15-2006

Letem Křečovickým Světem [15/2006]

 • Dne 1. 10. 2006 byly starostou obce v obřadní místnosti v Nahorubech přivítání malí občánci, kterých se od posledního vítání v září 2005 v obci narodilo celkem 13. To je hezký přírůstek do obce, co říkáte spoluobčané?
 • Obec Křečovice požádala v rámci Projektu internetizace knihoven o připojení knihovny k internetu. Když to dobře dopadne, přivábí to do knihovny více návštěvníků?
 • Volné obecní parcely pro výstavbu rodinných domků v Křečovicích Pod Jarošovým vrchem (název dle pozemkové mapy) poměrně rychle ubývají. Neschválené k prodeji zbývají tři. Dnešním dnem je jedna z nich zamluvena, takže teoreticky zbývají ještě pouhé dvě parcely. Neváhejte!
 • Volby jsou přede dveřmi.

Když už jste příliš nevyslyšeli výzvu starosty o kandidaturu do zastupitelstva obce, přijďte alespoň všichni k volbám.

Starosta

Berní rulle (pokračování z čísla 10/2005) [15/2006]

Třicetiletá válka způsobila nesmírné převraty v životě hospodářském a sociálním. Mnoho lidí zahynulo, mnoho emigrovalo. Důsledek toho byl, že vrchnosti přiznávaly menší a menší počet poddaných, často ovšem úmyslně. Během války odčerpával císař stále více peněz z českých zemí.

Před třicetiletou válkou byla totiž nejdůležitější berní daň z poddanských usedlostí vybírána podle počtu usedlostí zaznamenaných na přiznávacích listech zemskými stavy. Po skončení války se obě strany (císař i stavové) snažily upravit své příjmy. Konečné rozhodnutí padlo na sněmu, které zasedal od prosince 1652 až do února 1653. Jeho usnesení bylo v základě asi takovéto:

 1. zjisti přesný počet poplatníků v zemi
 2. provést generální visitaci celé země

Ve Vltavském kraji, do kterého patřila i dnešní obec Křečovice se všemi dnešními vesnicemi, byla komise v tomto složení: Matouš Ferdinand z Bilenberku, opat u sv. Mikuláše, Ferdinand Arnošt Hýsrle z Chodů, Albrecht Kristien Příchovský z Příchovic a Pavel Václav Nirgin z Liboslavě.

Popis jednotlivých krajů byl prováděn z hlediska berních potřeb. Bylo přesně určeno, jakým způsobem se má při soupisu postupovat, přičemž se přihlíželo k sociálnímu rozvrstvení obyvatel. V rule byli poplatníci posuzováni podle celkové možnosti výdělku, nikoliv jen podle držby nemovitosti.

Krchleby

(1 str = 28,78 a = 0,3 ha)
jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Jan Pachta polí 100 strychů, osívá na podzim 40 str, na jaře 30 str; potah 6 koní; chová 12 krav, 17 jalovic, 453 ovcí, 42 vepřového; vlastní mlýn o jednom kole
Jan Jiříkův polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 16 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 6 jalovic, 13 ovcí, 13 vepřového
Vít Maštalka polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 13; potah 1 kůň, 4 voli; chová 2 krávy, 2 jalovice, 20 ovcí, 1 svini; pole ladem pod 8 str
Kryštof Šenkýř polí 21 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 3 jalovice, 6 ovcí, 2 ks vepřového
Celkové hodnocení Tito si hrubě dobře stojí, půda žitná

