2-2003

Doctor Honoris Causa JOSEFU SUKOVI [2/2003]

Při slavnostním zasedání Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze konané 13.června 2003, obdržel Josef Suk (vnuk skladatele J. Suka) z rukou rektora AMU profesora Petera Toperczera a děkana hudební fakulty profesora Jiřího Hlaváče čestnou vědeckou hodnost Doctor Honoris Causa.

K obdržení čestného titulu Dr.h.c. za dlouholetou pedagogickou a interpretační činnost upřímně blahopřejeme. Mino jiné je třeba připomenout, že Josef Suk dostal v roce 2002 nejvyšší francouzské vyznamenání Rytíř čestné legie.

Novotný Pavel

Vážení občané! [2/2003]

Oznamuji Vám s radostí, že dne 6.června jsem převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové rozhodnutí o udělení obecního znaku a praporu. Slavnostního aktu se za obec Křečovice zúčastnil spolu se mnou též člen zastupitelstva obce a předseda kulturní a školské komise pan Pavel Novotný. Po vyhotovení obecních symbolů budou symboly slavnostně převzaty do obce.

František Vondra
starosta obce

Poděkování

Jménem zastupitelstva obce Křečovice děkuji upřímně Pateru Janu Dlouhému - faráři Křečovické farnosti - za jeho působení a práci v obci Křečovice a za péči o křečovický kostel, nejvýznamnější památku v obci.

František Vondra
starosta obce

„Nezapomeňte - štěstí přeje připraveným“

Tuto pravpou větu si každý občan naší obce může s mnoha dalšími potřebnými radami přečíst v Příručce pro obyvatele - pro případ ohrožení. Příručku zakoupil pro každou domácnost v naší obci obecní úřad. Po jejím prostudování doporučujeme jí založit do knihovny jako důležitý dokument. V této souvislosti připomínáme, že až do odvolání každou první středu v měsíci je ve 12,00 hod. prováděna zkouška sirén.

Obecní úřad Křečovice

„Každý nechť si zametá před svým prahem“

Pravpé přísloví, které bychom měli dodržovat všichni. Pro potřeby obce jej převeďme do praxe následovně: nejen před svým prahem, také před svými vraty a plotem zameťme i posekejme také na své návsi. Co myslíte, vážení občané, nešlo by vrátit se k péči o své okolí ve svém bydlišti? velice bychom přivítali vaši pomoc např. při sklizni trávy z obecních prostranstvích. Nemůžete pomoci? Zkuste to!!! Určitě by jste měli větší radost z upravené vesničky ….

Děkujeme předem

Starosta obce

Okrsková soutěž v požárním sportu [2/2003]

Za jasného počasí slunečného počasí se v sobotu odpoledne 24.května 2003 fotbalovém hřišti v Křečovicích konala soutěž v požárním sportu. Soutěže se zúčastnily SDH Hořetice a Nahoruby po jednom družstvu, SDH Krchleby s družstvem mužů a žen. SDH Křečovice soutěžil s dvěma družstvy mužů, mělo startovat ještě družstvo žáků, ale to hrálo v Miličíně fotbal.

Vlastní soutěž začala po nástupu všech zúčastněných a uvítacím proslovu starosty obce pan Františka Vondry. Pozornost se soustředila na požární útok, kde soutěžilo celkem šest družstev výše jmenovaných sborů o putovní pohár Obce Křečovice.

Největší naději na získání poháru mělo družstvo Křečovice A, neboť zvítězilo v roce 2001 a 2002, při třetím vítězství by pohár zůstal v Křečovicích.

Díky sehranosti křečovické družstvo putovní pohár vyhrálo. Je to v pořadí šesté vítězství tohoto družstva mladých hasičů v požárním útoku a druhý putovní pohár. Vítězné družstvo tvoří hasiči: Rosůlek Petr, Brejška Rostislav, Křížek Michal, Koblížek Stanislav ml., Pechač Michal, Šůla Libor, Vondra František ml. a Vyskočil Milan.

Celkové pořadí v požárním útoku.
družstvočas
Křečovice A 0:31:66
Nahoruby0:56:00
Hořetice0:34:50
Křečovice B 1:08:40
Krchleby0:47:12
ženy Krchleby 0:51:40

Každá soutěž má své vítěze a poražené, někomu přeje více štěstí, někdo má smůlu. Hlavním smyslem soutěží je naučit se pracovat s hasičskou technikou a získat určité návyky. Děkujeme zúčastněným hasičům za sportovní výkon.

