Archiv 2006

Setkání Traktorů ZETOR - 2. ročník [14/2006]

Již podruhé jsme se mohli těšit ze setkání traktorů ZETOR v Nahorubech.

Toto setkání se uskutečnilo pod záštitou dobrovolných hasičů z Nahorub. Pořadateli byli Pavel Jiráček a Zbyněk Šobíšek.

Tento rok se přihlásilo 40 traktorů ZETOR. Nejstarší traktor byl z roku 1948. Nechyběla ani soutěž a spanilá jízda. Nejlepší odcházeli s věcnými cenami. Pro úplnou spokojenost zde bylo občerstvení, kterého se zhostili místní obyvatelé.

Usedlíci takovou událost v Nahorubech nepamatují a u některých bylo vidět i dojetí.

Na další ročník se opět můžeme těšit na jaře roku 2007.

Vladislav Čadský

Seminář - Josef Suk známý neznámý [14/2006]

Vraťme se o rok zpět do květnových dnů roku 2005. Městské muzeum v Sedlčanech uspořádalo u příležitosti 70. výročí úmrtí Josefa Suka seminář zaměřený na život a dílo tohoto skladatele. Na zasedání, které proběhlo loni 25. května 2005, zazněly referáty muzikologů z Českého muzea hudby a z hudebně historického oddělení Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Referáty přednesli autoři, kteří se Sukem intenzivně zabývají.

Dagmar Štefancová - Skladatel u kvartetního pultu (České kvarteto) Jana Vojtěšková - Rodný kraj v korespondenci Josefa Suka Jarmila Taverová - Josef Suk sběratel (výstava byla v pražském Muzeu hudby Antonína Dvořáka) Tereza Kibicová - Josef Suk jako autor klavírních úprav děl Antonína Dvořáka Jan Kachlík - Josef Suk jako zprostředkovatel nakladatelského záměru - Smyčcový kvartet G dur op. 106 Zdeněk Nouza - K Tématickému katalogu děl Josefa Suka Eva Paulová - Sukovy portréty známé i neznámé

Sukovo loňské výročí bylo připomenuto v Benešově a Sedlčanech výstavou, řadou koncertů Sukových skladeb. Před budovou Základní umělecké školy v Benešově, která nese Sukovo jméno, byl odhalen pomník - reliéf - Josefu Sukovi v nadživotní velikosti.

Hudební nakladatelství Editio Bärenruter Praha vydalo na přelomu roku 2005 dvě knihy týkající se života a díla Josefa Suka.

Josef Suk dopisy - o životě hudebním i lidském
K vydání připravila Jana Vojtěšková. Je to unikátní soubor 412 dopisů Josefa Suka, který je možno číst jako kroniku života tohoto hudebního skladatele.

Josef Suk tematický katalog skladeb
Autoři Zdeněk Nouza a Miroslav Nový. Kniha je v českém a anglickém jazyce.

Tyto dvě obsáhlé knihy jsou významným a neocenitelným přínosem dokumentů k poznání života a tvorby křečovického rodáka.

Knihy vyšly, jak se v tiráži uvádí, s laskavou podporou skladatelova vnuka Mistra Josefa Suka a Ministerstva kultury České republiky

Pavel Novotný

Pravdivá zpráva o probuzení Strážovic z posametové letargie k novému životu aneb jak se mládne ve Strážovicích po 60. roce věku [14/2006]

Začalo to naprosto nenápadně, o to s větším překvapením. Jednoho červnového dne (hned z kraje měsíce) roku 2005 přišel do klubu Milda Krejčí, jn. a pravil: „Mám autobus. Pojedeme na výlet. A volný je na sobotu 18. tm.“ Všichni co jsme v té chvíli byli přítomni, jsme vytřeštili oči, otevřeli ústa… a oněměli. Ale jen malou chvíli. Pak jsme se jeden přes druhého do něho pustili: „To je sice hezké, ale kdo pojede? Strážováků je nás míň než míst v autobuse a to ještě není jisté, zda by všichni chtěli jet!“ „O to se nestarejte, já lidi seženu,“ ujistil nás rezolutně Milda. A taky ano.

18. června v 8 hodin ráno přijel do Strážovic autobus. Zcela se naplnil a po zaznění slavností fanfáry v podání p. Špačka se rozjel vstříc očekávaným zážitkům. A ty stály za to. Hned při první zastávce v Chýnovských jeskyních u Tábora. Když přišla řeč na to, že se nacházejí v podzemí a vede k nim téměř 150 různě vysokých a různě širokých schodů, došlo mnohým, že totéž budou muset absolvovat i zpět. Jejich rezolutní „Ne, tam mě nikdo nedostane“. se neslo do širokého kraje. Ti statečnější a poslušnější, kteří si prohlídkovou trasu prošli, byli obohaceni o tolik zážitků, že o nich vyprávěli ještě za půl roku.

Další přestávkou na trase, tou z celého výletu nejpříjemnější, byl oběd v motorestu „Lada“ v Soběslavi.

Odpoledne ve 14.30 jsme pak absolvovali prohlídku líbezného zámečku Červená Lhota. Po prohlídce a hodinové přestávce věnované většinou účastníků občerstvení a pitnému režimu (10° Regent) jsme se vydali na cestu zpět. Již v autobusu jsme se všichni shodli na tom, jak se výlet vydařil a že i počasí nám bylo nakloněné a že by stálo za to si podobnou akci zopakovat.

