Návrh rozpočtu na rok 2012 [36/2011]

Návrh rozpočtu – příjmy 2012

položkačástka
DZČ 1111 1 200 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1112 100 000,-- Kč
Daň z příjmu FO 1113 120 000,-- Kč
Daň z příjmu PO 1121 1 400 000,-- Kč
DPH 1211 2 850 000,-- Kč
Daň z nemovitostí 1511 1 200 000,-- Kč
Poplatek ze psů 1341 12 000,-- Kč
Správní poplatky 1361 20 000,-- Kč
Odpady 1337 650 000,-- Kč
Rekreační pobyt 1342 250 000,-- Kč
Popl. ze vstupného 1344 5 000,-- Kč
Užívání veř. prostranství 1343 60 000,-- Kč
Ubytovací kapacita 1345 90 000,-- Kč
VHP – místní poplatek 1347 10 000,-- Kč
VHP – výtěžek 1351 2 000,-- Kč
Lesy – prodej dřeva 1031/2111 150 000,-- Kč
Vodné 2310/2111 500 000,-- Kč
Nájem bytové prostory 3612/2132 85 000,-- Kč
Nájem nebytové prostory 3613/2132 65 000,-- Kč
Pohřebnictví 3632/2111 18 000,-- Kč
Pronájem pozemků 3639/2131 188 000,-- Kč
Poplatek za třídění odpadů 3725/2111 60 000,-- Kč
VTS – telef. poplatky 6171/2111 5 000,-- Kč
Úroky 6310/2141 100 000,-- Kč
Celkem: 9 140 000,-- Kč

Návrh rozpočtu – výdaje 2012

položkačástka
Lesy 1031 120 000,-- Kč
Místní komunikace 2212 1 000 000,-- Kč
Bene-bus 2221/5329 124 000,-- Kč
Vodní hospodářství 2310 1 400 000,-- Kč
Kanalizace 2321 9 000 000,-- Kč
ZŠ finanční příspěvek 3119/5331 420 000,-- Kč
příspěvky na obědy 3119/5331 15 000,-- Kč
dary žákům 3119/5492 30 000,-- Kč
elektrická energie 3119/5154 270 000,-- Kč
Knihovny 3314 12 000,-- Kč
Kultura 3319 20 000,-- Kč
Místní rozhlas 3341 10 000,-- Kč
Výdej časopisu 3349 6 000,-- Kč
SPOZ 3399 15 000,-- Kč
Rekreační a tělovýchovná činnosti 3419 90 000,-- Kč
Veřejné osvětlení 3631 300 000,-- Kč
Místní hřbitovy 3632 25 000,-- Kč
Inženýrské sítě 3633 20 000,-- Kč
Nebezpečné odpady 3721 30 000,-- Kč
Odpady 3722 1 000 000,-- Kč
Veřejné prostranství 3745 150 000,-- Kč
SDH 5512 113 000,-- Kč
Zastupitelstvo 6112 650 000,-- Kč
Vnitřní správa 6171 1 000 000,-- Kč
Místní hospodářství 3639 1 500 000,-- Kč
NN na žáky 3113 200 000,-- Kč
Bankovní poplatky 6310/5163 15 000,-- Kč
Daně a poplatky 6409 5 000,-- Kč
Celkem17 540 000,-- Kč
Schodek rozpočtu ve výši 8 400 000 Kč bude uhrazen z přebytků minulých let.

S dětmi do Betléma [36/2011]

Dne 29. listopadu 2011 uskutečnila mateřská škola výlet do karlštejnského muzea betlémů. Spolu s dětmi se zúčastnili i někteří rodiče.

K vidění zde bylo mnoho betlémů vyrobených z perníku, keramiky, slámy, papíru i dřeva. Zlatým hřebem expozice byl „živý betlém“, který děti uchvátil svou rozlohou a pestrostí pohybujících se postaviček.

Kromě toho jsme si prohlédli okolí hradu Karlštejn a nasáli vánoční atmosféru, která na nás dýchala z každého koutu.

Výlet jsme zakončili šálkem teplého čaje, který v tento den přišel každému k chuti. Pro děti to bylo zajímavé zpestření v době, kdy čekají na Ježíška.

