Archiv 2006

Berní rulle (dokončení z čísla 15/2006) [16/2006]

(1 str = 28,78 a = 0,3 ha)

Vlkonice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Jan Pěkník polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 6 krav, 4 jalovice, 11 ovcí, 2 svině
pan Jan Lukášků polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 1 kůň, 1 vůl; chová 4 krávy, 2 jalovice, 19 ovcí, 1 svini
pan Václav Marků polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 7 str; potah 2 voli, 1 kůň; chová 4 krávy, 8 ovcí
pan Pavel Budín polí 27 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 8 str; potah 4 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 11 ovcí, 1 svini
pan Jakub Bohuše polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 12 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 6 jalovic, 20 ovcí, 4 svině
pan Jiřík Jirota polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 3 voli; chová 4 krávy, 4 jalovice, 9 jalovic, 3 svině
pan Pavel Dvořák polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 2 koně, 1 vůl; chová 4 krávy, 3 jalovice, 16 ovcí, 2 svině
pan Václav Novotnej polí 36 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 9 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy
pan Václav Hostka polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 3 koně, 2 voli; chová 6 krav, 6 jalovic, 33 ovcí, 3 svině
pan Pavel Chytrej polí 18 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 2 jalovice; mlejn vlastní o 1 kole
pan Matěj Šebků polí 21 strychů, osívá na podzim 7 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 5 jalovic, 13 ovcí; mlejn vlastní o 1 kole
pan Pavel Bartůšek polí 36 strychů, pustý – pole ladem leží
pan Jiřík Jahoda polí 30 strychů, pustý – pole ladem leží

 

Strážovice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Václav Nešpor polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na 10 jaře str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 1 jalovice, 10 ovcí, 1 svini
pan Adam Pukník polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 11 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí, 1 svini
pan Jan Sýkora polí 25 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 4 str; potah 3 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 18 ovcí, 1 svini
paní Kateřina Vejlka polí 25 strychů, osívá na podzim 11 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 19 ovcí, 3 svině
pan Jiřík Kulhavej (nově osedlí) polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 6 str; chová 2 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí
pan Jiřík Novotnej (nově osedlí) polí 18 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 5 str
pan Jan Žáků polí 24 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 5 str; chová 2 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí, živnost zkažená
pan Lukáš Vávra polí 21 strychů, stavení stojí, však bez hospodáře role všechny ladem leží

 

Hůrka

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Adam Hůrka polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 5 jalovic, 12 ovcí, 6 sviní
pan Adam Kropáček polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 2 voli, 1 kráva, 1 jalovice
pan Jiřík Krejčí polí 32 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 8 str; chová 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 5 sviní
pan Jan Koutský (nově osedlí) polí 20 strychů, osívá na podzim 7 str, na jaře 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 5 ovcí, 3 svině
pan Machovský polí 30 strychů, pustý, role ladem leží

 

Brdečný

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Václav Vešliha polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 10 str; potah 4 voli; chová4 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 3 svině (ve III. čtvrtletí roku 1668 vyhořel)
pan Pavel Tikovský polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 8 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 6 jalovic, 7 sviní
pan Václav Polák (nově osedlí) polí 15 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 4 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 1 jalovici, 1 ovci
pan Martin Bara polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová2 krávy, 1 jalovici (ve III. čtvrtletí roku 1668 vyhořel)
pan Tomáš Vachut polí 10 strychů, grant pustý, role ladem leží

 

Hořetice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Vavřinec Rychtář polí 15 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 4 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 4 ovce, 6 sviní
pan Marin Valuta polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 4 voli; chová 2 krávy, 1 jalovici, 3 ovce, 6 sviní
pan Matěj Kluha polí 26 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 7 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 9 ovcí, 6 sviní
pan Jiřík Homolů polí 30 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 8 str; potah 2 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 10 ovcí, 6 sviní
pan Petr Novák polí 30 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 9 ovcí, 1 svini
pan Jiřík Vejvorec (nově osedlí) polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 2 svině
pan Jakub Janeček (nově osedlí) polí 36 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 6 ovcí, 2 svině
pan Pavel Homolů (nově osedlí) polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 8 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 2 svině
pan Václav Martínků (nově osedlí) polí 18 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 4 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 2 ovce, 2 svině
pan Václav Polák polí 20 strychů, osívá na podzim 4 str, na; chová 1 jalovici, 9 ovcí
pan Jan Mazač polí 14 strychů, osívá na podzim 4 str, na jaře 3 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 3 jalovice, 1 svini
pan Matěj Novák polí 15 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 4 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 4 svině

Pavel Novotný

Volba předsedů výborů a komisí [16/2006]

Finanční výbor:
Předseda: p. Novotný Jaroslav
Členové: pí Jirásková J., p. Čermák Vl.

Kontrolní výbor:
Předseda: p. Novotný Pavel
Členové: pí Balková V., p. Krymlák K.

Stavební a investiční komise:
Předseda: p. Nečas Robert
Členové: p. Hulan Vl., p. Sochor P.

Kulturní komise:
Předseda: pí Pechačová Monika
Členové: pí Brejšková I. , p. Hůlka J. ml.

Komise místního hospodářství a cestovního ruchu:
Předseda: p. Rosůlek P.
Členové:

Přestupková komise:
Předseda: JUDr. Dalibová B.
Členové: p. Vondra Fr., p. Novotný P.

Zvolení členů komise hospodářství a cestovního ruchu bude uskutečněno při dalším zasedání zastupitelstva.

ZŠ J. Suka a MŠ Křečovice [16/2006]

Vánoční nálada se vloudí všude. Vloudila se tedy i do naší Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice. Všechny třídy jsou pěkně vyzdobeny, voní tu větvičky jedliček, smrčků i borovic. Děti kreslí vánoční obrázky, vyrábějí vánoční svícny, přáníčka i vánoční dárky. Aby na Vás dýchla atmosféra očekávání těšení a radosti, připravují Vám děti a jejich p. učitelky malé dárky. Doufáme, že Vás potěší, vykouzlí na Vaší tváři úsměv a navodí tu správnou sváteční pohodu. Nejvzácnější dar, který můžeme dostat od druhého člověka, je jeho láska. Čisté dětské srdce nám někdy dává tolik lásky, že si to my dospělí ani neuvědomujeme.

