Křečovické noviny (zvláštní pouťové vydání 23. 5. 1959) [25/2009]

Dokončit socialisaci

V současné době dochází k důkladnému rozboru hospodaření JZD. Vznikla nutnost vypracovat vědecky podložený návrh na specializaci výroby, abychom zajistili růst výroby i vysokou pracovní jednotku. Rozvoj a perspektivy družstva jsou závislé na tom, aby všichni zemědělci i všechna půda v obci byla začleněna do JZD. Stává se –a to říkáme s plnou odpovědností – soukromý sektor hlavní brzdou dalšího rozvoje družstva. Proto v těchto dnech klademe takový důraz na začlenění všech dosud soukromých zemědělců do družstva a potom hned rozpracovat současné úkoly i perspektivy křečovického družstva.

Jak dlouho ještě

Budou vyčkávat a rozmýšlet se zbývající soukromě hospodařící zemědělci, než podepíší přihlášku? Co Vy na to, pane Mařík ze Skrýšova, pane Šimek a Hejno ze Zhorného i pane Kadeřábku z Větrova? A nebylo by dobře, kdyby se rozhoupali i u Houdů a u Šťastných?

Slyšeli jsme při přesvědčování...

Že klíčem k bohatšímu životu je zvyšování výroby, to všichni rozumní lidé vědí. Někdo při přesvědčování říkal, že zemědělskou výrobu nelze zvyšovat do nemožností. Tak počkat. Tady bude nejlépe na pomoc pádné statistické důkazy. Ani v Křečovicích nebyla dosud plně dosažena úroveň v živočišné výrobě v poměru k roku 1937. A v rostlinné výrobě každý nezaujatý vidí řadu vážných nedostatků, řádným hnojením počínaje a včasnou sklizní konče. A přišla-li řeč na opatření strany a vlády k zemědělské výrobě, pak věřte, že nesměřují k ničemu jinému, než k urychlení plného rozvoj zemědělské výroby ve všech směrech.

Všichni se ptají, komu to hrají?

Hrají všem, kteří od loňské pouti rozmnožili řady družstevníků v JZD Křečovice a sólo bude mít rodina Marešovských, která podepsala přihlášku do družstva 18. května. A hned další sólo je pro zemědělce Vyskočila z Pasek, který se stal členem JZD Velběhy.

Poslední stovka...

Soukromý sektor má dosud v obci výměru 187 hektarů zem. Půdy z toho 149 orné. 11 zemědělců se 76ti hektary podepsalo již přihlášku do JZD a vstoupí do konce roku. Odečteme-li výměru těch, co přistoupili v posledních dnech, zbývá už jen poslední stovka, abychom dokončili socialisaci.

Všem se lepší povede, až budou celé Křečovice v Jé Zet Dé!

U tohoto výtisku novin není uveden ani jeden autor či vydavatel.

Komentáře nejsou povoleny.