Poplatek za odvoz komunálního odpadu [32/2010]

Poplatek se odvádí jednorázově a to nejpozději do 28. února 2011. Platbu lze uskutečnit bezhotovostní platbou na účet Obce Křečovice č. 3220-121/0100 variabilní symbol 1337, složenkou na výše uvedený účet Obce Křečovice, hotovostní platbou. Sazba poplatku za nádobu max. 110 l - 120 l činí 500,- Kč.

Komentáře nejsou povoleny.