Co tedy přát? Mějme se rádi a opírejme se jeden o druhého. Jménem svým i všech zaměstnanců a dětí školy Vám přeji radostné Vánoce, hodně zdraví, pohody a spokojenosti v novém roce.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

ZŠ Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Vás zve na:

Vánoční besídku mateřské školy – 18. 12. v 15,00 hod v MŠ
Vánoční koncert základní školy v kostele sv. Lukáše v Křečovicích dne 20. 12. v 17,00 hod.
Den otevřených dveří dne 9. 1. 2007 od 16,00 do 18,00 hod.
Kalendář školy na rok 2007 si můžete stáhnout na internetové adrese www.krecovice.cz

Výsledky voleb [16/2006]

(jméno, počet hlasů, zastupitel/náhradník)

Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů II.

kandidátpočet hlasůpozice zvolení
Robert Nečas 264 zastupitel
Jaroslav Novotný 216 zastupitel
Karel Krymlák 123 zastupitel
Martin Krampera 106 1. náhradník
Jitka Jirásková 203 zastupitel
Miroslav Senft 117 2. náhradník
Ivana Gazdíková 88 3. náhradník
Monika Pechačová 158 zastupitel
Aleš Bobál 98 4. náhradník
Jaroslav Hůlka 74 5. náhradník
Stanislav Koblížek 98 6. náhradník

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů I.

kandidátpočet hlasůpozice zvolení
František Vondra 249 zastupitel
Vladimír Hulan 221 zastupitel
Věra Bálková 186 zastupitel
Josef Pitelka 171 1. náhradník
Ludmila Hulanová 186 2. náhradník
Vlastimil Hrdinka 137 3. náhradník
Petr Rosůlek 210 zastupitel
Petr Sochor 161 4. náhradník
Josef Humhal 151 5. náhradník
Pavel Novotný 215 zastupitel
Vladimír Čermák 213 zastupitel

Celkový počet voličů v obci Křečovice 574. K volebním urnám přišlo 387 voličů tj. 67,4% volební účast

Pavel Novotný

TJ Vltavan Křečovice [16/2006]

Fotbalové soutěže v ročníku 2006/2007 jsou právě v polovině. Uzavřela se podzimní část a čeká nás letní. Přinášíme vám závěrečné tabulky podzimní části a rozpis letní části. Tedy 12. – 22. kolo pro IV. Třídu a 10., 12. – 18. kolo pro Okresní přebor žáků. (Všechny tyto informace jsou ke 14. prosinci 2006.)

IV. třída

domácí - hostétermínden
Neveklov B - Křečovice 08. 04. 15:00 NE
Křečovice - Bukovany 14. 04. 16:30 SO
Jablonná n/Vlt. A - Křečovice 21. 04. 17:00 SO
Křečovice - Čerčany B 28. 04. 17:00 SO
Úročnice B - Křečovice 06. 05. 17:00 NE
Křečovice - Pecerady 12. 05. 17:00 SO
Drachkov B - Křečovice 20. 05. 17:00 NE
Poříčí n/S. B - Křečovice 26. 05. 17:00 SO
Křečovice - Zaječice 02. 06. 17:00 SO
Bystřice B - Křečovice 10. 06. 17:00 NE
Křečovice - Maršovice B 16. 06. 17:00 SO

 

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Maršovice B 11 10 0 1 54:11 30
2. Bukovany 11 9 1 1 37:10 28
3. Poříčí n/S. B 11 9 1 1 38:15 28
4. Neveklov B 11 6 1 4 24:27 19
5. Pecerady 11 5 2 4 25:10 17
6. Křečovice 11 4 4 3 27:31 16
7. Úročnice B 11 4 2 5 39:30 14
8. Bystřice B 11 4 2 5 16:23 14
9. Drachkov B 11 4 0 7 27:52 12
10. Čerčany B 11 1 2 8 18:34 5
11. Zaječice 11 1 1 9 21:37 4
12. Jablonná n/Vlt. A 11 1 0 10 10:56 3

 

OP starší žáci

domácí - hostétermínden
Struhařov - Křečovice 21. 04. 11:00 SO
Křečovice - Neveklov 28. 04: 10:15 SO
Bukovany - Křečovice 05. 05. 15:00 SO
Křečovice - Jablonná n/Vlt. 12. 05. 10:15 SO
Pyšely - Křečovice 19. 05. 10:15 SO
Křečovice - Nespeky 26. 05. 10:15 SO
Teplýšovice - Křečovice 02. 06. 11:00 SO
Křečovice - Teplýšovice 16. 06. 10:15 SO

 

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Teplýšovice 8 6 2 0 54:09 20
2. Struhařov 8 6 2 0 40:08 20
3. Pyšely 8 6 0 2 58:09 18
4. Nespeky 8 4 1 3 29:22 13
5. Bukovany 8 2 1 5 15:41 7
6. Neveklov 8 1 3 4 13:21 6
7. Chocerady 8 1 1 6 07:73 4
8. Jablonná n/Vlt. 8 4 0 4 07:73 4
9. Křečovice 8 1 0 7 09:45 3

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Pohled (ne)závislého pozorovatele na společenské dění ve vsi Vlkonické [16/2006]

Kdesi jsem četla, že lidé často zapomenou, co kdo řekl nebo vykonal, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle toho či onoho člověka cítili. A proto prosím berte toto, jako pokus o shrnutí mých pocitů.

Je to již tři roky, kdy jsem opravdu náhodou zavítala na návštěvu do Vlkonic. Pohoda a kouzlo květnových dní mě zde, jako městského člověka oslovila natolik, že jsem se začala celkem pravidelně do těchto míst vracet. Mou náklonnost k Vlkonicím umocnily zážitky ze setkání se zde žijícími lidmi i těmi, kteří sem dojíždějí na víkendy a volné chvíle, kterým také přirostlo toto místo k srdci.

Po třech letech dojíždění nemohu sice říci, že znám všechny zdejší lidi, ale 100% Vám mohu říci, jak se vedle nich cítím.

Lidé, které jsem zde měla možnost poznat, mi svým způsobem vrátili „víru v člověka“. jelikož svým chováním dokazují jednu úžasnou pravdu - že velikost člověka není jen dána tím co umí a čeho všechno dosáhl, ale i tím, jak se chová a vychází s lidmi kolem sebe a že, když je třeba umí lidem kolem sebe pomoci. Vlkoničtí svou vzájemností dokazují, že každý kdo zavítá na některou jejich společnou akci, se zde cítí velice domácky, mile a uvolněně a je jedno zda je mu 15 či 80 let, vždy zde najde vlídné přijetí a zábavu, neboť těchto akcí se účastní lidé všech věkových kategorií.

Já měla možnost díky těmto činorodým lidem zažít akce, které jsem dříve nikde nezažila, jako např. celovesnickou zabíjačku, taneční zábavy, letní setkání na vlkonické návsi s opékáním prasete či jehněte, stavění máje, nebo „Setkání rodáků“. Nejúžasnější pro mě na těchto akcích je, že se konají z dobré vůle všech a každý účastník má snahu přispět něčím, ať již stuhou na májový věnec či příspěvkem na společný stůl. Ke všem těmto akcím zajisté velice přispívá tradice zdejších chlapů, čímž jsou jejich pravidelná setkání každý první pátek v měsíci ve „Vlkoštejně“. jak nazývají místnost po bývalé prodejně potravin, kterou si vlkoničtí svépomocí upravili a která vždy bývá centrem všech těchto akcí.

Záměrně zde nikoho nejmenuji, protože to opravdu není v této úvaze důležité. Také v názvu píši slovo nezávislého se závorkami okolo ne, jelikož čím dále více zjišťuji, že na těchto vlkonických pohodových akcích, začínám být závislá.