Během dalšího průběhu léta pak došlo na akce další.

Na červenec Milda Krejčí naplánoval a také uskutečnil DĚTSKÝ DEN u něho na dvoře. Děti zápolily v několika soutěžích. Ve stejných disciplínách „řádily“ i přítomné ženy napříč všemi věkovými kategoriemi. Mužové se starali pak o občerstvení a organizaci. Teklo pití všeho druhu a rožnil se vepř. A to všechno museli mužové absolvovat v nočních košilích, neb to bylo podmínky jejich možné účasti. Utěšené odpoledne ukončil slabý déšť a společná, spontánně vyvolaná, koupel v dětském 200 litrovém bazénku.

Pak následovala sobotní brigáda na posečení trávy kolem bývalého hostince, která pokračovala další sobotu hrabáním posekané trávy, při které se jen tak mimochodem peklo další selátko.

Bývalá klubovna hasičů alias krám s hospodou dostala na venkovní kabát nový vývěsní štít. KLUSTRDUCH aneb KLUb STRážovických DŮCHodců. A nejen venek se změnil, ale i uvnitř to nebylo k poznání. Z obyčejné venkovské krčmy se najednou stala galerie výtvarného umění. Každé volné místo na stěně bylo obsazeno spíše méně než více podařeným obrazem opatřeným vše říkající jmenovkou. Galerie získala i zakládací listinu. Na paměť své předchůdkyně pak dostala staronové jméno „Vačkářova galerie“ podle malíře zakládacího obrazu „Zátiší s melounem“. Vývěsní štít posléze přibyl i na fasádě klubu.

Dalším ze skvostných nápadů Mildy Krejčího bylo zorganizování společného posezení Strážováků a jejich hostů. Jako datum konání bylo vybráno 10. září. Setkání dostalo oficiální název „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“.

Tady malé zastavení k vysvětlení názvu akce:

Na návrh správce klubu p. Blažka, vydala „Osvícená obec Strážovice“ pro své občany i příznivce tzv. DOMOVSKÝ PRŮKAZ PŘÍSLUŠNOSTI K OBCI; no a v rámci posezení byly pak průkazy opatřené jménem majitele, otiskem jeho palce levé ruky a zatavené do plastikové folie předávány.

Z programu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ vyjímáme:
bod 2. Vítání občánků
bod 3. Jmenování konšelské rady
bod 5. Všeobecná, volná rozprava podmalovaná vůní rožněného vepře
ŽIVÁ HUDBA k tanci i poslechu.

Milda Krejčí zajistil pro případ nepříznivého počasí velký vojenský stan. K tanci a poslechu přijela hrát „Maršovanka“. Křečovický starosta p. Vondra laskavě zapůjčil parket, stoly a lavice pro venkovní posezení. Zástupci zúčastněných rodin a klanů přinesli zcela dobrovolně drobné občerstvení (než se to prase upeče, aby bylo do čeho kousnout). Jak z programu vyplývá, byla jmenována konšelská rada a to podle hesla „čím víc funkcí, tím méně závisti“. Do čela rady byl jmenován KANCLÉŘ NA VĚČNÉ ČASY A NA FURT, odpovědný za všechny a všechno, Milda Krejčí. Jako správný vladař obdržel jmenovací dekret a odznaky své moci: plášť, korunu (na hlavu), žezlo a jen místo říšského jablka sympatičtější půllitr. Ostatní konšelé pak přijali z jeho rukou své jmenovací dekrety. Od onoho památného dne má Osvícená obec Strážovic například svého:

  • KONŠELA pro veškerou pozemní dopravní strukturu uvnitř i v blízkém okolí obce v osobě p. Josefa Humhala, sn.
  • KONŠELKU pro potírání negramotnosti podle zásad Komenského v osobě pí Jiřiny Humhalové
  • KONŠELA přes díry a výmoly na obecních komunikacích, cestách pak zvláště v osobě p. Václava Suka
  • KONŠELKU pro navazování přátelství a vzájemného pochopení a méně chápajícím okolím v pí Daně Sukové
  • p. Miroslava Pětníka jako KONŠELA pro všechno co a jak v obci stojí, aby tak zůstalo na věky
  • a dokonce i KONTRAADMIRÁLA obecních námořních sil včetně drobného loďstva vanového i kachniček v osobě p. Milana Špačka

Posezení se náramně vydařilo. Čuník byl sněden, hudba se zaplatila a konšelé si považovali svých jmenování.

Poslední velkou akcí pak byla „Velká obecní zabíjačka“ pro všechny ženy, které projevily zájem a přišly. Je už téměř obehraným faktem, že za ní nestál nikdo jiný než náš kancléř Milda Krejčí. Ostatně, vždyť je to řezník. Pozval si další řezníky - kamarády - a spolu čuníka natrvalo uspali a posléze naporcovali. Co bylo třeba, to uvařili a s přítomnými ženami pak vytvářeli jitrnice, jelítka a tlačenky všech barev.

Opět tedy další vydařená akce v onom (možno směle říci) památném roce 2005, ve kterém se Strážovice probudily k novému životu.

