16-2006

Berní rulle (dokončení z čísla 15/2006) [16/2006]

(1 str = 28,78 a = 0,3 ha)

Vlkonice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Jan Pěkník polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 6 krav, 4 jalovice, 11 ovcí, 2 svině
pan Jan Lukášků polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 1 kůň, 1 vůl; chová 4 krávy, 2 jalovice, 19 ovcí, 1 svini
pan Václav Marků polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 7 str; potah 2 voli, 1 kůň; chová 4 krávy, 8 ovcí
pan Pavel Budín polí 27 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 8 str; potah 4 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 11 ovcí, 1 svini
pan Jakub Bohuše polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 12 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 6 jalovic, 20 ovcí, 4 svině
pan Jiřík Jirota polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 3 voli; chová 4 krávy, 4 jalovice, 9 jalovic, 3 svině
pan Pavel Dvořák polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 2 koně, 1 vůl; chová 4 krávy, 3 jalovice, 16 ovcí, 2 svině
pan Václav Novotnej polí 36 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 9 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy
pan Václav Hostka polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 15 str; potah 3 koně, 2 voli; chová 6 krav, 6 jalovic, 33 ovcí, 3 svině
pan Pavel Chytrej polí 18 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 2 jalovice; mlejn vlastní o 1 kole
pan Matěj Šebků polí 21 strychů, osívá na podzim 7 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 5 jalovic, 13 ovcí; mlejn vlastní o 1 kole
pan Pavel Bartůšek polí 36 strychů, pustý – pole ladem leží
pan Jiřík Jahoda polí 30 strychů, pustý – pole ladem leží

 

Strážovice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Václav Nešpor polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na 10 jaře str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 1 jalovice, 10 ovcí, 1 svini
pan Adam Pukník polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 11 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí, 1 svini
pan Jan Sýkora polí 25 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 4 str; potah 3 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 18 ovcí, 1 svini
paní Kateřina Vejlka polí 25 strychů, osívá na podzim 11 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 19 ovcí, 3 svině
pan Jiřík Kulhavej (nově osedlí) polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 6 str; chová 2 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí
pan Jiřík Novotnej (nově osedlí) polí 18 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 5 str
pan Jan Žáků polí 24 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 5 str; chová 2 krávy, 1 jalovici, 10 ovcí, živnost zkažená
pan Lukáš Vávra polí 21 strychů, stavení stojí, však bez hospodáře role všechny ladem leží

 

Hůrka

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Adam Hůrka polí 45 strychů, osívá na podzim 15 str, na jaře 10 str; potah 2 koně, 2 voli; chová 5 krav, 5 jalovic, 12 ovcí, 6 sviní
pan Adam Kropáček polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 2 voli, 1 kráva, 1 jalovice
pan Jiřík Krejčí polí 32 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 8 str; chová 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 5 sviní
pan Jan Koutský (nově osedlí) polí 20 strychů, osívá na podzim 7 str, na jaře 5 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 5 ovcí, 3 svině
pan Machovský polí 30 strychů, pustý, role ladem leží

 

Brdečný

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Václav Vešliha polí 36 strychů, osívá na podzim 12 str, na jaře 10 str; potah 4 voli; chová4 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí, 3 svině (ve III. čtvrtletí roku 1668 vyhořel)
pan Pavel Tikovský polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 8 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 6 jalovic, 7 sviní
pan Václav Polák (nově osedlí) polí 15 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 4 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 1 jalovici, 1 ovci
pan Martin Bara polí 24 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová2 krávy, 1 jalovici (ve III. čtvrtletí roku 1668 vyhořel)
pan Tomáš Vachut polí 10 strychů, grant pustý, role ladem leží

 

