6-2004

Jubilant Josef Suk Dr.h.c. AMU [6/2004]

V měsíci srpnu 2004 se houslový virtuos Mistr Josef Suk dožívá 75 let. První lekce hraní na housle získává od svého otce. V deseti letech se ocitá u vynikajícího učitele Mistra Jaroslava Kociána. Když Jaroslav Kocián v roce 1950 zemřel přechází na konzervatoř do tříd profesorů Norberta Kubáta a Karla Šnebergra. Na pražské hudební fakultě studijně spolupracuje s profesorkou Marií Hlouňovou a profesorem Alexandrem Plockem. V letech 1950-1951 je primáriem Pražského kvarteta a o rok později spoluzakládá Sukovo trio. V roce 1954-57 byl sólistou Armádního uměleckého souboru, od roku 1961 sólistou České filharmonie.

Josef Suk získal šestkrát Grant Prix du disgue de l´Academie Charles Gros (jednu za nahrávku Dvořákových Dumek jako člen Sukova tria), Wiener Flotenuhr za nahrávky Mozartových houslových koncertů, Edisonovu cenu za Sólové sonáty s partity J. S. Bacha. Pravidelně nahrával pro prestižní vydavatelství DECCA, EMI, COLUMBIA. Josef Suk se také dlouhá léta věnoval pedagogické práci na vídeňské Universitat fűr Musik und darstellende Kunst..

Za svou vynikající a dlouholetou koncertní činnost po celém světě obdržel v roce 2001 cenu Masarykovy akademie. V roce 2002 byl dekorován nejvyšším francouzským vyznamenáním „Rytíř čestné legie“ a v loňském roce získal titul doctor honoris causa pražské Akademie múzických umění. Od roku 2000 stojí v čele Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro jako jeho prezident a předseda umělecké rady. Přestože Josef Suk oficiálně uzavřel svoji koncertní dráhu v roce 2001. Pro Pražské jaro udělal v letošním roce výjimku v souvislosti s jubileem úmrtí jeho pradědečka Antonína Dvořáka, hrál 19.května 2004 v Dvořákově síni.

Tento stručný nástin plně nepostihuje Mistrův bohatý umělecký život. Dovolujeme si tímto blahopřát k životnímu výročí a přejeme do dalších let pevné zdraví a ještě hodně uměleckých vystoupení. Na závěr věta, která vyšla v denním tisku.

Novotný Pavel

Před devadesáti lety [6/2004]

Hlavní bosenské město Sarajevo navštívil následník habsburského trůnu František Ferdinad d´Este se svou manželkou Žofií. Bylo po manévrech c. a k. armády v hraniční oblasti se Srbskem a následník, který se po jistém váhání ujal jejich řízení, byl s výsledky nadmíru spokojen. Císaři Františku Josefovi poslal telegram, v němž kromě jiného sděloval: „Stav jednotek, jejich výcvik, jakož i výkon byly naprosto skvělé and vší pochvalu. Vynikající duch, vysoký stupeň výcviku a výkonnosti. Zítra navštívím Sarajevo, večer odjíždím.“ To se psal 27. červen 1914.

Bezprostředním podnětem k vypuknutí světové války byl sarajevský atentát, na rakouského arcivévodu Fratiška Ferdinanda k němuž došlo 28. června 1914 v Bosně. Tuto událost nelze považovat za skutečnou příčinu války. Rozpory mezi znepřátelenými mocnostmi byly tak hluboké, že konflikt byl nevyhnutelný již před atentátem.

Rakousko však 23.července 1914 doručilo Srbům desetibodé ultimátum, které mělo být splněno do osmačtyřiceti hodin. Srbsko ve stanovených osmačtyřiceti hodinách přijalo osm podmínek a dvě navrhlo k posouzení haagského tribunálu.

Rakouští generálové rozhodli, že jakékoliv další vyjednávání se Srbskem je nepřijatelné a vyhlásilo 28. července 1914 Srbsku válku a začalo odstřelovat hlavní město Bělehrad.

Válka v letech 1914-1918 se poprvé rozšířila z určitého omezeného území na celý svět. Vojenskou změnou bylo nasazení nových zbraní: letadla bombardovací a stíhací, vzducholodě, tanky, kulomety, plamenomety a bojové plyny.