A mohu jen doporučit všem, aby až se doslechnou o některé akci ve Vlkonicích, neváhali přijet se sem podívat.

Jitka K.

Interview s Bohem [16/2006]

„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ „Jestli máš čas,“ řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: “.ůj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“./em>

Co tě na lidech nejvíc překvapuje?
To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít, a že umírají, jako kdyby nikdy nežili.
(Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.)

Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?
(usmívá se) Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní.

Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.

Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.

K vánočnímu zamyšlení vybral Pavel Novotný

Poděkování voličům [16/2006]

Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti, kdy mám prostřednictvím Křečovických listů první příležitost po komunálních volbách 2006 vyjádřit písemně poděkování vám všem, kteří jste přišli k volbám a vyjádřili tak, že vám obec Křečovice není lhostejná. Dali jste tak podporu svým kandidátům. Věřte však, že tuto podporu budou potřebovat ti, kteří byli zvoleni do zastupitelstva po celé volební období. Vaše názory, náměty, ale i konkrétní pomoc při jejich realizaci a plnění ostatních akcí volebního programu budeme všichni jen vítat.

František Vondra, starosta

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2007

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

A jaké je novoroční přání starosty obce?

S malým doplněním to co minulý rok, mám pocit, že je to i v naší obci stále potřebné.

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2007 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané – nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Ti kteří úspěch mají, nechť příliš nezpychnou, protože platí i to, že pýcha předchází pádu. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat i na veřejných prostranstvích. Jen potom se bude nám všem zde – v obci Křečovice líbit.

Za naplňování mého přání předem děkuji!
František Vondra

Vyhlášení III. Ročníku Novoročního orientačního pochodu za obecním praporem

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuelně od Obecního úřadu Křečovice, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy. Na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor obdržíte malou pozornost. Trasa bude měřit maximálně 5 km. Na shledání se těší 1. 1. 2007

Pořadatelé

Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [16/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku zatím čtyřikrát. Dne 16. 10. 2006 bylo po zprávě o plnění usnesení z minulého zasedání jednáno o návrhu směnné smlouvy s Trapistickým klášterem ve věci směny pozemků a záležitost byla odložena k rozhodnutí novému zastupitelstvu.

V další části programu bylo zastupitelstvo seznámeno s předanou dokumentací od firmy VRV Praha pro územní řízení na čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Zastupitelstvo schválilo, že této firmě bude svěřeno i zpracování dokumentace pro stavební povolení na I. etapu výstavby. (Viz níže – poznámka o I. etapě #.) V další části jednání bylo projednáno rozpočtové opatření č. 7 a různé drobné záležitosti.

Dne 3. 11. 2006 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Program byl dodržen dle zákona o obcích. Po složení slibu členové zastupitelstva zvolily tajným hlasováním starostu – Františka Vondru a místostarostu – Roberta Nečase. Bylo rozhodnuto, že funkce starosty bude funkcí uvolněnou, v aparátu OÚ budou dále 2 osoby ve funkcích samostatná(ý) účetní, referent(ka). Byli zvoleni tři zástupci do Sdružení obcí Neveklovska – Vondra F., Nečas R., Novotný P..

Dne 14. 11.2006 byl po zahajovacích oficialitách předložen návrh jednacího řádu zastupitelstva obce a zřízeny výbory. Dále zastupitelstvo obce doporučilo zaslat žádost Městskému úřadu Benešov o uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků a o pomoci městské policie při zabezpečování veřejného pořádku v rekreační oblasti v období letní rekreační sezony. V další části byly projednány různé záležitosti. Závěrem byl předložen návrh usnesení, které zastupitelstvo schválilo.

Dne 13. 12: 2006 se uskutečnilo další jednání Zastupitelstva obce Křečovice. Byl přijat návrh jednacího řádu zastupitelstva. Dále byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů na rok 2007 (## stanovení výše poplatku a zdůvodnění uvedeno pod čarou). V další části jednání bylo provedeno jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce a dále starosta předložil návrh akcí volebního programu v rámci celé obce na rok 2007 a vyzval ostatní zastupitele, aby na příští jednání přišli s případnými dalšími návrhy. Poté byly projednány různé záležitosti. Závěrem byl předložen návrh na usnesení, který byl schválen.

Poznámky

# I. etapa výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace v Křečovicích představuje výstavbu čistírny a části kanalizace ve spodní části Křečovic, ke všem bytovkám a rodinným domků při trase. Kanalizace bude v této I. etapě vedena kolem hospody do nové zástavby. Kanalizace od spodní řady rodinných domků pod Jarošovým vrchem povede spolu s kanalizací na dešťovou vodu přes pozemek Jana Suka kolem jeho stodoly do uličky vedoucí od Sukovy studny. Nutno zdůraznit vstřícný postoj Jana Suka k potřebě obce a umožnění vyřešení problému. Odkanalizování ostatních částí vesnice bude řešeno v dalších etapách. Proč se výstavba bude provádět po etapách? Není zatím předpoklad, že obec získá najednou dotaci v maximální výši.

## Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, byla v letošním roce Zastupitelstvem obce Křečovice zvýšena o 70,- Kč tj. na 500,- Kč. Je to hodně. Proč tedy?

Z prostého důvodu. Technické služby, které odpad svážejí a ukládají na skládku, zvýšili poplatek na každou popelnici o 170,- Kč a na každý kontejner o 580,- Kč. Při tomto navýšení nemůže obec tuto situaci ustát a zcela povýšení zadotovat, aniž by nevyužila zákonem danou maximální sazbu 500,- Kč. I tak je zřejmé, že na každého občana uhradí obec v r. 2007 o 100,- Kč více než od občana vybere a v každém dalším roce se bude tento propad nadále zvětšovat. Ani v sousedních obcích na benešovském okrese nepostupují jinak.

Děkujeme za pochopení.

František Vondra, starosta

Oznámení

Do konce roku bude zastupitelstvo obce zasedat ještě 28. 12. 2006 od 19,00 hod v jídelně Zem. AS v Křečovicích z toho důvodu, aby mohlo být projednáno a schváleno zadání změny č. 4 územního plánu ještě v tomto roce. Při té příležitosti bude projednáván též rozpočet obce Křečovice na r. 2007, doplněn a schválen volební program na příští rok. Každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Kdo chce, může se zúčastnit.

Sloupek z fary – Co pro mě znamenají Vánoce? [16/2006]

Opět jsou před námi vánoční svátky. Svátky spojené z tolika krásnými zvyky a tradicemi jako žádné jiné. To přináší nebezpečí, že zůstaneme pouze na povrchu u těchto zvyků a tradic, aniž bychom pronikli k jejich podstatě, jak se to stalo u velké části naší společnosti, pro kterou jsou Vánoce především svátky konzumu – dárků a s křesťanstvím mají jen málo společného. To znamená, že veliké vnitřní bohatství Vánoc se vytratilo a společnost je tak velmi ochuzená.