Hořetice

jméno rolníkavýměra pole osev a chov dobytka
pan Vavřinec Rychtář polí 15 strychů, osívá na podzim 5 str, na jaře 4 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 4 ovce, 6 sviní
pan Marin Valuta polí 30 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 4 voli; chová 2 krávy, 1 jalovici, 3 ovce, 6 sviní
pan Matěj Kluha polí 26 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 7 str; potah 2 voli; chová 3 krávy, 4 jalovice, 9 ovcí, 6 sviní
pan Jiřík Homolů polí 30 strychů, osívá na podzim 9 str, na jaře 8 str; potah 2 voli; chová 4 krávy, 2 jalovice, 10 ovcí, 6 sviní
pan Petr Novák polí 30 strychů, osívá na podzim 8 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 9 ovcí, 1 svini
pan Jiřík Vejvorec (nově osedlí) polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 6 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 2 svině
pan Jakub Janeček (nově osedlí) polí 36 strychů, osívá na podzim 10 str, na jaře 6 str; potah 4 voli; chová 3 krávy, 1 jalovici, 6 ovcí, 2 svině
pan Pavel Homolů (nově osedlí) polí 30 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 8 str; potah 2 voli; chová 1 krávu, 2 jalovice, 2 svině
pan Václav Martínků (nově osedlí) polí 18 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 4 str; potah 1 kůň, 2 voli; chová 2 krávy, 2 ovce, 2 svině
pan Václav Polák polí 20 strychů, osívá na podzim 4 str, na; chová 1 jalovici, 9 ovcí
pan Jan Mazač polí 14 strychů, osívá na podzim 4 str, na jaře 3 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 3 jalovice, 1 svini
pan Matěj Novák polí 15 strychů, osívá na podzim 6 str, na jaře 4 str; potah 2 voli; chová 2 krávy, 4 svině

Pavel Novotný

Volba předsedů výborů a komisí [16/2006]

Finanční výbor:
Předseda: p. Novotný Jaroslav
Členové: pí Jirásková J., p. Čermák Vl.

Kontrolní výbor:
Předseda: p. Novotný Pavel
Členové: pí Balková V., p. Krymlák K.

Stavební a investiční komise:
Předseda: p. Nečas Robert
Členové: p. Hulan Vl., p. Sochor P.

Kulturní komise:
Předseda: pí Pechačová Monika
Členové: pí Brejšková I. , p. Hůlka J. ml.

Komise místního hospodářství a cestovního ruchu:
Předseda: p. Rosůlek P.
Členové:

Přestupková komise:
Předseda: JUDr. Dalibová B.
Členové: p. Vondra Fr., p. Novotný P.

Zvolení členů komise hospodářství a cestovního ruchu bude uskutečněno při dalším zasedání zastupitelstva.

ZŠ J. Suka a MŠ Křečovice [16/2006]

Vánoční nálada se vloudí všude. Vloudila se tedy i do naší Základní školy Josefa Suka a mateřské školy Křečovice. Všechny třídy jsou pěkně vyzdobeny, voní tu větvičky jedliček, smrčků i borovic. Děti kreslí vánoční obrázky, vyrábějí vánoční svícny, přáníčka i vánoční dárky. Aby na Vás dýchla atmosféra očekávání těšení a radosti, připravují Vám děti a jejich p. učitelky malé dárky. Doufáme, že Vás potěší, vykouzlí na Vaší tváři úsměv a navodí tu správnou sváteční pohodu. Nejvzácnější dar, který můžeme dostat od druhého člověka, je jeho láska. Čisté dětské srdce nám někdy dává tolik lásky, že si to my dospělí ani neuvědomujeme.

Co tedy přát? Mějme se rádi a opírejme se jeden o druhého. Jménem svým i všech zaměstnanců a dětí školy Vám přeji radostné Vánoce, hodně zdraví, pohody a spokojenosti v novém roce.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

ZŠ Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Vás zve na:

Vánoční besídku mateřské školy – 18. 12. v 15,00 hod v MŠ
Vánoční koncert základní školy v kostele sv. Lukáše v Křečovicích dne 20. 12. v 17,00 hod.
Den otevřených dveří dne 9. 1. 2007 od 16,00 do 18,00 hod.
Kalendář školy na rok 2007 si můžete stáhnout na internetové adrese www.krecovice.cz

Výsledky voleb [16/2006]

(jméno, počet hlasů, zastupitel/náhradník)

Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů II.

