A jaké je novoroční přání starosty obce? [12/2006]

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2006 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané - nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat. Jen potom se bude nám všem zde v obci křečovické líbit.

Za naplnění přání všem předem děkuji! František Vondra

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2006

S úctou
František Vondra
starosta obce Křečovice

Komentáře nejsou povoleny.