Zápis z jednání zastupitelstva 14. 5. 2007 [18/2007]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, konané dne 14. 5. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.
Zahájení v 19,30 hodin.

Přítomni: Vondra Fr., Nečas R.,Jirásková J., Novotný P., Pechačová M., Čermák Vl., Hulan Vl., Novotný J., Rosůlek P., Krymlák K.,
Omluveni: Balková V.
Hosté: Hrdinka V., Bobál A.
Ověřovatelé zápisu: Jirásková J., Hulan Vl.
Návrhová komise: Krymlák K. , Novotný P., Novotný J.

 1. Zahájení
  Schválení programu zasedání zastupitelstva
  Hlasování  10  0  0
 2. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
  Panem starostou byla přednesena zpráva o plnění usnesení ze zasedání ze dne 5. 4. 2007.
 3. Rozpočtové opatření č 3/07
  Příjmy
  • Dotace na hospodaření v lesích od KÚ 15.560,-- Kč
  • Dar na odpady - JUDr. Zikmund 10.000,-- Kč
  Výdaje
  • Příspěvek na ochranu živočišstva 1.000,-- Kč
  • Příspěvek na onkolog. Klub 1.000,-- Kč
  • SDH - příspěvek na soutěž 4.000,-- Kč
  • zvýšení rozpočtu na materiál (autobaterie) 20.000,-- Kč
  • ČOV - omezení užívání silnic 35.000,-- Kč
 4. Příprava rekreační sezony 2007
  • Nájemní smlouva na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti
   Zastupitelstvo schválilo nájemné na obecní pozemky ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti, nájemce Město Benešov, na částku 8,-- Kč/m2 na rok.
   Hlasování  7  3  0
  • Nájemní smlouva mezi obcí Křečovice a MO ČRS Týnec nad Sázavou
   Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu mezi obcí Křečovice a MO ČRS Týnec nad Sázavou na pozemek 1582/1 v Nové Živohošti na 7.000,-- Kč ročně po dobu 2 let. Hlasování  7  3  0
  • Žádost Martiny Bornerové
   Žádost paní Martiny Bornerové z Prahy o povolení provozování rychlého občerstvení v Nové Živohošti na obecním pozemku byla zastupiteli předběžně schválena.
 5. Různé záležitosti
  • Žádost okrsku SDH Křečovice o finanční příspěvek na zakoupení cen pro okrskovou soutěž - zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.000,-- Kč
  • Žádost o zakoupení 2ks hadic pro SDH Krchleby - schválena.
  • Žádost o schválení místnosti pro hasiče v Krchlebích - žádost odložena na další jednání.
  • Schválení nákupu pozemku zastavěného cestou v Nahorubech od majitele LV 289 - 312 m2 = 20,-- Kč za m2 (A. Vít).
  • Zastupitelé dále schválili žádost k zalesnění pozemku č.p. 243/2 ve Vlkonicích.
 6. Diskuse Usnesení
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce bylo přečteno p. Nečasem R. a zastupiteli schváleno Hlasování 10 0 0
 7. Závěr

  Zapsala Pechačová Monika

Komentáře nejsou povoleny.