Poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace pro SDH [33/2011]

Obec Křečovice získala v roce 2010 dotaci ve výši 80 000 Kč na obnovu a doplnění výstroje pro družstvo dobrovolných hasičů.

V rámci projektu bylo zakoupeno 10 ks pracovních stejnokrojů, 4 páry zásahové obuvi, 8 párů hasičských rukavic a doplnění zásahových obleků o 4 ks kalhot. Nákupem bylo obnoveno potřebné vybavení družstva JPO III v Křečovicích. Družstvo mělo z důvodu častého používání výstroj v značně desolátním stavu a za hranicí životnosti. V případě bot a kalhot (4 ks) se jednalo o doplnění chybějící výstroje. Nová a obnovená výstroj bude nyní splňovat ochrannou funkci členů JPO III v Křečovicích při zásazích. Věříme, že úspěšná realizace projektu se pozitivně projeví na aktivním zapojení dalších zájemců z řad obyvatel do dění JPO III v Křečovicích a na reprezentaci družstva na hasičských soutěžích.

Dotace byla poskytnuta ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z programu Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obec Křečovice chce touto cestou vyjádřit poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace.

Komentáře nejsou povoleny.