Novotný Pavel

Tělovýchovná Jednota VLTAVAN KŘEČOVICE [2/2003]

„Sportu zdar, fotbalu zvlášť!“./p>

Tak toto heslo si s televizním komentátorem zřejmě řekli v roce 1962 křečovičtí pánové soustředění okolo pana Senfta Josefa nejstaršího a založili TJ Sokol (později přejmenováno na Vltavan) Křečovice. Přihlásili své mužstvo do okresních fotbalových soutěží. V těchto soutěžích bylo střídavě, jak šel čas, v jednom soutěžním ročníku zapojeno družstvo „A“. družstvo „B“ dospělých, družstvo dorostu i družstvo žáků.

Vesnický fotbal vždy a všude funkcionářsky „táhli“ dva až tři nadšenci - v Křečovicích to byli vždy pánové Senft Josef nejstarší, Senft Josef starší, Bublík Alois, Smolík Josef, s přibývajícími léty pak Honza Hulan, Standa a Pepík Plachý, Mirek Senftů a poslední dobou hlavně Jarda Rosůlek a další. Tito pánové pracovali vždy za vydatné podpory MNV a JZD. Ani dnes by TJ nemohla existovat bez pomoci od Obecního úřadu Křečovice a jeho zastupitelstva.

Pojďme si spolu trochu zavzpomínat.
Největšího úspěchu křečovický fotbal zaznamenal koncem sedmdesátých a na začátku osmdesátých let, kdy naše „A“ družstvo patřilo mezi nejlepší ve 3.třídě okresních soutěží. Generace, kdy Honza a Láďa Hulanové, Standa Plachý, Jirka Mařík, Pepík a Mirek Senftovi. Franta Krejčů, Mirek Jiráčků, „židla“ Pepík Hnilička, Jarda Rosůlek, „Blochin“ Pavel Ptáčků, „Lojza“ Láďa Bublík, kluci Láďa a Vašek Vinsíbrové (kdy Láďovi někdy vadilo, že je míč kulatý), ano tato jména našich borců jsou ještě dnes v okresním fotbale pojmem. V ročníku 1983/1984 naše družstvo obsadilo druhé místo v soutěži a v následujícím ročníku 1984/1985 po těžkých bojích toto místo obhájilo. Jistě všichni, kdo se točíme okolo fotbalu, vzpomínáme na typické povzbuzování z lajny „Do balónku…! Do balónku…!“ od taťky Bublíka a Senfta st.!?

V těchto letech, byla do aktivního fotbalu zapojena celá plejáda kluků z Křečovic a okolí, kteří nastupovali střídavě za družstvo „A“ i „B“. Namátkou jmenuji: Jirka Čáslavský, ing.Vašek Maršík, Stibůrek Pavel, Stuchlý Vašek, Zeman Libor, Krymlák Karel, Jiráček Petr, Vnouček Roman, Slabihoudek Vašek, Kovárna Michal, ale i takový borci, jako byli kluci z Krchleb, Smíšek Mirek, Zeman Bohouš, Nováček Mirek, Jirásek Mirek, Honza Mandovec a dále Růžička Vladislav, Volf Martin a další a další. Všichni tito kluci vždy bojovali za sebe, za Křečovice, za partu a pro žízeň.

A také v těchto letech v dorosteneckém družstvu s úspěchem nastupovali v okresní soutěži, tehdy mladíci: Franta Hulan (po něm jako brankáři doslova „šíleli“ všichni „bafuňáři“ okresních i krajských oddílů), Pepík Plachý, Jarda Novotný, Štenberk, Ota Hulinský, Pepík Řezníček, Jarda a Vešek Hůlků, Nešleha (z Nahorub), „džína“ Pavel Vítů (jednou když byli po dešti na hřišti v Olbramovicích louže studené vody, náš „džína“ do jedné z nich upadl, začal lapat po dechu a z lajny trenér Smíšek pravil: „Džíno vstávej, nebo se nám utopíš!“ -zlí jazykové tvrdí, že od té doby nemá „džína“ vodu moc rád), Jarda Jirásků, Jirka Čermoch, Pepík Vanžurů, Pepík Dudků, Pavel Šebánků, Fr. Růžička a další. Chlapci pamatujete, když jsme se řítili Gazíkem, který víc střílel než jel, „žral“ 30 na sto a vědělo o nás půl okresu? Tehdejší trenéři Mirek Smíšků a Jarda Hůlka st. si s vámi něco užili.