Nahoruby

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Lukáš Vyskočil polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 7 str, ladem 2 str.; potah 2 voli; chová 2 krávy, 4 jalovice, 8 ovcí, 2 ks vepřového
Adam Bartůšků polí 24 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str, ladem 4 str; potah 2 koně; chová 2 krávy, 10 ovcí, 2 ks vepřového
Adam Pytelkovský polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 6 str, ladem 2 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 1 svini
Tito výše zmínění tři náleží ke Krchlebům
Jakub Běhounek polí 24 str, osívá na p. 8 str, na j. 6 str, ladem 2 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 1 jalovici, 5 ovcí, 3 ks vepřového
Jan Nekvasil polí 54 str, osívá na p. 18 str, na j. 12 str, les 18 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 6 ovcí, 5 ks vepřového
Jan Šobra polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 8 str, lesa 3 str; potah 2 voli, 2 koně; chová 3 krávy, 3 jalovice, 6 ovcí, 2 ks vepřového
Tomáš Smažil polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 8 str, lesa 4 str - shořel r. 1656; potah 2 voli; chová 3 krávy ,1 jalovici, 5 ovcí, 3 ks vepřového
Vít Urbánkův polí 45 str, osívá na p. 15 str, na j. 10 str, lesa 8 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 9 ovcí, 5 ks vepřového
Václav Kovřák polí 54 str, osívá na p. 18 str, na j. 9 str, lesa 10 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 4 krávy, 5 jalovic, 11 ovcí, 3 ks vepřového
Mikuláš Lukášků polí 30 str, osívá na p. 10 str, na j. 9 str, lesa 2 str; potah 2 voli; chová 3 krávy
Jiřík Šenkýř polí 18 str, osívá na p. 6 str, na j. 4 str, les 3 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 6 ovcí
Václav Satan polí 27 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str, lesa 3 str; chová 2 krávy, 1 jalovici; rolník na živnosti zkažený
Novákovský polí 18 str; stavení stojí však bez hospodáře, pole leží ladem
Celkové zhodnocení Tito jeden druhému na pomoc tak prostředně mohou obstáti, dříví na vodu těží, půda žitná

Poličany

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Pavel Netušilů polí 51 str, osívá na p. 17 str, na j. 11 str, lesa 8 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 2 jalovice, 3 ks vepřového
Matěj Kovář polí 36 str, osívá na p. 11 str, na j. 8 str, lesa 2 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 1 ks vepřového
Jan Bisenský polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 15 str, lesa 8 str; potah 3 koně, 2 voli; chová 6 krav, 4 jalovice, 5 ovcí, 6 ks vepřového
Jan Smažil polí 5 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 2 krávy, 1 jalovici
Jiřík Budín polí 5 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 2 krávy, 4 jalovice
Marjána Hesterka polí 6 str, osívá na p. 1 str, na j. 1 str; potah nemá; chová 1 krávu, 1 jalovici, 4 ovce, 1 ks vepřového
Václav Krejčí polí 6 str, osívá na p. 2 str, na j. 2 str; potah nemá; chová 2 krávy; patří k Tloskovu
Celkové zhodnocení Tito dobře stojí, dříví na vodu těží, půda žitná

Živohošť

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
Budák Jan Vávrův polí 60 str, osívá na p. 20 str, na j. 15 str, lesa 15 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 5 jalovic, 10 ovcí, 6 ks vepřového
Václav Pabián polí 32 str, osívá na p. 11 str, na j. 7 str, lesa 8 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 4 jalovice, 18 ovcí, 3 ks vepřového
Matouš Marků polí 30 str, osívá na p. 9 str, na j. 7 str, lesa 12 str; potah 2 koně; chová 2 krávy, 4 jalovice 7 ovcí, 4 ks vepřového
Václav Michalů polí 36 str, osívá na p. 12 str, na j. 11 str, lesa 12 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 2 krávy, 4 jalovice, 6 ovcí, 12 ks vepřového
Jan Věříš polí 21 str, osívá na p. 7 str, na j. 5 str, lesa 8 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 3 jalovice, 18 ovcí, 7 ks vepřového
Jan Maruš polí 27 str, osívá na p. 9 str, na j. 6 str, lesa 1 str; potah 2 koně; chová 3 krávy, 2 jalovice, 5 ks vepřového
Jan Sedlák polí 45 str, osívá na p. 15 str, na j. 9 str, lesa 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 2 jalovice, 4 ks vepřového
Jiřík Zlíbecký polí 36 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str,; potah 2 koně, 2 voli; chová 2 krávy, 3 jalovice, 2 ks vepřového
Václav Tůmův polí 10 str, osívá na p. 4 str, na j. 3 str; potah 4 voli; chová 6 krav, 3 jalovice, 6 ks vepřového
Celkové zhodnocení Tito dobře stojí, ves leží u samé řeky Vltavy, skrze což se jim dobrá příležitost k dalšímu jejich vyživení poskytuje