kandidátpočet hlasůpozice zvolení
Robert Nečas 264 zastupitel
Jaroslav Novotný 216 zastupitel
Karel Krymlák 123 zastupitel
Martin Krampera 106 1. náhradník
Jitka Jirásková 203 zastupitel
Miroslav Senft 117 2. náhradník
Ivana Gazdíková 88 3. náhradník
Monika Pechačová 158 zastupitel
Aleš Bobál 98 4. náhradník
Jaroslav Hůlka 74 5. náhradník
Stanislav Koblížek 98 6. náhradník

Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů I.

kandidátpočet hlasůpozice zvolení
František Vondra 249 zastupitel
Vladimír Hulan 221 zastupitel
Věra Bálková 186 zastupitel
Josef Pitelka 171 1. náhradník
Ludmila Hulanová 186 2. náhradník
Vlastimil Hrdinka 137 3. náhradník
Petr Rosůlek 210 zastupitel
Petr Sochor 161 4. náhradník
Josef Humhal 151 5. náhradník
Pavel Novotný 215 zastupitel
Vladimír Čermák 213 zastupitel

Celkový počet voličů v obci Křečovice 574. K volebním urnám přišlo 387 voličů tj. 67,4% volební účast

Pavel Novotný

TJ Vltavan Křečovice [16/2006]

Fotbalové soutěže v ročníku 2006/2007 jsou právě v polovině. Uzavřela se podzimní část a čeká nás letní. Přinášíme vám závěrečné tabulky podzimní části a rozpis letní části. Tedy 12. – 22. kolo pro IV. Třídu a 10., 12. – 18. kolo pro Okresní přebor žáků. (Všechny tyto informace jsou ke 14. prosinci 2006.)

IV. třída

domácí - hostétermínden
Neveklov B - Křečovice 08. 04. 15:00 NE
Křečovice - Bukovany 14. 04. 16:30 SO
Jablonná n/Vlt. A - Křečovice 21. 04. 17:00 SO
Křečovice - Čerčany B 28. 04. 17:00 SO
Úročnice B - Křečovice 06. 05. 17:00 NE
Křečovice - Pecerady 12. 05. 17:00 SO
Drachkov B - Křečovice 20. 05. 17:00 NE
Poříčí n/S. B - Křečovice 26. 05. 17:00 SO
Křečovice - Zaječice 02. 06. 17:00 SO
Bystřice B - Křečovice 10. 06. 17:00 NE
Křečovice - Maršovice B 16. 06. 17:00 SO

 

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Maršovice B 11 10 0 1 54:11 30
2. Bukovany 11 9 1 1 37:10 28
3. Poříčí n/S. B 11 9 1 1 38:15 28
4. Neveklov B 11 6 1 4 24:27 19
5. Pecerady 11 5 2 4 25:10 17
6. Křečovice 11 4 4 3 27:31 16
7. Úročnice B 11 4 2 5 39:30 14
8. Bystřice B 11 4 2 5 16:23 14
9. Drachkov B 11 4 0 7 27:52 12
10. Čerčany B 11 1 2 8 18:34 5
11. Zaječice 11 1 1 9 21:37 4
12. Jablonná n/Vlt. A 11 1 0 10 10:56 3

 

OP starší žáci

domácí - hostétermínden
Struhařov - Křečovice 21. 04. 11:00 SO
Křečovice - Neveklov 28. 04: 10:15 SO
Bukovany - Křečovice 05. 05. 15:00 SO
Křečovice - Jablonná n/Vlt. 12. 05. 10:15 SO
Pyšely - Křečovice 19. 05. 10:15 SO
Křečovice - Nespeky 26. 05. 10:15 SO
Teplýšovice - Křečovice 02. 06. 11:00 SO
Křečovice - Teplýšovice 16. 06. 10:15 SO

 

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. Teplýšovice 8 6 2 0 54:09 20
2. Struhařov 8 6 2 0 40:08 20
3. Pyšely 8 6 0 2 58:09 18
4. Nespeky 8 4 1 3 29:22 13
5. Bukovany 8 2 1 5 15:41 7
6. Neveklov 8 1 3 4 13:21 6
7. Chocerady 8 1 1 6 07:73 4
8. Jablonná n/Vlt. 8 4 0 4 07:73 4
9. Křečovice 8 1 0 7 09:45 3

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Pohled (ne)závislého pozorovatele na společenské dění ve vsi Vlkonické [16/2006]

Kdesi jsem četla, že lidé často zapomenou, co kdo řekl nebo vykonal, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle toho či onoho člověka cítili. A proto prosím berte toto, jako pokus o shrnutí mých pocitů.