My, křesťané, bychom se s tím neměli smířit, máme-li být opravdu tím světlem a kvasem společnosti. Snažme se vrátit Vánocům jejich hluboký duchovní smysl. Znovu ho objevit pro nás samotné a také i pro druhé – počínaje našimi nejbližšími.

Vánoce jsou svátky narození našeho Pána Ježíše Krista – svátky vtělení Božího Syna. Bůh se stává člověkem, abychom my byli božími dětmi. Člověk selhal při zkoušce – pokušení v Ráji, Bůh ho však neponechal jeho osudu, ale snížil se k němu, aby ho zachránil. Jak to říká II. vatikánský koncil: „Svým vtělením se svým způsobem se spojil s každým člověkem On sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůli jednal, lidským srdcem miloval… Je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova.“

Vánoce jsou tedy svátky našeho lidství, které Boží Syn svým vtělením posvětil a pozdvihl na nebývalou božskou úroveň. Těžko domýšlet a pochopit: „Co je člověk, že na něho pomatuješ, že se ho ujímáš, jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.“ (Žalm 8)

Bůh se stává člověkem, abychom se stali božími dětmi. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Kéž by lidé naším prostřednictvím pochopili, že Vánoce nespočívají v tom „víc mít“, ale „víc být“ člověkem. Být více lidmi podle vzoru Ježíše Krista, Syna Božího i syna člověka.

Toto poselství přichází ve vánoční čas a přináší zvláštní modlitbu: Kéž ti Bůh vždy žehná se svojí láskou a se svojí péčí – ať se na tebe vždy usmívá a posílá ti shora vše, co přináší opravdové štěstí pro tebe a pro všechny, které miluješ.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2007 přeje
P. Kazimierz Duš

Letem Křečovickým Světem [15/2006]

 • Dne 1. 10. 2006 byly starostou obce v obřadní místnosti v Nahorubech přivítání malí občánci, kterých se od posledního vítání v září 2005 v obci narodilo celkem 13. To je hezký přírůstek do obce, co říkáte spoluobčané?
 • Obec Křečovice požádala v rámci Projektu internetizace knihoven o připojení knihovny k internetu. Když to dobře dopadne, přivábí to do knihovny více návštěvníků?
 • Volné obecní parcely pro výstavbu rodinných domků v Křečovicích Pod Jarošovým vrchem (název dle pozemkové mapy) poměrně rychle ubývají. Neschválené k prodeji zbývají tři. Dnešním dnem je jedna z nich zamluvena, takže teoreticky zbývají ještě pouhé dvě parcely. Neváhejte!
 • Volby jsou přede dveřmi.

Když už jste příliš nevyslyšeli výzvu starosty o kandidaturu do zastupitelstva obce, přijďte alespoň všichni k volbám.

Starosta

Berní rulle (pokračování z čísla 10/2005) [15/2006]

Třicetiletá válka způsobila nesmírné převraty v životě hospodářském a sociálním. Mnoho lidí zahynulo, mnoho emigrovalo. Důsledek toho byl, že vrchnosti přiznávaly menší a menší počet poddaných, často ovšem úmyslně. Během války odčerpával císař stále více peněz z českých zemí.

Před třicetiletou válkou byla totiž nejdůležitější berní daň z poddanských usedlostí vybírána podle počtu usedlostí zaznamenaných na přiznávacích listech zemskými stavy. Po skončení války se obě strany (císař i stavové) snažily upravit své příjmy. Konečné rozhodnutí padlo na sněmu, které zasedal od prosince 1652 až do února 1653. Jeho usnesení bylo v základě asi takovéto:

 1. zjisti přesný počet poplatníků v zemi
 2. provést generální visitaci celé země

Ve Vltavském kraji, do kterého patřila i dnešní obec Křečovice se všemi dnešními vesnicemi, byla komise v tomto složení: Matouš Ferdinand z Bilenberku, opat u sv. Mikuláše, Ferdinand Arnošt Hýsrle z Chodů, Albrecht Kristien Příchovský z Příchovic a Pavel Václav Nirgin z Liboslavě.

Popis jednotlivých krajů byl prováděn z hlediska berních potřeb. Bylo přesně určeno, jakým způsobem se má při soupisu postupovat, přičemž se přihlíželo k sociálnímu rozvrstvení obyvatel. V rule byli poplatníci posuzováni podle celkové možnosti výdělku, nikoliv jen podle držby nemovitosti.

Krchleby

(1 str = 28,78 a = 0,3 ha)
jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Jan Pachta polí 100 strychů, osívá na podzim 40 str, na jaře 30 str; potah 6 koní; chová 12 krav, 17 jalovic, 453 ovcí, 42 vepřového; vlastní mlýn o jednom kole
Jan Jiříkův polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 16 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 6 jalovic, 13 ovcí, 13 vepřového
Vít Maštalka polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 13; potah 1 kůň, 4 voli; chová 2 krávy, 2 jalovice, 20 ovcí, 1 svini; pole ladem pod 8 str
Kryštof Šenkýř polí 21 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 3 jalovice, 6 ovcí, 2 ks vepřového
Celkové hodnocení Tito si hrubě dobře stojí, půda žitná

Nahoruby

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Lukáš Vyskočil polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 7 str, ladem 2 str.; potah 2 voli; chová 2 krávy, 4 jalovice, 8 ovcí, 2 ks vepřového
Adam Bartůšků polí 24 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str, ladem 4 str; potah 2 koně; chová 2 krávy, 10 ovcí, 2 ks vepřového
Adam Pytelkovský polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 6 str, ladem 2 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 1 svini
Tito výše zmínění tři náleží ke Krchlebům
Jakub Běhounek polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 6 str, ladem 2 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 1 jalovici, 5 ovcí, 3 ks vepřového
Jan Nekvasil polí 54 str, osívá na p. 18 str, na j. 12 str, les 18 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 6 ovcí, 5 ks vepřového
Jan Šobra polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 8 str, lesa 3 str; potah 2 voli, 2 koně; chová 3 krávy, 3 jalovice, 6 ovcí, 2 ks vepřového
Tomáš Smažil polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 8 str, lesa 4 str - shořel r. 1656; potah 2 voli; chová 3 krávy ,1 jalovici, 5 ovcí, 3 ks vepřového
Vít Urbánkův polí 45 str, osívá na p. 15 str, na j. 10 str, lesa 8 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 9 ovcí, 5 ks vepřového
Václav Kovřák polí 54 str, osívá na p. 18 str, na j. 9 str, lesa 10 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 4 krávy, 5 jalovic, 11 ovcí, 3 ks vepřového
Mikuláš Lukášků polí 30 str, osívá na p. 10 str, na j. 9 str, lesa 2 str; potah 2 voli; chová 3 krávy
Jiřík Šenkýř polí 18 str, osívá na p. 6 str, na j. 4 str, les 3 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 6 ovcí
Václav Satan polí 27 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str, lesa 3 str; chová 2 krávy, 1 jalovici; rolník na živnosti zkažený
Novákovský polí 18 str; stavení stojí však bez hospodáře, pole leží ladem
Celkové zhodnocení Tito jeden druhému na pomoc tak prostředně mohou obstáti, dříví na vodu těží, půda žitná

