Základní škola Josefa Suka [2/2003]

Od července nastane pro děti tolik očekávané období školních prázdnin. Pro některé děti skončí poslední školní rok na této škole. Po prázdninách nastoupí již do ZŠ v Sedlčanech a v Neveklově. M. Kovárna, D. Hůlková, J. Bílek - ZŠ Sedlčany, V. Pitelka - ZŠ Neveklov.

Také docházku v mateřské školce končí 9 předškoláčků, kteří po prázdninách nastoupí do prvních tříd.

Všem těmto dětem přejeme, aby se jim v novém působišti líbilo, aby si brzy našli mnoho nových kamarádů a vše se jim dařilo. Doufáme, že na naši školu budou rádi vzpomínat.

Akce ZŠ a MŠ školy, uskutečněné v druhém pololetí šk. roku:

Únor
 • Fotografování dětí - album
Březen
 • Návštěva divadelního představení - divadlo Gong Praha
 • Matematická soutěž Klokan pro žáky 4. tříd
 • Literární soutěž
Duben
 • Návštěva EKO-centra ve Vlašimi
 • Přednáška pro veřejnost - „Jak na stresy“./li>
 • Jízda zručnosti na kole - ZŠ
 • Jízda zručnosti na koloběžkách, tříkolkách, kolech - MŠ (zde děkujeme za vydatnou pomoc rodičů při samotné akci i za sponzorské dary, které byly použity na odměny)
 • Dopravní soutěž
 • Návštěva knihovny v Sedlčanech - beseda o knihách
 • Návštěva planetária v Praze - pohádkový příběh Anička a Nebešťánek
Květen
 • ZŠ a MŠ připravily besídku pro veřejnost u příležitosti Dne svátku matek, která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. května na ZŠ a MŠ v Křečovicích.Všechno, co umějí, předvedli naši školáci s dětmi z MŠ i na besídce v Osečanech.
 • Plavecký bazén - Vojenská zotavovna Měřín ( Děkujeme všem rodičům, kteří s námi jeli a významnou měrou se podíleli na hlídání dětí. Díky jim měly děti možnost užít si všech atrakcí, které bazén nabízí - vířící bazén, tobogan, plavání v řece, malý bazének, vodní jeskyni, velký bazén)
 • Přírodovědná soutěž.
Červen
 • Jako každoročně, tak i letos vyjely děti na zotavovací akci na 4 dny na Novou Živohošť do rekreačního střediska Bouda.Děkujeme paní Staňkové, která nám vždy připraví velice výborné podmínky. Panu Štantejskému z Nové Živohošti za sponzorské dary, které byly použity na odměny pro děti.
 • Žáci 3. a 4. roč. vyjeli v rámci výuky na jednodenní výlet do Prahy.
 • 18. 6. se děti zúčastnily prezentační akce Policie ČR „Den s majákem“. Program je připraven nejen pro žáky škol, ale i pro širokou veřejnost. Na akci se představily různé složky Policie, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná služba Benešov, Městská policie Benešov atd.
 • 27. 6. slavnostní ukončení školního roku 2002/2003. MŠ bude uzavřena od 1. 7. do 31. 8. 2003.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli v tomto školním roce na činnosti školy jak sponzorskými dary, tak i svou účastí na jednotlivých akcích. Doufám, že nám svou přízeň zachovají i v příštím školním roce. Dále děkuji i volontérům H. Kretkové, M. Rynešovi, J. Barbořákovi za celoroční vedení kroužku informatiky a hudebně-pohybového kroužku. Jejich práce byla pro školu výrazným přínosem.

Všem dětem, pracovníkům školy i rodičům přeji hezké a příjemné prázdniny.

Zdeňka Holá
ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny.