SDH : Články o místních sborech dobrovolných hasičů a související články.

Oslava MDŽ v Krchlebích [37/2011]

Vážení spoluobčané. Chtěli bychom Vám sdělit své zážitky z hezké akce.

Byli jsme hasičským sborem této obce pozváni na oslavu MDŽ. Už toto pozvání nás mile potěšilo. Přišli jsme mezi prvními, během chvíle se však místnost, kde se posezení konalo, zcela zaplnila lidmi nám dobře známými – přáteli, kamarády.

Pořádající měli všechno velice pěkně připraveno – bylo stále co jíst i pít (:-) !!! Pro příjemnou náladu vyhrával k poslechu nebo tanci p. Kabíček. A že jsme to "roztočili", to je víc než jasné. Velikým překvapením bylo, že každá z nás žen dostala od pořádajících mužů krásnou květinu. Atmosféra zde byla vskutku srdečná, bezprostřední – opravdu se nám moc líbilo. A tak jsme zde setrvali do pozdních nočních hodin. Vždyť těch příležitostí, kdy se můžeme společně sejít, popovídat si a zavzpomínat zase tolik není, tak bychom nabízených možností měli využít.

Za tento krásný večer děkují hasiči z Hořetic.

Milí spoluobčané, [31/2010]

máme za sebou již 1. měsíc nového školního roku a tak se naše děti opět loučily s prázdninami. I když letošní ročník „Rozloučení s prázdninami“ se díky nepřízni počasí konal až 4. 9. 2010, mohl nést název – Hurá do školy….

Účast ale byla opět hojná. 48 dětí si přišlo zasoutěžit, získat nějaké ty sladkosti i dárky a věřím, že strávily příjemné odpoledne se svými rodiči a kamarády. K ještě lepší náladě přispěla i hudební produkce p. Strnada, která přišla vhod i rodičům. Celá akce se uskutečnila na hřišti v Křečovicích, u koupaliště.

Na organizaci se podílel SDH Křečovice a i ostatní tzv. dobrovolníci, kterým tímto moc děkujeme. Dále poděkování patří také sponzorům, kdy jejich příspěvek, jakýkoli, nám umožnil tuto akci pořádat: Obec Křečovice, Údržba silnic Osečany, pan Horčička, Krchleby, paní Průšová, Křečovice, Řeznictví Dolejší, Davle, spol. Wüstenrot.

Věříme, že pro letošní rok tímto akce v naší obci nekončí. Určitě 25. 12. 2010 se všichni sejdeme na Tradičním Vánočním plese. A za rok opět zase něco pro děti….

Za SDH Křečovice
Pechačová Monika

Hasičský sbor Křečovice – 110. výročí [26/2009]

Začátkem července 1899 předkládá přípravný výbor ke schválení obecnímu zastupitelstvu stanovy spolku a 31. července 1899 tyto stanovy schvaluje c. k. místodrželství v Praze a v srpnu 1899 registruje spolek c. k. hejtmanství v Benešově.

První valná hromada spolku 24. září 1899 zvolila první funkcionáře sboru: předseda p. Moric Fisl, velitel p. Jan Hruška, jednatel p. Karel Český, pokladník p. František Vogl a zbrojmistr p. Josef Šťastný. Sbor měl koncem září 25 činných členů, kteří si sami pořídili čepice a stejnokroj. Ke sboru se přihlásilo i 29 přispívajících.

Pavel Novotný

Po půl roce 2009 prošel křečovický sbor několika akcemi: Nejprve to byl zásah u hořícího osobního automobilu v Zádolí. Nešlo o složitý zásah; družstvo z Křečovic dorazilo na místo zásahu spolu s profesionální jednotkou HZS Benešov a pomohlo s ochlazením plynové nádrže na LPG.

O víkendu 21. – 22. března prošli další dva hasiči z SDH Křečovice školením pro nositele dýchací techniky (L. Šůla, M. Pechač).

V noci z 18. na 19. 4. 2009 absolvovala jednotka cvičení v okolí Čechtic. Na tomto cvičení si každé družstvo mohlo odzkoušet plnění úkolů v reálných podmínkách, bez přípravy a pod dohledem profesionálních hasičů. Družstvo tvořili hasiči F. Vondra, P. Rosolek, M. Vyskočil, S. Koblížek, M. Pechač, L. Šůla a celkově obsadili 6. místo. Letos byly připraveny tyto úkoly:

 • Poplach: zahřívací disciplína, kde rozhodčí vyhlásil poplach a měřil čas do kterého družstvo nastoupí k požárnímu vozidlu; všichni oblečení do zásahových obleků a přileb.
 • Požár sila s obilím: Jednotka byla rozdělena na dvě skupiny; jedna připravila hadicové vedení na vrchol sila po automobilovém žebříku; druhá skupina totéž po schodech. Výška sila byla cca 25m.
 • Dopravní nehoda: nacvičovalo se ošetření zraněných při simulované autonehodě.
 • Požár lesa: uhašení simulovaného požáru v nočním lese, navíc v prakticky neschůdné stráni.
 • Ejektor: sání z hloubek nad 10 m, kde není možné sát běžnými čerpadly.
 • Průzkum budovy: jednotka SDH Želiv pomocí záchranářských psů vyhledala v pustém objektu pohřešovanou osobu, jednotka SDH Křečovice provedla vyproštění.
 • Sebevrah: jednotka měla za úkol udržovat po cca 10 min komunikaci se sebevrahem a odrazovat jej od skoku do přehrady.
 • Signalizace: ověření, zda jednotka ovládá signály používané u zásahů.
 • Požár osobního automobilu: jednotka hasila automobil pomocí pěny.
 • Norná stěna: jednotka vytvořila nornou stěnu na rybníku, zachytila a odstranila nebezpečnou látku (při cvičení rozsypané piliny).
 • Čerpání z hydrantu
 • Jízda zručnosti: řidič dle pokynů velitele projíždí vyznačenou trasu.
 • Zrychlený přesun: tradiční a „oblíbená“ disciplína, kdy po celonočním cvičení musí družstvo v zásahových botách, oblecích a přilbách posledních asi půl kilometru do cíle doběhnout. Letos byl běh vylepšen - hasiči běželi s hadicí, proudnicí a hydrantovým nástavcem.

Nakonec, 30. května pořádal sbor okrskovou soutěž v požárním sportu. Letos, poprvé po několika letech, nám nepřálo počasí. Déšť zlobil hasiče i diváky a znemožnil disciplínu 100 m překážek. Zbyla tedy pořadová příprava a požární útok.

Za co už déšť nemohl, bylo provedení útoku družstev mužů. Každé družstvo potkala při provedení smůla nebo chyba a tak konečné pořadí tomu odpovídalo. Snad jen diváci si přišli na své.

Družstva žen a dětí naopak zvládala disciplínu dokonale a zachraňovala reputaci svých sborů.

Výsledek:

Muži: Hořetice – Krchleby – Křečovice A – Křečovice B – Nahoruby
Ženy: Křečovice – Nahoruby – Krchleby
Děti: Křečovice – Nahoruby

Monika Pechačová

Okrsková soutěž v požárním sportu [18/2007]

Organizace SDH v osadách patřící dlouhodobě k těm, které udržují nejen majetek v bezpečí, ale také společenský život na českém venkově.

Známé rčení - těžko na cvičišti lehko na bojišti - prověřili dobrovolní hasiči v Křečovicích 19. května 2007. I když květen patří mezi jarní měsíce, podle počasí bylo letní horké odpoledne. Na fotbalovém hřišti v Křečovicích se utkaly družstva a jednotlivci z hasičských sborů Křečovice, Hořetice, Nahoruby a Krchleby v požárním sportu.

Při závodech na hřišti si soupeři nedarovali nic. Ve sportu jde vždy o výsledek a pořadí. Ve skutečném zásahu - požáru - táhnou hasiči za jeden pomyslný provaz.

Výsledky zápolení hasičů, které zaznamenali rozhodčí přinášíme čtenářům Křečovických listů.

Muži

jednotlivcičas (sek)družstvačas (sek)
Šeba Martin 24,15 Křečovice A 32,44
Krampera Martin 24,80 Hořetice 38,53
Rosůlek Jan 24,87 Křečovice B 41,15
Souček Zbyněk 25,12 Krchleby 52,00
Šula Libor 25,18 Nahoruby 72,28

Ženy

jednotlivcičas (sek)družstvačas (sek)
Růžičková Renata 27,38 Křečovice A 44,41
Klímová Monika 27,62 Křečovice B 60,50
Čermochová Jana 28,31 Krchleby 73,28
Kohoutková Lucie 29,53  
Prošková Jitka 30,43

Dětské družstvo

52,65

Pavel Novotný

Okrsková soutěž v požárním sportu [10/2005]

V sobotu 28.května proběhla na fotbalovém hřišti v Křečovicích soutěž hasičských družstev.

Letošní ročník byl (kromě hezkého počasí) výjimečný počtem zúčastněných družstev. Kromě obvyklých čtyř družstev mužů nastoupily do soutěže také čtyři družstva žen: Krchleby, které si tradici ženského týmu udržovaly i v minulosti; nově byla sestavena družstva žen v Nahorubech a dvě družstva v Křečovicích.