K usmrcení rakouského arcivédovy a spuštění válečné mašinérie stačila jedna kulka. Podle výpočtu provedeného po skončení bojů připadlo na každého vojáka zabitého v bitvách padesát tisíc výstřelů. Do první světové války bylo mobilizováno 70 156 000 osob a počet padlých a zemřelých na následky války bylo 9 442 000 osob. Také se uvádí, že nejméně 11 000 000 osob bylo zraněno a vyřazeno z normálního života.

Válka skončila a mírové dohody určily nové rozdělaní světa, které během následujících let doznalo několik změn. Bohužel to ovšem nebyla válka o ukončení válek, jak se všeobecně doufalo. Pohled na válku vystihl dokonale spisovatel Erich Maria Remargue (1898-1970). Do armády narukoval v roce 1914, kdy mu bylo osmnáct let. Během války byl několikrát zraněn, ale pokaždé přežil a uzdravil se. Své vzpomínky a zkušenosti vnesl do románu Na západní frontě klid a Cesta zpátky. Román Na západní frontě klid se stal klasickým dílem vyjadřující život vojáků v bojové linii. Život ve válce a vztahy vojáků a důstojníků v c. a k. armádě popsal formou osobitého humoru spisovatel Jaroslav Hašek v románu Dobrý voják Švejk.

Třebaže od první světové války uplynulo tolik času je tato událost trvale zapsána v povědomí evropských i dalších národů. Mnohé rodiny z našich osad ztratily ve válce svoje otce a syny.

jménoč.p.
Český BedřichKřečovice34 Bouček FrantšekHůrka5
Český Eduard“./td>14 Bouček Bohumil“./td>5
Český Karel“./td>14 Adam Jan“./td>6
Jehlička Josef“./td>13 Kotrba JosefBrdečný3
Marešovský Petr“./td>48 Kudrna FrantišekStražovice 
Neterda Josef“./td>44 Járka JanVlkonice 
Trenčínský Václav“./td>36 Doležal JosefKrchleby26
Starosta Ludvík“./td>30 Hrdinka Josef“./td>5
Smíšek Jan“./td>22 Graif František“./td>16
Vondráček František“./td>18 Mašek Josef“./td>35
Vondráček Jan“./td>18 Mašek Antonín“./td>35
Zeman Josef“./td>5 Medal Antonín“./td>33
Zeman Jaroslav“./td>51 Bezouška AntonínNahoruby 
Andrik JanZhorný3 Kovrzek Josef“./td> 
Burian Václav“./td>11 Kovrzek František“./td> 
Burian Josef“./td>11 Bezouška Karel“./td> 
Kloubský Josef“./td>8 Červenka Rudolf“./td> 
Vyskočil Josef“./td>7 Kloubský Karel“./td> 
Vršecký VáclavHořetice6 Červenka Rudolf“./td> 
Vršecký Bohumil“./td>18 Kloubský Karel“./td> 
Šembera Josef“./td>12 Šobíšek Josef“./td> 
Štěpánek Josef“./td>22 Hodík Antonín“./td> 
Kovařík JosefHůrka9 Šobra Bedřich“./td> 

Seznam padlých mužů není úplný pokud někdo ze čtenářů může doplnit budu rád

Novotný Pavel

Zdravý med pro zdraví lidí! [6/2004]

Od časného jara do podzimu poskytuje příroda v naší krásné české zemi dostatek příležitosti, aby včely mohly do úlů donést med nenahraditelné kvality. Med, který je pestrý stejně jako druhová pestrost místní květeny, med, který obsahuje všechna přírodní specifika mikroregionů. Konzumace medu od místních včel může výrazně napomoci lepšímu přizpůsobení místních obyvatel k životnímu prostředí v němž žijí.

