Vážení občané! [2/2003]

Oznamuji Vám s radostí, že dne 6.června jsem převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové rozhodnutí o udělení obecního znaku a praporu. Slavnostního aktu se za obec Křečovice zúčastnil spolu se mnou též člen zastupitelstva obce a předseda kulturní a školské komise pan Pavel Novotný. Po vyhotovení obecních symbolů budou symboly slavnostně převzaty do obce.

František Vondra
starosta obce

Poděkování

Jménem zastupitelstva obce Křečovice děkuji upřímně Pateru Janu Dlouhému - faráři Křečovické farnosti - za jeho působení a práci v obci Křečovice a za péči o křečovický kostel, nejvýznamnější památku v obci.

František Vondra
starosta obce

„Nezapomeňte - štěstí přeje připraveným“

Tuto pravpou větu si každý občan naší obce může s mnoha dalšími potřebnými radami přečíst v Příručce pro obyvatele - pro případ ohrožení. Příručku zakoupil pro každou domácnost v naší obci obecní úřad. Po jejím prostudování doporučujeme jí založit do knihovny jako důležitý dokument. V této souvislosti připomínáme, že až do odvolání každou první středu v měsíci je ve 12,00 hod. prováděna zkouška sirén.

Obecní úřad Křečovice

„Každý nechť si zametá před svým prahem“

Pravpé přísloví, které bychom měli dodržovat všichni. Pro potřeby obce jej převeďme do praxe následovně: nejen před svým prahem, také před svými vraty a plotem zameťme i posekejme také na své návsi. Co myslíte, vážení občané, nešlo by vrátit se k péči o své okolí ve svém bydlišti? velice bychom přivítali vaši pomoc např. při sklizni trávy z obecních prostranstvích. Nemůžete pomoci? Zkuste to!!! Určitě by jste měli větší radost z upravené vesničky ….

Děkujeme předem

Starosta obce

Komentáře nejsou povoleny.