Poličany

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Pavel Netušilů polí 51 str, osívá na p. 17 str, na j. 11 str, lesa 8 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 2 jalovice, 3 ks vepřového
Matěj Kovář polí 36 str, osívá na p. 11 str, na j. 8 str, lesa 2 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 1 ks vepřového
Jan Bisenský polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 15 str, lesa 8 str; potah 3 koně, 2 voli; chová 6 krav, 4 jalovice, 5 ovcí, 6 ks vepřového
Jan Smažil polí 5 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 2 krávy, 1 jalovici
Jiřík Budín polí 5 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 2 krávy, 4 jalovice
Marjána Hesterka polí 6 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 1 krávu, 1 jalovici, 4 ovce, 1 ks vepřového
Václav Krejčí polí 6 str, osívá na p. 2 str, na j. 2 str; potah nemá; chová 2 krávy; patří k Tloskovu
Celkové zhodnocení Tito dobře stojí, dříví na vodu těží, půda žitná

Živohošť

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Jan Vávrův polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 15 str, lesa 15 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 5 jalovic, 10 ovcí, 6 ks vepřového
Václav Pabián polí 32 str, osívá na p. 11 str, na j. 7 str, lesa 8 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 4 jalovice, 18 ovcí, 3 ks vepřového
Matouš Marků polí 30 str, osívá na p. 9 str, na j. 7 str, lesa 12 str; potah 2 koně; chová 2 krávy, 4 jalovice 7 ovcí, 4 ks vepřového
Václav Michalů polí 36 str, osívá na p. 12 str, na j. 11 str, lesa 12 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 2 krávy, 4 jalovice, 6 ovcí, 12 ks vepřového
Jan Věříš polí 21 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str, lesa 8 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 3 jalovice, 18 ovcí, 7 ks vepřového
Jan Maruš polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 6 str, lesa 1 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 2 jalovice, 5 ks vepřového
Jan Sedlák polí 45 str, osívá na p. 15 str, na j. 9 str, lesa 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 2 jalovice, 4 ks vepřového
Jiřík Zlíbecký polí 36 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str,; potah 2 koně, 2 voli; chová 2 krávy, 3 jalovice, 2 ks vepřového
Václav Tůmův polí 10 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str; potah 4 voli; chová 6 krav, 3 jalovice, 6 ks vepřového
Celkové zhodnocení Tito dobře stojí, ves leží u samé řeky Vltavy, skrze což se jim dobrá příležitost k dalšímu jejich vyživení poskytuje

Pavel Novotný

TJ Vltavan Křečovice [15/2006]

Fotbalové soutěže v ročníku 2006/2007 hrají dvě družstva - ve IV. třídě a v okresním přeboru starších žáků. Přinášíme vám rozpis 6. - 9./10. kol z podzimní části a zároveň tabulky v jednotlivých soutěžích (obě tabulky jsou k 6. říjnu 2006).

IV. třída

zápastermín
Pecerady - Křečovice 7. 10. 16:00 SO
Křečovice - Drachkov B 14. 10. 16:00 SO
Křečovice - Poříčí n/S B 21. 10. 15:30 SO
Zaječice - Křečovice 29. 10. 14:30 NE
Křečovice - Bystřice B 4. 11. 14:00 SO

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Bukovany 6 6 0 0 18:04 18
2. Maršovice B 6 5 0 1 35:09 15
3. Poříčí n/S. B 6 5 0 1 20:08 15
4. Úročnice B 6 3 2 1 22:13 11
5. Pecerady 6 3 1 2 19:07 10
6. Neveklov B 6 3 0 3 09:13 9
7. Drachkov B 6 3 0 3 13:26 9
8. Křečovice 6 2 2 2 13:22 8
9. Čerčany B 6 1 1 4 15:20 4
10. Bystřice B 6 1 0 5 08:19 3
11. Jablonná n/Vlt. A 6 1 0 5 07:29 3
12. Zaječice 6 0 0 6 10:19 0

OP starší žáci

zápastermín
Jablonná n/Vlt. - Křečovice 7. 10. 10:15 SO
Křečovice - Pyšely 14. 10. 10:15 SO
Nespeky - Křečovice 22. 10. 11:00 NE
Křečovice - Teplýšovice 28. 10. 12:30 SO

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Teplýšovice 5 4 1 0 32:05 13
2. Pyšely 4 3 0 1 18:06 9
3. Struhařov 4 2 2 0 22:04 8
4. Nespeky 4 2 0 2 13:11 6
5. Bukovany 5 2 0 3 09:31 6
6. Neveklov 5 1 2 2 11:12 5
7. Chocerady 5 1 1 3 06:27 4
8. Jablonná n/Vlt. 4 1 0 3 06:13 3
9. Křečovice 4 1 0 3 06:14 3

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Přehled Nejdůležitějších Akcí Volebního Programu Uskutečněných V Letech 2002 - 2006 A Činností V Tomto Období [15/2006]

Křečovice

 • Rekonstrukce školní kuchyně
 • Rekonstrukce WC pro základní a mateřskou školu
 • Oprava střech (na 1/3 nová krytina) na budovách školy
 • Převod a rozměření pozemků na výstavbu rodinných domů
 • Výstavba trafostanice a el. Rozvodů VN a NN pro rodinné domy
 • Výstavba vodovodu a kanalizace pro rodinné domy
 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného v nižší ceně
 • Údržba hřbitova

Skrýšov, Zhorný

 • Prodloužení zásobovacího řadu ve Skrýšově
 • Rekonstrukce povrchu místní komunikace Skrýšov - Zhorný

Krchleby

 • Rekonstrukce koryta potoka
 • Rekonstrukce povrchu cesty Krchleby - Percule, křižovatka s MK
 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného v nižší cenu

Nahoruby

 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného za nižší cenu
 • Údržba komunikací, včetně veřejného prostranství
 • Výkup pozemků po bývalé skládce
 • Zaměření místní komunikace do Poličan - příprava smluv a směnné smlouvy
 • Zaměření komunikace v Poličanech - na Kasárnu a lokalitu Psané skály - zajištění směny t. č. v realizaci
 • Zaměření komunikace lesem k Hakošovi a na Mladšinu

Nová Živohošť

 • Prodloužení dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace
 • Výměna poškozených svítidel veřejného osvětlení
 • Údržba obecních komunikací
 • Provedení povrchu na prostranství mezi objekty - t. č. v realizaci

Vlkonice

 • Výměna střešní krytiny na budově bývalé prodejny - propůjčené klubu důchodců a místním občanům
 • Údržba komunikací

Hořetice

 • Lokální opravy střechy nad sálem
 • Nová úprava interiéru lokálu a sálu - pronajmutí hasičskému klubu
 • Zakoupení nových židlí do celého objektu
 • Oprava staré hasičské zbrojnice
 • Oprava čekárny včetně nátěru

Hořetická Hůrka

 • Vyhloubení požární nádrže
 • Vykoupení části soukromých pozemků zastavěných cestou
 • Údržba komunikace

Hodětice

 • Údržba hřbitova
 • Údržba komunikace
 • Údržba památníku

Příprava a projednání Změny sídelního útvaru Křečovice č. 2,3

V rámci obce byla podporována činnost všech čtyř sborů dobrovolných hasičů nákupem potřebného materiálu, v r. 2005 příspěvek každému sboru na činnost 15 000,- za účelem napomoci k zakoupení vycházkových stejnokrojů mladým hasičům.