Je to již tři roky, kdy jsem opravdu náhodou zavítala na návštěvu do Vlkonic. Pohoda a kouzlo květnových dní mě zde, jako městského člověka oslovila natolik, že jsem se začala celkem pravidelně do těchto míst vracet. Mou náklonnost k Vlkonicím umocnily zážitky ze setkání se zde žijícími lidmi i těmi, kteří sem dojíždějí na víkendy a volné chvíle, kterým také přirostlo toto místo k srdci.

Po třech letech dojíždění nemohu sice říci, že znám všechny zdejší lidi, ale 100% Vám mohu říci, jak se vedle nich cítím.

Lidé, které jsem zde měla možnost poznat, mi svým způsobem vrátili „víru v člověka“. jelikož svým chováním dokazují jednu úžasnou pravdu - že velikost člověka není jen dána tím co umí a čeho všechno dosáhl, ale i tím, jak se chová a vychází s lidmi kolem sebe a že, když je třeba umí lidem kolem sebe pomoci. Vlkoničtí svou vzájemností dokazují, že každý kdo zavítá na některou jejich společnou akci, se zde cítí velice domácky, mile a uvolněně a je jedno zda je mu 15 či 80 let, vždy zde najde vlídné přijetí a zábavu, neboť těchto akcí se účastní lidé všech věkových kategorií.

Já měla možnost díky těmto činorodým lidem zažít akce, které jsem dříve nikde nezažila, jako např. celovesnickou zabíjačku, taneční zábavy, letní setkání na vlkonické návsi s opékáním prasete či jehněte, stavění máje, nebo „Setkání rodáků“. Nejúžasnější pro mě na těchto akcích je, že se konají z dobré vůle všech a každý účastník má snahu přispět něčím, ať již stuhou na májový věnec či příspěvkem na společný stůl. Ke všem těmto akcím zajisté velice přispívá tradice zdejších chlapů, čímž jsou jejich pravidelná setkání každý první pátek v měsíci ve „Vlkoštejně“. jak nazývají místnost po bývalé prodejně potravin, kterou si vlkoničtí svépomocí upravili a která vždy bývá centrem všech těchto akcí.

Záměrně zde nikoho nejmenuji, protože to opravdu není v této úvaze důležité. Také v názvu píši slovo nezávislého se závorkami okolo ne, jelikož čím dále více zjišťuji, že na těchto vlkonických pohodových akcích, začínám být závislá.

A mohu jen doporučit všem, aby až se doslechnou o některé akci ve Vlkonicích, neváhali přijet se sem podívat.

Jitka K.

Interview s Bohem [16/2006]

„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ „Jestli máš čas,“ řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: “.ůj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“./em>

Co tě na lidech nejvíc překvapuje?
To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít, a že umírají, jako kdyby nikdy nežili.
(Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.)

Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?
(usmívá se) Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Chci aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní.

Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.

Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.

K vánočnímu zamyšlení vybral Pavel Novotný

Poděkování voličům [16/2006]

Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti, kdy mám prostřednictvím Křečovických listů první příležitost po komunálních volbách 2006 vyjádřit písemně poděkování vám všem, kteří jste přišli k volbám a vyjádřili tak, že vám obec Křečovice není lhostejná. Dali jste tak podporu svým kandidátům. Věřte však, že tuto podporu budou potřebovat ti, kteří byli zvoleni do zastupitelstva po celé volební období. Vaše názory, náměty, ale i konkrétní pomoc při jejich realizaci a plnění ostatních akcí volebního programu budeme všichni jen vítat.

František Vondra, starosta

Blahopřání

Jménem Obecního úřadu Křečovice, jménem Zastupitelstva obce Křečovice a jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2007

S úctou František Vondra, starosta obce Křečovice

A jaké je novoroční přání starosty obce?

