Letní hudební škola na zámku Štiřín [31/2010]

V letních měsících, v době od 31.7. – 7.8. 2010, Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice pořádala letní hudební školu na zámku Štiřín. Do této školy se přihlásilo 18 dětí z Křečovic a pro některé z nich to by poslední rozloučení se školou.

Snahou bylo nenásilnou formou vytvořit u dětí kladný vztah k hudbě. Výuka probíhala v dopoledních hodinách na zámku ve Chválově sále. Děti pod vedením ředitelky školy Mgr. Zdeňky Holé a učitelek Mgr. Petry Šimrové a Jitky Žaloudkové nacvičovaly lidové písně, zvládaly základy hry na zobcovou flétnu, učily se poslouchat a rozebírat hudební díla Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Nechyběla ani taneční průprava – děti se naučily zvládat základy tanců, jako např. polonéza, valčík, mazurka, menuet, čardáš. Tyto dovednosti využily na zámeckém plese, který se konal v Sukově sále na zámku Štiřín. Pro děti byl připraven i bohatý odpolední program: prohlídka zámku s výkladem pana ředitele V. Hrubého, koncert v zámecké kapli, prohlídka zámeckého parku pod vedením Dr. Václava Větvičky, kouzelnické představení kouzelníka Marcolliho, základy puttování na golfovém hřišti, projížďka golfovými vozíky, táborák s opékáním vuřtů, bojová hra, zámecký ples a večer děti relaxovaly ve wellness centru ve vířivých vanách. Hudební škola vyvrcholila koncertem Mistra Josefa Suka, kterého se zúčastnil i starosta obce Křečovice Fr. Vondra s chotí. Ve večerních hodinách děti shlédly koncert jazzového zpěváka Ládi Kerndla, který také navštívil Mistr Josef Suk s chotí, Václav Fischer, Cyril Svoboda, Kamila Moučková a řada dalších významných osobností.

Děkujeme panu řediteli Václavu Hrubému, bez jehož pomoci, vstřícnosti a ochotě by nebylo možno tuto akci uskutečnit.

Pro většinu děti byla letní hudební škola na zámku neopakovatelným zážitkem, který si ponesou po celý život.

Ve škole je možno objednat a zakoupit DVD s 90 minutovým záznamem ze všech akcí letní hudební školy.

Mgr. Zděňka Holá

Komentáře nejsou povoleny.