Výsledné pořadí družstev:
pořadíMužiŽeny
1.KřečoviceKřečovice A
2.NahorubyNahoruby
3.KrchlebyKřečovice B
4.HořeticeKrchleby

 
Výsledné pořadí jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami:
 
pořadíMužiŽeny
1.Luboš Hulan,
SDH Křečovice
Ivana Brejšková,
SDH Křečovice
2.Jan Rosůlek,
SHD Křečovice
Jana Čermochová,
SDH Křečovice
3.Zbyněk Šobíšek,
SDH Nahoruby
Renáta Růzhová,
SDH Nahoruby
4.Petr Rosůlek,
SDH Křečovice
Jitka Prošková,
SDH Krchleby
5.Libor Šůla,
SDH Křečovice
Kateřina Bezkočková,
SDH Krchleby

 
Pořadí jednotlivců v rámci vlastních družstev:
 
pořadíMužičas [s]Ženyčas [s]
družstvo Křečovice Křečovice A
1. Luboš Hulan 23,02 Ivana Brejšková 25,91
2. Jan Rosůlek 23,37 Martina Jonášová 30,19
3. Petr Rosůlek 24,90 Jana Jírová 31,69
družstvo Nahoruby Nahoruby
1. Zbyněk Šobíšek 24,78 Renáta Růzhová 28,82
2. Martin Volf 26,13 Pavlína Katičová 32,06
3. Radek Žikeš 26,37 Eva Lhotáková 33,00
družstvo Krchleby Křečovice B
1. Václav Douša 28,92 Jana Čermochová 28,53
2. Ladislav Hrdinka 36,25 Veronika Čermáková 29,72
3. Jiří Mařík 38,02 Anna Dvořáková 31,62
družstvo Hořetice Krchleby
1. Radek Krejčí 25,68 Jitka Prošková 29,18
2. Pavel Rákosník 29,18 Kateřina Bezkočková 29,56
3. Martin Krampera 46,03 Iveta Jirásková 31,02

Okrsková soutěž v požárním sportu [2/2003]

Za jasného počasí slunečného počasí se v sobotu odpoledne 24.května 2003 fotbalovém hřišti v Křečovicích konala soutěž v požárním sportu. Soutěže se zúčastnily SDH Hořetice a Nahoruby po jednom družstvu, SDH Krchleby s družstvem mužů a žen. SDH Křečovice soutěžil s dvěma družstvy mužů, mělo startovat ještě družstvo žáků, ale to hrálo v Miličíně fotbal.

Vlastní soutěž začala po nástupu všech zúčastněných a uvítacím proslovu starosty obce pan Františka Vondry. Pozornost se soustředila na požární útok, kde soutěžilo celkem šest družstev výše jmenovaných sborů o putovní pohár Obce Křečovice.

Největší naději na získání poháru mělo družstvo Křečovice A, neboť zvítězilo v roce 2001 a 2002, při třetím vítězství by pohár zůstal v Křečovicích.

Díky sehranosti křečovické družstvo putovní pohár vyhrálo. Je to v pořadí šesté vítězství tohoto družstva mladých hasičů v požárním útoku a druhý putovní pohár. Vítězné družstvo tvoří hasiči: Rosůlek Petr, Brejška Rostislav, Křížek Michal, Koblížek Stanislav ml., Pechač Michal, Šůla Libor, Vondra František ml. a Vyskočil Milan.

Celkové pořadí v požárním útoku.
družstvočas
Křečovice A 0:31:66
Nahoruby0:56:00
Hořetice0:34:50
Křečovice B 1:08:40
Krchleby0:47:12
ženy Krchleby 0:51:40

Každá soutěž má své vítěze a poražené, někomu přeje více štěstí, někdo má smůlu. Hlavním smyslem soutěží je naučit se pracovat s hasičskou technikou a získat určité návyky. Děkujeme zúčastněným hasičům za sportovní výkon.

Novotný Pavel

Hasiči Krchleby - 100 let od založení sboru [5/2004]

V obci Krchleby ke které v té době patřila osada Bečvárna a Lhotka je 19.června 1904 na valné hromadě založen sbor dobrovolných hasičů. Prvními funkcionáři jsou zvoleni starosta sboru Jindřich Fischl, velitel Jan Doležal, náměstkem velitele František Mandovec, jednatelem Karel Čermák, dozorce náčiní Antonín Tošner a pokladním je zvolen Jindřich Fischl. Přísedícími výboru zvoleni Antonín Hrdinka, František Doležel, náhradníky Josef Jirásek, Josef Čermák a Josef Hodinka, který byl zapisovatelem. Přispívajícími členy byli Jan Suk ze Lhotky a Václav Mařík z Krchleb. Kdy byla zakoupena první stříkačka není přesně známo, ale v zápisech valných hromad se uvádí cvičení se strojem v roce 1917. První hasičské skladiště se zvoničkou je postaveno vedle zemědělské usedlosti pan Kovaříka.