Pravý včelí med, člověkem nijak neupravovaný, za několik týdnů po vytočení z plástů ztuhne. Je to dokonce i vědecky uznávaný důkaz pravosti a neporušenosti medu. Někteří lidé z neznalosti odsuzují ztuhlý med jako zcukernatělý. To navozuje představu, že med byl včelařem falšován a vyroben pomocí včel z cukru. Mnozí konzumenti z neznalosti stále vyžadují med tekutý. Jenže přirozenou vlastností pravého květového medu je krystalizace ve hmotě, tedy ztuhnutí. I bez hlubších znalostí o složení medu se o tom každý, kdo včelaří, může přesvědčit. Je pravda, že některé druhy medů zůstávají tekuté i několik měsíců nebo roků. Například akátový med nebo některé druhy medů medovicových (laicky řečeno lesních). Jenže akátový med se v klimatu přírody naší obce nevyskytuje. Snad jen v nevýznamném množství, jako voňavá příměs do medů smíšených. Dostatečné množství medovicového medu včely do úlů přinesou jen v letech příznivých. Tehdy, je-li počátek léta dostatečně teplý a vlhký. Pokud je průběh počátku léta deštivý nebo chladný, medovice je nedostatek a včely nemají možnost donést tolik žádaný lesní med do úlů. Lesní med je voňavý a chutný. Vzácnější, a proto dražší.

Ztekucení medu se dá dosáhnout opatrným zahřáním sklenice medu. Nejlépe je postavit sklenici s medem do hrnce s vodou a udržovat teplotu vody kolem 40 stupňů po celou dobu, než se ztuhlý med rozpustí. Dlouhodobé působení vyšší teploty však ničí cenné látky a enzymy v medu. To by medu ublížilo a vznikl by z něj pouze drahý tekutý cukr. Ani mikrovlnka nezabrání zničení cenných látek medu.

František Vondra

Děti a senioři, [6/2004]

Naše mateřská škola se v letošním roce zapojila do projektu „Lukášek“. Jedná se o rozsáhlý a cílený projekt, jehož cílem je hlavně navázání vztahů mezi lidmi a posílení odpovědnosti za život v regionu. Celkem se do projektu zapojilo 11 institucí - ústavy soc. péče, mateřské školy, ZUŠ Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Občanské sdružení „Našlose“. střední školy.

Naše mateřská škola se do projektu zapojila ve spolupráci s Domovem důchodců v Sedlčanech. První naše setkání se uskutečnilo v adventní době, kdy jsme byli pozváni na výstavu „Advent v domově důchodců“. Ještě týž den jsme shlédli vystoupení dětí ze ZŠ Sedlec-Prčice.

Po Vánocích jsme nabídli s dětmi vystoupení pro babičky a dědečky, které jsme nazvaly „Povánoční vzpomínání“. Protože se vystoupení našich dětí velmi líbilo, navštívily jsme v květnu opět Domov důchodců v Sedlčanech s překvapením tentokrát pro babičky - s vystoupením ke Dni Matek.

Jak už se stalo tradicí, neopomněla naše škola na vystoupení pro seniory v Osečanech.

Každoroční vystoupení - počínaje jarním veršováním, písniček a básniček, až k oslavám Svátku Matek, přes různá blahopřání, scénky a tanečky v kostýmech, a konče vánoční besídkou s novoročním blahopřáním - je přijímáno s opravdovým, až dojemným zaujetím. Nejhezčím zážitkem vztahu těchto dvou rozdílných světů dětí a starých lidí jsou jejich společná setkání.

Je obdivuhodné, s jakou radostí přijímají starouškové všechny akce, které pro ně připravujeme. Srdečnost a vděčnost ze strany babiček a dědečků smazává věkový rozdíl generací a děti se učí projevovat a rozdávat lásku v podobě úsměvu a pohlazení.

Děti jsou schopné tyto vřelé vztahy vnímat všemi smysly a ukládat je do své paměti pro budoucí harmonii vlastního rodinného prostředí, což je úkolem nás pedagogů.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka ZŠ Josefa Suka Křečovice

Tělovýchovná Jednota VLTAVAN KŘEČOVICE [6/2004]

„Sportu zdar, fotbalu zvlášť!“ - vážení přátelé.
Rád bych v tomto příspěvku seznámil naše příznivce a všechny občany Křečovicka s dosavadní činnosti TJ od zimní přestávky v naších soutěžích a s celkovou činností naší TJ.