S malým doplněním to co minulý rok, mám pocit, že je to i v naší obci stále potřebné.

Přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci byla po celý rok 2007 dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. Jako spoluobčané – nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Naopak hledejme každý to, co by nás s těmi ostatními spojovalo. Nepěstujme v sobě samých sobeckost, zášť a faleš. Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přejme nejen sobě, ale i druhým úspěch. Ti kteří úspěch mají, nechť příliš nezpychnou, protože platí i to, že pýcha předchází pádu. Dejme šanci rozumnému počínání. Mládí nechť respektuje zkušené stáří a starších si váží.

Přeji si, aby každý občan obce Křečovice měl naší obec za svou a pomáhal jí vylepšovat a zkrášlovat i na veřejných prostranstvích. Jen potom se bude nám všem zde – v obci Křečovice líbit.

Za naplňování mého přání předem děkuji!
František Vondra

Vyhlášení III. Ročníku Novoročního orientačního pochodu za obecním praporem

Odchod od 14,00 do 15,00 hod individuelně od Obecního úřadu Křečovice, kde ve schránce na dveřích najdete orientační plánek s náčrtem trasy. Na konci trasy, který bude v místě, kde bude vlát obecní prapor obdržíte malou pozornost. Trasa bude měřit maximálně 5 km. Na shledání se těší 1. 1. 2007

Pořadatelé

Z jednání Zastupitelstva obce Křečovice [16/2006]

Zastupitelstvo obce jednalo ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku zatím čtyřikrát. Dne 16. 10. 2006 bylo po zprávě o plnění usnesení z minulého zasedání jednáno o návrhu směnné smlouvy s Trapistickým klášterem ve věci směny pozemků a záležitost byla odložena k rozhodnutí novému zastupitelstvu.

V další části programu bylo zastupitelstvo seznámeno s předanou dokumentací od firmy VRV Praha pro územní řízení na čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Zastupitelstvo schválilo, že této firmě bude svěřeno i zpracování dokumentace pro stavební povolení na I. etapu výstavby. (Viz níže – poznámka o I. etapě #.) V další části jednání bylo projednáno rozpočtové opatření č. 7 a různé drobné záležitosti.

Dne 3. 11. 2006 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Program byl dodržen dle zákona o obcích. Po složení slibu členové zastupitelstva zvolily tajným hlasováním starostu – Františka Vondru a místostarostu – Roberta Nečase. Bylo rozhodnuto, že funkce starosty bude funkcí uvolněnou, v aparátu OÚ budou dále 2 osoby ve funkcích samostatná(ý) účetní, referent(ka). Byli zvoleni tři zástupci do Sdružení obcí Neveklovska – Vondra F., Nečas R., Novotný P..

Dne 14. 11.2006 byl po zahajovacích oficialitách předložen návrh jednacího řádu zastupitelstva obce a zřízeny výbory. Dále zastupitelstvo obce doporučilo zaslat žádost Městskému úřadu Benešov o uzavření veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků a o pomoci městské policie při zabezpečování veřejného pořádku v rekreační oblasti v období letní rekreační sezony. V další části byly projednány různé záležitosti. Závěrem byl předložen návrh usnesení, které zastupitelstvo schválilo.

Dne 13. 12: 2006 se uskutečnilo další jednání Zastupitelstva obce Křečovice. Byl přijat návrh jednacího řádu zastupitelstva. Dále byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů na rok 2007 (## stanovení výše poplatku a zdůvodnění uvedeno pod čarou). V další části jednání bylo provedeno jmenování inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce a dále starosta předložil návrh akcí volebního programu v rámci celé obce na rok 2007 a vyzval ostatní zastupitele, aby na příští jednání přišli s případnými dalšími návrhy. Poté byly projednány různé záležitosti. Závěrem byl předložen návrh na usnesení, který byl schválen.