Jana Maříková

Co se děje v naší škole

Základní škola v Křečovicích je škola malá, ale pro žáky nabízí příjemné prostředí. Pro rodiče pak možnost jak zařadit děti do malého kolektivu, kde se děti mnohem častěji podílejí na průběhu vyučování. Od září tohoto roku zde učitelé aktivně připravují pro žáky a jejich rodiče aktivity, které oživují nejen život ve škole, ale i život v obci.

Nový školní rok začal tradičně prvního září v budově školy. Prvňáčky a jejich rodiče přivítala ředitelka školy. Začal pro ně tímto dnem veliký zlom v jejich životě, začaly školní povinnosti. Třídní učitelkou prvňáčků a žáků v druhém ročníku je od letošního roku paní Bc. Alena Novotná. Třídním učitelem třetího, čtvrtého a pátého ročníku pan Mgr. Josef Pecarík.

Z mnoha aktivit, které jsme pro žáky již zorganizovali, jmenujme alespoň říjnový výlet na rozhlednu Drahoušek. Ten den nám všem počasí velice přálo. Třídní učitelé, společně s paní družinářkou Jitkou Machačovou, bez které si tento výlet neumíme představit. Nové prostředí, noví žáci, nové zvyklosti apod., prostě bez znalosti těchto věcí se nemůže žádná akce zdárně uskutečnit. Tato se ale povedla výborně. Poznávání krajiny, opékání buřtíků a podzimní malebná příroda, včasný návrat. To je to, co děti potřebovaly. Dětem se akce velice líbila, doufáme, že podobnou akci zopakujeme i na jaře.

V měsíci listopadu proběhly tři akce. První připadla na 10. 11., kdy v podvečerních hodinách pouze za svitu lampionků, jsme šli hledat sv. Martina. Zúčastnili se žáci, rodiče, známí a mnoho obyvatel obce Křečovice. Sraz byl na návsi a spolu s přibližující se tmou jsme se vydali k pomníku Josefa Suka, kde na nás čekal opravdu sv. Martin, který přijel na bílém koni. Jakoby nám zde zanechal poklad ve formě lineckého pečiva. Jezdce zajistila slečna Eva Růžičková, prostřednictvím své kamarádky. Dle odhadů, zde bylo asi 200 účastníků.

27. 11. také v podvečerních hodinách, jsme společně zahájili adventní čas, vánočními písněmi a koledami. Této akce se účastnili žáci školy i děti z mateřské školy. Jako doprovod na elektrické klávesy, hrála paní ředitelka Zdeňka Holá, violu rozezníval pan Ondřej Pecarík, a kytarové struny ovládal pan Josef Pecarík. Alena Novotná zajišťovala technické zázemí. Tato akce probíhala na návsi za účasti většiny obyvatel Křečovice a blízkého okolí, s laskavým přispěním obecního úřadu, formou občerstvení. Tímto obecnímu úřadu velice děkujeme, a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

30. listopadu se žáci školy vydali do Prahy na výlet. Dopoledne jsme navštívili dobře zvolené představení divadla Minor s názvem: „A cirkus bude“. V průběhu odpoledne jsme se prošli částí staré Prahy. Děti viděly Národní divadlo, Žofín, Čertovku, Kampu, Sovovy mlýny. Prošli jsme si Karlův most, Nerudovu ulici a vrcholem byla návštěva Staroměstského náměstí s orlojem a rozsvíceným vánočním stromem. Všechno již za pološera, tedy pro nás všechny nezapomenutelný zážitek. Domů se děti vracely sladce unavené, ale také šťastné a spokojené z povedené akce.

Oslava sv. Mikuláše proběhla 5. 12. v naší škole za všeobecného bujarého veselí. Menší děti se bály více, ale bály se i větší děti. Ale tato návštěva byla velice hodná a cestu do pekla si nikdo neochutnal. Jenom se rozdávaly dárečky ve formě sladkostí, které nám připravila paní Průšová v místním obchodu. I do těchto balíčků přibalila něco navíc, jako sponzorský dar.