V roce 1905 byl volen nový výbor a jednohlasně, to je jedenácti hlasy zvolen starostou a jednatelem Karel Čermák, pokladníkem Josef Havlík. Do sboru přibyli další členové Václav Medal, Jan Čermák, František Hřebíček a Karel Šobra. V roce 1906 se konal 25.června první sjezd.

První světová válka ochromila činnost sboru, jelikož většina členů byla ve válce. Členové, kteří zůstali doma provádějí cvičení se stříkačkou a pořadová cvičení, ale členské příspěvky se nevybírají.

Po válce je zásluhou hasičů postaven v roce 1920 pomník padlým vojínům obce Krchlebské. Slavnostní odhalení s kulturním programem bylo provedeno ještě téhož roku.

V roce 1928 jsou vybráni 3 členové hasičského sboru do samaritánského kurzu první pomoci. Náčelníkem družiny byl Josef Havlík a členy František Mařík a Antonín Novák.

Při slavnosti 20.let Československé republiky, která se konala 15.května 1938 byla zasazena lípa vedle zámku (v dnešní době již není). Na slavnosti přebírá dlouholetý a zakládající člen Jan Doležal diplom čestného členství ve sboru.

Po okupaci Československa není v roce 1940 povoleno konání valných hromad a přicházejí různá nařízení a příkazy, jako např.: z 8.června 1940 přepsat do němčiny název na hasičském skladišti. Při zřizování německého vojenského cvičiště zbraní „SS“ je vystěhována obec Krchleby a tím zaniká i hasičský sbor.

Po ukončení druhé světové války v revolučních dnech 12.května 1945 odpoledne vyhořel místní hostinec p.Jiráska s veškerými hospodářskými budovami, zároveň při tom vyhořela stodola p.Nouzeckého. Hašení se zúčastnili krchlebští a nahorubští hasiči a vojíni Rudé armády, kteří byli toho času ubytováni v Krchlebích.

První valná hromada po válce se koná 28.prosince 1945 a představuje fakticky znovuzřízení sboru, jsou provedeny volby a je rozhodnuto najít hasičské náčiní a jeho přivezení zpět do obce.

Začátkem roku 1947 je koupena přenosná motorová stříkačka od firmy Sigma pumpy Olomouc. Dále má sbor k dispozici auto. Jedná se o sanitní vůz německé armády, který i přes značnou poruchovost pomáhá obci i sboru. Aby bylo možné uskladnit stříkačku i nářadí stěhuje sbor materiál do obecního domku u zámku, kde je hasičské skladiště do dnešní doby.

V roce 1975 sbor přijímá do svých řad 9 žen, čímž měl sbor 28 členů a obec má na 80 obyvatel. V osmdesátých letech sbor přijímá stříkačku od Železničního stavitelství Čerčany a buduje ve spolupráci MNV víceúčelovou požární nádrž.

V roce 2004 má SDH Krchleby 44 členů z toho je 19 žen. V roce 1989 převzal sbor stříkačku PPS 12 od SDH Hořetice a v roce 1998 auto T-805 od SDH Křečovice.

Na okrskovém hasičském cvičení, které se bude konat 29.května 2004 na fotbalovém hřišti, SDH Krchleby oslaví 100 let od svého založení.

Novotný Pavel

Informace o Sboru dobrovolných hasičů v Křečovicích [5/2004]

Na výroční Valné hromadě, která proběhla 12/12/2003, došlo ke změně ve vedení sboru. Po téměř 30-ti letech se vzdali svých funkcí starosta sboru Karel Český a velitel sboru Vladimír Brejška. Do uvolněných funkcí byli zvoleni Petr Rosůlek (za starostu sboru) a Rostislav Brejška jako nový velitel. Složení výboru SDH se nezměnilo.

První akcí, kterou sbor v letošním roce pořádal, byl hasičský ples. Na ples přišlo 87 návštěvníků; v tombole bylo připraveno 238 cen. Právě prodej tomboly je jedinou možností, jak na plese neprodělat. Rádi bychom poděkovali všem našim sponzorům, občanům, kteří do tomboly přispěli třeba i drobností a všem, kteří si lístek na plese zakoupili.

V první polovině letošního roku má SDH v plánu práce provést tyto akce: sběr kovového odpadu (28. března 2004), výměnu motoru u hasičského vozu a STK na vozidle (duben 2004), čištění požární nádrže u školy v Křečovicích (8. května 2004) a okrskové cvičení (29. května 2004).

V závislosti na finančních možnostech uvažuje sbor také o dokoupení vycházkových uniforem pro členy. Bohužel nákup kompletního vycházkového obleku představuje dnes částku 7 - 8 tis. Kč. Prosíme proto rodiny bývalých členů: pokud objevíte doma třeba jen části hasičské výstroje, přineste nám je. Moc nám tím pomůžete.

Petr Rosůlek
starosta SDH