Informace starosty [24/2008]

Zastupitelstvo obce Křečovice na mimořádné poradě dne 17.12. 2008 řešilo otázku, jak zajistit, aby za likvidaci komunálního odpadu nedoplácela obce v r. 2009 příliš mnoho peněz z obecního rozpočtu.

Zastupitelstvo, jako celek, došlo k závěru, že bude objednán u Technických služeb Benešov i přes výtky některých občanů, stejně jako loni, kombinovaný svoz komunálního odpadu, tj. v letním období 14 denní vyprazdňování popelnic a odvoz komunálního odpadu na skládku.

Není to úplně ideální opatření, ale vede nás k tomu nutnost snížit náklady o předpokládaných 100.000,- Kč a snížit o tuto částku náklady obce na likvidaci odpadů. Ona totiž, ta suma, kterou na základě platné vyhlášky č.1/2007 o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu zaplatíme my, jednotliví občané, tj. 500,- Kč za osobu, přihlášenou k trvalému pobytu a nebo za objekt tam, kde není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu – zdaleka nepostačí pokrýt faktury od Technických služeb Benešov. Poplatek tedy ponecháváme stejný jako v r. 2008. Náklady na likvidaci odpadu ale stoupají!

Takto ušetřené peníze vloží obec raději do nákladů na třídění odpadu a zakoupí pro tento účel kontejnery, čímž by mělo ubývat směsného komunálního odpadu. Celkově vzato – je to snaha o dosažení rozumného chování každého občana ve smyslu nakládání s odpady.

 

Zájemcům o změnu územního plánu obce sdělujeme: Zastupitelstvo obce dále posuzovalo, zda vyhlásit v tomto volebním období ještě jednou přípravu na změnu územního plánu – tentokrát již č.5. Evidujeme 6 žádostí. Zejména zájemce o výstavbu rodinných domků bychom nechtěli příliš zdržovat. A tak při vědomí toho, že pořízení zcela nového územního plánu bude zapotřebí až před r. 2015, dohodlo se Zastupitelstvo obce Křečovice, že OÚ provede průzkum, zda budou další zájemci o změnu ÚP. Tak tedy, slyšte všichni vy, kteří hodláte v dohledné době stavět a pozemek není v územním plánu zakreslen jako stavební. Máte poslední možnost v tomto volebním období podat žádost na OÚ Křečovice o zařazení do změny ÚP č.5. Můžete tak učinit nejdéle do 31.3.2009. Potom bude provedena uzávěrka tohoto průzkumu.

František Vondra

Komentáře nejsou povoleny.