Pavel Novotný

TJ Vltavan Křečovice [15/2006]

Fotbalové soutěže v ročníku 2006/2007 hrají dvě družstva - ve IV. třídě a v okresním přeboru starších žáků. Přinášíme vám rozpis 6. - 9./10. kol z podzimní části a zároveň tabulky v jednotlivých soutěžích (obě tabulky jsou k 6. říjnu 2006).

IV. třída

zápastermín
Pecerady - Křečovice 7. 10. 16:00 SO
Křečovice - Drachkov B 14. 10. 16:00 SO
Křečovice - Poříčí n/S B 21. 10. 15:30 SO
Zaječice - Křečovice 29. 10. 14:30 NE
Křečovice - Bystřice B 4. 11. 14:00 SO

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Bukovany 6 6 0 0 18:04 18
2. Maršovice B 6 5 0 1 35:09 15
3. Poříčí n/S. B 6 5 0 1 20:08 15
4. Úročnice B 6 3 2 1 22:13 11
5. Pecerady 6 3 1 2 19:07 10
6. Neveklov B 6 3 0 3 09:13 9
7. Drachkov B 6 3 0 3 13:26 9
8. Křečovice 6 2 2 2 13:22 8
9. Čerčany B 6 1 1 4 15:20 4
10. Bystřice B 6 1 0 5 08:19 3
11. Jablonná n/Vlt. A 6 1 0 5 07:29 3
12. Zaječice 6 0 0 6 10:19 0

OP starší žáci

zápastermín
Jablonná n/Vlt. - Křečovice 7. 10. 10:15 SO
Křečovice - Pyšely 14. 10. 10:15 SO
Nespeky - Křečovice 22. 10. 11:00 NE
Křečovice - Teplýšovice 28. 10. 12:30 SO

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Teplýšovice 5 4 1 0 32:05 13
2. Pyšely 4 3 0 1 18:06 9
3. Struhařov 4 2 2 0 22:04 8
4. Nespeky 4 2 0 2 13:11 6
5. Bukovany 5 2 0 3 09:31 6
6. Neveklov 5 1 2 2 11:12 5
7. Chocerady 5 1 1 3 06:27 4
8. Jablonná n/Vlt. 4 1 0 3 06:13 3
9. Křečovice 4 1 0 3 06:14 3

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Přehled Nejdůležitějších Akcí Volebního Programu Uskutečněných V Letech 2002 - 2006 A Činností V Tomto Období [15/2006]

Křečovice

 • Rekonstrukce školní kuchyně
 • Rekonstrukce WC pro základní a mateřskou školu
 • Oprava střech (na 1/3 nová krytina) na budovách školy
 • Převod a rozměření pozemků na výstavbu rodinných domů
 • Výstavba trafostanice a el. Rozvodů VN a NN pro rodinné domy
 • Výstavba vodovodu a kanalizace pro rodinné domy
 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného v nižší ceně
 • Údržba hřbitova

Skrýšov, Zhorný

 • Prodloužení zásobovacího řadu ve Skrýšově
 • Rekonstrukce povrchu místní komunikace Skrýšov - Zhorný

