Hledači historie [18/2007]

Takzvaný štěchovický poklad je asi nejznámější dosud nevypátraným souborem historických předmětů na území České republiky. Je ovšem známá věc, že v roce 1946 Američané vykopali bedny s archivními materiály, ale na žádosti ministerstva vnitra je vrátili zpět do Československa. Někdy se říká, že ne všechny bedny s obsahem dokumentů byly vráceny. V devadesátých letech dvacátého století ministerstvo vnitra vydalo prohlášení, že o přítomnosti nacistického „pokladu“ na našem území neexistují věrohodné důkazy.

Ke konci druhé světové války 21. dubna 1945 K. H. Frank dostává rozkaz ukrýt „poklad“. který měl být původně převezen do Argentiny, pod zem a zajistit, aby se k němu nikdo nedostal.

Jaké tajemství bedny, které před koncem druhé světové války doopravdy ukrývají? Údajně v nich je zlato ukradené Židům, nebo obrazy z evropských galerií. Dokumenty tajného nacistického archivu zabývající se vývojem atomového výzkume a vývojem dalších vojenských technologií (raket, létajících talířů). Podle některých spekulací by mohly být ukryty v podzemí i zbytky Jantarové komnaty. Někde v podzemí se mohou ukrývat zmizelé insigma pražské Karlovy univerzity nebo lebky parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Dokonce se uvádí, že na území České republiky může být uloženo pět set až tisíc beden s různými archiváliemi včetně rozebraných prototypů zbraní.

Možná někoho napadne proč o tom zrovna píši. Tak tedy oblast Neveklova byla vystěhována za druhé světové války a bylo zde zřízeno vojenské cvičiště zbraní SS. Podle údajů se na území mezi Vltavou a Sázavou cvičilo několik desítek tisíc vojáků SS elitního vojska Německé branné moci. Dále zde bylo několik koncentračních a pracovních táborů. Vstupní cesty na území byly střeženy polním četnictvem. A hledání uložených archiválií a různých jiných dokumentů se od Štěchovic přeneslo i na Neveklovsko.

V říjnu 2006 oznámil vedoucí Občanského sdružení Blaničtí rytíři, že hodlají u osady Skrýšov hledat uložené bedny po nacistech. K tomuto ohlášení je dovedlo studium některých starých záznamů a z těch vytipovali toto místo. Podle vedoucího sdružení se nejedná o žádné zlatokopecké práce, ale o odkrytí neblahého dědictví druhé světové války.

Při odkrývání a uvolňování kamenů je různé indicie utvrdili, že toto místo by mohlo být to pravé. Práce pokračovali až do prvního měsíce tohoto roku. Nicméně v únoru úřady pozastavili veškeré práce.

Nikdo nemůže s určitostí říci, co se v podzemí ukrývá. Můžou tam být ukryty materiály, jenž můžou ohrozit životy osob žijících v okolí nebo životní prostředí - únik nebezpečných látek do spodních vod. Může zde být uložená munice z muničních skladů. Vše jsou jen možnosti. Mezi nimi se skrývá i možnost, že zde nic není.

Pavel Novotný

Komentáře nejsou povoleny.