Změna územního plánu č. 5 [34/2011]

Byla vydána změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Křečovice. Vzhledem k rozsahu změny č. 5 ÚPSÚ Křečovice vydaného formou opatření obecné povahy (OOP) je na úřední desce obecního úřadu zveřejněno pouze oznámení o vydání změny. Změnou č. 5 ÚPSÚ se vymezují nové zastavitelné plochy, dále se mění podmínky pro využití zastavitelných ploch. Do dokumentace OOP změny č. 5 ÚPSÚ Křečovice a jeho odůvodnění může každý, kdo o to projeví zájem, nahlédnout na Obecním úřadu Křečovice a na webových stránkách krecovice.obec.cz.

Komentáře nejsou povoleny.