Krchleby

 • Rekonstrukce koryta potoka
 • Rekonstrukce povrchu cesty Krchleby - Percule, křižovatka s MK
 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného v nižší cenu

Nahoruby

 • Provozování vodovodu obcí za účelem udržení vodného za nižší cenu
 • Údržba komunikací, včetně veřejného prostranství
 • Výkup pozemků po bývalé skládce
 • Zaměření místní komunikace do Poličan - příprava smluv a směnné smlouvy
 • Zaměření komunikace v Poličanech - na Kasárnu a lokalitu Psané skály - zajištění směny t. č. v realizaci
 • Zaměření komunikace lesem k Hakošovi a na Mladšinu

Nová Živohošť

 • Prodloužení dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace
 • Výměna poškozených svítidel veřejného osvětlení
 • Údržba obecních komunikací
 • Provedení povrchu na prostranství mezi objekty - t. č. v realizaci

Vlkonice

 • Výměna střešní krytiny na budově bývalé prodejny - propůjčené klubu důchodců a místním občanům
 • Údržba komunikací

Hořetice

 • Lokální opravy střechy nad sálem
 • Nová úprava interiéru lokálu a sálu - pronajmutí hasičskému klubu
 • Zakoupení nových židlí do celého objektu
 • Oprava staré hasičské zbrojnice
 • Oprava čekárny včetně nátěru

Hořetická Hůrka

 • Vyhloubení požární nádrže
 • Vykoupení části soukromých pozemků zastavěných cestou
 • Údržba komunikace

Hodětice

 • Údržba hřbitova
 • Údržba komunikace
 • Údržba památníku

Příprava a projednání Změny sídelního útvaru Křečovice č. 2,3

V rámci obce byla podporována činnost všech čtyř sborů dobrovolných hasičů nákupem potřebného materiálu, v r. 2005 příspěvek každému sboru na činnost 15 000,- za účelem napomoci k zakoupení vycházkových stejnokrojů mladým hasičům.

Pořádání kulturních akcí prostřednictvím obce:

 • V r. 2004 zastupitelstvo obce schválilo pořízení symbolů obce - znak a prapor - (do této doby symboly obce neměla), 4. července 2004 byla uspořádána obecní slavnost při příležitosti převzetí symbolů do obce
 • 5. července byla upořádána obecní slavnost k 655. výročí obce - v pořadí druhá po pětiletém intervalu, když první oslavu tohoto druhu obec uspořádala v r. 2000

Místní kultura i v ostatních částech obce
A kulturní činnost se začala v širším měřítku objevovat v jednotlivých vesnicích naší obce - nejprve Vlkonice - setkání rodáků 2. 7. 2004. V listopadu 2005 obnovení tanečních zábav v Hořeticích, když předtím ještě v červnu hasiči z Nahorub uspořádali Setkání traktorů Zetor. A podobné akce se ve zmíněných místech opakovaly i v letošním roce. Následují i pořady k oslavám dne dětí ze strany hasičů, myslivců nebo samotných maminek. Dostávali jsme zprávy i o pěkných akcí v Nové Živohošti. A to je dobře. Tím došlo k rozšíření kulturní nabídky - po dřívějších také kvalitních oslavách významných výročí jednotlivých sborů hasičů a ostatních spolků se vymýšlejí nové slavnosti a důvody k setkání, zábavě a uvědomování si sounáležitosti občanů v naší obci.

Z toho můžeme mít dobrý pocit, ale neusnout na vavřínech! Přehled akcí si neklade za cíl být vyčerpávající, jsou vybrány namátkou příklady!

František Vondra

Ikrecovice.cz [15/2006]

Po dlouhé době vám opět přinášíme zprávy o internetových stránkách www.ikrecovice.cz, které reprezentují Křečovice i celou obec na internetu. Během letošního léta a podzimu prochází stránky postupnou rekonstrukcí. Dostaly nový vzhled a byly doplněny, upraveny či aktualizovány texty v jednotlivých sekcích.