Jak šel čas, vytvořilo se a odrostlo postupně i několik družstev žáků. Někdy v polovině osmdesátých let to byli také žáci: Mirek Roubík, Vlasta Hrdinka, Saša Hůlka (ty když vedle sebe nastupovali, tak byli jako Pat a Patašon - Saša sahal již tenkrát narostlému Vlastovi do pasu), Martin Hrbek, Jirka Malypetr, Franta a Vašek Lomozové, ale nezapomeňme také, že za toto úspěšné družstvo starších žáků nastupovaly a startovaly ve všech „mistrákách“ dvě děvčata, byly oporou družstva, svým uměním, tvrdostí, nasazením a touhou po vítězství předčily většinu kluků - ANO pánové vzpomínáte dobře, byly to Ivana Hulanová a Lucka Hůlková.. Dnes jsou to již milující manželky a starostlivé matky. Děvčata vzpomínáte i Vy? Jak jste po hřištích proháněly kluky a míč? Hezké časy to byly, co?

Někdy v polovině devadesátých let základ nového žákovského družstva tvořili kluci Křížkové, Bobálové, Hulan, Čermoch Jirka, Ptáček, Kadlec, Luxenburk, Souček Karel, Novotný Petr, Ladislav Růžička, Arpa Lukáš a další. TJ Vltavan Křečovice vychoval také mnoho hráčů, kteří svým výkonem přesáhli okresní soutěže, a proto je TJ uvolnila a oni svoje fotbalové umění „prodávali“ ve vyšších soutěží. Namátkou připomeneme : Pavel Šebánek-krajský přebor Sedlčany, Mirek Senft - krajský přebor Netvořice, Láďa Bublík-krajská I.B třída v Hříměždicích (i když u nich host, přesto největší opora a mnohaletý kapitán družstva), Pepík Dudků-krajská soutěž v Maršovicích, Pepík Hnilička-okresní přebor v Jírovicích,Netvořicích a jinde, Pepík Vanžura-okresní přebor Neveklov a jinde, Mirek Jiráčků-krajská soutěž Dublovice. Ale víme, že „dobří holubi se vracejí.“./p>

V dnešní době máme reprezentanty hlavně z řad žáků a dorostu: Mařík Petr reprezentuje naší TJ a obec Křečovice ve výběru mladších žáků Okresu Benešov a zde, v tomto okresním výběru je uznávanou oporou. Nečas Jakub, Kolář Jaromír a Vokřál Tomáš hostují a v základní jedenáctce nastupují za Tatran Sedlčany v celostátní žákovské lize. Všichni jsou zde oporou.

Naši dorostenci jsou na hostování v různých klubech okresu BN i PB: Michal Senft, Jan a Vladimír Krejčí v družstvu Neveklov a Tomáš Jiráček v Jesenici. Ale naší TJ Vltavan Křečovice reprezentují také naši funkcionáři, kteří pracují (nebo pracovali) na různých úrovních fotbalového dění. Z naší TJ minulosti vyšlo nemálo vedoucích družstev, kteří pracovali v Sedlčanech, Dublovicích, v Jablonné.

Nyní pracuje jako trenér mladšího dorostu Tatranu Sedlčany Roman Bartůšek. Jako rozhodčí krajského přeboru a všech krajských a okresních soutěží je aktivní Saša Hůlka, jako instruktor a delegát ČMFS -divize a všech krajských a okresních soutěží pracoval a stále pracuje Jarda Hůlka st., který nás reprezentoval mnoho let jako místopředseda řídící komise, krajské STK v Praze i okresní STK v Benešově a mnoho let působil také jako aktivní rozhodčí okresního fotbalu. Na všechny naše zástupce, reprezentanty jsme a stále budeme náležitě pyšní.

