito slovy: „Nestačí, že se Ježíš narodil v betlémských jeslí, jestli se zároveň nenarodil v tobě.“./p>

Vánoce, to je čas lásky, radosti, čas společného setkání v rodinách.

Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a hodně Božího požehnání nejen na období Vánoc, ale i do nového roku 2004.

P.Kazimerz Duš

Vážení rodiče! [7/2004]

Nový školní rok 2004/2005 začal.
Tak jako jindy Vám přinášíme novinky z naší školy.

Během prázdnin byly v MŠ provedeny stavební úpravy, které byly nezbytné k tomu, aby škole mohla být navýšena MŠMT kapacita a škola vyhověla hygienickým požadavkům. Vzhledem k navýšení kapacity v MŠ mohla škola všechny zájemce o umístění dětí v MŠ uspokojit. ZŠ i MŠ byly vymalovány a dovybaveny novým nábytkem.

Při zahájení školního roku se sluší poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomáhají službou, penězi nebo darem. OÚ Křečovice přispěl prvňáčkům na škoní výdaje částkou 1 000Kč a odcházejícím žákům za každý ukončený rok na naší škole také částkou 1000Kč. Zároveň OÚ přispívá všem dětem MŠ i ZŠ na školní obědy.

V rámci kvalitnější jazykové přípravy našich žáků jsme od letošního roku zavedli pětihodinovou dotaci na výuku anglického jazyka. Čtvrtá hodiny je v rámci nepovinného předmětu, pátá hodina v rámci kroužku anglického jazyka. Obě slouží jako upevňovací a opakovací. Nepovinný předmět i kroužek mohou žáci navštěvovat již od třetího ročníku. Ve třídách máme 16 počítačů s připojením na internet. Počítače jsou využívány v každodenní výuce ve všech předmětech. Žáci naší školy nemají odpolední vyučování. Je obvyklé, že velkou přestávku tráví děti v případě příznivého počasí venku. Škola v tomto školním roce nabízí tyto kroužky:
MŠ: výtvarný, hudební (předškolní děti jsou zapojeny i do hudebního kroužku na ZŠ)
ZŠ: výtvarný dramatický, hudebně - pohybový, informatiky, náboženství, anglický jazyk.
Stojí za připomínku, že všechny kroužky jsou bezplatné.

I v letošním roce bude nadále pokračovat akce - školní mléko. Od 1. ročníku si žáci mohou ve škole kupovat dotované mléčné výrobky.

Přeji všem rodičů, pevné nervy, žákům i zaměstnancům školy úspěšný školní rok 2004/2005

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy

Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [7/2004]

Ve třetím čtvrtletí jednalo zastupitelstvo dvakrát.

Dne 19.8.2004 se po kontrole plnění usnesení zabývalo volebním programem. Starosta informoval zastupitelstvo, že obec využije dotace přidělené mikroregionu - Sdružení obcí Neveklovska a objedná do všech větších osad naší obce turistické informační tabule s mapou. Dále obec obdrží dotaci ve výši 180 000 Kč, (30 % z celkových nákladů akce) požadovanou z „Programu obnovy vesnice“ na úpravu povrchu místní komunikace ze Skrýšova do Zhorného a dle možnosti částečně i na Paseka. Provádí se postupně oprava prostor kulturního zařízení v Hořeticích. Dále bylo navrženo aby obec Křečovice v zájmu rozšíření kulturní činnosti uspořádala dne 28. 8. 2004 zábavu na přírodním parketu v areálu u školy. V roce 2005 bude 5. července uspořádána slavnost k 655 letému výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice. K výročí založení obce by se tyto slavnosti měli v budoucnu pořádat vždy po pěti letech. Za pomoci občanů budou na tyto akce zváni rodáci a přátelé obce Křečovice. Místní spolky zastupitelstvo obce žádá, aby se přihlásili již dnes ke spolupořadatelství oslav v r. 2005 a podíleli se na přípravě programu.V další části jednání bylo projednání rozpočtového opatření č. 3/2004. Dále bylo provedeno zhodnocení letošního průběhu rekreační sezony. Byly nastíněny návrhy k přípravě rekreační sezony r. 2005. V další části jednání byly projednány podané žádosti. Po diskusi, v závěru jednání předložila návrhová komise návrh na usnesení, který byl schválen.

Dne 23.9.2004 se zastupitelstvo obce po úvodních procedurálních záležitostech zabývalo jednáním o místním školství. Ředitelka ZŠ J. Suka v Křečovicích přednesla výroční zprávu o činnosti jmenovaného školského zařízení za školní rok 2003/2004. Do volebního programu obce Křečovice r. 2004 byly doplněny drobné akce neinvestičního charakteru. Zastupitelstvo bylo seznámeno s probíhajícím jednáním v souvislosti s prováděnými hydrogeologickými pracemi v Políčanech. Dále bylo přijato rozpočtové opatření č. 4/2004. Následovalo projednání různých záležitostí a žádostí. Po diskusi bylo závěrem zastupitelstvem schváleno usnesení z tohoto jednání.

František Vondra

Ohlédnutí za slavností k převzetí obecních symbolů uspořádanou v naší obci dne 4. 7. 2004 [7/2004]

Vážení občané, Vám, kteří jste k Vaší škodě nebyli na této slavnostní a v historii naší obce velice významné události chceme alespoň částečně přiblížit dostupnými možnostmi tyto neopakovatelné zážitky. Pan Pavel Novotný, bytem Křečovice zadokumentoval mnohé na svých překrásných fotografiích. Album bude k nahlédnutí na Obecním úřadě v Křečovicích. Fotografie si budete moci objednat. Pan Tomáš Klenovec, bytem Nahoruby se snažil o natočení události kamerou. I tento dokument necháváme dále zpracovat a bude možno si jej pořídit. Něco málo máme zadokumentováno v písemné formě, chcete-li přečtěte si následující řádky.

Pořadatelé

Slavnostní proslov starosty obce Křečovice - pana Františka Vondry

Vážení občané, milé děti, vážení hosté!

Srdečně a velmi rád vás všechny vítám na dnešní slavnosti. Velice rád mezi námi vítám: Mistra Josefa Suka s chotí a jejich přátele, mezi jinými Mistra Václava Hybše s chotí, pana Václava Hrubého s chotí - ředitele zámku Štiřín. Dále velmi rád vítám v naší obci starostu obce Neveklov pana Karla Šebka, starostu obce Maršovice pana Dobroslava Šandu s chotí. V neposlední řadě velmi rád mezi námi vítám i našeho obvodního lékaře pana MUDr. Františka Ticháčka s chotí.

Sliby se mají plnit a tak poté co jsme se v r. 2000 přihlásili uspořádáním slavnosti k 65O-ti letému výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice, dali jsme si tehdy slib, že se při svém úsilí vytváření nových hodnot v obci pro časy budoucí, budeme více ohlížet i do minulosti vedeni snahou více poznávat historii naší obce.

Samotná slavnost byla prvním krokem v tomto snažení. Nacházíme se uprostřed okamžiku kroku druhého, jímž je převzetí obecních symbolů, znaku a praporu, které byly na návrh zastupitelstva obce zpracovány skupinou heraldiků, po předložení schváleny podvýborem pro heraldiku a vexilologii, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky. Rozhodnutí o udělení znaku a praporu bylo předáno předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dr. Lubomírem Zaorálkem v budově sněmovny předáno do rukou mých, jako starosty za účasti dalšího člena zastupitelstva naší obce pana Pavla Novotného dne 6. června 2003.

K čemu nám znak a prapor, k čemu pomůže naší obci? Je to zavedení a v dnešních časech obnovení tradice, která, jak jí chápeme my, zastupitelé obce, by měla povýšit naše povědomí, nás všech občanů, že máme další důvod proč být na svoji obec hrdi. Proto, že máme svoje symboly pod kterými budeme stát v jednom celistvém šiku v dobách příznivých, ale zejména v dobách méně příznivých. Od loňského roku, zejména po dnešním posvěcení znaku a praporu je naše obec bohatší, nejen o umělecké díla, zhotovená firmou Velebný z Ústí nad Orlicí, je bohatší o skutečnost, že jsme společenství lidí, občanů, kteří si uvědomují stále zřetelněji historii své obce, ctí předky, kteří založili naše sídla zde v překrásné krajině středního Povltaví, jejíž nádhernou scenérii obdivují všichni návštěvníci naší obce a širokého okolí.

Přijetím symbolů jak jsou znázorněny ve znaku obce zdůrazňujeme již zmíněnou úctu ke svým předkům. Je naším velkým úkolem vést v tomto duchu naší mládež od samého zrození nového děťátka. Vyzývám k tomuto úkolu všechny rodiče, učitele i všechny mé spoluobčany. Při této výzvě nemohu však nezdůraznit, že prvořadá a nejvíce potřebná je úcta k rodičům a prarodičům současně žijícím. Ano mám na mysli pěstování hezkých, chce se mi říci normálních mezilidských vztahů v rodinách a naplňovat tak osvědčenou mnohaletou zkušenost, že rodina je základ státu. Jaké jsou vztahy v rodinách, takové jsou v obci i ve státu jako celku. Pokud můžeme sledovat mezilidské vztahy v naší obci i České republice, máme před sebou velký úkol.

Ve znaku máme i symbol - květinku, která zdůrazňuje, že na území naší obce rostou ještě rostliny, stavače, které jsou již považovány za vzácné rostliny. Máme tedy v obci zachovalou přírodu? Zčásti ano, ale musíme své chování k ní též velice zlepšit, abychom si ji udrželi a zasloužili. Péče o životní prostředí jak známo je věcí každého z nás a nás k tomu vyzývá i naše žlutá květinka v obecním znaku. Nezapomínejme na to, až kohokoliv z nás bude obtěžovat nápad, že odpad ze svého dvora, či zahrady musím vyvézt někam do přírody.

Ve znaku máme housličky, které připomínají místního rodáka, skladatele Josefa Suka a celý Sukův rod, který byl a stále je pro naši obec velmi významný, jeho zástupci pro obec mnoho dobrého udělali a stále dělají. Nutno připomenout, že muzicírování již za působení pana řídícího Suka mělo v obci řadu stoupenců, bylo zde po rodinách hodně muzikantů, kteří se nám z rodin v těchto letech vytratili. Příklady táhnou, jak víme. Zpěvnost obyvatelstvu i v tomto kraji, jak říkával Mistr Josef Suk, skladatel, nechyběla - byla zde velice příjemně znatelná. Je tomu tak i dnes? Přimlouvám se moc za to, aby se v naší škole věnovala hudební výchově větší pozornost než to ukládají školní osnovy. Nás zavazují ony housličky ve znaku obce. Zavazující velmi je v tomto smyslu i čestný název „Základní škola Josefa Suka Křečovice,“ který jsme před časem do názvu naší školy přijali. Ještě více se však přimlouvám u rodičů, zpívejte doma svým dětem odmalička a učte děti české písničky. V dnešní době je to opět velice potřebné.

Symbol chrta na obecním znaku a praporu chápejme vedle již zmíněné úcty k předkům a k historii naší obce také jako znak vytrvalosti v našem snažení vést pod praporem obec a spoluobčany správnými směry, odhodlanost rychle dosáhnout vytýčených správných cílů, a nebojácnost, bez níž se k vytýčeným cílům nemůže nikdo dopracovat. To vše při vzájemné pevné důvěře člověka k člověku, jako jí nacházíme mnohdy pevnou v živočišné říši. Mám na mysli ve vztahu - pes ke svému pánovi.

Závěrem si dovolím ocitovat s malým doplněním svoji výzvu uvedenou na závěrečné stránce knihy „Střípky z historie Křečovic“ vydanou k oslavovanému jubileu obce v roce 2000.

Při památce našich předků dokažme se pod praporem a znakem obce Křečovice ještě více semknout všichni od Hodětic přes Křečovice až po Živohošť v našem společném úsilí o svoji obec. Počínejme si tak, aby následující generace mohly s vděčností a úctou vzpomínat na nás, tak jako my při letošní slavnosti vzpomínáme na naše předky… Přátele naší obce prosíme, aby nám v našem snažení nadále pomáhali. Děkujeme.


Vážení občané!

Při dnešní slavnostní příležitosti předáme některým z Vás pamětní listy a poděkování za dosavadní činnost a pomoc obci. Ostatním budou pamětní listy předávány při dalších obecních slavnostech, které se stanou častou tradicí. Místostarosta pan Robert Nečas nás za chvíli seznámí, kdo pamětní list obdrží. Jmenovaní, kteří jsou zde přítomni předstoupí na stupínek, kde Pamětní listy budou postupně předávány.

Hlavním a neopakovatelným darem pro všechny občany naší obce jsou zde - obecní znak a prapor Obce Křečovice!!! Nechť přinesou naší obci a našim občanům do budoucnosti jen to dobré.

František Vondra

Zajatci I. světové války v Křečovicích [7/2004]

V minulém čísle Křečovických listů jsem se stručně zmínil o vzniku a důsledku I. světové války pro naši obec. Uvedl jsem seznam padlých spoluobčanů. Nyní předkládám článek o zajatcích v Křečovicích, který napsal pan Karel Zvěřina řídicí učitel v Křečovicích v roce 1928. Článek je po malých úpravách v plném znění.

V roce 1916 byli dáni na výpomoc italští zajatci také do Křečovic a okolních vesnic. Přiděleni byli rodinám, ze kterých mužové byli v činné službě válečné.

V Křečovicích u Budáků dostali zajatce Ivo, ve dvoře u Kvisů byli zaměstnáni Francesconi a Peressini, u Váňů Succi, u Voglů Bonetti Viktor, u Vondráčků Bertoni. Ve Skrýšově u Bárů sloužil Barbanelli, v Krchlebích ve dvoře Salvanesci, ve Zhorném u Šimků Petr Vischio a u Kovaříků v téže obci Silvius Bonetti. Ve své vlasti byli různých povolání; mnozí vůbec nerozuměli hospodářství. Ale v tehdejší době byla každá síla vítanou, neboť všechny práce spočívaly většinou na bedrech žen, starších mužů a dětí.

Někteří z těch zajatců měli výrazný italský typ: černé oči, hustý, černý vlas, snědou pleť. Mnohého z nich prozradil však italský vojenský stejnokroj a řeč.

Nade všemi měl dozor rakouský voják, vybraný z nejstarších odvodních ročníků, který zůstával u Šimků ve Zhorném. Prvním dozorcem - „postem“ - byl rodilý Polák, jemuž přezdívali „baťa“. Po krátké době vystřídal ho Slovinec Alois Ludvík, mistr zednický z Bače v Kraňsku, muž dobrácké povahy. Většinou bydlil každý zajatec tam, kde sloužil; několik noclehovalo také společně v jedné světnici u Váňů.

Když měli zajatci volnou chvilku, sešli se na návsi a tam u rybníčka na travnatém břehu postáli a pohovořili. Hovor vystřídal často tělocvik: vzájemné přeskakování a zápasení.

V neděli bylo na návsi teprve hlučno. Přišli z okolí zajatci nejen italští, nýbrž i ruští a srbští; stojíce v hloučku s „postem“. dorozumívali se jak mohli, řečí i posuňky.

Za války jezdívala pošta do Křečovic od Sedlčan. Byl to vozík, tažený jedním koníkem. Italové čekali u poštovní kanceláře, nedočkaví běželi kousek naproti. Radostí zářilo oko toho, jehož čekání nebylo marné: z domu dostal lístek, psaní nebo bedničku.

Češtině učili se zajatci těžko. Zato naši páni kluci od nich leckteré slovíčko pochytili a chlubil se ten, kdo již uměl počítati do desíti italsky.

Bonetti, pravého italského typu, zaměstnaný u Voglů, prodělal válku s Alžírem; za světové války ho zajali. Bylo zajímavé poslouchati, když líčil hlasem i posuňky výbuchy a třaskání pum i granátů. Oči mu jen blyštěly. Svým chlebodárcům pracoval na poli, povzbuzoval dobytek volaje: destra, sinestra, rossa, to jest: náruční, podsední, červená! Doma vypomohl, jak bylo třeba.

V neděli odpoledne přišel Viktora k Voglovům navštíviti z Krchleb Salvaneschi, mladík jemné povahy, plavých vlasů. Byl synem kteréhosi italského soudce a sám studoval. V zajeté uklízel dobytek a jezdil s potahem. V notýsku měl obrázek s nápisem „sv. Mořic, patron vojínů“. Jednou ukazoval i válečnou píseň italskou. Měla kolik slov a každá končila refrainem: „S námi po boku jde Francie, naše sestřička.“

Povinnosti svých byl Salvaneschi dbalý. Za nejlepšího hovoru vytáhl hodinky, podíval se a zvolal: „ Štyry hodinky, domy sedum voly.“ (Chtěl říci: Čtyri hodiny, musím domů uklízet sedum volů.)

