Poděkování voličům [16/2006]

Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti, kdy mám prostřednictvím Křečovických listů první příležitost po komunálních volbách 2006 vyjádřit písemně poděkování vám všem, kteří jste přišli k volbám a vyjádřili tak, že vám obec Křečovice není lhostejná. Dali jste tak podporu svým kandidátům. Věřte však, že tuto podporu budou potřebovat ti, kteří byli zvoleni do zastupitelstva po celé volební období. Vaše názory, náměty, ale i konkrétní pomoc při jejich realizaci a plnění ostatních akcí volebního programu budeme všichni jen vítat.

František Vondra, starosta

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2007

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

A jaké je novoroční přání starosty obce?

S malým doplněním to co minulý rok, mám pocit, že je to i v naší obci stále potřebné.

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2007 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané – nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Ti kteří úspěch mají, nechť příliš nezpychnou, protože platí i to, že pýcha předchází pádu. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat i na veřejných prostranstvích. Jen potom se bude nám všem zde – v obci Křečovice líbit.

Za naplňování mého přání předem děkuji!
František Vondra

Vyhlášení III. Ročníku Novoročního orientačního pochodu za obecním praporem

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuelně od Obecního úřadu Křečovice, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy. Na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor obdržíte malou pozornost. Trasa bude měřit maximálně 5 km. Na shledání se těší 1. 1. 2007

Pořadatelé

Komentáře nejsou povoleny.