Něco o odpadech [12/2006]

Nakládání s komunálním odpadem řeší v naší obci Obecně závazná vyhláška č.4/2001 o nakládání s komunálním odpadem. Výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (stanovuje již zmíněná vyhláška obce 2/2005.) Obě vyhlášky jsou k nahlédnutí na internetu (www.ikrecovice.cz) a jsou též uloženy na OÚ v Křečovicích.

Na začátku nového roku budou znovu vyvěšeny na vývěsních tabulích v osadách.

Je v zájmu každého občana se s nimi podrobně seznámit.

Je nezbytné třídit odpad tak, aby se druhotné suroviny ještě využili a nezabíraly místo na skládkách a nezvyšovaly nám poplatky za likvidaci odpadů. Tam, kde jsou kontejnery na sklo a PET lahve, je potřeba je maximálně využívat. Kovové obaly a ostatní železo ukládejte na skládky železa! Nebezpečné odpady odevzdávejte vždy v den svozu do svozového kontejneru. Šetřete životní prostředí! Třídění komunálního odpadu - úkol pro všechny občany!

Železný odpad na obecních skládkách je již majetkem obce ( viz čl. 2, odst. 9 OZV č. 4/2001). Obec Křečovice vydává zákaz odvážení železa na skládce již uloženého.

V případě, že svozový vůz z důvodu kluzké vozovky nevyprázdní popelnice, oznamte tuto skutečnost na Obecní úřad v Křečovicích. Nemusíte se rozčilovat a shromažďujte odpad v další nádobě, nebo igelitovém pytli. OÚ zařídí, aby Váš veškerý komunální odpad byl odvezen v příštím týdnu. Nic tím netratíte. V případě, že potrvá nesjízdnost obecní komunikace, dohodne s Vámi OÚ další postup.

Komentáře nejsou povoleny.