Berní rulle a obec Křečovice v roce 1654 [10/2005]

V roce 1310 byla poprvé jasně vyslovena zásada, že zdaněna je pouze půda držená poddanými nikoliv půda v bezprostředním vlastnictví feudála. V 15. století byla z iniciativy státního aparátu zahájeny pokusy o rozšíření berně (pozemková a spotřební daň). Předpokladem bylo ale jednotné vypracování katastru, což se stalo až v 17. století berní rullou. V 18. století vznikl tzv. tereziánský katastr, který poprvé porušil zásadu nezdanitelností vrchnostenské půdy i příjmu a platů vrchnosti. Berně jako přímá pozemková daň byla zpřesněna v r. 1849 a včleněna do soustavy dalších vybíraných poplatků jako jeden z druhů daně. Termín berní se zachoval v sousloví „berní úřad“ jako výběrčí daní.

Po třicetileté válce byla provedena evidence všech pozemků držených poddanými respektive všech poddanských usedlostí z nichž se platila berně. Z vrchnostenského majetku se berně neplatila. Tak vznikl první katastr, který se v Čechách nazývá berní rulla a byl pořízen na základě vrchnostenských přiznání z roku 1654. Berní rulla se vypracovávala v letech 1653 až 1656. Evidovala podle krajů, panství a lokalit všechny poddanské usedlosti a měšťanské domy v zemi, uváděla jejich vybavení polnostmi, dobytkem, zaměstnání držitelů atd.

Obec Křečovická potřila do berní rulle kraje vltavského a výpis je z roku 1654. Uvádím zde jméno rolníka, výměru pole osev a chov dobytka.

Křečovice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Matěj polí 24 strychů., osívá na podzim 8 str., na jaře 5 str., potah 2 voly
chová: 2 krávy, 3 jalového, 8 ovcí, svině 2
Carboch Jan polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 6 str., potah 2 koně
chová: 3 krávy, 3 jalového, 6 ovcí, 1 svini
Carboch Jeronym polí 27 str., osívá na p. 6 str., na j. 4 str., potah 2 voly
chová: 1 krávu, 3 jalového, 1 svini
Dvořák Martin polí 60 str., osívá na p. 20 str., na j. 13 str., potah 4 koně
chová: 8 krav, 16 jalového, 19 ovcí, 6 sviní
Doležal Adam polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 5 str., potah 2 koně
chová: 3 krávy, 4 jalového, 5 ovcí, 1 svini
Daněk Jan polí 30 str., osívá na p. 10 str., na j. 6 str., potah 2 koně a 2 voly
chová: 3 krávy, 6 jalového, 6 ovcí, 2 svině
Hruška Matěj
- tkadlec -
polí 6 str., osívá na p. 2 str., na j. 1 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 2 jalového, 2 svině
Koudelka Jan
- švec -
polí 3 str., osívá na p. 1 str., na j. 1 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 1 svini
Kranatka Dorota polí 6 str., osívá na p. 1-2 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 1 jalového
Kopka Václav polí 36 str., osívá na p. 12 str., na j. 8 str., potah 4 voly
chová: 3 krávy, 2 jalového, 10 ovcí, 1 svini
Kopka Jan polí 24 str., osívá na p. 8 str., na j. 5 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 4 krávy, 5 jalového, 13 ovcí, 6 sviní
Moučka Jiřík polí 18 str., osívá na p. 6 str., na j. 4 str., potah 2 koně
chová: 2 krávy, 4 jalového, 6 ovcí, 1 svini
Novotný Václav polí 30 str., osívá na p. 10 str., na j. 6 str., potah 2 voly
chová: 3 krávy, 3 jalového, 8 ovcí, 3 svině
Spělák Jan polí 6 str., osívá na p. 3 str., na j. 2 str., potah nemá
chová: 2 krávy, 2 jalového, 4 ovce
Vitečka Václav polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 5 str., potah 3 koně
chová: 4 krávy, 2 jalového, 10 ovcí, 1 svini
Zeman Václav polí 21 str., osívá na p. 5 str., na j. 4 str., potah 2 koně
chová: 2 krávy, 2 jalového, 9 ovcí, 1 svini
Zybřed Martin polí 18 str. - dvůr jest spálený, pole sousedi osívají

 

Skrýšov

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Blažkův Jiřík polí 32 str., osívá na p. 10 str., na j. 8 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 3 krávy, 6 jalového, 18 ovcí, 6 svině
Moučka Jan polí 38 str., osívá na p. 13 str., na j. 9 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 4 krávy, 2 jalového, 1 svini
Ziak Václav polí 24 str., osívá na p. 8 str., na j. 6 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 6 kráv, 5 jalového, 34 ovcí, 19 sviní

 

Zhorný

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Dupal Adam polí 21 str., osívá na p. 7 str., na j. 4 str., potah 4 voly
chová: 1 krávu
Fiala Jan polí 18 str., osívá na p. 4 str., na j. 3 str., potah 1 kůň, 2 voly
chová: 3 krávy, 2 jalového, 4 svině
Kranátkovský polí 18 str. - pustý, pole leží ladem
Mrdal Matěj polí 37 str., osívá na p. 13 str., na j. 8 str., potah 2 koně, 2 voly
chová: 3 krávy, 4 jalového, 9 ovcí, 7 sviní

 

Toto je soupis usedlostí v roce 1645 a jejich hospodářů. Pro orientaci ještě výměru 1 strychu; 1 str. = 28,78 aru = 0,3 ha. Jak vysoká byla jednotlivá berně pro usedlosti není známo. Na základě berní rulle se odhaduje, že Čechy měly ve druhé polovině 17. století asi 930 000 tis. až 1 milion obyvatel.

Novotný Pavel

Komentáře nejsou povoleny.