Teď již krátce o současnosti.
Výbor TJ Vltavan Křečovice pracuje od volební Výroční schůzce, která se konala dne 15.února, v tomto složení:

předseda: Hůlka Jaroslav st.
místopředseda:Senft Mirek
jednatel: Pechač Pavel
pokladník: Rosůlek Jaroslav
hospodář: Jirásek Jaroslav
vedoucí družstva:Hrbek Martin, Bublík Vladimír
mládež: Kovárna Michal
stolní tenis: Brejška Vladimír

Na své první výborové schůzi, 5.března 2003, si výbor TJ stanovil do výhledu své práce mimo jiné tato priority:
 1. Výbor TJ přijímá a bere ze své ten bod Volebního programu zastupitelstva obce pro rok 2003, kde se říká, že TJ Vltavan Křečovice je chápán jako hlavní garant v zajišťování sportovního vyžití mládeže v naší obci.
 2. Pokračování uzpůsobení našeho sportoviště tak, aby odpovídalo všem požadavkům fotbalových norem.
 3. Pokračovat v nastoupeném trendu v práci s mládeží.
 4. Stále úzce spolupracovat s Obecním úřadem Křečovice.
 5. Oslovit podnikatele, sympatizanty o finanční příspěvek na zakoupení elektrocentrály do fotbalových kabin, kde nám citelně schází světlo i teplo a případné zakoupení této el.centrály by tento nedostatek vyřešilo.

V soutěžním ročníku 2002/2003 naše družstvo mužů startuje ve 4.třídě „A“ okresní soutěže a po podzimní části je na 5.místě tabulky. Pan Petr Černý, hrající trenér, má v současnosti k dispozici tyto hráče:
Kruchňa Tom., Čejda Jan, Suchan Petr, Šembera Jarosl., Drha Petr, Hošek Michal, Pudil Rosťa, Pechač Michal, Hřebejk Jarosl., Vodenka Jan, Hůlka Jaroslav jn., Vodenka Ant., Bartůšek Roman, Rosůlek Jar., Hulan Jan, Hrbek Martin a jako dobří holubi se k nám z vyšších soutěží navrátili pánové: Senft Mirek, Bublík Vladimír, Šebánek Pavel a nedávný navrátilec Vanžura Josef.

Jistě jste si všichni všimli, že jak jde čas a střídají se generace hráčů, jména se opakují. A to je proto, že dnes již po hřištích běhají a naše Křečovice reprezentují, již synové a vnuci, dcery a vnučky.

Naše družstvo žáků startuje v soutěžním ročníku 2002/2003 v okresní soutěži starších žáků skupiny „A“ a po podzimní části jsou naši žáci na 2.místě tabulky, když 1x prohráli na hřišti Maršovic, 2x hráli nerozhodně a 6x vyhráli - naši žáci nastříleli soupeřům 50 gólů a 10 dostali.

Trenér Jarda Hůlka st. má k dispozici tyto hráče a hráčky:
Souček Zbyněk (vynikající brankář, ale i hráč v poli), Michal Kareš, David Hrdinka, Jakub Nečas (tohoto špílmachra jsme si táhli na půl roku z hostování v Sedlčanech, aby nám pomohl v jarní části soutěže), Péťa Mařík, Mirek Motyčík (kapitán Družstva), Martin Kovárna, Jirka Mařík, Bartoš Petr, Iveta Hrabíková, Klára Hůlková. Těchto jedenáct jmen tvoří základní sestavu družstva.
Náhradníci: Bílek Josef, Dana Hůlková, Renata Růžičková, Petr Jindrák, Martin Staněk, Ondra Krištof, Vašík Pitelka, Vašík Katič, Vašík Lomoz, Michal Jonáš a David Krymlák.

Všimli jste si jistě, že již podle tradice nastupují v našem v žákovském družstvu také děvčata (Soutěžní Řád fotbalu tuto možnost připouští) a zase jako obvykle patří do základu a jsou v mnohém naším klukům vzorem.

Přestože naše družstvo nastupuje v okresních soutěží starších žáků, jsou naši hráči věkem v tomto složení:

4 žáci - věkem starší žáci
8 žáků - věkem mladší žáci
8 žáků - věkem fotbalová přípravka

Proto jsme všichni velmi pyšní, že i takto věkově mladé družstvo je v soutěži starších žáků v tabulce druhé a jasně přehrává i starší kluky.

Tatínci a maminky, kteří se za svými dětmi dojeli podívat v loni 1.května do Heřmaniček, kde naše žákovské družstvo bojovalo v turnaji (celkem pět družstev), zažili všichni radost a cítili pýchu z vítězství našeho družstva Křečovic,ale také z toho, že nejlepší brankář turnaje byl Zbyňda Souček a nejlepší hráč turnaje byl náš Járin Kolář (všechna utkání jsme vyhráli a jsme držiteli poháru a letos budeme obhajovat pohár putovní).