V současné době nacvičujeme s dětmi program na Vánoční koncert v místním kostele. Vánoční atmosféru podtrhne hostování Prantlova kvarteta, které doprovodí zpívající sbor místní školy. I tato akce proběhne ve spolupráci s mateřskou školou a také ve spolupráci s farností v Křečovicích. Dne 21. 12. 2011 od 17,00 hodin v kostele v Křečovicích. Touto cestou bych Vás chtěla pozvat na tuto závěrečnou akci naší školy v tomto roce.

 

Vážení čtenáři, blíží se závěr roku 2011. Loučím se s Vámi s přáním nezlomného zdraví a srdcem otevřeným jen pro dobré činy.

 

Touto cestou děkujeme obecnímu úřadu za vstřícný přístup a podporu naší základní školy. Věříme v další spolupráci i v letech následujících. S přáním šťastného vykročení do roku 2012 !!

Alena Novotná a Josef Pecarík

Pozvánka do divadla [36/2012]

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Nemáte ještě vhodný vánoční dárek?

Darujte vstupenku do divadla... Pojeďte s námi do Divadla Metro v Praze 1 na hudební komedii s detektivní zápletkou

„DRAHÉ TETY A JÁ“

Kdy: 11. 2. 2012 od 15,00 hodin
Odjezd: ve 13,00 od aut. zastávky v Křečovicích
Cena: 170,-- Kč za osobu

Vstupenka je s 50% slevou.
Dopravu hradí obec Křečovice.

Rezervace vstupenek a závazná přihláška se zaplacením plné ceny je možná na Obecním úřadě v Křečovicích u paní Bártůškové, a to nejpozději do 27. 1. 2012

Stručný popis děje: Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich a přepadení spořitelny. Kdo by k tak zapeklitému souběhu okolností nevolal policii?

Hudební komedii s detektivní zápletkou mají diváci rádi už proto, že napětí je vyváženo patřičnou dávkou humoru a smíchu. A když se k tomu všemu připočte výborné herecké obsazení, určitě Vás můžeme pozvat do divadla na dvě hodiny příjemné zábavy.

Hrají:
rolepředstavitel
Fany Zdena Herfortová
Anděla Jaroslava Obermaierová
Hermína Kateřina Urbanová
Michal Matěj Merunka
Jedlička Ivan Vyskočil nebo Jiří Čapka
Drogista, Tomeček, strážmistr Vojtěch Efler
Zpěvačka, slečna v drogerii, slečna Svatoňová, klavíristka Milada Vaňkátová
Úvodní stránka Křečovických listů

Rozpočtový výhled na rok 2012, 2013, 2014 [36/2011]

Rozpočtový výhled na rok 2012, 2013, 2014
Příjmy (v tísících Kč) 2012 2013 Výdaje (v tisících Kč) 2012 2013
Daň z příjmu FO ze závislé činn. 1 200 1 200 Vodní hospodářství 1 400 700
Daň z příjmu FO ze sam. činn. 220 220 Zemědělství, lesy 120 120
Daň z příjmu právnických osob 1 400 1 414 Doprava 1 000 1 000
DPH 2 850 2 900 Školství 935 950
Daň z nemovitostí 1 200 1 200 Odpady 1 030 1 050
Správní poplatky 32 32 Zdravotnictví  
Místní poplatky 1 085 1 200 Kultura 143 150
Neinvestiční dotace ze SR 200 200 Vnitřní správa 1 650 1 650
Ostatní rozpočtové příjmy 750 900 Místní hospodářství 1 660 1 500
Tržby z prodeje, nájmu 338 340 Ostatní 600 600
Investiční dotace celkem: 4 000 15 000 Neinvestiční výdaje celkem 8 538 7 720
z toho kanalizace a ČOV 4 000 15 000 Investiční výdaje celkem 9 000 20 000
Ostatní mimorozpočtové příjmy 65 65 z toho kanalizace a ČOV 9 000 20 000
Kapitálové výdaje  
Příjmy celkem 3 340 24 671 Výdaje celkem 17 538 27 720

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (XIII. díl) [36/2011]