Blažek Jiří

Vzpomínka na křečovického Rodáka [14/2006]

V Křečovickém kostele sv. Lukáše se konal 28. května 2006 koncert u příležitosti 71. výročí úmrtí hudebního skladatele Josefa Suka. Za slunečného dne, přítomnosti několika televizních kamer a plného kostela zazněly skladby:

Josef Suk
Melodie
Pozdrav žákům na Slovensko od strýčka z Prahy (O Štědrém dni)
Bagatela
Antonín Dvořák
Vyleť ptáčku
Skromná (z Moravských dvojzpěvů, op. 32)
Josef Suk
Společný hrob (z Deseti zpěvů, op. 15, č. 3)
Večerní nálada (z cyklu Letní dojmy, op 22)

Na housle hrál Josef Suk na varhany Aleš Bárta. Zpěvem doprovodili žáci Základní umělecké školy Josefa Suka z Benešova, pod vedením Jitky Bejblové, a Sbor benešovských učitelek, pod vedením Tomáše Pergola, který sbor doprovázel na kostelní varhany. Závěrem promluvil prof. Ivan Štraus (místo avizovaného Zdeňka Mahlera), který ve svém příspěvku upozornil na dvě knihy, které vydalo hudební nakladatelství jako další příspěvek k poznání hudebního skladatele Josefa Suka.

Po té byly položeny květinové dary na hrob křečovického rodáka Dr.h.c Josefa Suka na křečovickém hřbitově. Následovala prohlídka pamětní síně vnuka skladatele - Mistra Josefa Suka, která se nachází v rodné světničce skladatele v areálu Základní školy Josefa Suka v Křečovicích.

Pavel Novotný

Sloupek z Fary: O zasvěcení Panně Marii [14/2006]

Měsíc květen, jenž je již letos za námi, je od pradávna zasvěcen Panně Marii, a proto několik slov o úctě k Panně Marii. S rozvojem různých forem mariánské úcty došlo ve středověku ke vzniku zvláštního osobního vztahu k Matce Boží. Stalo se tak především v různých bratrstvech a od 17. století v mariánských kongregacích a řádech, které si vytkli za cíl sebeposvěcení a apoštolské působení v duchu a v postojích Mariiny svatosti. Svatý Grignion z Montfortu (+1716) doporučoval úplné zasvěcení Panně Marii (Totus tuus - Jsem celý Tvůj a všechno mé je Tvé). V Čenstochové provedl papež Jan Pavel II. v roce 1979 zasvěcení Evropy a celého světa Panně Marii. Je to více než pouhá prosba, je to zvláštní projev Boží chvály, která zavazuje jednotlivce i společenství vést život podle vzoru Matky Boží.

Zasvěcení Panně Marii má různé formy.

  1. Panně Marii byly zasvěcovány kostely, jako výraz úcty a víry, že Bůh naplňuje zvláštní přízní a požehnáním tyto zasvěcená místa. Jejich využívání se stává pro věřící zdrojem zvláštního požehnání. Zde představuje zasvěcení trvalý vztah k Panně Marii a její mateřské ochraně. (Mariánská poutní místa)
  2. Zasvěcování Panně Marii jednotlivců či společností, jež uznávají Bohem stanovený řád spásy - Bůh daroval světu Krista skrze Pannu Marii. Jedná se o přijetí spásy a její zprostředkování skrze Marii.

Maria sama o sobě není adresátem našeho zasvěcení, nýbrž je ta, která nám přinesla a zprostředkovala Krista. Odevzdáním Marii směřujeme k odevzdání Kristu, protože Maria ztělesňuje i církev jako prostřednici spásy. Kdo se v zasvěcení Panně Marii zapojuje do svazku s Kristem, ten prohlubuje společenství s církví. V modlitbě zasvěcení lidstva k Panně Marii, kterou vyslovil Jan Pavel II. v závěru jubilejního roku 2000 se praví: “.idstvo stojí dnes na rozcestí jako nikdy před tím. Záchranou nejsvětější Panno, je opět Tvůj Syn. Proto tě, Matko, chceme přijmout k sobě, jako tě přijal apoštol Jan a učit se od tebe, jak se stát podobným tvému Synu. Chceme svěřit sebe, církev a celý svět pod tvou mateřskou ochranu.“ Tím je vyjádřena prosba k Marii, aby nám zajistila svou přímluvu a svou ochranu.

Koncem května navštívil svatý otec Benedikt XVI. Polsko. Byla to jeho první pastorační návštěva za hranicemi Itálie. Její motto: „Buďte silní ve víře.“ Papež pokračoval ve stopách svého předchůdce Jana Pavla II. - navštívil místa spojené s jeho působením v Polsku (Varšava, Krakov, Čenstochova, Vdovice, Osvětim). Přišel, aby posiloval bratry a sestry ve víře a aby se sám posilnil jejich vírou. Dovede jejich víru vidět i pochválit, vyjádřit za ni vděčnost. Čím více si člověk uvědomuje velikost pokladu a čím více si ho váží, tím více jej opatruje a využívá. “. nás jsme zvyklí na tvrzení, že víra je dar od Boha a člověk ho nemůže jinému dát. Nebo se víra považuje za něco tak intimního, že je skoro neslušné ji projevovat. Vždyť co by si řekli lidé. Nechceme být považování za fanatiky. Musíme respektovat svobodu nevěřících, jsme opatrní. Nebo se vymlouváme na nevěřící většinu kolem nás. Mám za to, že v naší zemi je třeba, abychom my věřící prožili své obrácení a uznali potřebu výchovy k víře i naši povinnost touto výchovou druhým posloužit, jak to uměli předat naše maminky, babičky a kněží,“./em> řekl biskup Jan Graubner (časopis Světlo).

