Doctor Honoris Causa JOSEFU SUKOVI [2/2003]

Při slavnostním zasedání Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze konané 13.června 2003, obdržel Josef Suk (vnuk skladatele J. Suka) z rukou rektora AMU profesora Petera Toperczera a děkana hudební fakulty profesora Jiřího Hlaváče čestnou vědeckou hodnost Doctor Honoris Causa.

K obdržení čestného titulu Dr.h.c. za dlouholetou pedagogickou a interpretační činnost upřímně blahopřejeme. Mino jiné je třeba připomenout, že Josef Suk dostal v roce 2002 nejvyšší francouzské vyznamenání Rytíř čestné legie.

Novotný Pavel

Komentáře nejsou povoleny.