Nově přibyla možnost stáhnout si všechny vydání Křečovických listů (ve formě internetových stránek) a obrázkové ikony. Byla vytvořena nová sekce - Vizitka, kde jsou k nahlédnutí různé koláže z fotografií, znak a prapor obce. Oficiální úřední deska byla přesměrována na krecovice.obec.cz a původní přesunuta do sekce Informace, kde naleznete nově i rozdělení obce podle různých kritérií (taktéž sekce Vizitka, Obec). V každé sekci navíc naleznete v postranním sloupečku výpis článků z Křečovických listů, které se jí týkají.

Křečovice na internetu
počet nalezených odkazů ve vyhledávačích/hledané slovo
vyhledávač (jazyk)hledané slovo
- Křečovice Josef Suk Vesničko,..
Altavista (angl..) 1 700 45 100 76
Atlas (čeština) 4 983 3 253 1 587
Google (angl.) 60 000 620 000 684
Seznam (čeština) 1 016 8 472 3 226
Tiscali (čeština) 3 670 12 600 1 010

ikrecovice.cz na internetu

 • V období červen - říjen 2006 bylo zaznamenáno celkem 2249 návštěv a různé stránky byly zobrazeny celkem 8732krát. Nejvíce návštěv bylo v srpnu a nejméně v červnu.
 • Nejvyšší návštěvnost je v pondělí (20%), ale od ostatních dní se příliš nevychyluje. Nejnavštěvovanější hodinou je čtrnáctá (22%). Ostatní hodiny v rozmezí 8-22 hodiny jsou vyrovnané, v nočních hodinách je návštěvnost nepatrná.
 • Průměrné setrvání jednoho návštěvníka jsou dvě a půl minuty
 • Nejpoužívanějším operačním systémem návštěvníka jsou Windows - 92,2% (následuje Macintosh, Linux) a internetovým prohlížečem návštěvníka bývá nejčastěji Internet Explorer - 75,9% (dále Mozilla Firefox, Mozilla, Opera)
 • Přístup na ikrecovice.cz nejčastěji zprostředkovává portál Seznam (72,1%), dále Google (16,3%), Atlas.cz (5%), Centrum.cz (4,4%).
 • Nejčastějším zadávaným výrazem (resp. slovním spojením) do vyhledávače (jenž poukázal na ikrecovice.cz) je stavba (popř. drobné stavby) - 15%. Druhým v pořadí je Josef Suk (10%). Dále jsou hledány výrazy: Křečovice, Tj Vltavan Křečovice, svatý Lukáš, Poličany, ale také kácení dřevin, znak obce, volební program obce, Bohmen. Celkem je používáno na 2000 výrazů a slovních spojení.
 • Nejzobrazovanější sekce (mimo úvodní strany) jsou Křečovické listy, Informace, Památky, Josef Suk.
 • Návštěvy lokalizované z cizích zemí (měst)
  zeměměsta
  Polsko (Varšava, Krakov, Lublin, Katowice)
  USA (Bakersfield, Snellville, San Diego, College Park, New York, Framingham, Redmond, Coudersport, Reston, Hanovec, North Chicago, Palo Alto)
  Slovensko (Bratislava, Dubnica, Vráble, Kosice, Banská Bystrica)
  Německo (Kassel, Stuttgart)
  Izrael (Haifa)
  Nizozemsko(Amsterdam)
  Francie (Paříž, Rotkreuz)
  Velká Británie (Derby, London, Oxford)
  Kanada (Toronto, Vancouver)
  Rakousko (Vídeň)
  Čína (Henan)
  Španělsko (Madrid)
  Rusko (Moskva, Orenburg)
  Itálie (Milán)
  Thajsko (Chiang Mai)
  Belgie (Brusel)
  Portugalsko (Baleia)
  Švýcarsko (Curych)
  Dánsko (Kongens Lyngby)
  Japonsko, Irsko, Argentina, Indie, Brazílie, Egypt, Jižní Korea, Hong Kong, Bulharsko, Slovinsko, Kypr, Nový Zéland (neznámé)