P. Kazimierz Duš

18. června slavila farnost svátek Božího Těla s průvodem kolem návsi k venkovnímu oltáři. Zároveň v tento den slavil náš duchovní otec Duš 25. výročí od kněžského svěcení. Na večer proběhla večerní modlitba (nešpory) a poté bylo agape (pohoštění) na faře za přítomnosti kněží z blízkého okolí a farníků. Pateru přejeme hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let v kněžské službě.

Farníci

Z jednání Zastupitelstva Obce Křečovice [14/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve 2. čtvrtletí letošního roku v měsíčních intervalech - tedy třikrát. Dne 27. 4. 2006 - starosta seznámil členy zastupitelstva s plněním usnesení z minulého jednání. Poté bylo projednáno rozpočtové opatření č.2. V hlavní části programu byla projednána zpráva o ochraně životního prostředí v obci Křečovice a návrh postupu v dalším období. Následovalo projednání postupu v přípravě projektu čistírny odpadních vod v Křečovicích k územnímu řízení. V další části jednání bylo navrženo vypořádání majetkových vztahů a vykoupení pozemků zastavěných cestou z Křečovic do Strážovic. Dále byly projednány došlé žádosti občanů. Následovala diskuse a předkládání námětů a v závěru jednání byl projednán a schválen návrh na usnesení.

Dne 17. 5. 2006 bylo prováděno posouzení návrhu nabídek projektových firem na zpracování projektu na čistírnu odpadních vod k územnímu řízení. Jednání se zúčastnili zástupci dvou firem, kteří osobně představili svoje nabídky. Členové zastupitelstva měli možnost se blíže seznámit s danou problematikou a vybrali firmu VRV - vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5. V dalším průběhu jednání projednalo zastupitelstvo obce výsledek kontroly hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad. Projednáno bylo dále rozpočtové opatření č. 3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s pozitivním hodnocením kontroly spisovny a spisové služby obce. Po diskusi byl přednesen a poté schválen návrh usnesení z tohoto jednání.

Dne 1. 6. 2006 bylo jednáno se zástupci Trapistického kláštera o připravované smlouvě o dodávce vody z obecního vodovodu v Nahorubech. Obecní zastupitelstvo navrhlo předloženou smlouvu ověřit odborníky v této věci. Bylo dále projednáno rozpočtové opatření č. 4, dále smlouva o dílo s VRV Praha a zpracování projektu kanalizace a ČOV - pro územní řízení. V další části jednání se zastupitelstvo obce zabývalo otázkami přípravy a na rekreační sezonu v Nové Živohošti. Předsedové výborů a komisí byli starostou vyzváni k aktivní spolupráci při dohledu na dodržování vyhlášek obce v této oblasti. Následovalo projednání podaných žádostí a informací. Po nastalé diskusi bylo závěrem schváleno usnesení z jednání.

Vondra František, starosta

Oznámení [13/2006]

Zastupitelstvo obce Křečovice na svém zasedání dne 23. února 2006 schválilo zahájení přípravných prací na pořízení Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Křečovice.

Všem občanům se tímto dává možnost podávat podněty na změnu územního plánu, tj. změny funkčního využití pozemků, nejpozději do 31. července 2006.

Po tomto termínu bude provedeno vyhodnocení obdržených podnětů a stanoven další postup podle §31 odst. (23) zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme, že v souladu s §19 stavebního zákona budeme požadovat úhradu nákladů na pořízení změny územně plánovací dokumentace od fyzických nebo právnických osob, jejichž výhradní potřebou byla změna vyvolána.

Obec Křečovice bude požadovat písemný souhlas, že náklady spojené s pořízením změny jsou předkladatelem akceptovány. Písemný souhlas, že se budete podílet na financování změny, je nutno doručit na Obec Křečovice, nejlépe současně se žádostí o změnu. Žádost musí být doplněna o grafické vyjádření (situace dle katastrální mapy nebo zákresem do kopie části dokumentace).

V Křečovicích, 23. 3. 2006

Obec Křečovice

Výzva

Vážení občané,

Zima, doufejme, již skončila, zatím prší. Jakmile se však počasí ustálí a bude se na nás usmívat sluníčko, bude se z komunikací prášit až do bytů. Nečekejme proto a zameťme posypový materiál z komunikací na hromádky - na vhodná místa tak, aby nebyl ohrožován provoz. Pokud nebude pršet v pátek odpoledne a v sobotu, smeťte drť ve svém okolí. Obec zajistí již v sobotu dopoledne a v příštím týdnu odvoz tohoto materiálu na skládku k použití v příští zimě. Zimní údržba byla i u nás drahá, a tak pomozte trochu ušetřit. Brzy zametená veřejná prostranství potěší nás všechny - domácí i návštěvníky naší obce.

Děkujeme za spolupráci. Na shledání na veřejných prostranstvích se v sobotu dopoledne těší

váš starosta obce

Najdi práci! [13/2006]

logo

Jste ze Středočeského kraje a hledáte zde práci?
Pak čtěte dál o novém projektu na podporu zaměstnanosti.

Kdo, Jak A Proč?

