Koncert a pietní vzpomínka k 68.výročí úmrtí skladatele Josef Suka [2/2003]

V Křečovickém kostele sv.Lukáše se v neděli 25.května 2003 v 10.30 hod. konal koncert. V provedení umělců Josef Suk housle, Aleš Bárta varhany, Marie Matějková soprán a Magda Kaňková mezzosoprán. Kostelem se nesly tóny následujících skladeb:

Antonín Dvořák : Preludium D dur pro varhany
Josef Suk: Bagatela
Josef Suk: Ukolébavka
ing. Josef Suk: Snění
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op.32 (výběr)
Antonín Dvořák: V národním tónu, op.73 (výběr)
Antonín Dvořák: Fuga g mol pro varhany
Antonín Liehmann: Ave Maria pro soprán, housle a varhany

Pěkný umělecký zážitek umocnil závěrečný vzpomínkový projev PhDr. Jiřího Pilky (hudebního historika) na zemřelého hudebního skladatele Josefa Suka. Po té byly položeny květiny na skladatelův hrob a posluchači koncertu navštívili skladatelovu rodnou světničku. Pietní akt u skladatelova hrobu a koncert se poslední dobou stává oficiální součástí českého hudebního festivalu Pražské jaro. Vedle místních obyvatel se sjíždí desítky ctitelů Sukovy tvorby z Čech i zahraničí.

Pavel Novotný

Komentáře nejsou povoleny.