Pietní vzpomínka na skladatele Josefa Suka [34/2011]

Už tradičně se poslední květnovou neděli koná v kostele sv. Lukáše v Křečovicích detašovaný koncert Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V letošním roce 29. května 2011 zazněly skladby:

autorskladba
Antonín DvořákBože! Bože! Píseň novou
Pozdvihuji očí svých
Zpívejte Hospodinu píseň novou
z cyklu Biblické písně, op. 99
Smyčcový kvartet F dur „Americký“. op. 96
Lento
Vy vroucí písně spějte
Mé srdce často v bolesti
z cyklu Písní na slova Gustava Pflegra-Moravského, op. 2
Josef Suk Meditace na svatováclavský chorál, op 35a
ze čtyřručního klavírního cyklu ze Šumavy, op. 68
Antonín Dvořák Ave Maria, op. 19b

Na koncertu výše uvedené skladby interpretovali umělci:
Olga Černá – mezzosoprán
Aleš Bárta – varhany
Heroldovo kvarteto (Petr Zdvihal – 1. housle, Jan Valta – 2. housle, Karel Untermüller – viola, David Havelík – violoncello)

Úvodní slovo pronesl předseda Společnosti Antonína Dvořáka, prof. Radomil Eliška. Jako čestní hosté se zúčastnili Marie Suková a Mistr Josef Suk.

Pavel Novotný

Komentáře nejsou povoleny.