Poznámky

# I. etapa výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace v Křečovicích představuje výstavbu čistírny a části kanalizace ve spodní části Křečovic, ke všem bytovkám a rodinným domků při trase. Kanalizace bude v této I. etapě vedena kolem hospody do nové zástavby. Kanalizace od spodní řady rodinných domků pod Jarošovým vrchem povede spolu s kanalizací na dešťovou vodu přes pozemek Jana Suka kolem jeho stodoly do uličky vedoucí od Sukovy studny. Nutno zdůraznit vstřícný postoj Jana Suka k potřebě obce a umožnění vyřešení problému. Odkanalizování ostatních částí vesnice bude řešeno v dalších etapách. Proč se výstavba bude provádět po etapách? Není zatím předpoklad, že obec získá najednou dotaci v maximální výši.

## Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, byla v letošním roce Zastupitelstvem obce Křečovice zvýšena o 70,- Kč tj. na 500,- Kč. Je to hodně. Proč tedy?

Z prostého důvodu. Technické služby, které odpad svážejí a ukládají na skládku, zvýšili poplatek na každou popelnici o 170,- Kč a na každý kontejner o 580,- Kč. Při tomto navýšení nemůže obec tuto situaci ustát a zcela povýšení zadotovat, aniž by nevyužila zákonem danou maximální sazbu 500,- Kč. I tak je zřejmé, že na každého občana uhradí obec v r. 2007 o 100,- Kč více než od občana vybere a v každém dalším roce se bude tento propad nadále zvětšovat. Ani v sousedních obcích na benešovském okrese nepostupují jinak.

Děkujeme za pochopení.

František Vondra, starosta

Oznámení

Do konce roku bude zastupitelstvo obce zasedat ještě 28. 12. 2006 od 19,00 hod v jídelně Zem. AS v Křečovicích z toho důvodu, aby mohlo být projednáno a schváleno zadání změny č. 4 územního plánu ještě v tomto roce. Při té příležitosti bude projednáván též rozpočet obce Křečovice na r. 2007, doplněn a schválen volební program na příští rok. Každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Kdo chce, může se zúčastnit.

Sloupek z fary – Co pro mě znamenají Vánoce? [16/2006]

Opět jsou před námi vánoční svátky. Svátky spojené z tolika krásnými zvyky a tradicemi jako žádné jiné. To přináší nebezpečí, že zůstaneme pouze na povrchu u těchto zvyků a tradic, aniž bychom pronikli k jejich podstatě, jak se to stalo u velké části naší společnosti, pro kterou jsou Vánoce především svátky konzumu – dárků a s křesťanstvím mají jen málo společného. To znamená, že veliké vnitřní bohatství Vánoc se vytratilo a společnost je tak velmi ochuzená.

My, křesťané, bychom se s tím neměli smířit, máme-li být opravdu tím světlem a kvasem společnosti. Snažme se vrátit Vánocům jejich hluboký duchovní smysl. Znovu ho objevit pro nás samotné a také i pro druhé – počínaje našimi nejbližšími.

Vánoce jsou svátky narození našeho Pána Ježíše Krista – svátky vtělení Božího Syna. Bůh se stává člověkem, abychom my byli božími dětmi. Člověk selhal při zkoušce – pokušení v Ráji, Bůh ho však neponechal jeho osudu, ale snížil se k němu, aby ho zachránil. Jak to říká II. vatikánský koncil: „Svým vtělením se svým způsobem se spojil s každým člověkem On sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůli jednal, lidským srdcem miloval… Je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova.“

Vánoce jsou tedy svátky našeho lidství, které Boží Syn svým vtělením posvětil a pozdvihl na nebývalou božskou úroveň. Těžko domýšlet a pochopit: „Co je člověk, že na něho pomatuješ, že se ho ujímáš, jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.“ (Žalm 8)

Bůh se stává člověkem, abychom se stali božími dětmi. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Kéž by lidé naším prostřednictvím pochopili, že Vánoce nespočívají v tom „víc mít“, ale „víc být“ člověkem. Být více lidmi podle vzoru Ježíše Krista, Syna Božího i syna člověka.

Toto poselství přichází ve vánoční čas a přináší zvláštní modlitbu: Kéž ti Bůh vždy žehná se svojí láskou a se svojí péčí – ať se na tebe vždy usmívá a posílá ti shora vše, co přináší opravdové štěstí pro tebe a pro všechny, které miluješ.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2007 přeje
P. Kazimierz Duš