Důležité internetové adresy a e-maily na poslední straně Listů

Gabriela Novotná

Nový televizní film o skladatelovi SukoviDOTKL SE MĚ PRST BOŽÍ [15/2006]

Zdá se, že skladatel Josef Suk vystoupí díky novému filmu Dotkl se mě prst Boží z anonymity. Představuji si, jak se otevře jakési hudební nebe, kde nejsou návštěvy příliš vítány, protože autoři tam odpočívající přemýšlí, komu bude dále udělen talent božské kompozice, aby něco krásného vznikalo a lidé na zemi měli nějaké potěšení. Mají tam s tím práci, protože vědí, že talent ještě neznamená, že jeho nositel dar dobře využije a neupřednostní jeho vydrancování pro rychlé zbohatnutí, aby mohl žít v rozmarech a požitcích…

Suk talent dostal a využil jej vrchovatě. Možná by jej využil i ještě významněji, kdyby… Říkám si, dobře víš, že žádné kdyby v životě neplatí. Avšak upřímně řečeno, Suk opravdu mohl napsat více skladeb, mohl žít déle, nemusel být tak úzkostlivý, kdyby… Já vím, kdyby.

A o tom tak trochu film je. A je třeba jedním dechem vyslovit, že filmy mají také své osudy a tento byl doslova dramatický. Radim Smetana, skladatel a televizní dramaturg, mě inspiroval ke psaní scénáře, protože se v mé přítomnosti zamýšlel nad tím, že sukovský projekt by pro naši kulturu mohl být čímsi objevným. Po pravdě řečeno, bylo by snadné, kdybych film mohl napsat pro pana Smetanu. Bohužel, nadřízení od pana Smetany žádný film od autora jako jsem já nechtěli… Inu proč, to by bylo smutné vyprávění. Ale já jsem stejně psal, zakousl jsem se do látky a hledal tak dlouho spřízněnou duši, až jsem ji našel - Jana Suka „Křečovického“. Četné schůzky a dopisy vedly k inspiraci nás obou a tak se začaly dít věci, jež vyústily na papíře vytištěným tvarem scénáře, pod kterým jsem se mohl s dobrým svědomím jako autor podepsat. Že jsem před tím do sebe soukal poznatky z pramenů a poslouchal Mistrovu hudbu, netřeba zdůrazňovat. Složité je všechno tohle převést do filmové řeči.

Pak přišla ta nejdůležitější etapa, v níž jsem musel v budově České televize, plné dobře placených odpovědných pracovníků, nalézt toho jednoho spravedlivého, jenž by pro mě věrohodným způsobem řekl, „tohle ano či ne a proto a proto…“ Jistě znáte ono známé: „Říkejte Ano Ano a Ne Ne!“ Je nám to jasné. Mnozí to dodržujeme, ale televizní úředníci rádi říkají Ano, když jim to něco výhodného přinese, a Ne, když ten, co rozhoduje, také píše a nebo má bratra a ten také točí a tak tenhle prosebník mu tam jenom ubírá místo, a tak tedy NE! Podivné? Nikoli, normální, takže křičím heuréka, protože jsem našel toho jednoho spravedlivého, který mě vážil po zásluhách, poradil mi scénář ještě jednou přepsat a ujal se ho v boji o prosazení scénářů na vnitřním trhu České televize. Jeho jméno je Martin Štoll.