Vše se shrnulo kolem kapitána Šidlíka, ale ten si v tom zmatku také nevěděl rady, na žádný velký odpor jsme nemohli počítat, protože nás tam byla jen jedna rota a skoro většina byla již raněna nebo pobita, proto dal rozkaz ustoupit doprava k Francouzům. Nikomu se však od vesnice nechtělo, každý se jen krčil ke zdi nebo stromu a tím se všechno roztrhalo. Odpoledne se k nám stahovala 2. a 3. rota, která nás měla posílit, museli však jít asi 1 km po rovné louce, že nebyli ničím krytí a k tomu zas přiletěla něm. eskadra aeroplánů a my jsme měli hrozně ztrát. Pak nám udělala franc. artilerie 10 min baráž a my dělali nástup, který byl dost perný, ale pak se dali Němci na ústup a bylo již vidět, když stříleli rakety, jak se vzdalují. Nemohli jsme však za nimi postupovat, neb nás všech bylo 36 a důstojníka jsme žádného mezi sebou neměli. Pro nás nezbylo nic jiného než to, co jsme odpoledne perně a s velkými ztrátami dobyli, opustit dobrovolně a stáhnout se zpět.

Obsadili jsme návrší od vesnice u hřbitova, každý si obsadil jednu jámu od granátu, o které nyní nouze nebyla, tu si trochu ještě vyházel, zlepšil a tak jsme tam byli vždy přes noc a přede dnem jsme se museli stáhnout doprava k Francouzům. Jámy jsme si museli stále opevňovat, neb se čekal německý protiútok, prý jim přišly velké posily. V noci nám donesli vždy na 3-5 lidí jeden chleba, 1 l vína, porci masa na dvou a k pití nic. Přišel rozkaz, že musíme být stále na místě připraveni na něm. protiútok, ale jakmile jsme se tam začali stahovat, přiletěly zas aeroplány a nadělaly nám ztrát, když se pak vrátily zpět, střílela do nás artilerie a mezitím si Němci dopravili do linii minomety, ze kterých pak házeli miny přímo do nás, takže mnohý byl zasypán nebo vyletěl i s okopem do větru. Louka, která byla za námi, byla jako moře, neb Němci tam, kde se rozlívala Aisne na dva proudy, jeden zahradili a tím sehnali všechnu vodu za nás, kdež vystoupila ze břehu. Most, který byl přes řeku, německá artilerie rozbila a to místo i všechny cesty byly pod stálým obstřelem. My jsme byli hrozně vysílení neb nás bylo málo a museli jsme být ve dne na strážích a v noci stále všichni vzhůru a stále opevňovat. Tím, že jsme se nevyspali a byla nám dodávána jen suchá strava, byla žízeň a žádná pitná voda nikde nebyla, se pilo z jam od ekrasitových nebo plynových granátů, po níž jsme dostali bolesti a křeče v žaludku, i španělská chřipka začínala.

24. října v noci Němec začal střílet zápalnými granáty a zapálil barák ve vesnici, který dosud nezbořil a v němž bylo rotní velitelství, do toho pak teprve třískal ekrazitem i kolem vše silně obstřeloval. Měl jsem stále horečku i zimnici, a tak mě poslali k veliteli bojové skupiny, který mě poslal k lékaři na den si odpočinout. Sotva jsem však sešel na cestu, která byla zvlášť pod obstřelem, Němci vystřelili raketu a spustili silnou kanonádu, při čemž jsem byl raněn od střepiny granátu do levé ruky a levého boku i plášť jsem měl roztrhaný a zůstal jsem ležet ve strouze u cesty. Co jsem mohl, shodil jsem ze sebe a plazil jsem se dozadu, než jsem se ale dostal na obvaziště, opouštěly mě smysly a byl jsem vysílen. Tam mě ovázali, dali napít vody, která mě zas trochu občerstvila, dva mě vzali pod paže a šli jsme přes most vodou, který byl z dřeva, proutí, kamení a po kterém šla voda do vesnice Oryzi, kde nás dali na nosítka, šoupli do sanitních automobilů a jeli jsme. To však jsem již o sobě nevěděl, jen si pomatuji, jako ve snách, jak nás pak převazovali a uložili do postelí, zas nás vzali, naložili do vlaku a nežli jsem se nadál, již nás skládali ve 12 hod. v noci v Paříži, odkud nás odvezli v sanitních automobilech do nemocnice Pantheonu. Tam nás hned vykoupali, převlíkli a dali do postelí.

