Křečovští rytíři v Kolíně [14/2006]

Při pátrání po písemnostech a zprávách o Křečovicích jsem nalezl v časopise Vltavské proudy článek Karla Zvěřiny. Autor článku uvádí, že v knížce J. Štolby - Krypty v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, je na straně 22 zápis: Roku 1619 zemřel urozený a statečný rytíř Jan kašpar Křečovský z Křečovic, majitel statku „U Kvintina“ na Pražském předměstí v Kolíně.

Podle pátrání pánů Štolby a Zvěřiny vyplývá, že na začátku 17. století byly v Kolíně dvě usedlosti připsané na Křečovské z Křečovic. První dům v ulici Labská koupila v roce 1602 paní Dorota z Křečovic (tehdy již vdova) od Adama z Větřína erbovníka. Tento dům měla paní Dorota až do roku 1621, kdy jej prodala Karlu Zigmundovi, synu primátora Zigmunda Korfeje.

Druhý dům na předměstí pražském, již za bránou byl dvůr, zvaný „u Kvintina“. který v roce 1581 prodal Kašpar Šmidl i s grunty za 1075 kop grošů českých panu Adamu Křečovskému z Křečovic. Ten zemřel již roku 1582 a hned po něm i synové jeho Václav a Jiřík. Jediným dědicem se stal syn Jan Kašpar, jeho poručník prodal tento dvůr roku 1591 i s grunty, svršky a dobytkem (bylo tam tehdy 4 koně, 42 kusů skotu, 14 prasat) za 1135 kop grošů českých rytíři Jindřichu Bydlínovi z Noskovic.

V roce 1940 byla ulice Labská - Husova, U Kvintina č.p. 20.

Více se jméno rytířů Křečovských z Křečovic v dějinách Kolína nevyskytovalo.

Pavel Novotný

Komentáře nejsou povoleny.