Předvánoční a přednovoroční rozjímání starosty obce [12/2006]

Vážení spoluobčané,
nadešel opět čas předvánoční a přednovoroční. Čas, který přímo vybízí - pozastavit se, zvažovat a hodnotit právě končící rok a utvářet si plány na rok nadcházející. A tak, prosím, pojďte se mnou a připomeňme si, co jsme kde v obci letos udělali a radujte se z výsledků společně se mnou. Plány na příští rok již dávno připravujeme, ale s těmi vás rádi seznámíme po Novém roce. Připraveného díla je před námi pro r. 2006 dostatek.

Výstavba a údržba

Co jsme v letošním roce na tomto úseku v obci dělali? Jsou to třeba následující akce:

 • Výstavba komunikace u parcel na rodinné domy - odtěžení zeminy, navážení základní vrstvy kameniva, rozhrnutí a uválcování
 • Prodloužení vodovodu ve Skrýšově
 • Propustek na místní komunikaci u Březiny
 • Prodloužení kanalizace na povrchové vody ve Vlkonicích a v Nové Živohošti
 • Přeložení střešní krytiny na budově školy
 • Nová střešní krytina nad tělocvičnou
 • Nová střešní krytina na budově obce ve Strážovicích
 • Údržba stromů, zejména lip, na veřejných prostranství
 • Údržba komunikací - lokální výspravy v celé obci
 • Údržba komunikací - v zimním období prohrnování, pohoz drtí
 • Údržba vodovodů - vodovod Křečovice a Nahoruby
 • Hledání a oprava vzniklých poruch - křečovický vodovod 10x, vodovod Nahoruby 5x
 • Údržba veřejného osvětlení
 • Osvětlení vánočních stromů v 6 osadách
 • Údržba hřbitovů v Křečovicích a Hořeticích (sekání trávy, úklid listí, zacelení spár v tarasech)
 • Údržba veřejných prostranství
 • Pokračování v rekonstrukci kulturního zařízení v Hořeticích - SDH Hořetice
 • Odstraňování křovin podél obecních cest - zejm. cesta v Loužku v Křečovicích
 • Odtěžení náplavové zeminy z koryta potoka v Krchlebích - Vl. Hulan a poté pracovníci obce
 • Odbahnění a vyčištění vodní nádrže v Křečovicích a Krchlebích - SDH Křečovice a Krchleby
 • Údržba 2 velkých kontejnerů na odpad
 • Údržba prostranství v Nové Živohošti - po celou dobu sezony

poznámka:
Děkuji všem zúčastněným firmám a zejména těm ochotným občanům, kteří pomohli v obci při výstavbě a údržbě v r. 2005. Velice si této pomoci vážím.

František Vondra, starosta

A co kulturní dění v obci?

Vzpomeňme na jednotlivé kulturní akce lidové zábavy:

 • Tradiční průvod masek v Křečovicích
 • Rej dětských masek na odpolední diskotéce U Kohouta v Křečovicích
 • Stavění májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pálení ohňů - čarodějnice
 • Spoluúčast na přípravě pietní vzpomínky na hudebního skladatele Josefa Suka 29. 5. 2005
 • Kácení májí - Křečovice, Krchleby, Nahoruby, Vlkonice
 • Pouť v Křečovicích, Hořeticích
 • Oslava 655. výročí obce - uspořádaná 5. 7. 2005 spoluúčinkování základní školy, spolupráce SDH v obci
 • Setkání rodáků ve Vlkonicích - 2. července - pořadatelé z místa + další společenské akce ve Vlkonicích
 • Setkání rodáků a „vítání občánků“ ve Strážovicích 10. 9. 2005 - pořadatelé z místa
 • Sousedské posezení v Hořeticích - pořadatelé SDH Hořetice, 2x
 • Dětské odpoledne v Křečovicích - uspořádali některé maminky za pomoci SDH
 • Dětské odpoledne uspořádané MS Vltavana Křečovice v Krchlebích
 • Sjezd přátel traktorů „Zetor“ v Nahorubech - SDH Nahoruby
 • Taneční zábavy - obec a místní spolky v Křečovicích (6x)
 • Diskotéky U Kohouta v Křečovicích - každou sobotu - pořadatel: majitel
 • Návštěva starších občanů při životních jubileích - SPOZ
 • Vítání občánků v obřadní místnosti v Nahorubech (13 dětí) - SPOZ
 • Individuální zájezdy na divadelní představení do Sedlčan dle zveřejňovaného programu

Sportovní akce

 • Okresní soutěž v kopané - mužstvo žáků - okresní přebor - mužstvo dospělých - IV. třída sk. „.“
 • Okrsková soutěž v požárním sportu 28. 5. 2005
 • Turnaje v nohejbalu - pořadatelé v místě: Křečovice, Krchleby
 • Soutěž ve střelbě - pořadatel: Myslivecké sdružení Křečovice
 • Turistika - pochod za obecním praporem 2x (1. 1. 2005 účast 52 chodců, 1. 5. 2005 pochod na rozhlednu „Drahoušek“ účast 26 chodců)
 • Hubertova jízda - pořadatel: JK Neveklov, účast asi 50 koní

poznámka:
Výčet akcí nemusí být zcela úplný, pokud je některá událost opomenuta, připomeňte ji, pokud se zdá činností málo, pomozte i Vy a budeme se příště těšit ještě z bohatší nabídky.

Já osobně mám radost ze všech pořádaných akcí v naší obci, nejvíce však z těch nových, které ještě více obohatily kulturní a společenský život v obci.

Těším se na všechny akce v r. 2006. Věřím, že i vy všichni - vážení občané! Slibme si, že je všechny podpoříme svojí účastí - vždyť je pořadatelé připravují pro nás všechny!

Na shledanou s vámi se těší pořadatelé a František Vondra, starosta

Komentáře nejsou povoleny.