Je to jistě také tím, že maminky, tatínkové, dědečkové a babičky našim dětem přejí a uvědomují si také, že „kdo si hraje nezlobí“. že ale také naší členové žákovského družstva se zúčastňují, pravidelně každou středu v týdnu, náročného tréninku a tam poctivě na sobě pracují. Také již dva roky se naši žáčci, vždy v počtu 17, zúčastnili náročného předsezónního třídenního soustředění (v roce 2002 v Mozolově a letos na Živohošti). Společně jsme zažili dost hezkých zážitků, vzájemně jsme se více poznali, ale také jsme se naučili něco nového z fotbalové „latiny“.

V loňském roce 2002 utvořili naši členové družstvo stolního tenisu, přihlásili se do okresní soutěže a tím vlastně, že v zimních měsících „třískají ping-pong“. také reprezentují naší obec, dělají něco pro své zdraví (a také na chvíli vypadnou od milujících manželek).

Prosím, přijměte tento můj příspěvek (podaný v lehčím tónu) shovívavě a hlavně mě nekárejte, jestli jsme na někoho z vás, dříve aktivního fotbalistu nebo funkcionáře TJ Křečovice, zapomněl. Odpusťte mně prosím i možné drobné nepřesnosti. Nebyl to úmysl, ale začátky a vznik TJ Sokola Křečovice přímo nepamatuji, a proto se více věnuji pozdější době (od roku 1977), kdy jsem již působil v TJ nebo jenom fandil našim borcům.

Proto všem a se všemi společně: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“./p>

Jaroslav Hůlka st.
toho času trenér žákovského družstva TJ VLTAVAN KŘEČOVICE

Základní škola Josefa Suka [2/2003]

Od července nastane pro děti tolik očekávané období školních prázdnin. Pro některé děti skončí poslední školní rok na této škole. Po prázdninách nastoupí již do ZŠ v Sedlčanech a v Neveklově. M. Kovárna, D. Hůlková, J. Bílek - ZŠ Sedlčany, V. Pitelka - ZŠ Neveklov.

Také docházku v mateřské školce končí 9 předškoláčků, kteří po prázdninách nastoupí do prvních tříd.

Všem těmto dětem přejeme, aby se jim v novém působišti líbilo, aby si brzy našli mnoho nových kamarádů a vše se jim dařilo. Doufáme, že na naši školu budou rádi vzpomínat.

Akce ZŠ a MŠ školy, uskutečněné v druhém pololetí šk. roku:

Únor
 • Fotografování dětí - album
Březen
 • Návštěva divadelního představení - divadlo Gong Praha
 • Matematická soutěž Klokan pro žáky 4. tříd
 • Literární soutěž
Duben
 • Návštěva EKO-centra ve Vlašimi
 • Přednáška pro veřejnost - „Jak na stresy“./li>
 • Jízda zručnosti na kole - ZŠ
 • Jízda zručnosti na koloběžkách, tříkolkách, kolech - MŠ (zde děkujeme za vydatnou pomoc rodičů při samotné akci i za sponzorské dary, které byly použity na odměny)
 • Dopravní soutěž
 • Návštěva knihovny v Sedlčanech - beseda o knihách
 • Návštěva planetária v Praze - pohádkový příběh Anička a Nebešťánek
Květen
 • ZŠ a MŠ připravily besídku pro veřejnost u příležitosti Dne svátku matek, která se uskutečnila ve dnech 6. a 7. května na ZŠ a MŠ v Křečovicích.Všechno, co umějí, předvedli naši školáci s dětmi z MŠ i na besídce v Osečanech.
 • Plavecký bazén - Vojenská zotavovna Měřín ( Děkujeme všem rodičům, kteří s námi jeli a významnou měrou se podíleli na hlídání dětí. Díky jim měly děti možnost užít si všech atrakcí, které bazén nabízí - vířící bazén, tobogan, plavání v řece, malý bazének, vodní jeskyni, velký bazén)
 • Přírodovědná soutěž.
Červen
 • Jako každoročně, tak i letos vyjely děti na zotavovací akci na 4 dny na Novou Živohošť do rekreačního střediska Bouda.Děkujeme paní Staňkové, která nám vždy připraví velice výborné podmínky. Panu Štantejskému z Nové Živohošti za sponzorské dary, které byly použity na odměny pro děti.
 • Žáci 3. a 4. roč. vyjeli v rámci výuky na jednodenní výlet do Prahy.
 • 18. 6. se děti zúčastnily prezentační akce Policie ČR „Den s majákem“. Program je připraven nejen pro žáky škol, ale i pro širokou veřejnost. Na akci se představily různé složky Policie, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná služba Benešov, Městská policie Benešov atd.
 • 27. 6. slavnostní ukončení školního roku 2002/2003. MŠ bude uzavřena od 1. 7. do 31. 8. 2003.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli v tomto školním roce na činnosti školy jak sponzorskými dary, tak i svou účastí na jednotlivých akcích. Doufám, že nám svou přízeň zachovají i v příštím školním roce. Dále děkuji i volontérům H. Kretkové, M. Rynešovi, J. Barbořákovi za celoroční vedení kroužku informatiky a hudebně-pohybového kroužku. Jejich práce byla pro školu výrazným přínosem.