Martin záhy poznal, že se vzniklým scénářem to nebude lehké. Některé pražské hudební kruhy se k němu vyjadřovaly krajně rozpačitě a bohužel i další slavný skladatelův vnuk, houslista Josef, se k němu nestavěl vlídně. Vše je nakonec ve filmu, protože když se někoho dotkne prst Boží, je to nádherné štěstí i prokletí zároveň, a to také, řekl bych, film otevírá, protože do něho vstoupil skladatelův duch a étos, jak jsem si moc přál, takže žije svým vnitřním životem mezi láskou a nenávistí stejně jako skladatelův život. My navíc moc potřebujeme zjevovat krajiny ducha s nějakým entusiasmem, s vidinou, že takové zjevení může přinést nějaký posun, třeba i očištění, pokud je v nich také cosi zasutého, utajeného. Řekové tomu říkali katharsis. A je třeba dodat, že Jan Suk mě provedl mlhovinami rodinných tabu, osvětlil mi určitou fatálnost v sukovském rodu, aby celá hloubka skladatelova života vystoupila v kontextu doby i následného vývoje.

Ve skladatelově životě nebylo nic snadné. Nic nedostal bez tvrdé práce a usilování. Snad jen Dvořákovo přátelství dostal jako dar, jako potvrzení, že i jeho talent bude zhodnocen… Tento dar spřízněnosti s Dvořákem ovšem tvrdě vykoupil od nenávisti a nepřejícných postojů. Také o tom je náš film, práce mnoha měsíců soustředění, studia, hledání a usilování o jeho realizaci. A jen díky přátelsky naladěným lidem-profesionálům jako je literát Jan Suk, kameraman Jan Malíř a produkční Dan Růžička se to podařilo. Ty jmenuji za mnohé další, kteří jsou pochopitelně v titulcích filmu, například herec Oldřich Vlach, který ve filmu ztvárňuje v jednom z plánů postavu skladatele na bázi autentických citátů z jeho korespondence. A také třeba Jan Hartl, jenž nádherně přečetl komentář k filmu a…

A tady sám sebe musím přerušit, protože žádné vyprávění nenahradí ani dojem z úžasné hudby, ani zážitky z filmu, obzvláště píše-li o něm sám autor filmu. Přijďte a uvidíte. Těším se na setkání s Vámi.

Petr Kaňka

Premiéra nového televizního film o Josefovi Sukovi Doktl se mě prst boží proběhla 7. 11. 2006 v 18,00 hod na ČT 2, režie Petr Kaňka, kamera Jan Malíř

Z Jednání Zastupitelstva Obce Křečovice [15/2006]

Ve třetím čtvrtletí jednalo zastupitelstvo třikrát. Dne 17. 7. 2006 se po zahájení zasedání zabývalo návrhem smlouvy o spolupráci obce při výstavbě vodovodu do Poličan s Trapistickým klášterem. Dle této smlouvy by vodovod provedl Trapistický klášter. Obec umožní uložení vodovodního potrubí do obecní komunikace - pokud možno v levé nezpevněné krajnici. Počítá se s možností připojení pro majitele domků v Poličanech. (Pozn.: Po kolaudaci díla by vodovod do správy převzala Obec Křečovice. Ta bude i na této části vodovodu účtovat vodné na základě vynaložených nákladů. Při větším odběru vody z veřejného vodovodu se provoz zefektivní. Dle nově provedeného čerpacího pokusu hrazeného Trap. Klášterem je vody ve vodních zdrojích dostatečné množství a zůstává zde dostatečná rezerva.) Zastupitelstvo návrh výše uvedené smlouvy schválilo.

V další části jednání se projednal postup při výstavbě komunikace k novostavbám rodinných domků v Křečovicích. Bylo schváleno, že na výstavbě komunikace se bude pokračovat na jaře příštího roku - po zabudování kanalizace na ČOV.

V průběhu dalšího jednání byly projednány organizační záležitosti, žádosti občanů a zpráva o probíhající rekreační sezoně. Závěrem bylo hlasováno o navrženém usnesení a to bylo schváleno.