Pořádání kulturních akcí prostřednictvím obce:

 • V r. 2004 zastupitelstvo obce schválilo pořízení symbolů obce - znak a prapor - (do této doby symboly obce neměla), 4. července 2004 byla uspořádána obecní slavnost při příležitosti převzetí symbolů do obce
 • 5. července byla upořádána obecní slavnost k 655. výročí obce - v pořadí druhá po pětiletém intervalu, když první oslavu tohoto druhu obec uspořádala v r. 2000

Místní kultura i v ostatních částech obce
A kulturní činnost se začala v širším měřítku objevovat v jednotlivých vesnicích naší obce - nejprve Vlkonice - setkání rodáků 2. 7. 2004. V listopadu 2005 obnovení tanečních zábav v Hořeticích, když předtím ještě v červnu hasiči z Nahorub uspořádali Setkání traktorů Zetor. A podobné akce se ve zmíněných místech opakovaly i v letošním roce. Následují i pořady k oslavám dne dětí ze strany hasičů, myslivců nebo samotných maminek. Dostávali jsme zprávy i o pěkných akcí v Nové Živohošti. A to je dobře. Tím došlo k rozšíření kulturní nabídky - po dřívějších také kvalitních oslavách významných výročí jednotlivých sborů hasičů a ostatních spolků se vymýšlejí nové slavnosti a důvody k setkání, zábavě a uvědomování si sounáležitosti občanů v naší obci.

Z toho můžeme mít dobrý pocit, ale neusnout na vavřínech! Přehled akcí si neklade za cíl být vyčerpávající, jsou vybrány namátkou příklady!

František Vondra

Ikrecovice.cz [15/2006]

Po dlouhé době vám opět přinášíme zprávy o internetových stránkách www.ikrecovice.cz, které reprezentují Křečovice i celou obec na internetu. Během letošního léta a podzimu prochází stránky postupnou rekonstrukcí. Dostaly nový vzhled a byly doplněny, upraveny či aktualizovány texty v jednotlivých sekcích.

Nově přibyla možnost stáhnout si všechny vydání Křečovických listů (ve formě internetových stránek) a obrázkové ikony. Byla vytvořena nová sekce - Vizitka, kde jsou k nahlédnutí různé koláže z fotografií, znak a prapor obce. Oficiální úřední deska byla přesměrována na krecovice.obec.cz a původní přesunuta do sekce Informace, kde naleznete nově i rozdělení obce podle různých kritérií (taktéž sekce Vizitka, Obec). V každé sekci navíc naleznete v postranním sloupečku výpis článků z Křečovických listů, které se jí týkají.

Křečovice na internetu
počet nalezených odkazů ve vyhledávačích/hledané slovo
vyhledávač (jazyk)hledané slovo
- Křečovice Josef Suk Vesničko,..
Altavista (angl..) 1 700 45 100 76
Atlas (čeština) 4 983 3 253 1 587
Google (angl.) 60 000 620 000 684
Seznam (čeština) 1 016 8 472 3 226
Tiscali (čeština) 3 670 12 600 1 010

ikrecovice.cz na internetu

 • V období červen - říjen 2006 bylo zaznamenáno celkem 2249 návštěv a různé stránky byly zobrazeny celkem 8732krát. Nejvíce návštěv bylo v srpnu a nejméně v červnu.
 • Nejvyšší návštěvnost je v pondělí (20%), ale od ostatních dní se příliš nevychyluje. Nejnavštěvovanější hodinou je čtrnáctá (22%). Ostatní hodiny v rozmezí 8-22 hodiny jsou vyrovnané, v nočních hodinách je návštěvnost nepatrná.
 • Průměrné setrvání jednoho návštěvníka jsou dvě a půl minuty
 • Nejpoužívanějším operačním systémem návštěvníka jsou Windows - 92,2% (následuje Macintosh, Linux) a internetovým prohlížečem návštěvníka bývá nejčastěji Internet Explorer - 75,9% (dále Mozilla Firefox, Mozilla, Opera)
 • Přístup na ikrecovice.cz nejčastěji zprostředkovává portál Seznam (72,1%), dále Google (16,3%), Atlas.cz (5%), Centrum.cz (4,4%).
 • Nejčastějším zadávaným výrazem (resp. slovním spojením) do vyhledávače (jenž poukázal na ikrecovice.cz) je stavba (popř. drobné stavby) - 15%. Druhým v pořadí je Josef Suk (10%). Dále jsou hledány výrazy: Křečovice, Tj Vltavan Křečovice, svatý Lukáš, Poličany, ale také kácení dřevin, znak obce, volební program obce, Bohmen. Celkem je používáno na 2000 výrazů a slovních spojení.
 • Nejzobrazovanější sekce (mimo úvodní strany) jsou Křečovické listy, Informace, Památky, Josef Suk.
 • Návštěvy lokalizované z cizích zemí (měst)
  zeměměsta
  Polsko (Varšava, Krakov, Lublin, Katowice)
  USA (Bakersfield, Snellville, San Diego, College Park, New York, Framingham, Redmond, Coudersport, Reston, Hanovec, North Chicago, Palo Alto)
  Slovensko (Bratislava, Dubnica, Vráble, Kosice, Banská Bystrica)
  Německo (Kassel, Stuttgart)
  Izrael (Haifa)
  Nizozemsko(Amsterdam)
  Francie (Paříž, Rotkreuz)
  Velká Británie (Derby, London, Oxford)
  Kanada (Toronto, Vancouver)
  Rakousko (Vídeň)
  Čína (Henan)
  Španělsko (Madrid)
  Rusko (Moskva, Orenburg)
  Itálie (Milán)
  Thajsko (Chiang Mai)
  Belgie (Brusel)
  Portugalsko (Baleia)
  Švýcarsko (Curych)
  Dánsko (Kongens Lyngby)
  Japonsko, Irsko, Argentina, Indie, Brazílie, Egypt, Jižní Korea, Hong Kong, Bulharsko, Slovinsko, Kypr, Nový Zéland (neznámé)

Důležité internetové adresy a e-maily na poslední straně Listů

Gabriela Novotná

Nový televizní film o skladatelovi SukoviDOTKL SE MĚ PRST BOŽÍ [15/2006]

Zdá se, že skladatel Josef Suk vystoupí díky novému filmu Dotkl se mě prst Boží z anonymity. Představuji si, jak se otevře jakési hudební nebe, kde nejsou návštěvy příliš vítány, protože autoři tam odpočívající přemýšlí, komu bude dále udělen talent božské kompozice, aby něco krásného vznikalo a lidé na zemi měli nějaké potěšení. Mají tam s tím práci, protože vědí, že talent ještě neznamená, že jeho nositel dar dobře využije a neupřednostní jeho vydrancování pro rychlé zbohatnutí, aby mohl žít v rozmarech a požitcích…

Suk talent dostal a využil jej vrchovatě. Možná by jej využil i ještě významněji, kdyby… Říkám si, dobře víš, že žádné kdyby v životě neplatí. Avšak upřímně řečeno, Suk opravdu mohl napsat více skladeb, mohl žít déle, nemusel být tak úzkostlivý, kdyby… Já vím, kdyby.