Úřad práce v Příbrami ve spolupráci s úřady práce ve Středočeském kraji připravil rozsáhlý projekt, jehož obsahem je vzdělávací program, při jehož absolvování nebo krátce po něm si mohou účastníci snáze najít pracovní místo.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jeho realizátorem je Středočeský vzdělávací institut J. A. Komenského v Nymburce.

Komu Je Projekt Určen?

- uchazečům o zaměstnání s dobou evidence na úřadu práce do 9 měsíců
- zájemcům o zaměstnání
- zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání
- podmínkou je trvalý pobyt ve Středočeském kraji

Jaké Jsou Výhody Pro Účastníky?

- podobu účasti v projektu hrazení cestovného, stravného, příspěvků na hlídání dětí nebo osob vyžadujících péči druhé osob

Co Projekt Nabízí?

- doplnění kvalifikace - zvýšení atraktivity klienta pro zaměstnavatele
- výběr z 33 druhů rekvalifikačních kurzů
- komplexní individuální péči po celou dobu projektu

Kde Nás Najdete V Okrese Benešov?

Naše okresní středisko se nachází
v Benešově, ulice Vnoučkova 2008
(budova České pojišťovny - 4. patro)
telefon 317 729 200b

Individuální poradce - Sadílková Jana, mobil 731 503 094
Okresní koordinátor - Vilímková Dana, mobil 731 503 071

Další informace najdete na www.najdi-praci.cz

My se školy nebojíme [13/2006]

S blížícím se zápisem do školy stoupala nejistota našich předškoláčků. Ptali se: „Co nového mě ve škole čeká? Jaká bude paní učitelka? Budu mít ve škole nové kamarády? Umím všechno, co mám znát?“ Děti z MŠ Křečovice dostaly na všechny otázky odpověď 30. ledna, kdy přišli k zápisu do Základní školy Josefa Suka Křečovice. Jako každoročně je přivítaly postavy z pohádek. Děti základní školy si pro ně připravily pohádkový program. Děti se nenásilně seznámily s prostorami školy - školní družinou, knihovnou, třídami, výtvarnými pracemi dětí. Většina z nich zvládla zápis bez jakýchkoliv problémů. Ze školy odcházely děti klidnější. Už přece vědí, co je od září čeká. Velmi k tomu přispělo i to, že mateřská škola je umístěna v jedné budově se základní školou, obě školy pracují jako jeden právní subjekt, a tím je umožněna výborná spolupráce mezi MŠ a ZŠ, což v konečném důsledku vede k tomu, že děti z mateřské školy dokonale znají prostředí ZŠ - propojení se zájmovými kroužky, zkouší si práci na počítačích, mohou navštívit vyučovací hodiny ve škole, zacvičí si i v tělocvičně ZŠ, účastní se mimoškolních akcí školy, dobře znají učitelky ZŠ - a adaptace na nové prostředí jim nedělá problémy.

Letos se do prvních ročníků zapsalo 13 nových prvňáčků, což je za poslední roky rekordní počet. Jsme rádi, že i když na většině škol dětí ubývá, na naší škole je opačný trend.

V letošním roce škola zavedla výuku anglického jazyky v mateřské škole, formou zájmového útvaru v 1. ročníku ZŠ a nepovinného předmětu ve 3. ročníku ZŠ. Další novinkou bylo, že započala výuka na zobcovou flétnu v MŠ i v ZŠ. Škola zařadila od září roku 2005 do výuky projektové vyučování, které se mezi dětmi těší veliké oblibě (projekty - Haló, pojďte si hrát s večerníčkem, Podzimní překvapení, Den v čertovské škole, Masopust ve škole).

Od 1. 3. 2006 má škola nový název: Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice.

Příští rok čekají naše školáky další změny, a to hlavně ve výuce cizího jazyka. Od třetího ročníku ZŠ se zavádí povinná výuka anglického jazyka v týdenní dotaci 3 hodin a ve čtvrtém a pátém ročníku v týdenní dotaci 4 hodin. Ve třetím ročníku ubudou 2 hodiny českého jazyka týdně.

A co naše školáky ještě v tomto školním roce čeká? Projektové dny - Den Země, Den s českou pohádkou, Dopravní odpoledne, Plavecký výcvik (bazén Měřín), zotavovací akce na Nové Živohošti, školní výlet.

Základní škola ve spolupráci s mateřskou školou pro Vás připravuje veřejné vystoupení ke Dni matek, které se bude konat 4. 5. 2006 v 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ: Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Zdeňka Holá, ředitelka školy ,

Krchleby - II. část [13/2006]

Vraťme se zpět na krchlebské panství, kdy se vaří u zámku pivo. Vaření piva v Krchlebích lze umístit do druhé poloviny 17. století, jako v Hoděticích. Sousední Osečany vařili při tvrzi pivo už roku 1543.

Začalo se rozšiřovat pěstování chmele a některé statky měly svoje sladovny (Osečany). Vařilo se pivo pšeničné, až mnohem později z ječmene.

Krchlebský statek vařil dva čtyřvědrové sudy na jednu várku. Pro představu je to 496 litrů piva (1 pivní vědro = 62 l). Výstav piva v jednotlivých letech kolísal (zřejmě měla vliv bohatost úrody obilí). V roce 1710 bylo uvařeno 5952 litrů piva ve dvanácti várkách. Roku 1711 bylo uvařeno 16 várek po dvou čtyřvědrových sudech - tj. 7936 litrů a roku 1712 várek 13 tj. 6448 litrů piva.

