18-2007

Středověk v Brdečném [18/2007]

Občanské sdružení Midgard - sdružení pro oživení historie - uspořádá ukázku raně středověké bitvy ve dnech 4. a 5. srpna 2007 v osadě Brdečný. Akce nese název raně středověká bitva - Rogar „V zemi Slovanů“.

Pravděpodobný program na sobotu: ukázky zbraní a zbroje (možnost vyzkoušení), dobová řemesla, turnaj v hodu oštěpem, lukostřelba,…Ukázka boje, kde účinkuje na 100 válečníků.

Obdobný program bude v neděli 5. srpna. Akce bude občanským sdružením plakátována.

Pavel Novotný (podle informací sdružení)

Ilustrační fotografie:

Koncert k poctě skladatele Josefa Suka [18/2007]

Pietní vzpomínka a koncert se konal 27. května v půl jedenácté v křečovickém kostele sv. Lukáše jako společenská akce 62. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Zazněla hudba z tvorby Josefa Suka, Antonína Dvořáka, ing. Josefa Suka a Otilie Sukové.

Skladby interpretovali: na housle Josef Suk, na varhany Aleš Benda a zpěv Ivan Kusnjer.

Zazněly tyto skladby:

Antonín Dvořák
Nokturno H dur, op. 40
Biblické písně, op. 99
č. 2 Skrýše má a pavéza
č. 4 Hospodin jest můj pastýř
Otilie Suková
Ukolébavka (úprava pro housle a varhany)
Ing. Josef Suk
Ukolébavka (úprava pro housle a varhany)
Antonín Dvořák
Ave maria stella, op. 19b/2
Ave Maria, op. 19b/1
Josef Suk
Melodie (úprava pro housle a varhany)
Bagatella (úprava pro housle a varhany)

V prostorách křečovického chrámu se nesl vynikajícím baryton Ivana Kusnjera za stále precizní hry nestárnoucího virtuosa Josefa Suka a neméně skvěle znějícími varhanami rozezvučené Alešem Bártou. Koncert zakončil Antonín Matzner proslovem o skladateli Josefu Sukovi.

Po koncertě se účastníci koncertu a oficiální hosté odebrali k hrobu Josefa Suka a položením květinových darů uctili památku skladatele.

Pavel Novotný

Okrsková soutěž v požárním sportu [18/2007]

Organizace SDH v osadách patřící dlouhodobě k těm, které udržují nejen majetek v bezpečí, ale také společenský život na českém venkově.

Známé rčení - těžko na cvičišti lehko na bojišti - prověřili dobrovolní hasiči v Křečovicích 19. května 2007. I když květen patří mezi jarní měsíce, podle počasí bylo letní horké odpoledne. Na fotbalovém hřišti v Křečovicích se utkaly družstva a jednotlivci z hasičských sborů Křečovice, Hořetice, Nahoruby a Krchleby v požárním sportu.

Při závodech na hřišti si soupeři nedarovali nic. Ve sportu jde vždy o výsledek a pořadí. Ve skutečném zásahu - požáru - táhnou hasiči za jeden pomyslný provaz.

Výsledky zápolení hasičů, které zaznamenali rozhodčí přinášíme čtenářům Křečovických listů.

Muži

jednotlivcičas (sek)družstvačas (sek)
Šeba Martin 24,15 Křečovice A 32,44
Krampera Martin 24,80 Hořetice 38,53
Rosůlek Jan 24,87 Křečovice B 41,15
Souček Zbyněk 25,12 Krchleby 52,00
Šula Libor 25,18 Nahoruby 72,28

Ženy

jednotlivcičas (sek)družstvačas (sek)
Růžičková Renata 27,38 Křečovice A 44,41
Klímová Monika 27,62 Křečovice B 60,50
Čermochová Jana 28,31 Krchleby 73,28
Kohoutková Lucie 29,53  
Prošková Jitka 30,43

Dětské družstvo

52,65

Pavel Novotný

Veřejná sbírka [18/2007]

OBEC CHOTILSKO ve spolupráci A ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ ŽIVOHOŠŤ pořádá

VEŘEJNOU SBÍRKU na opravu kostela ve Staré Živohošti

(Povoleno KÚ Středočeského kraje pod č.j. 28719/2007/KUSK.)

Sbírka se uskuteční od 2. 5. 2007 do 31. 12. 2007

Sbírka je pořádána u příležitosti 950. výročí první písemné zmínky o farnosti Živohošť z roku 1057 a výnos sbírky je určen k opravě krovu a výměně střešní krytiny na kostele v celkové hodnotě 600 tis. Kč.
Za účelem sbírky byl založen běžný účet, na který je možno zasílat finanční příspěvky:

Číslo účtu: 35-8638830237/0100

Mezi občany bude dobrovolná sbírka na opravu kostela organizována panem Bohumírem Bouchalem a paní Albínou Šiškovou sběracími listinami a kasičkami.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky bude oznámeno ve zpravodaji obce Chotinko a na požádání předloženo všem dárcům.

za obec Chotilsko
starosta Jiří Šťástka
 
za Římskokatolickou farnost Živohošť
P. Josef Andrejčák O. Cr.