Dne 31. 8. 2006 byla projednání zpráva ředitelky ZŠ Josefa Suka v Křečovicích o připravenosti školy před zahájením školního roku. Dále bylo projednáno rozpočtové opatření, zpráva starosty o plnění volebního programu v dosavadní části r. 2006, smlouvy o poskytnutí účelové dotace od krajského úřadu na rekonstrukci povrchu komunikace z Bečvárny a na křižovatku nad Perculí k Nahorubům. Zastupitelstvo souhlasí se zahájením prací v záři 2006. V další části jednání byly projednány žádosti občanů, informace o registraci dvou kandidátních listin pro volby do obecního zastupitelstva. Po diskusi byl přednesen návrh na usnesení - bylo schváleno.

Dne 26. 9. 2006 bylo projednáno a schváleno vyhodnocení obdržených podnětů a stanovení dalšího postupu ve věci pořízení změny územního plánu č. 4. Projednán a schválen byl návrh rozpočtového opatření č. 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prací školské rady předsedkyní pí Janou Maříkovou, se zápisem z dílčího hospodaření obce Křečovice k 19. 9 2006 - kontrolní skupina z krajského úřadu konstatovala, že nebylo shledáno nedostatků. V další části jednání byly projednány žádosti občanů a po diskusi schváleno usnesení.

František Vondra, starosta

Sloupek Z Fary [15/2006]

Nejen v květnu, ale také v měsíci říjnu si připomínáme Pannu Marii - její poslání a výjimečné postavení v církvi. Rovněž v listopadu, při památce Všech svatých, kdy uvažujeme o cíli našeho pozemského putováním, k ní voláme „...Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž“./em>. Je to prosba za naše zemřelé, ale i za nás samotné, aby v rozhodujících chvílích našeho života byla s námi jako Ta, která se za nás přimlouvá, abychom mohli spatřit Jejího Syna.

Adventní měsíc prosinec taktéž prožíváme s Pannou Marií. Spolu s ní očekáváme Spasitele a těšíme se na jeho narození. Vnímáme Mariin úkol, který ochotně přijala slovy “.sem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova“./em>. Díky jejímu souhlasu mohl Pán Ježíš vstoupit na naši zemi a stát se člověkem.

Nový rok, měsíc leden, začíná slavností Matky Boží Panny Marie.

Bylo by snadnější se zeptat: Který měsíc a den se Svatou Pannou neprožíváme? Vždyť i při bolestné oběti našeho Pána se s ní setkáváme, jak pod křížem jejím srdcem proniká meč bolesti.

V den, kdy byl seslán Duch Svatý na apoštoly, se zrodila církev - mezi apoštoly byla přítomna i Panna Maria.

Kdo stojí o pomoc Panny Marie, ten se k ní modlí a věří, že Panna Maria zná nejkratší cestu k svému Synu. Ona chce být naší pomocnicí a přivézt nás k němu. Nejdůležitější k čemu se od ní můžeme naučit je souhlas ke všem plánům, které s námi Bůh má “...buď vůle tvá“./em>.

Je na nás, abychom to, co říkáme uváděli ve skutečnost i v našem životě. To předpokládá z naší strany velkou dávku dobré vůle. Pan Ježíš ví, proč nám dal svou Matku - aby jí byla i nám. Radí nám, abychom ji přijali jako průvodkyni naším životem.

  

Ve středu 18. října budeme prožívat slavnost sv. Lukáše, patrona naší farnosti. Na tento den byl připraven program, na nějž jste všichni zváni. Následující neděli 22. října budeme prožívat posvícení - poděkování Pánu Bohu za všechnu úrodu letošního roku.

Podzim je čas sklizní - toho co se urodilo na polích, posvícení - poděkování. Dobře víme, že bez Božího požehnání - marné lidské namáhání.

A na závěr přeji všem dětem a mládeži úspěchy ve škole a dospělým hodně Božího požehnání při jejich výchově.

Každý měsíc a den prožijme s Pannou Marií

P. Kazimierz Duš