26. října jsem byl dán do jiné světnice, nedostal jsem jíst a večer jsem byl na operaci. Zanesli nás na nosítkách do operačního sálu a museli jsme čekat, a kde jsme přihlíželi, jak se prováděli operace na našich kamarádech. Kdo neprošel tou vřavou na frontě, musel by se hrůzou třást při spatření všech těch nástrojů a těch prací operačních. Uspali mě, a tak jsem bolest necítil, až když jsem procitl na posteli, svíjel jsem se v hrozných v bolestech, že jsem až blouznil. Nemohl jsem se z té narkózy dlouho vydýchat, a proto jsem třeštil a tlouk kolem sebe, neb se mě zdálo, že jsem na frontě a Němci že nás dusí plynem a zajímají, proto jak jsem poznal u sebe francouzské vojáky, kteří mě odnášeli z operačního sálu, stále jsem na ně křičel, kde jsou Němci, ale oni se mi jen smáli a to mě teprve mátlo. Druhý den nás též navštívili pařížští Češi od Národní rady, což nám bylo velice milé.

28. října jsem se po dlouhém čase zas oholil – ovšem jen jednou rukou a pak jsem si slabikoval francouzské noviny, které sem dodávali každý den, a tu jsem přišel též na zprávu o kapitulaci Rakouska, což jsem radostně sděloval svým dvěma kamarádům, kteří zde též leželi, a Francouzi se na nás udiveně dívali, proč máme najednou tak radost. To jsem jim objasňoval – pokud jsem francouzsky znal – že právě co Rakousko padlo, my jsme se stali samostatnými a to oni teprve mezi sebou začali rozumovat, že přeci asi nejsme Rakušani, když máme radost z jeho pádu. Psal jsem to hned kamarádům na frontu a do Itálie.

2. listopadu 1918 jsem byl u převazu, měl jsem nahoře ruku 1 a 1/2 dni sešitou a ze spodu 1 den v ráně jsem měl nacpané tylové knoty, po převaze mě očkovali. 4. listopadu 1918 noviny přinesly zprávu, že Rakousko ve 3 hodiny v noci složilo zbraně a že je s ním uzavřeno příměří. Naše pluky byly v bojích od 30. 10. 1918 a nyní prý se již připravují na odjezd do Čech, proto jsem psal kamarádům k rotě, by mně uchovali tyto dosavadní poznámky, které jsem měl v torně na trém.

11. listopadu 1918 jsem při přehlídce prosil doktora, aby mě sundali plech a desky z ruky, abych mohl pohybovat prsty, ale on řekl, že to ještě nemůže být, neb mám přeraženou kost a že bych si tím ublížil. Právě v 11 hodin, když jsme zasedali k obědu, rozlétla se zpráva po celém městě a všude každý to sděloval druhým, že je uzavřen mír a hned bylo slyšet kolem střílení z kanónů, zvonění, pískání píšťal, houkání, křiku, zpěvu, hudby, kdo mohl a směl ani neobědval a běžel do města. Kteří se vrátili, zvěstovali, jak procházejí velké oddíly vojska všech spojenců městem. Všude volání „Viva la Franci“ a jásotu nebylo konce.

12. listopadu 1918 po velkých prosbách mě při převazu zbavili štychů a plechu, takže jsem měl ruku volnou, a když jsem stále prosil doktora a madame, co nás ošetřovala na pokoji, se za mne přimluvila, dovolil mi odpoledne do 5 hodin vycházku. Šlo nás několik Čechoslováků prvně ven, ale když jsme přišli na hlavní ulici, nebylo možná projít, šel průvod za průvodem, každý ozdoben malými i velkými prapory za zpěvu a hudby, Němce měli na šibenici pověšeného mezi průvodem a všude bylo křiku, zpěvu a pak když přišla zpráva (ovšem falešná), že německý korunní princ je zavražděn, tak nevycházela Paříž z oslavy. Druhý den jsme byli zas venku, a když jsme tak chodili ulicemi, dala mi jedna francouzská paní kytici, říkala, že Prahu zná, že tam byla na Sokolském sletu a tu kytici jsem dal paní, která nás ošetřovala.