A o tom tak trochu film je. A je třeba jedním dechem vyslovit, že filmy mají také své osudy a tento byl doslova dramatický. Radim Smetana, skladatel a televizní dramaturg, mě inspiroval ke psaní scénáře, protože se v mé přítomnosti zamýšlel nad tím, že sukovský projekt by pro naši kulturu mohl být čímsi objevným. Po pravdě řečeno, bylo by snadné, kdybych film mohl napsat pro pana Smetanu. Bohužel, nadřízení od pana Smetany žádný film od autora jako jsem já nechtěli… Inu proč, to by bylo smutné vyprávění. Ale já jsem stejně psal, zakousl jsem se do látky a hledal tak dlouho spřízněnou duši, až jsem ji našel - Jana Suka „Křečovického“. Četné schůzky a dopisy vedly k inspiraci nás obou a tak se začaly dít věci, jež vyústily na papíře vytištěným tvarem scénáře, pod kterým jsem se mohl s dobrým svědomím jako autor podepsat. Že jsem před tím do sebe soukal poznatky z pramenů a poslouchal Mistrovu hudbu, netřeba zdůrazňovat. Složité je všechno tohle převést do filmové řeči.

Pak přišla ta nejdůležitější etapa, v níž jsem musel v budově České televize, plné dobře placených odpovědných pracovníků, nalézt toho jednoho spravedlivého, jenž by pro mě věrohodným způsobem řekl, „tohle ano či ne a proto a proto…“ Jistě znáte ono známé: „Říkejte Ano Ano a Ne Ne!“ Je nám to jasné. Mnozí to dodržujeme, ale televizní úředníci rádi říkají Ano, když jim to něco výhodného přinese, a Ne, když ten, co rozhoduje, také píše a nebo má bratra a ten také točí a tak tenhle prosebník mu tam jenom ubírá místo, a tak tedy NE! Podivné? Nikoli, normální, takže křičím heuréka, protože jsem našel toho jednoho spravedlivého, který mě vážil po zásluhách, poradil mi scénář ještě jednou přepsat a ujal se ho v boji o prosazení scénářů na vnitřním trhu České televize. Jeho jméno je Martin Štoll.

Martin záhy poznal, že se vzniklým scénářem to nebude lehké. Některé pražské hudební kruhy se k němu vyjadřovaly krajně rozpačitě a bohužel i další slavný skladatelův vnuk, houslista Josef, se k němu nestavěl vlídně. Vše je nakonec ve filmu, protože když se někoho dotkne prst Boží, je to nádherné štěstí i prokletí zároveň, a to také, řekl bych, film otevírá, protože do něho vstoupil skladatelův duch a étos, jak jsem si moc přál, takže žije svým vnitřním životem mezi láskou a nenávistí stejně jako skladatelův život. My navíc moc potřebujeme zjevovat krajiny ducha s nějakým entusiasmem, s vidinou, že takové zjevení může přinést nějaký posun, třeba i očištění, pokud je v nich také cosi zasutého, utajeného. Řekové tomu říkali katharsis. A je třeba dodat, že Jan Suk mě provedl mlhovinami rodinných tabu, osvětlil mi určitou fatálnost v sukovském rodu, aby celá hloubka skladatelova života vystoupila v kontextu doby i následného vývoje.

Ve skladatelově životě nebylo nic snadné. Nic nedostal bez tvrdé práce a usilování. Snad jen Dvořákovo přátelství dostal jako dar, jako potvrzení, že i jeho talent bude zhodnocen… Tento dar spřízněnosti s Dvořákem ovšem tvrdě vykoupil od nenávisti a nepřejícných postojů. Také o tom je náš film, práce mnoha měsíců soustředění, studia, hledání a usilování o jeho realizaci. A jen díky přátelsky naladěným lidem-profesionálům jako je literát Jan Suk, kameraman Jan Malíř a produkční Dan Růžička se to podařilo. Ty jmenuji za mnohé další, kteří jsou pochopitelně v titulcích filmu, například herec Oldřich Vlach, který ve filmu ztvárňuje v jednom z plánů postavu skladatele na bázi autentických citátů z jeho korespondence. A také třeba Jan Hartl, jenž nádherně přečetl komentář k filmu a…

A tady sám sebe musím přerušit, protože žádné vyprávění nenahradí ani dojem z úžasné hudby, ani zážitky z filmu, obzvláště píše-li o něm sám autor filmu. Přijďte a uvidíte. Těším se na setkání s Vámi.

Petr Kaňka

Premiéra nového televizního film o Josefovi Sukovi Doktl se mě prst boží proběhla 7. 11. 2006 v 18,00 hod na ČT 2, režie Petr Kaňka, kamera Jan Malíř

Z Jednání Zastupitelstva Obce Křečovice [15/2006]

Ve třetím čtvrtletí jednalo zastupitelstvo třikrát. Dne 17. 7. 2006 se po zahájení zasedání zabývalo návrhem smlouvy o spolupráci obce při výstavbě vodovodu do Poličan s Trapistickým klášterem. Dle této smlouvy by vodovod provedl Trapistický klášter. Obec umožní uložení vodovodního potrubí do obecní komunikace - pokud možno v levé nezpevněné krajnici. Počítá se s možností připojení pro majitele domků v Poličanech. (Pozn.: Po kolaudaci díla by vodovod do správy převzala Obec Křečovice. Ta bude i na této části vodovodu účtovat vodné na základě vynaložených nákladů. Při větším odběru vody z veřejného vodovodu se provoz zefektivní. Dle nově provedeného čerpacího pokusu hrazeného Trap. Klášterem je vody ve vodních zdrojích dostatečné množství a zůstává zde dostatečná rezerva.) Zastupitelstvo návrh výše uvedené smlouvy schválilo.

V další části jednání se projednal postup při výstavbě komunikace k novostavbám rodinných domků v Křečovicích. Bylo schváleno, že na výstavbě komunikace se bude pokračovat na jaře příštího roku - po zabudování kanalizace na ČOV.

V průběhu dalšího jednání byly projednány organizační záležitosti, žádosti občanů a zpráva o probíhající rekreační sezoně. Závěrem bylo hlasováno o navrženém usnesení a to bylo schváleno.

