Blahopřání, poděkování [24/2008]

Vážení občané, přeji vám všem – jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2009.

Děkuji všem z vás, kteří jste v r. 2008 pomohli při zvelebování obce. Děkuji vám, kteří jste přispěli finančním darem, děkuji všem z vás, kteří jste se snažili o hezké spolužití ve svých rodinách a se svými spoluobčany.

S úctou

František Vondra, starosta obce Křečovice

Poděkování

Ku příležitosti rozloučení s letními prázdninami, které všechny děti určitě krásně prožily, uspořádal SDH Křečovice akci „Rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé“.

Tato akce se konala 30.8.2008 na hřišti u základní školy v Křečovicích. Na slunné sobotní odpoledně byly připraveny pro děti soutěže a úkoly všeho druhu. Po jejich splnění obdržely balíček s dárky.

Na dárky pro zúčastněné přispěli sponzoři, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Jedná se o: Obec Křečovice, Řeznictví a uzenářství Dolejší, Údržba silnic Osečeny, paní Hulanová Ludmila, firma JOCS, pan Sedlák Miroslav, pan Sedlák Antonín, firma HK ENGINEERING, pan Horčička Pavel, pan Jindrák Frantiček, TJ Vltavan Křečovice, paní Kolumbusová Ilona, paní Průšová Renata, Simba Netvořice, pan Rosůlek Jan.

Ani rodiče se v soutěžení nenechali zahanbit a byli vzorem pro své ratolesti. Doufáme, že celé odpoledne přispělo k příjemnému zakončení prázdnin a všichni „malí účastníci“, kterých bylo přesně 40, vstoupili zdárně do nového školního roku. Avšak program tímto nekončil! Následovala taneční zábava pro dospělé. K poslechu a tanci hrála skupina Country mix a i přes chladnější počasí přišlo na 50 lidí.

Touto cestou bychom rády poděkovaly všem za účast a těšíme se na akce v létě roku 2009. Dále děkujeme i členům SDH Křečovice, zvláště členům družstva B, tzv. „mladíci“, kteří pomáhali s přípravou a organizací celého odpoledne a akcí pro děti.

Pechačová Monika, Jonášová Martina

Milí čtenáři Křečovických listů,

chtěla bych se s Vámi podělit o nevšední zážitky v Hořeticích. Musím říci, že ať jsme malá, zapadlá vesnička, tak to u nás díky zdejším hasičům skutečně velkolepě ožilo. Pořádají se tu veselá sousedská posezení, při kterých se ledacos probere, zatancujeme si a popijem. Již chápu, proč je za hospodou tak velký rybník. Protože tu život teče proudem. My hořeťáci, hoděťáci a hůrčané to opravdu umíme. Tak jak tu už dlouhou dobu bylo mrtvo a věděli jsme o sobě pouze z drbů, náhle vše ožilo. Konečně přátelsky i poklábosíme a dozvídáme se veselé i smutné novinky. A muzika: „no super, super, dechárny i diskárny“.

Také chci poděkovat Alence a Milušce Trnkovým, dále Marcelce Šobíškové, které tu pro naše nejmenší zorganizovaly Mikulášský dětský den. A vážení, opět ve velkém stylu! Plný her a zábavy, skotačení také! Děgem, sešlo se jich 36, se skutečně věnovali, všem se líbilo. Utahaly nám ty naše raubíře tak, že i naši dva nespavci usnuli v půl osmé.

Chválím! Chválím! Vám všem, kdo pro nás pořádají tyhle zábavy, moc děkuji

Vendula Trnková

…Mrtvo tedy u nás není a dětí no to byste koukali.

Hořetice 12. prosince 2008

Komentáře nejsou povoleny.