17. listopadu byla oslava pro Elsas-Lotrinsko, na níž byly takové masy lidu, že jsem to nikdy nikde neviděl, lidi lezli na zdi, stromy, domy a dole v ulicích a náměstích bylo k umačkání. Ve 2 hodiny odpoledne přejel kolem president Clémenceam s generálem Fochem v kočáře, za námi šly dítky Elsas-Lotrinska deputace každého města zvlášť se svým praporem a standartou přičemž se střílely hřmotné salvy z hmoždířů, byly to však nepřehledné zástupy, které se pak zastavily, neb k nim měl president uvítací řeč. A tak to stálo do 1 4 hodiny, nad tím létalo spousty aeroplánů a hydroplánu všech různých tvarů, a když se začalo stmívat, měl každý jiné světlo napřed i vzadu a dělaly všelijaké přemety a komedie ve vzduchu, což bylo krásné, jelikož byla moc zima a bolela mě moc ruka, musel jsem jít domů. Pak ještě defilovaly různé spolky, vojsko, ošetřovatelky červeného kříže všech národností, ale toho jsem se již nedočkal.

Od 25. až do 30. listopadu 1918 jsem měl španělskou chřipku a velkou horečku a mohu děkovat jen dobrému ošetření a všem možným prostředkům a injekcím, že jsem to nezaplatil životem, jako mnoho mých kamarádů v pluku, byl to ještě jako dodatek po bojích. Byl jsem u převazu, ale ránu jsem měl již zahojenou, jen mně vyrůstalo z ní maso, které připalovali kápisen. Chodili jsme do americké kantýny a tam nám prodali každý den za 80 centů kouření, víc však ne!, které jsme střádali již domů

Pavel Novotný (konec XIII. části)

Proslov starosty

Vážení spoluobčané,
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.

K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chci popřát dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Robert Nečas, starosta obce Křečovice

TJ vltavan Křečovice – fotbal (stav k 16. 12. 2011) [36/2011]

Doposud na zápasy přišlo 2350 diváků (průměr 36 na zápas), padlo 383 branek (průměr 5,8) z toho 229 (3,5) vstřelila domácí družstva a 154 (2,3) hosté. Nejvíce divák, 450, se přišlo podívat na tři týmy: Jablonnou n/Vlt., Lešany a Úročnici B. Na zápasy křečovického mužstva se zatím přišlo podívat 280 diváků (což je podle této statistiky nejméně), z toho 160 na domácí zápasy a 120 na zápasy, kde bylo vedeno jako hostující družstvo.

Nejvíce branek, 31, nastřílel Moulík Jiří za Lešany, s 12 nastřílenými brankami jsou druzí v pořadí Jelínek Jan (Poříčí n./S. B), Mlejnek Martin (Jablonná n/Vlt.) a Procházka Martin (Čerčany), dvouciferný počet branek nastříleli ještě Mrkvička Jan (Úročnice B; 11 branek) a Moysh Mykhaylo (Čerčany; 10 branek). Hned za nimi je s 9 brankami za křečovické mužstvo Senft Michal. Za křečovické mužstvo ještě skórovali: Kříž Jakub (7 branek), Kondáš Martin (4), Růžička Lukáš (3), Mařík Petr, Šembera Jaroslav a Vodenka Tomáš (2), Hulan Jan, Kolář Jaromír, Nakládal Jakub, Šach Patrik, Vokřál Tomáš (1).

Nejúspěšnější v domácích zápasech jsou družstva Václavice a Bukovany, která v nich získala 15 bodů (křečovické družstvo v domácích zápasech získalo 11 bodů). V zápasech, kdy družstvo bylo vedeno jako hostující, si nejlépe zatím vedou družstva Václavice a Křečovice, která v nich získala 12 bodů.