Dne 31. 8. 2006 byla projednání zpráva ředitelky ZŠ Josefa Suka v Křečovicích o připravenosti školy před zahájením školního roku. Dále bylo projednáno rozpočtové opatření, zpráva starosty o plnění volebního programu v dosavadní části r. 2006, smlouvy o poskytnutí účelové dotace od krajského úřadu na rekonstrukci povrchu komunikace z Bečvárny a na křižovatku nad Perculí k Nahorubům. Zastupitelstvo souhlasí se zahájením prací v záři 2006. V další části jednání byly projednány žádosti občanů, informace o registraci dvou kandidátních listin pro volby do obecního zastupitelstva. Po diskusi byl přednesen návrh na usnesení - bylo schváleno.

Dne 26. 9. 2006 bylo projednáno a schváleno vyhodnocení obdržených podnětů a stanovení dalšího postupu ve věci pořízení změny územního plánu č. 4. Projednán a schválen byl návrh rozpočtového opatření č. 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací školské rady předsedkyní pí Janou Maříkovou, se zápisem z dílčího hospodaření obce Křečovice k 19. 9 2006 - kontrolní skupina z krajského úřadu konstatovala, že nebylo shledáno nedostatků. V další části jednání byly projednány žádosti občanů a po diskusi schváleno usnesení.

František Vondra, starosta

Sloupek Z Fary [15/2006]

Nejen v květnu, ale také v měsíci říjnu si připomínáme Pannu Marii - její poslání a výjimečné postavení v církvi. Rovněž v listopadu, při památce Všech svatých, kdy uvažujeme o cíli našeho pozemského putováním, k ní voláme „...Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž“./em>. Je to prosba za naše zemřelé, ale i za nás samotné, aby v rozhodujících chvílích našeho života byla s námi jako Ta, která se za nás přimlouvá, abychom mohli spatřit Jejího Syna.

Adventní měsíc prosinec taktéž prožíváme s Pannou Marií. Spolu s ní očekáváme Spasitele a těšíme se na jeho narození. Vnímáme Mariin úkol, který ochotně přijala slovy “.sem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova“./em>. Díky jejímu souhlasu mohl Pán Ježíš vstoupit na naši zemi a stát se člověkem.

Nový rok, měsíc leden, začíná slavností Matky Boží Panny Marie.

Bylo by snadnější se zeptat: Který měsíc a den se Svatou Pannou neprožíváme? Vždyť i při bolestné oběti našeho Pána se s ní setkáváme, jak pod křížem jejím srdcem proniká meč bolesti.

V den, kdy byl seslán Duch Svatý na apoštoly, se zrodila církev - mezi apoštoly byla přítomna i Panna Maria.

Kdo stojí o pomoc Panny Marie, ten se k ní modlí a věří, že Panna Maria zná nejkratší cestu k svému Synu. Ona chce být naší pomocnicí a přivézt nás k němu. Nejdůležitější k čemu se od ní můžeme naučit je souhlas ke všem plánům, které s námi Bůh má “...buď vůle tvá“./em>.

Je na nás, abychom to, co říkáme uváděli ve skutečnost i v našem životě. To předpokládá z naší strany velkou dávku dobré vůle. Pan Ježíš ví, proč nám dal svou Matku - aby jí byla i nám. Radí nám, abychom ji přijali jako průvodkyni naším životem.

  

Ve středu 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na nějž jste všichni zváni. Následující neděli 22. října budeme prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

Podzim je čas sklizní - toho co se urodilo na polích, posvícení - poděkování. Dobře víme, že bez Božího požehnání - marné lidské namáhání.

A na závěr přeji všem dětem a mládeži úspěchy ve škole a dospělým hodně Božího požehnání při jejich výchově.

Každý měsíc a den prožijme s Pannou Marií

P. Kazimierz Duš

Opatření Obce Křečovice k zlepšování životního prostředí [14/2006]

Ochrana přírody a krajiny:

 • sledovat kácení dřevin mimo les - a to jak v povolovacím procesu, tak zejména postihovat nepovolené kácení
 • sledovat dodržování lesních hospodářských plánů, dbát a podporovat vysazování nových porostů v přírodě
k vydávání povolení určen starosta, spolupracuje kontrolní komise

Odpadové hospodářství

 • sledovat a zamezovat zakládání divokých skládek
 • kontrolovat nakládání s komunálním odpadem
kontroluje: kontrolní výbor ve spolupráci se všemi zastupiteli a občany

Vodní hospodářství

 • propracovávat protipovodňová opatření
 • propracovávat provoz vodovodů
 • zajistit do konce roku 2006 územní rozhodnutí na ČOV Křečovice
 • poskytovat finanční výpomoc na domovní ČOV - (mimo Křečovice
zodpovídá: starosta, místostarosta, finanční výbor, stavební komise

Ochrana ovzduší

 • stanovuje se příspěvek ve výši 10.000,- Kč na každé ekologické vytápění - po předložení dokladu o zakoupení a dokladu o shodě
 • vyzvat občany k údržbě a uzpůsobení komínů na topnou sezonu zajistí: starosta - zveřejněním tohoto dokumentu
 • sledovat stavební stav komínů; zajistí: stavební komise
 • v období topné sezony sledovat viditelné znečišťování ovzduší; zajistí kontrolní výbor
 • mimo topnou sezonu - dbát na dodržování nařízení OZV obce 2/2004
 • Zajistí: kontrolní výbor a spolupracují všichni zastupitelé
Schváleno Zastupitelstvem obce Křečovice
V Křečovicích, 27. 4. 2006

Křečovští rytíři v Kolíně [14/2006]

Při pátrání po písemnostech a zprávách o Křečovicích jsem nalezl v časopise Vltavské proudy článek Karla Zvěřiny. Autor článku uvádí, že v knížce J. Štolby - Krypty v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, je na straně 22 zápis: Roku 1619 zemřel urozený a statečný rytíř Jan kašpar Křečovský z Křečovic, majitel statku „U Kvintina“ na Pražském předměstí v Kolíně.

Podle pátrání pánů Štolby a Zvěřiny vyplývá, že na začátku 17. století byly v Kolíně dvě usedlosti připsané na Křečovské z Křečovic. První dům v ulici Labská koupila v roce 1602 paní Dorota z Křečovic (tehdy již vdova) od Adama z Větřína erbovníka. Tento dům měla paní Dorota až do roku 1621, kdy jej prodala Karlu Zigmundovi, synu primátora Zigmunda Korfeje.

Druhý dům na předměstí pražském, již za bránou byl dvůr, zvaný „u Kvintina“. který v roce 1581 prodal Kašpar Šmidl i s grunty za 1075 kop grošů českých panu Adamu Křečovskému z Křečovic. Ten zemřel již roku 1582 a hned po něm i synové jeho Václav a Jiřík. Jediným dědicem se stal syn Jan Kašpar, jeho poručník prodal tento dvůr roku 1591 i s grunty, svršky a dobytkem (bylo tam tehdy 4 koně, 42 kusů skotu, 14 prasat) za 1135 kop grošů českých rytíři Jindřichu Bydlínovi z Noskovic.

V roce 1940 byla ulice Labská - Husova, U Kvintina č.p. 20.

Více se jméno rytířů Křečovských z Křečovic v dějinách Kolína nevyskytovalo.

Pavel Novotný