Vážení občané, [31/2010]

jsme těsně po volbách do obecního zastupitelstva.

Děkuji svým voličům, za důvěru, kterou jste mi prokazovali odevzdanými hlasy. Celá dlouhá léta, a bylo jich celkem 34, jsem se snažil pro všechny občany v obci Křečovice a pro obec udělat co nejvíce. Abych svůj funkční plat nebral nadarmo (a věřte, nebyl dříve k závidění), snažil jsem se dělat vždy něco navíc – takže obsluhu a údržbu vodovodu, jakož i další, v tu kterou dobu, potřebné práce v obci jsem většinou dělal bez nároku na další odměnu. Funkci starosty jsem bral jako poslání, které je zapotřebí plnit čestně a svědomitě. Snažil jsem se udělat práci především napřed pro obec, potom, zbyl-li čas také něco pro doma. Omlouvám se dnes, zato své rodině. Manželce Haničce děkuji za tu dlouholetou podporu, protože bez ní bych předsedu MNV a poté starostu nemohl tak dlouho dělat. Děkuji moc mým kolegyním z obecního úřadu, Marii Jindrákové a Blance Šobíškové za léta dobré práce a za to, že se nenechali odradit a dotáhli naši společnou práci se mnou až do konce, protože jsem měl v nich velkou důvěru a nikdy nezklamaly.

Děkuji také svým všem spolupracovníkům – zastupitelům, dříve poslancům MNV za spolupráci, které jsem si vždy velmi vážil. Vzpomínám v tuto chvíli na vás všechny a vážím si vaší podpory!

Snažil jsem se, aby se vzhled obce zlepšoval v každé osadě. Snažil jsem se, abychom i v Křečovicích zaváděli některé nové záležitosti, ale abychom zachovávali i tradice. Kdo to chtěl vidět, viděl, kdo nechtěl, neviděl. Mohu však říci, že řada návštěvníků naší obce během let, s kterými jsem měl možnost hovořit, se vyjadřovala i pochvalně. A to vždy potěší toho, kdo se na nových věcech, či údržbě obecního majetku podílí. Je to hezký pocit a vyzývám proto vás občany: Pomozte novým zastupitelům a hlavně starostovi co nejvíce. Budete mít z toho nového v obci potom větší radost.

Není větší radosti, než když v započatém díle má člověk nástupce. Do letošních voleb se přihlásilo plno mladých lidí, někteří byli zvoleni za zastupitele nás občanů, takže se těšíme na jejich dobré snažení pro obec Křečovice a její občany.

Přeji jim a novému starostovi, kterého si zastupitelé zvolí – mnoho úspěchů v náročné práci a mnoho radosti z dobře vykonané práce.

S úctou k obci Křečovice a k dobrým lidem v ní žijících a ke všem přátelům obce se loučí starosta – odcházející z funkce
František Vondra
V Křečovicích, 17. 10. 2010

Komentáře nejsou povoleny.