V jedné z přifařeních obcí měli zajatce, vyučeného v cukrářství. Místo dělání cukrovinek štípal dříví, nakládal hnůj a konal jiné domácí práce. Unavený ukázal jednou na fůru hnoje, kterou právě naložil a zkříživ ruce na prsou, volal na služebnou: „Siňorina Marjánky, umžít, funus - Šešovice.“ Ale nebylo mu souzeno, aby pohřben byl v Křečovicích, odešel později živ a zdráv s ostatními.

Ve Strážovicích u Kopků měli zpočátku jakéhosi Giaviato Signorelli. Pocházel z římské provincie z devítičlenné rodiny; otec měl chaloupku a něco polí. Před válkou Giaviato pracoval v Americe, ve válce byl zajat v bojích u Asiaga. Byl vyšší postavy, štíhlý, mírné, dobrácké povahy a dosti dobrý pracovník v zemědělství. Čeho neznal, brzy ovládal. Po skončení sklizně r. 1916 odešel se skupinou zajatců na práce do cukrovaru Vrdy - Bučice u Čáslavi. Po kampani se zajatci vrátili, Signoretti přišel k Járkovům do Vlkonic a u Kopků ve Stražovicích nastoupil Pietro Barbetti. Byl vyučen pekařem a kupcem u svého otce, který měl zároveň malé hospodářství. Ač jinak dosti dobře pracoval, přece těžkým pracem nezvyklý často pro sebe po italsku vzdychal: „Nešťastná vojna, nešťastná vojna!“ Jinak byl žertovný a rád za děvčaty volal: „Hézky sléčinka!“ také sekati hrabicí ho mrzívalo a ukázal jednou na břicho se slovy: „tam dát motor.“ Toho ovšem nebylo možné a Barbetti otáčel hrabicí vlastní silou.

V dubnu 1917 byl do Křečovic vyslán polní kurát pluku tyrolských střelců z Benešova; měl ve farním chrámu Páně sv. Lukáše ke shromážděným italským zajatcům promluvu v jejich mateřštině a vykonal pro ně zvláštní bohoslužby.

Počátkem r.1918 odešli zajatci do Albanie i do Srbska za různým účelem. Lidé v Křečovicích i okolí měli je rádi, neztrpčovali jim pobyt, vzpomínajíce svých drahých, kteří snad někde daleko také jsou u cizích lidí a našili snad také dobrá srdce...

Za převratu Italové z Albanie a Srbska vrátili se přes Valonu do vlasti. Mnozí z Itálie se ozvali dopisem svým zaměstnavatelům v Čechách.

A poslední „post“ Alois Ludvík? I ten psal, že je v Bači u své rodiny. Poštovní známka a razítko na jeho dopisu nasvědčovaly, že Bač s okolím připadla Itálii. Ludvik byl dobrý a upřímný člověk.

Tolik kousek života mimo válečná kolbiště I. světové války. Skupinová fotografie zajatců, kteří sloužili v Křečovicích jsem umístil na výstavě k 650 letům Křečovic v roce 2000 Na této fotografii dnes už nikdo neví kdo je kdo.

Pavel Novotný

ikrecovice.cz [7/2004]

Toto je značka na internetu, kde se objevují mimo jiné i Křečovické listy. Stránky navštívilo (od 1.6.2003 do 2.6.2004) 48583 návštěvníků. Z celkového počtu návštěvníků výše jmenovaných stránek se zajímá o J. Suka 41%; 11% o Křečovice; 4% o film Vesničko má…; 4% o Pražské jaro; 3% o Základní školu a zbývajících 37% můžeme klasifikovat jako ostatní. Vezmeme-li návštěvnost podle hodin - kdy jsou stránky navštěvovány - tak návštěvnost začíná stoupat v 7 hodin ráno a kolem 14 hodiny dosahuje svého vrcholu celého dne aby opět klesla k 17 hod a okolo 18 hodiny opět stoupá k vrcholu kolem 20 hod a po 23 hodině až do ranních 6 hodin je na stejné úrovni. Dále uvádím tabulku jednotlivých států a počty návštěvníků podle jednotlivých měsíců.

Pavel Novotný