Vzpomínka na 65. výročí vystěhování [18/2007]

Sdružení obcí Neveklovska pořádá ve dench 5. - 8. července tohoto roku vzpomínku na násilné vystěhování území mezi Vltravou a Sázavou. Vystěhování obyvatel tohoto rozsáhlého území se uskutečnilo v období druhé světové války. Na uvolněném prostoru bylo zřízeno cvičiště vojsk SS.

časakce
čtvrtek 5.7.2007
14 hodSlavnostní zahájení na náměstí Jana Heřmana v Neveklově
16 hodPřednáška v aule ZŠ Neveklov - historie vystěhováného území - Mgr. Michal Sejk
20 hod Divadelní představení v aule ZŠ Neveklov - Strašidlo Canterwillské - hraje Zornice Maršovice
pátek 6.7.2007
17 hodDechová hudba Keramička - aula ZŠ
sobota 7.7.2007
16 hod Filmové představení „Smrt krásných srnců“ - kino Neveklov
19 hod Večer pro Karla Hašlera - divadlo Most - aula ZŠ
neděle 8.7.2007
14 hod Žonglér Vojta Vrtek - spolupořadatel YMCA - zábava pro děti i dospělé - před ZŠ Neveklov
17 hod Koncert sólistky Státní opery Jiřiny Markové - Kostel sv. Havla Neveklov
během těchto dní výstavy v prostorách ZŠ Neveklov
denně 9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Výstava historických dokumentů a předmětů
Prodejní výstava obrazů výtvarníkůNeveklovska

Sloupek z fary [18/2007]

17. června 2007 tomu bylo již deset let, kdy nás opustil dlouholetý duchovní správce naší farnosti Mons. Jaromír Korejs. Připomeňme si tedy alespoň krátce jeho pozemský život.

Mons. Jaromír Korejs se narodil 1. července 1921 na Březových Horách u Příbrami v rodině poštovního úředníka a ředitele kůru u sv. Vojtěcha na Březových Horách Emila Korejse. Po středoškolských studiích v Praze vstoupil do kněžského semináře a 26. června 1949 byl vysvěcen na kněze a následně působil v mnoha severočeských farnostech. V roce 1952 byl zatčen a uvězněn. Po propuštění směl pracovat pouze v civilním zaměstnání. Po návratu do duchovní správy působil ve farnosti na jihu Čech. V roce 1968 byl povolán litoměřickým biskupem Štěpánem kardinálem Trochtou do služby sekretáře. Za jeho činnost jej vyznamenal papež Pavel VI., který jej titulem Monsignora zařadil mezi svoje osobní kaplany. Po úmrtí kardinála Trochty byl Mons. Korejs jmenován administrátorem naší farnosti a administrátorem excurrendo farnosti maršovické. Působil zde plných 23 let a byl nám dobrým pastýřem. Zemřel 17. června 1997 v ranních hodinách zaopatřen svátostmi a 26. června, v den 48. výročí vysvěcení na kněze, byl uložen do posvátné půdy našeho hřbitova.

“.ane, tady na zemi řež a pal, ale na věčnosti uchovej!“

Tato slova svaté Terezie z Avily jsme z jeho úst slýchali často. Nebránil se realitě „slzavého údolí“. o kterém mluví mariánský hymnus Salve Regina. Nebránil se kříži - směl se tak podobat Kristu. Byl přece jeho kněz! Měl krásnou duši. Často tak přetékala láskou, že oči nestačily zadržovat slzy. Před smrtí byly den ode dne krásnější, čistší a nakonec jako studánky. To proto, že miloval Pannu Marii. Daroval ji své srdce a byl si jist, že tak, jako Kristus přišel skrze ni na svět, tak zase jen skrze ni může svět přijít ke Kristu. Miloval ji něžnou láskou syna a ctil ji s pravou oddaností jako svou Královnu.

 

Při příležitosti tohoto výročí pořádal spolek PROKOP Příbram shromáždění na nádv. Msgre Korejse na Březových Horách, kde vystoupil také sbor Týnské školy pod vedením Bohumila Korejse

 

Začalo léto, čas prázdnin a dovolených. Přejeme vám hezké prožití tohoto času. Ať je tento čas příležitostí nejen k obnovení těla, ale i duše.

P. Kazimierz Duš, farníci