Blahopřání [4/2003]

Jménem Obecního úřadu Křečovice i jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2004

S úctou

František Vondra
starosta

Oznámení Obecního úřadu Křečovice

Vyhlášky č.1/2003 a 2/2003 jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ v Křečovicích i na vývěsních tabulích v osadách. Všichni občané se s obsahem vyhlášek ve svém zájmu mohou seznámit. Po nabytí účinnosti budou zveřejněny na internetu.

Obec Křečovice oznamuje záměr pronajmout k trvalému bydlení obecní byt (2 místnosti, koupelna. WC) + provozovnu hostince (bez sálu). Zájemci mohou podat písemnou žádost do 30.1.2004 na OÚ v Křečovicích.

Obec Křečovice nabízí k prodeji ještě 5 zbývajících parcel na výstavbu rodinných domků v Křečovicích. Cena: 200,-Kč/m2. Obec provede výstavbu infrastruktury. Zájemci mohou zaslat písemnou žádost na OÚ v Křečovicích.

Komentáře nejsou povoleny.