Všem dětem, pracovníkům školy i rodičům přeji hezké a příjemné prázdniny.

Zdeňka Holá
ředitelka školy

Koncert a pietní vzpomínka k 68.výročí úmrtí skladatele Josef Suka [2/2003]

V Křečovickém kostele sv.Lukáše se v neděli 25.května 2003 v 10.30 hod. konal koncert. V provedení umělců Josef Suk housle, Aleš Bárta varhany, Marie Matějková soprán a Magda Kaňková mezzosoprán. Kostelem se nesly tóny následujících skladeb:

Antonín Dvořák : Preludium D dur pro varhany
Josef Suk: Bagatela
Josef Suk: Ukolébavka
ing. Josef Suk: Snění
Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy, op.32 (výběr)
Antonín Dvořák: V národním tónu, op.73 (výběr)
Antonín Dvořák: Fuga g mol pro varhany
Antonín Liehmann: Ave Maria pro soprán, housle a varhany

Pěkný umělecký zážitek umocnil závěrečný vzpomínkový projev PhDr. Jiřího Pilky (hudebního historika) na zemřelého hudebního skladatele Josefa Suka. Po té byly položeny květiny na skladatelův hrob a posluchači koncertu navštívili skladatelovu rodnou světničku. Pietní akt u skladatelova hrobu a koncert se poslední dobou stává oficiální součástí českého hudebního festivalu Pražské jaro. Vedle místních obyvatel se sjíždí desítky ctitelů Sukovy tvorby z Čech i zahraničí.

Pavel Novotný

Sloupek z fary [2/2003]

Kalendářní rok dospěl do své poloviny, čeká nás čas prázdnin a dovolených, čas žní a sklizní. Práce a odpočinek, které se pravidelně v životě lidí střídají. Když pracujeme, těšíme se na odpočinek, když odpočíváme, přemýšlíme, co zase udělat. Snad se dá říci, že většina lidí pracuje ráda, někdo dokonce tak vášnivě, že úplně zapomíná odpočívat. Takových vášnivců bylo v dobách minulých asi dost, proto Pán Bůh nařídil, aby byl jeden den v týdnu dnem odpočinku a tak to platí dodnes. Odpočinek je nutný především proto, aby se člověk dokázal podívat na své dílo trochu s odstupem a snažil se správně ho zhodnotit. Také má v tom dni děkovat za Boží požehnání a prosit o něj pro svou další práci. Zkrátka: „Pamatuj, abys den sváteční světil“.

Společně světíme sváteční den v kostele. Proto ho také máme postaven - jako odkaz našich předků a úkol: nezapomeňte děkovat Bohu! Kostel je vždy chloubou obce, je centrem, které nelze přehlédnout, nese stopy minulých generací, očekává naši péči, aby byl připraven pro generace příští.

Proto o něj pečujeme a po úpravě interiéru v loňském roce pokračujeme letos v opravě jižní a západní fasády a v příštím roce fasády severní a věže. Věříme, že nový „kabát“ na kostele nějaký rok vydrží a bude jeho ozdobou.

V měsíci květnu se někteří věřící zúčastnili vikariátní pouti na Sázavu. Uplynulo 950 let od smrti tohoto významného českého mnicha a po celý rok je vhodné putovat k jeho hrobu na Sázavu.

