Berní rulle (pokračování z čísla 10/2005) [15/2006]

Třicetiletá válka způsobila nesmírné převraty v životě hospodářském a sociálním. Mnoho lidí zahynulo, mnoho emigrovalo. Důsledek toho byl, že vrchnosti přiznávaly menší a menší počet poddaných, často ovšem úmyslně. Během války odčerpával císař stále více peněz z českých zemí.

Před třicetiletou válkou byla totiž nejdůležitější berní daň z poddanských usedlostí vybírána podle počtu usedlostí zaznamenaných na přiznávacích listech zemskými stavy. Po skončení války se obě strany (císař i stavové) snažily upravit své příjmy. Konečné rozhodnutí padlo na sněmu, které zasedal od prosince 1652 až do února 1653. Jeho usnesení bylo v základě asi takovéto:

  1. zjisti přesný počet poplatníků v zemi
  2. provést generální visitaci celé země

Ve Vltavském kraji, do kterého patřila i dnešní obec Křečovice se všemi dnešními vesnicemi, byla komise v tomto složení: Matouš Ferdinand z Bilenberku, opat u sv. Mikuláše, Ferdinand Arnošt Hýsrle z Chodů, Albrecht Kristien Příchovský z Příchovic a Pavel Václav Nirgin z Liboslavě.

Popis jednotlivých krajů byl prováděn z hlediska berních potřeb. Bylo přesně určeno, jakým způsobem se má při soupisu postupovat, přičemž se přihlíželo k sociálnímu rozvrstvení obyvatel. V rule byli poplatníci posuzováni podle celkové možnosti výdělku, nikoliv jen podle držby nemovitosti.

Krchleby

(1 str = 28,78 a = 0,3 ha)
jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Jan Pachta polí 100 strychů, osívá na podzim 40 str, na jaře 30 str; potah 6 koní; chová 12 krav, 17 jalovic, 453 ovcí, 42 vepřového; vlastní mlýn o jednom kole
Jan Jiříkův polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 16 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 6 jalovic, 13 ovcí, 13 vepřového
Vít Maštalka polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 13; potah 1 kůň, 4 voli; chová 2 krávy, 2 jalovice, 20 ovcí, 1 svini; pole ladem pod 8 str
Kryštof Šenkýř polí 21 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 3 jalovice, 6 ovcí, 2 ks vepřového
Celkové hodnocení Tito si hrubě dobře stojí, půda žitná

Nahoruby

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Lukáš Vyskočil polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 7 str, ladem 2 str.; potah 2 voli; chová 2 krávy, 4 jalovice, 8 ovcí, 2 ks vepřového
Adam Bartůšků polí 24 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str, ladem 4 str; potah 2 koně; chová 2 krávy, 10 ovcí, 2 ks vepřového
Adam Pytelkovský polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 6 str, ladem 2 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 1 svini
Tito výše zmínění tři náleží ke Krchlebům
Jakub Běhounek polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 6 str, ladem 2 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 1 jalovici, 5 ovcí, 3 ks vepřového
Jan Nekvasil polí 54 str, osívá na p. 18 str, na j. 12 str, les 18 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 6 ovcí, 5 ks vepřového
Jan Šobra polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 8 str, lesa 3 str; potah 2 voli, 2 koně; chová 3 krávy, 3 jalovice, 6 ovcí, 2 ks vepřového
Tomáš Smažil polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 8 str, lesa 4 str - shořel r. 1656; potah 2 voli; chová 3 krávy ,1 jalovici, 5 ovcí, 3 ks vepřového
Vít Urbánkův polí 45 str, osívá na p. 15 str, na j. 10 str, lesa 8 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 9 ovcí, 5 ks vepřového
Václav Kovřák polí 54 str, osívá na p. 18 str, na j. 9 str, lesa 10 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 4 krávy, 5 jalovic, 11 ovcí, 3 ks vepřového
Mikuláš Lukášků polí 30 str, osívá na p. 10 str, na j. 9 str, lesa 2 str; potah 2 voli; chová 3 krávy
Jiřík Šenkýř polí 18 str, osívá na p. 6 str, na j. 4 str, les 3 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 6 ovcí
Václav Satan polí 27 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str, lesa 3 str; chová 2 krávy, 1 jalovici; rolník na živnosti zkažený
Novákovský polí 18 str; stavení stojí však bez hospodáře, pole leží ladem
Celkové zhodnocení Tito jeden druhému na pomoc tak prostředně mohou obstáti, dříví na vodu těží, půda žitná

Poličany

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Pavel Netušilů polí 51 str, osívá na p. 17 str, na j. 11 str, lesa 8 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 2 jalovice, 3 ks vepřového
Matěj Kovář polí 36 str, osívá na p. 11 str, na j. 8 str, lesa 2 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 1 ks vepřového
Jan Bisenský polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 15 str, lesa 8 str; potah 3 koně, 2 voli; chová 6 krav, 4 jalovice, 5 ovcí, 6 ks vepřového
Jan Smažil polí 5 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 2 krávy, 1 jalovici
Jiřík Budín polí 5 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 2 krávy, 4 jalovice
Marjána Hesterka polí 6 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 1 krávu, 1 jalovici, 4 ovce, 1 ks vepřového
Václav Krejčí polí 6 str, osívá na p. 2 str, na j. 2 str; potah nemá; chová 2 krávy; patří k Tloskovu
Celkové zhodnocení Tito dobře stojí, dříví na vodu těží, půda žitná

Živohošť

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Jan Vávrův polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 15 str, lesa 15 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 5 jalovic, 10 ovcí, 6 ks vepřového
Václav Pabián polí 32 str, osívá na p. 11 str, na j. 7 str, lesa 8 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 4 jalovice, 18 ovcí, 3 ks vepřového
Matouš Marků polí 30 str, osívá na p. 9 str, na j. 7 str, lesa 12 str; potah 2 koně; chová 2 krávy, 4 jalovice 7 ovcí, 4 ks vepřového
Václav Michalů polí 36 str, osívá na p. 12 str, na j. 11 str, lesa 12 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 2 krávy, 4 jalovice, 6 ovcí, 12 ks vepřového
Jan Věříš polí 21 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str, lesa 8 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 3 jalovice, 18 ovcí, 7 ks vepřového
Jan Maruš polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 6 str, lesa 1 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 2 jalovice, 5 ks vepřového
Jan Sedlák polí 45 str, osívá na p. 15 str, na j. 9 str, lesa 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 2 jalovice, 4 ks vepřového
Jiřík Zlíbecký polí 36 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str,; potah 2 koně, 2 voli; chová 2 krávy, 3 jalovice, 2 ks vepřového
Václav Tůmův polí 10 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str; potah 4 voli; chová 6 krav, 3 jalovice, 6 ks vepřového
Celkové zhodnocení Tito dobře stojí, ves leží u samé řeky Vltavy, skrze což se jim dobrá příležitost k dalšímu jejich vyživení poskytuje

Pavel Novotný

Komentáře nejsou povoleny.