IV. třída odd. A

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Václavice 11 9 0 2 38:20 27
2. Křečovice 11 7 2 2 34:18 23
3. Lešany 11 7 1 3 55:19 22
4. Bukovany 11 6 1 4 38:24 19
5. Čerčany 11 5 2 4 43:45 17
6. Poříčí n/S. B 11 5 1 5 39:29 16
7. Pecerady 11 4 3 4 21:31 15
8. Neveklov B 11 4 2 5 23:27 14
9. Úročnice B 11 4 1 6 36:29 13
10. Jablonná n/Vlt. 11 3 3 5 28:45 12
11. Bystřice B 11 3 2 6 17:35 11
12. Heřmaničky A 11 0 0 11 11:61 0

Výsledky již odehraných kol

kolozápasvýsledek
6. Úročnice B – Křečovice 0:1 (0:1)
7. Křečovice – Neveklov B 2:2 (1:0)
8. Čerčany – Křečovice 2:3 (0:0)
9. Křečovice – Bystřice B 0:0 (0:0)
10. Křečovice – Bukovany 3:1 (2:0)
11. Pecerady – Křečovice 0:5 (0:3)

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Zápis z 19. září [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 9. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 11,30 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Šobíšek, Petr Rákosník
Návrhová komise: Vladimír Čermák, Aleš Bobál, Petr Sochor

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření
  Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 3. Převod pozemku PK 635
  Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod části pozemku PK 635 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 11 0 0
 4. Odkoupení části pozemku - Živohošť
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Marka Bulíčka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Pozemek bude nabídnut za cenu 700,-- Kč za m2. Náklady na geometrický výměr bude hradit žadatel. U zaměření bude za Obecní úřad přítomen p. Nečas, starosta obce. Místní šetření proběhlo dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 11 0 0
 5. Žádost na ČOV – p. Stuchlý, Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. Václava Stuchlého o dotaci na ČOV k rodinnému domu č. p. 20, Křečovice ve výši 10.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 6. Žádost o umístění plavidla – p. Moravec, Mastník
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jana Moravce, Macešková 15, 106 00 Praha 10 o umístění mola za účelem kotvení malého plavidla v zátoce Mastník, říční kilometr 104,5.
  Hlasování 11 0 0
 7. Žádost o prodej pozemku – p. Kulhánek, Nahoruby
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Jiřího Kulhánka, Libeř 175 o prodej obecního pozemku č. 1278 v k. ú. Nahoruby – 48 m2 (Kasárna)
  Hlasování 11 0 0
 8. Žádost o prodej pozemku – p. Pavlas, Vlkonice
  Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Pavlasových, Olbramovice 149 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2.
  Hlasování 11 0 0
 9. Žádost o prodej pozemku – p. Kalaš
  Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Kalaše Martina, Vlkonice 15 o odkoupení obecního pozemku č. 1/4 v k. ú. Vlkonice – 61 m2, nebo odprodej či pronájem části pozemku 1020 a 42 dle nájemní smlouvy z r. 2000. Žádost manželů Pavlasových a p. Kalaše bude řešena po místním šetření.
  Hlasování 11 0 0
 10. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Nové Živohošti
  • Oznámení – Veřejná vyhláška Městského úřadu Neveklov o zahájení řízení o Změně č. 3 ú. p. Neveklov od 20. 9.-20. 10. 2011. Veřejné projednání se bude konat v sále ZŠ 20. října 2011 ve 14,00 hod.
  • Seznámení s dopisem, který starosta zaslal na Úřad vlády s apelem na brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní.
  • Seznámení ze zápisem závěrečného šetření schválení lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Křečovice.
  • Informace o situaci v ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Informace o postupu prací na hasičárnách v Nahorubech a v Hořeticích.
  • Informace o postupu prací na úpravně vody v Nahorubech.
  Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 28. července [35/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 7. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.

Přítomni: Robert Nečas, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Karel Krymlák, Martin Krampera, Petr Sochor, Jitka Jirásková, Vladimír Čermák, Aleš Bobál
Omluveni: Petr Rákosník, Zbyněk Šobíšek
Ověřovatelé zápisu: p. Bobál A., p. Krymlák K.
Návrhová komise: pí Jirásková J., p. Novotný P., p. Krampera M.