1.června jsme četli Pastýřský list biskupů týkající se právě zahájených středoevropských katolických dnů. Ty mají přispět k duchovní podpoře sjednocující se Evropě. Věřící středoevropských států prosí o Boží ochranu a vedení Božím Duchem pro budoucí spolupráci všech národů.

Milí čtenáři Křečovických listů. Jen jsem se s Vámi pozdravil v úvodním čísle, musím se v druhém čísle rozloučit. Od 1. července mám podle pokynu pana biskupa nastoupit ve Vlašimi. Jistě jsme si na sebe zvykli a je pro Vás náročné zvykat si na nového kněze. Věřím však, že budete s mým nástupcem velmi spokojeni. Děkuji Vám za Vaši přízeň, vždy přátelský postoj a přeji Vám na každém kroku Boží požehnání.

P. Jan Dlouhý

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [2/2003]

Zastupitelstvo obce Křečovice jednalo dne 31.3. 2003 a ve druhém čtvrtletí 3x.

Dne 31.3.2003

Zastupitelstvo obce schválilo provedení rekonstrukce komunikace z lokality Bečvárna k lokalitě Percule rozcestí z programu SAPARD.

 • Odkoupení pozemků nezbytně nutných pro komunikaci k parcelám na rodinné domky v Křečovicích od St. Grünzweiga Praha a manž. D. a F. Růžičkových, Křečovice.
 • Bylo odsouhlaseno odkoupení pozemků od Pozemkového fondu v Nové Živohošti.
 • Projednány byly další návrhy do změny č. 2 územního plánu obce Křečovice.
 • Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí prodloužení lhůty ve věci předložení dokladů na úpravy místní komunikace na části pozemku st.306 v Nové Živohošti.
 • Dále vzalo na vědomí zápis z projednání návrhu na prohlášení lokality Vlkonice za vesnickou památkovou zónu s tím, že OÚ požádá občany z Vlkonic na jejich názor k tomuto návrhu. V poslední části jednání byla zahájena příprava na rekreační sezónu.

Dne 6.5.2003

 • Zastupitelstvo obce schválilo kriteria pro zařazení dítěte do mateřské školky při vyšším počtu přihlášek, než stačí kapacita školky.
 • Z třech zájemců pro pronajmutí parkoviště v Nové Živohošti byla vybrána firma D. I .Seven Benešov.
 • Schválena byla mandátní smlouva mezi obcí Křečovice a zpracovatelkou změny č. 2 územního plánu obce.
 • Schváleno bylo pronajmutí bývalého obchodu ve Strážovicích klubu důchodců tamtéž.
 • Schváleny byly různé žádosti občanů.
 • Zastupitelstvo vzalo dále na vědomí informaci o přípravě přistoupení ČR k EU. Vzata na vědomí byly též zpráva o pokračování příprav na letní rekreační sezónu.

Dne 26.5.2003

Projednána možná účast obce Křečovice v dražbě pozemku č.1580 v Živohošti. bylo rozhodnuto, že se obec dražby nezúčastní. V další části jednání byly potvrzena souhlasná stanoviska k prodeji části obecních pozemků občanům, kterým byly žádosti schváleny již minulým zastupitelstvem a kupní smlouvy nebyly dosud uzavřeny. V závěrečné části jednání byla schválena změna rozpočtu na kapitole školství.

Rozhodnuto bylo o provedení odbahnění požární nádrže na Hůrce Hořetické. Vzato na vědomí bylo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce školní jídelny.

Dne 24.6.2003

Zastupitelstvo obce schválilo závěreční účet obce Křečovice za rok 2002 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2002 a to bez výhrad - na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křečovice za účetní období 2002. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovnicí kontrolního odboru Krajského úřadu v Praze.
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2002

- základní běžný účet: 1 993 927, 46 Kč
- termínovaný vklad: 6 110 029, 35 Kč
C e l k e m : 8 103 956, 81 Kč

Zastupitelstvo obce posoudilo nabídku prodeje akcií Středoč. energetické akciové společnosti a schválilo prodej všech 575 ks akcií, které obec vlastní za celkovou cenu 1 168 975,- Kč, tj. 2033,- Kč za akcii.

V další části jednání se zastupitelstvo obce zabývalo závěrečnou fází příprav na rekreační sezónu, schválilo postup organizačních opatření pro zajištění veřejného pořádku v rekreační osadě Nová Živohošť. V závěru zasedání projednalo jednotlivé žádosti občanů .

František Vondra
starosta obce