Návrh rozpočtu na rok 2012 [36/2011]

Návrh rozpočtu – příjmy 2012

položkačástka
DZČ 1111 1 200 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1112 100 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1113 120 000,-- Kč
Daň z příjmu PO 1121 1 400 000,-- Kč
DPH 1211 2 850 000,-- Kč
Daň z nemovitostí 1511 1 200 000,-- Kč
Poplatek ze psů 1341 12 000,-- Kč
Správní poplatky 1361 20 000,-- Kč
Odpady 1337 650 000,-- Kč
Rekreační pobyt 1342 250 000,-- Kč
Popl. ze vstupného 1344 5 000,-- Kč
Užívání veř. prostranství 1343 60 000,-- Kč
Ubytovací kapacita 1345 90 000,-- Kč
VHP – místní poplatek 1347 10 000,-- Kč
VHP – výtěžek 1351 2 000,-- Kč
Lesy – prodej dřeva 1031/2111 150 000,-- Kč
Vodné 2310/2111 500 000,-- Kč
Nájem bytové prostory 3612/2132 85 000,-- Kč
Nájem nebytové prostory 3613/2132 65 000,-- Kč
Pohřebnictví 3632/2111 18 000,-- Kč
Pronájem pozemků 3639/2131 188 000,-- Kč
Poplatek za třídění odpadů 3725/2111 60 000,-- Kč
VTS – telef. poplatky 6171/2111 5 000,-- Kč
Úroky 6310/2141 100 000,-- Kč
Celkem: 9 140 000,-- Kč

Návrh rozpočtu – výdaje 2012

položkačástka
Lesy 1031 120 000,-- Kč
Místní komunikace 2212 1 000 000,-- Kč
Bene-bus 2221/5329 124 000,-- Kč
Vodní hospodářství 2310 1 400 000,-- Kč
Kanalizace 2321 9 000 000,-- Kč
ZŠ finanční příspěvek 3119/5331 420 000,-- Kč
příspěvky na obědy 3119/5331 15 000,-- Kč
dary žákům 3119/5492 30 000,-- Kč
elektrická energie 3119/5154 270 000,-- Kč
Knihovny 3314 12 000,-- Kč
Kultura 3319 20 000,-- Kč
Místní rozhlas 3341 10 000,-- Kč
Výdej časopisu 3349 6 000,-- Kč
SPOZ 3399 15 000,-- Kč
Rekreační a tělovýchovná činnosti 3419 90 000,-- Kč
Veřejné osvětlení 3631 300 000,-- Kč
Místní hřbitovy 3632 25 000,-- Kč
Inženýrské sítě 3633 20 000,-- Kč
Nebezpečné odpady 3721 30 000,-- Kč
Odpady 3722 1 000 000,-- Kč
Veřejné prostranství 3745 150 000,-- Kč
SDH 5512 113 000,-- Kč
Zastupitelstvo 6112 650 000,-- Kč
Vnitřní správa 6171 1 000 000,-- Kč
Místní hospodářství 3639 1 500 000,-- Kč
NN na žáky 3113 200 000,-- Kč
Bankovní poplatky 6310/5163 15 000,-- Kč
Daně a poplatky 6409 5 000,-- Kč
Celkem17 540 000,-- Kč
Schodek rozpočtu ve výši 8 400 000 Kč bude uhrazen z přebytků minulých let.

Komentáře nejsou povoleny.