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Výměna pozemku
  Zastupitelstvo odsouhlasilo schválení záměru výměny pozemků mezi obcí Křečovice a p. Švábem Antonínem v k. ú. Hořetice dle geometrického plánu č. 162-10/2011 a odsouhlasení směnné smlouvy. Vyvěšení záměru na úřední desce dne 11. 7. 2011, sejmutí 27. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 3. Výměna pozemku
  Zastupitelstvo odsouhlasilo schválení záměru výměny pozemků mezi obcí Křečovice a Lesy ČR (silnice Křečovice – Strážovice) dle geometrického plánu č. 210 702-467-90 a odsouhlasení směnné smlouvy. Vyvěšení záměru na úřední desce dne 11. 7. 2011, sejmutí 27. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 4. Bezúplatný převod pozemku
  Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 638/1 od Pozemkového fondu ČR z důvodu změny ÚP č. 5 s označením plochy Z5-6.
  Hlasování 9 0 0
 5. Zastupitelstvo souhlasí se zvolením starosty obce Křečovice, aby jednal ve věci převodu pozemku č. 638/1, v k. ú. Křečovice od Pozemkového fondu ČR a zastupoval obec.
  Hlasování 9 0 0
 6. Výběr firmy pro stavbu ČOV
  Zastupitelstvo bude jako celek, tzn. jedenáctičlenná hodnotící komise posuzovat výběr firmy pro stavbu čistírny odpadních vod v Křečovicích. Výběr proběhne přibližně v 1. pol. září 2011.
 7. Žádost o odkoupení pozemku N. Živohošt'
  Žádost pana Bulíčka Marka, Žitomírská 639/1, 101 00 Praha 10 o odkoupení části obecního pozemku p. č. 1582/1 v k. ú. Živohošť dle předloženého plánku. Zastupitelstvo žádost odkládá. Bude rozhodnuto až po místním šetření, které proběhne dne 31. 7. 2011.
  Hlasování 9 0 0
 8. Žádost o sponzorský dar
  Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost p. Kovárny Michala jménem ZO ČSCH v Sedlčanech o příspěvek ve výši 1.500,-- Kč na Povltavskou výstavu v Sedlčanech, konanou 20.-21.8.2011. Na této akci se prezentuje sedm chovatelů z obce Křečovice.
  Hlasování 9 0 0
 9. Pořízení nových vrat
  Zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo částku 75.000,-- Kč na výrobu 2 ks nových vrat do nové hasičárny v Nahorubech na pozemku č. 32/1 v k. ú. Nahoruby.
  Hlasování 9 0 0
 10. Žádost o příspěvek – rozloučení s prázdninami
  Zastupitelstvo schválilo žádost SDH Křečovice o sponzorský dar na pořádání akce Rozloučení s prázdninami ve výši 1.500,-- Kč. Akce se bude konat dne 27.8.2011 na sportovním hřišti u Základní školy v Křečovicích.
  Hlasování 9 0 0
 11. Přidělení dotace na ČOV
  Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace na ČOV od hejtmana Středočeského kraje. Předpokládaný začátek stavby září 2011.
  Hlasování 9 0 0
 12. Ostatní
  Zástupci z řad občanů Nové Živohoště přednesli stížnost na špatné parkování osobních automobilů na návsi. Z tohoto důvodu je špatná autobusová dostupnost. Řidič nemá možnost se vytočit na kruhovém objezdu. Bude se dále řešit.
 13. Na vědomí:
  • Informace o rekreační sezoně v Živohošti
  • Poděkování od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov za finanční příspěvek.
  • Poděkování občanům od Diakonie Broumov (občanské sdružení) při sběru textilního materiálu pro lidi v krizových životních situacích.
  • Výpověď z pozemku č. 462 a 463 p. Josefem Šachem. Jedná se o odstranění dřevěných sloupů z jeho pozemků.
  • Informace o odstoupení Mgr. Zdeňky Holé z pozice ředitelky ZŠ Josefa Suka a MŠ v Křečovicích.
  • Ukončená oprava komunikace – Hořetice/Hodětice, Krchleby/Nahoruby
Hlasování 9 0 0

Zapsala: Monika Pechačová