Žádný statkový pivovar si nemohl dovolit produkovat piva víc. Vývoz piva mimo území statku ani odnášení nebylo dovoleno. Se skladováním piva na delší dobu se nedalo počítat. Vyrobené množství museli v nejkratší době zkonzumovat domácí poddaní.

Hrubý příjem statku byl za rok asi 200 zlatých za prodej piva - neznáme ovšem náklady. Vaření piva skončilo v roce 1815, kdy Krchleby patřily pod panství Tloskov. Tloskovský pivovar měl průměrnou roční výrobu v letech 1711-1712 - 248 250 litrů a již v roce 1885 - 619 200 litrů piva.

Častým doplňkem pivovarnictví byla výroba lihu (pálenky). Totéž se dělo na panství Krchlebském. Líh se pálil z vína, piva, ovoce, obilí, od konce 18. století z brambor. Výroba lihu nebyla nijak nákladná. Pro vinopalnu stačila většinou jedna místnost, v níž byly umístěny všechny potřebné nádoby i destilační přístroj. Odbyt pálenky byl zajištěn z panských vinopalen jako u piva, protože platil tzv. „přímus“ podle něhož mohla vrchnost nutit poddané k odběru. U výroby pálenky není údaj kolik se průměrně vyrobilo za rok.

Mlýn v Krchlebích je uváděn jako vodní jednokolový na spodní pohon.

Na začátku 20. století je v Krchlebích založen sbor dobrovolných hasičů. (Viz Křečovické listy č.5 rok 2004.) V roce 1914 vypukla velká válka, která je dnes uváděna jako první světová. Válečné útrapa poznamenala i obyvatele obce. Kromě toho, že převážná část mužů byla povolána na evropské bojiště, se osm mužů již nevrátilo ke svým rodinám.

Padlí ve válce 1914 - 1918
Medal František(franc. legionář, + Michelbach - Francie)
Mašek Josef
Medal Antonín
Mašek Antonín
Doležal Josef
Hrubant Antonín Hrdinka Josef
Graif František

Padlým vojínům postavili občané Krchleb pomník u silnice proti č.p. 4.

Jako legionáři se vrátili
Mařík Josef - francouzský legionář
Mrázek Jan - ruský legionář
Jirásek Jaroslav - francouzský legionář
Petrák Josef - italský legionář

Tito legionáři jsou uváděni v kronice obce Krchleby. Další, které uvádím, jsou v seznamu legionářů okresu Benešov.

Čermák Josef - italský legionář
Hodík Bohumil (Štěpán) - ruský legionář
Kovařík Josef - ruský legionář

Pokud si někdo vzpomene nebo má možnost upřesnit tento dodatečný seznam, budu rád.

V roce 1938 začíná stavět v Živohošti lehké opevnění firma Josefa Jíry z Podbořan. Kámen na stavbu se těží u Vlkonic. V lomu se pracuje ve dne i v noci, kámen je odvážen na stavbu opevnění (řopíků) třemi nákladními auty. Betonová směs se vozila z Benešova.

Mírové období v Evropě nemělo dlouhé období. Dne 15. března 1939 obsazuje německá armáda zbytek Československého území. Následuje vyhlášení protektorátu Böhmen und Mähren v rámci velkoněmecké říše.

Před zámkem stávala památná lípa. Při silné bouřlivé vichřici 16. července 1939 padla. Skoro týden trvalo, než byl provoz na silnici obnoven. Stáří lípy se odhadovalo na 800 let. V obvodu měřila 8 metrů a na výšku 30 metrů.

Na podnět starosty obce Antonína Doležala bylo založeno elektrárenské družstvo 7. 3. 1940. Instalace elektřiny byla zadána firmě Hora z Benešova a 20. 12. 1940 byl přivezen ještě měděný materiál. Koncem října 1941 bylo provedeno připojení a 23. 12. 1941 byly z Krhanic přivezeny elektroměry. Na Štědrý den roku 1941 se svítilo elektřinou.

V době, kdy je hitlerovské vojsko vytlačováno ze Sovětského svazu Rudou armádou, musejí obyvatelé Neveklovska a tedy i Krchlebští obyvatelé v roce 1943 postupně opustit svoje domovy a předat živý i mrtvý inventář do „SS hofu“. Musejí uvolnit prostor pro výcvik vojáků (viz Křečovické listy č. 3 rok 2003).

Hořící letadlo, jenž se objevilo 19. 4. 1945 nad Krchleby, byla německá proudová stíhačka Me.-262. Letadlo se zřítilo do Hlubokého na Čermákovu louku, kde se zarylo několik metrů do země, roztříštilo se a shořelo. Pilota našel p. Mařík F. na poli mrtvého s neotevřeným padákem. Jméno pilota stíhačky podle zápisu v kronice: Franz Nenynk z Lingenau. Byla to jedna z německých stíhaček, která napadla svaz angloamerických letadel nad Sedlčanskem.

Do Nahorub přijela Rudá armáda 11. 5. 1945 a potom se utábořila od Krchleb k Bečvárně.

V polovině července 1945 se definitivně zrušil „SS hof“ v hostinci na Perculi.

