Voda nad zlato! [18/2007]

Ano přátelé, když si člověk přestává něčeho - třeba vody a orné půdy, nebo někoho - třeba dobrého člověka vážit, musí ho život poučit. Potom, pokud je rozumný možná změní názor a chování… Díky za to.

V minulých týdnech jsme si mohli vzít ponaučení s vodou… Od podzimu nebyla téměř žádná vláha, zatímco teploty v posledních týnech téměř tropické. A jak to asi vypadá ve většině domácnostech, kde mají veřejný vodovod? Otočí se kohoutkem, nebo se zvedne „pákovka“ a voda teče… a teče. Možná že je leckteré hospodyňce, nebo leckterému jinému členovi rodiny jedno, jestli je to o minutu více nebo méně. “.roč taky, vždyť to není tak drahé a vody, ta musí téct vždycky - to přeci musejí zařídit“ A to si musím ještě dnes natočit bazén a zalít zeleninu, když jsou takové vedra…“./strong>

Proč ne, ale co s tím, když ve studnách voda vysychá? Věřte, vodní zdroje pro vodovod v Křečovicích již v minulém týdnu nestačily doplňovat vodojem na maximum! Vždyť také denní spotřeba o předminulém víkendu stoupla na 125 m3 namísto průměrných 70 m3! A tak nešlo jinak než využít souhlasu zastupitelstva obce učiněného na posledním zasedání 8. 6. 2007 a vyhlásit omezení spotřeby. Ostatně, většina okolních obcí to učinila již podstatně dříve. Nyní se po několika menších deštích a také díky vám, kteří jste pochopili vážnost situace, vodojemy postačují doplňovat, ale nemám vyhráno. Deficit vody v přírodě trvá již řadu let a stále se prohlubuje. To je velice dovře vidět, když máte možnost častěji nahlédnout do studní a vidíte, že hladina vody se stále více od vás vzdaluje. Deficit vláhy v našem rodném kraji trvá již řadu let a řekl bych, stále se zvětšuje.

A tak nám nezbývá, než si tento fakt uvědomit a šetřit s vodou všeobecně a s tou z veřejných vodovodů především. Není od věci, pokud někde není využívána voda z domácí studny - využívat i tuto vodu. Avšak pozor! Vodovody musí být odděleny.

Nahorubští občané, vy nemusíte mít až takovou obavu, zdá se že u vás je vodnatím dost, ale jak se říká: „Čeho je hodně s tím se musí nejvíc šetřit“. A tak toto omezení bylo vyhlášeno i pro vás.

V Křečovicích, 30. 6. 2007

František Vondra, starosta

Komentáře nejsou povoleny.