Komu čest, tomu čest! [23/2008]

Jsem rád, že se můžu s Vámi, vážení občané, podělit o radost. Z čeho? Z toho, že žijí mezi námi lidé, kteří se dokážou podělit o plody své práce také s námi občany obce Křečovice. V posledním týdnu to je Ing. Jiří Hradecký, který věnuje obci a tím zejména občanům vesničky Vlkonice finanční příspěvek v částce 34.000,-- na novou čekárnu ve Vlkonicích. Dlouhodobě je to MVDr. František Dolejší, který obstarává pro všeobecné veselí ve Vlkonicích kapelu, zpěváky a ostatní požitky – letos zakoupil do Vlkonic všechny lavičky a stůl na venkovní posezení na návsi. Nemají to tam vlkoničtí špatné, že? Přejeme jim to!

V Křečovicích Miroslav Jonáš již dvakrát bezplatně natřel autobusovou čekárnu a letos zatím také bezplatně opravil se svoji firmou 2/3 fasády na budově Obecního úřadu a provedl nový nátěr. Václav Altman, zahradník, věnoval již několikrát obci různé sazenice a květiny, před lety upravil památník padlých na návsi v Křečovicích.

V Nové Živohošti, ač obyvatel odjinud, JUDr. Petr Zikmund daruje obci Křečovice již řadu let po sobě finanční dar 8000 -10000,- Kč na likvidaci komunálního odpadu v Živohošti.

V neposlední řadě Mistr Josef Suk z Prahy věnoval několikrát po sobě dar naší škole na vybavení, faře na opravu kostela, jindy na opravu varhan. Taktéž několikrát přispěl obci a též i letos pomáhá dvacetitisíci korunami na údržbu památek v Křečovicích. Nechtěl bych nikoho opomenout, na obecní slavnost to bylo několik sponzorů, kteří přispěli, snad přispějí i příště a ještě ve větším počtu – uvidíme v roce 2010. Desítky sponzorů přispívá na kulturní akce každoročně pořádané místními spolky.

Takže závěrem všem Vám, vážení dárci, mnohokrát děkujeme za Vaši pozornost a štědrost k obci a vážíme si Vaší náklonnosti k obci a přátelství k našim občanům.

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

Komentáře nejsou povoleny.