Pavel Novotný

Tříkrálová Sbírka 2006 [13/2006]

Česká katolická charita zorganizovala i v tomto roce tradiční dobročinnou sbírku. Proběhla po celé republice ve dnech 2. - 7. ledna. Velký kus práce vykonali koledníci - většinou malé děti převlečené za tři krále. Každou skupinku doprovázel dospělý člověk zodpovědný za zapečetěnou pokladničku. Hlavními hrdiny akce jste však byli vy všichni, kdo jste koledníky vlídně přijali a do jejich pokladniček přispěli. S každým dalším úsměvem, kterým jste mnozí svůj dar doprovázeli, se malým i větším králům šlapalo veseleji.

Několik koledujících skupinek vyšlo na svou pouť také po vesničkách křečovické farnosti v sobotu 7. ledna. Bylo to příjemné putování, protože jste svými příspěvky dali najevo, že nedokážete odmítnout prosbu o pomoc. Obsah pokladniček byl bezprostředně po skončení sbírky odeslán na účet České katolické charity.

Přečte si, prosím, výsledky Tříkrálové sbírky 2006 v naší vesnici i v celé farnosti a mějte spolu s námi radost z toho, že jste pomohli těm, kdo to potřebují.

místočástka
Křečovice, Vlkonice, Krchleby, Košťálka7 821,-
Nahoruby1 155,-
Osečany, Velběhy6 292,-
Suchdol, Břišějov6 920,-
Celkem za farnost Křečovice22 188,-
Některé okolní farnosti
místočástka
Bystřice14 573,-
Týnec nad Sázavou54 449,-
Neveklov12 406,-
Votice14 423,-

V pražské arcidiecézi Tříkrálová sbírka v roce 2006 činí 2 909 963,- Kč.

“.y tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“ A děkujeme!

Koledníci křečovické farnosti

Památce Skladatele Mistra Josefa Suka [13/2006]

Koncem května si připomeneme 71. výročí úmrtí hudebního skladatele Josefa Suka. Letošní pietní vzpomínka se uskuteční v Křečovicích 28. května v 10.30 hod, promluví Dr. Zdeněk Mahler.

Následující stať napsal Jan Miroslav Květ, přítel Josefa Suka, pod názvem: Josef Suk zemřel

Byl člověk společenský, měl rád své okolí. Tak se zdá, že svými hovory v poslední době chtěl své přátele připraviti na to, že nastal mu čas loučení s tímto světem. Přípomínával v hovorech věk Smetanův a Dvořákův a svou šedesátku, která ho před rokem zahrnula poctami a slávou, vítal s rozpaky. Zdálo se mu pořád, že čas k odchodu nastal. Hlásily se bolesti srdce, bylo zapotřebí klidu. Také skladatelsky dával výraz této své předtuše: thema smrti, které vystupovalo v jeho díle počínaje Radúzem a Mahulenou, silně vystupňované v Asraelu, znějící v klavírních skladbách O matince a Životem a snem, později znovu silně rozeznělé v Legendě o mrtvých vítězích, rozrůstalo se v posledním desítiletí v mohutný a široce založený Epilog. Jím Suk řekl své poslední skladatelské slovo. Skutečně, po Epilogu, jehož premiéra byla jedním z největších českých skladatelských triumfů, jako by se vznesla clona nad Sukovým okolím. Zemřel Jiří Herold, zemřel Hugo Boettinger - oba důvěrní přátelé Sukovi, spjati přátelstvím po desetiletí. Suk cítil svůj konec, předpovídával jej, naznačoval, že má dní namále. Ale přece byl jeho náhlý skon překvapením.

Ve středu 29. května opouštěl o půl šesté odpoledne budovu konservatoře, postěžoval si, že už kolik nocí špatně spí. Odejel autobusem do Benešova, kam se před rokem odstěhoval z Prahy, jednak proto, aby měl klid, jednak proto, aby byl blíže rodině svého syna, žijící v Křečovicích. V Benešově byl zdraven svými sousedy, a o půl osmé, jda ke svému domovu byl pojednou na ulici zachvácen křečovitou bolestí. Sousedé jej dovedli do bytu, přivolali hned lékaře, poslali do Křečovic. A neuplynula ani hodina a v rozhlase zazněla smutná zvěst, hlásající celému světu, že Josef Suk není více mezi živými.

Suk byl člověk společenský, měl rád své okolí a žil jeho životem. Kromě toho měl své žití nejinternější. Byl meditativním typem uměleckým, člověkem hluboce přemýšlivým a citlivě reagujícím. Jeho projevy skladatelské i jeho několik poslání článkových ukázaly na šíři jeho ducha i na měkkost a srdečnost jeho povahy. Byl to muzikant tělem duší, odnášející si z života podněty k tvorbě. Jeho dílo nabylo širokého ohlasu, jeho premiéry byly velikými manifestacemi a každé provedení jeho děl bylo událostí. A Josef Suk měl rád své posluchače, jak oni měli rádi jej. Znal verše mrtvého básníka o srdcích, která se zachvějí v rose jak v ránu květiny. Ale snad ani netušil, že zpráva o jeho smrti těch srdcí rozechvěje tolik.

Pavel Novotný

Sloupek z Fary [13/2006]

velikonoční poselství o životě pro všechny

Téměř dva tisíce let v první neděli po jarním úplňku zní velikonoční poselství církve: „Kristus vstal z mrtvých! Aleluja!“ Slavení Velikonoc je výrazem radosti a lásky. Velikonoce slavíme proto, že jsme plní radosti z vítězství lásky a života. Vzkříšení se ukázalo silnější než smrt. Láska přemáhá nenávist a hřích.

Velikonoční zvěst je výpovědí opředenou o svědectví lidí, kterým Bůh otevřel oči pro tajemství života a smrti, tajemství Boží moci a lásky. Vidět vzkříšeného Ježíše není výsledkem našeho lidského snažení. Je to dar a milost. Jen ve víře je toto setkání možné a jen vírou skutečně vidíme vzkříšeného Ježíše. Poznání Ježíše je cesta lidského srdce, kterému začíná vycházet světlo víry a je to nejdelší a nejobtížnější a také nejradostnější putování člověka. Člověk začíná tušit, že je možné nalézt odpověď na otázky, které ho zužují. Že musí existovat řešení absurdity smrti, utrpení nespravedlnosti. A odpovědi na tyto skutečnosti budou Boží věcí. Sám Bůh ukazuje řešení. Bůh odpovídá skrze svého syna Ježíše Krista, který pro nás byl ukřižovaný a vzkříšený. Pro člověka je důležité, vydat se na cestu, hledat, ptát se. To je začátek cesty k setkání s Pánem.

Církev dnešního dne nedokazuje Ježíšovo vzkříšení. Ona ho zvěstuje a prožívá v liturgii. Toto hlásání spočívá na svědectví těch, které si Bůh sám vyvolil, aby s ním po jeho zmrtvýchvstání mohli plnit jeho poslání. Dnes si Bůh volí také nás, abychom poselství, které jsme vírou přijali o zmrtvýchvstání, předali dále. Poselství o vzkříšení se může dotknout každého člověka, který si uchová a uchrání kousek prostoru, ve kterém by mohl rezonovat velký Boží plán lásky s člověkem. Tento plán Boží lásky, života, vzkříšení, dostal podobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Církev chce svým velikonočním tajemstvím všechny lidi oslovit. Odpovídat tak na naše tušení, přání, problémy a otázky. Často anonymní a nevyslovené.

Pane díky za to, že tvá láska a moc jsou silnější než smrt a že toto vítězství má podobu tvého syna Ježíše Krista a zasahuje do života každého z nás.

P. Kazimierz Duš

Z Jednání Zastupitelstva Obce Křečovice [13/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo v prvním čtvrtletí tohoto roku třikrát. Dne 31. 1. 2006 byl po zprávě o plnění usnesení z minulého zasedání projednán plán kulturních a společenských akcí v obci Křečovice v r. 2006 - akcí v tuto dobu známých.

V další části programu byla projednávána otázka likvidace odpadních vod v obci. Zastupitelstvo schválilo záměr v příštím volebním období realizovat výstavbu čistírny odpadních vod v Křečovicích, která umožní likvidaci odpadních vod nejen z nemovitostí v Křečovicích, ale i dovážení odpadních vod k likvidaci z nemovitostí z ostatních osad obce Křečovice.

Do programu jednání byly zařazeny žádosti směřované k zastupitelstvu obce. Z diskuse, které se účastnily i přítomné matky dětí navštěvující zdejší školu, které se dostavily k jednání, vzešlo rozhodnutí zastupitelstva, že v zájmu bezpečnosti dětí bude řešen zákaz vjezdu motorových vozidel v rámci zpracovávaného pasportu dopravního značení, který bude schvalovat dopravní orgán Policie ČR. Dále bylo občany připomenuto, že někteří majitelé psů nerespektují stále zákaz volně pobíhajících psů a ohrožují tím bezpečnost dětí a ostatních osob. Byly vyřčeny i náměty k uspořádaní dětského dne v obci a vybudování dětského hřiště. V závěru jednání bylo schváleno usnesení.

Dne 23. 2. 2006 projednalo zastupitelstvo obce další došlé žádosti o změnu územního plánu a zařadilo je do evidence. Zastupitelstvo posuzovalo návrh smlouvy o spolupráci na pořízení a provoz vodovodu do Políčan. S tímto návrhem Trapistického kláštera nesouhlasilo a navrhlo konzultaci s odborníky. Dále schválilo dodatek ke zřizovací listině Základní školy Josefa Suka ve věci úpravy názvu školy. Dle výroku ministerstva školství název školy zní: Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice. Byly projednány náměty a připomínky v diskusi a scháleno usnesení jednání.

Dne 23. 3. 2006 bylo po kontrole usnesení z minulého zasedání projednání rozpočtové opatření č. 1. V dalším bodu programu bylo doporučeno na návrh starosty nakoupit 4 ks bezpečnostních oděvů a prostředků pro hasiče - nositele dýchací techniky. V další části jednání bylo jednáno o přípravě zadání projektu na čistírnu odpadních vod v Křečovicích a doporučeno jednat s několika firmami o nabídkách. Byl schválen prodej stavebních pozemků v Křečovicích a to: parcelu Č. 638/18 Josefu Dudkovi, nyní bytem Benešov, a parcelu č. 638/8 Alešovi a Markétě Bobálovým, bytem Křečovice. Dále bylo navrženo nájemné za užívání obecního majetku a projednány různé drobné žádosti a náměty došlé k projednání zastupitelstvem. Bylo schváleno zveřejnění oznámení o zahájení přípravných prací na pořízení Změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Křečovice.

František Vondra, starosta