Na úseku sportovním:

Naše družstvo dospělých hraje okresní fotbalovou 4. třídu, odd. „A“. V konci podzimní části byli naši muži na 2. místě, se ztrátou 9ti bodů na družstvo Sokola Neustupov které je na 1. místě tabulky a usiluje, jako naše družstvo, o postup do okresní soutěže 3.třídy.

V zimních měsících, po krátké pauze, v únoru a březnu se naší borci scházeli každou neděli ke kondičnímu tréninku v tělocvičně školy v Kosově Hoře. Vždy se sešlo nejméně 12 až 15 chlapů a při fotbálku a za různých „srandiček“ se pokoušeli hlavně shodit, každý ze své persóny, několik „vánočních“ kil.

Jarní část soutěže jsme začali 27.března 2004 mistrovským utkáním doma na našem hřišti a to výsledkem s družstvem Sokola Krhanice „B“ jsme remizovali 1:1. .... a takto se střídavými úspěchy a klopýtnutími procházíme soutěží a stále si držíme třetí - nadějné - místo v tabulce, ale již se ztrátou jenom tří bodů na vedoucí družstvo Sokola Neustupov a se ztrátou 1 bodu na družstvo TJ Bystřice.

Do našeho družstva se po dlouhé odmlce vrátil na důležitý post brankáře Aleš Bobál a v dosavadním průběhu jarní části je velkou posilou a oporou - vyniká jistotou, která se přenáší do pohody celého družstva a jeho návrat je nejvýraznější posila družstva posledních let.

„O postup se budeme rvát“. říkají zatím všichni hráči. (Dnes, 29.května, kdy píši tyto řádky, naše družstvo zvítězilo na hřišti TJ Mír Jablonná v „ nervy drásajícím“ utkání 3:2)
Aktuální tabulka „čela“ soutěže vypadá takto:

pořadítýmbilancebody
1.Neustupov 60:21 47 bodů
2. Bystřice 62:25 46 bodů
3. Křečovice 45:21 44 body

Popřejme naším chlapům, ať jim postup vyjde a když náhodou nepostoupí, ať se sportovně „porvou“ s realitou a pokusí se o sportovní štěstí v novém soutěžním ročníku, který začíná již 22.srpna 2004.

Naše družstvo žáků hraje Okresní přebor mladších žáků odd. „A“ a po podzimní části soutěže jsme byli na 5. místě se 6ti body za dvě vítězství. S pravidelným tréninkem jsme po zimě, pro nepřízeň počasí, začali až 31.března 2004. Tréninku se pravidelně zúčastňuje, vždy ve středu 15 až 20 dětí. Máme radost s toho, že si s námi přijdou zakopat i hráči věkově starší - Bartoš, Hrabíková, Souček - ale jako trenér družstva žáků musím také konstatovat, že někteří naši mladší žáci se začínají chovat jako primadony, vynechávají trénink a dokonce se jim nechce třeba ani na „mistrák“.- klidně nechají ty maličký děti „ve štychu“ ať se perou s přesilou i o jejich čest a body do tabulky.

V aktuální tabulce dnes jsme na posledním místě stále se 6ti body a pasivním skóre 14:38 gólů, těší nás ale, že jsme parta, že se těšíme na každý trénink i utkání a myslíme si - ať si primadony svoje jednání srovnají se svým svědomím a zkusí svoje sportovní štěstí jinde.

Schůzovní činnost:

Výbor TJ se pravidelně každý měsíc schází ke své schůzi (mimo měsíce prosince 2003 a ledna 2004), kde jsou na programu stálé body - kontrola usnesení z minulé schůze a také pokladní zpráva a jinak se řeší úkoly pro normální činnost TJ.

Dne 29.února 2004 se konala Valná Hromada TJ v pohostinství v Křečovicích „U Kohoutka“ a ve svém usnesení konstatovala, že nově zvolený výbor TJ pracuje spolehlivě, že všechny úkoly TJ byly plněny. Byla zvolena nová Revizní komise a to ve složení: Plachý Stanislav, Pinkas Josef a Růžička Ladislav.

VH ve svém usnesení schválila zprávu o činnosti TJ, kterou přednesl předseda TJ i pokladní zprávu za rok 2003, kterou přednesl pokladník TJ Rosůlek Jarda.

Na této VH mimo jiné, popřál předseda TJ dodatečně k významným životním jubileím panu Františkovi Krejčímu, jako dlouholetému členu a hráči našeho družstva a panu Jardovi Rosůlkovi, jako dlouholetému členovi TJ, funkcionáři a hráči - do další padesátky mnoho životních radostí, zdraví a pohody.
Ještě jednou chlapi- „Ať se Vám daří“.

Kulturní akce:

Velmi se nám vydařila „taneční pomlázková zábava“ kdy jsme se všichni společně výborně bavili za účinkování hudby „Country Mixu“ - zábava se konala o Velikonoční neděli 11.dubna 2004.

Hřiště + inventář:

V předjaří, před zahájením soutěží jsme se zaměřili hlavně na práci pro zkvalitnění hrací plochy, která po loňském suchém roce a dlouhé zimě vyžadovala velkou péči. Podařilo se nám dát trávník do velmi dobrého stavu a dnes máme zase naší hrací plochu jako jednu z nejlepších na okrese. V březnu, když sešel sníh jsme plochu hřiště poházeli travním semenem - celkem 2,5 kg hřištní tráva,- nadále jsme plochu poházeli celkem asi dvěma m3 písku (Jirásek Jarda + Hůlka J ml + Hůlka J.st), hřiště bylo uvaleno (Rosůlek Jarda), pohnojeno a výsledek se dostavil.

Od ZD jsme zdarma obdrželi dva „vyšrotované“ válce s hroty a po úpravě, kterou provedl Hůlka J. st. budou sloužit na provzdušnění trávníku na hrací ploše hřiště. Díky Vendovi Doušovi st.

Na tomto místě cítíme my všichni členové TJ Vltavanu Křečovice povinnost poděkovat Obecnímu Úřadu Křečovice za vynaloženou snahu o získání pozemků pod hřištěm do vlastnictví obce a za dotažení této snahy do zdárného konce.
Velmi mnoho a srdečně děkujeme bývalým vlastníkům těchto pozemků, panu Šimkovi Jirkovi a panu Janu Sukovi za vzácnou a ušlechtilou vstřícnost při jednání o odprodeji těchto pozemků. Vaše jednání si zasluhuje náš dík a věřte, že na všech naších akcích budete vždy vítání a vždy pro Vás budou k dispozici čestná místa.

Do stávajícího soutěžního ročníku nám sponzor a přítel našeho mládežnického fotbalu zakoupil v barvách naší TJ sadu nových dresů, pro naše žáky + 10 nových kvalitních fotbalových míčů. Děkujeme Vám (sponzor si nepřeje být jmenován).

Z prostředků naší TJ bylo zakoupeno 5 nových míčů pro potřeby družstva dospělých.

Pro zlepšení úrovně kabin TJ zakoupila do umývárny novou plynovou karmu na ohřev vody (celkem jsou v provozu dvě tyto karmy), byla zakoupena elektrocentrála a tím kvalita našich kabin stoupla na již celkem moderní úroveň.

Vážení sportovní přátelé, všichni budete srdečně vítání na všech naších akcích na našem hřišti, naše družstva potřebují Vaší pomoc a Vaše „fandění“ při svých utkáních a proto Vás ještě jednou žádáme: „Přijďte nás podpořit v našem snažení“ - jak žáci, tak chlapi to přivítají a budou Vám vděční.

FOTBAL - to je hra náročná, ale krásná - mějte na paměti, že kdo si hraje, ten nezlobí.

Manželky, přítelkyně, babičky a dědové, maminky i tatínkové i Vy všichni ostatní,- TĚŠÍME SE NA VÁS ! (čeká na Vás i naše kantýna !! )

Proto ještě jednou všem a se všemi společně: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť !“./p>

Jaroslav Hůlka

Obec Křečovice vás zve na slavnostní převzetí obecních symbolů do obce [6/2004]

pořádané dne 4.července 2004
v Křečovicích

K účasti se zvou též všichni rodáci a přátelé obce Křečovice, držitelé této pozvánky se žádají o jejich další pozvání

Program slavnosti

     8.30 hod. Mše svatá v kostel sv.Lukáše
     9.30 hod. Svěcení znaku a praporu v kostele sv.Lukáše
   10.30 hod. Koncert Mistra Josefa Suka v kostele sv.Lukáše
   13.00 hod. Slavnostní nástup
                     položení kytice k památníku padlých
                     průvod s praporem do areálu ke škole
                     slavnostní proslov
   13.30 hod. Vystoupení žáků Základní školy Josefa Suka Křečovice
   14.00 hod. Kulturní program, ukázky činností místních zájmových spolků
   18.00 hod. Taneční zábava na parketu
K tanci a poslechu hraje hudební skupiny AXIOM

Pietní vzpomínka na skladatele Josefa Suka [6/2004]

Už tradičně se poslední květnovou neděli koná v kostele sv. Lukáše v Křečovicích detašovaný koncert Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V letošním roce 30. května zazněly skladby:

Antonín Dvořák:
        Larghetto ze Sonatiny G dur, op. 100
        Dobrů noc, op. 73/1
        Ave Maria, op. 19b/1
        Ave Maria, op. 19b/2
Josef Suk:
        Melodie
        Bagatela
Antonín Dvořák:
        Hospodin jest můj pastýř, op. 99/4
Otilie Suková:
        Ukolébavka
Antonín Dvořák:
        Largo ze Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“. op. 95

Na koncertu výše uvedené skladby interpretovali umělci:
        Josef Suk - housle
        Jana Sýkorová - mezzosoprán
        Aleš Bárta - varhany

Za hudební zážitek poděkoval umělcům posluchači zaplněný křečovický kostel dlouhotrvajícím potleskem.

Děkan Hudební fakulty pražské Akademie Múzických umění profesor Jiří Hlaváč u příležitosti následujícího pietního aktu skladatele Josefa Suka poznamenal, že Sukova nadčasová tvorba je poznamenaná nejen velkým geniem, ale i autorovou neobyčejnou skromností, jeho pozitivním přístupem k životním událostem, citlivým vztahem k domovu a svému národu.

Novotný Pavel

Sloupek z fary [6/2004]

Ve velikonoční době, která skončila v květnu jsme společně s církví prožili slavnost nanebevstoupení Pána Ježíše, slavnost seslání Ducha Svatého a slavnost Nejsvětější Trojice - pouť.

Průvodem Božího Těla a slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme si připomněli co Bůh skrze Ježíše Krista konal a koná pro nás. Na nás je, abychom dali odpověď svým životem, svými činy a skutky.

KRISTUS, NADĚJE EVROPY
Tato slova nám připomněli biskupové nových členských zemí Evropské unie v Mariazell, poutním místě Rakouska. Starobylá soška Panny Marie ukazuje na svého syna, Ježíše Krista a říká: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Tato výzva platí i pro nás. Biskupové nám ukázali program na cestu budoucnosti:
  1. Ukázat lidem Krista - mnoho lidí zná Krista jen povrchně nebo vůbec
  2. Učit se modlit a vyučovat modlitbě - Evropa bude požehnána jedině tehdy, když zde bude dost lidí, kteří se budou modlit
  3. Rozvíjet a prohlubovat znalosti týkající se víry - buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje
  4. Vydávat svědectví - neskrývat svou víru
  5. Zachovávat sváteční charakter neděle
  6. Chránit a rozvíjet život ve všech jeho fázích - od početí do přirozené smrti
  7. Podporovat solidaritu v Evropě - začít od sebe a svého okolí
Prosme Ducha Svatého, abychom tento program dovedli uskutečnit i v životě.

KOSTEL SVATÉHO LUKÁŠE, dominanta naší obce dostává nový kabát, krásnou novou omítku. Dotace, s kterými jsme počítali na tento rok, byly nižší, než jsme předpokládali, a proto prosíme občany Křečovic a okolí o příspěvek (podle svých možností) na opravu této památky. Děkujeme Bohu i lidem dobré vůle za to, co se už podařilo vykonat a doufáme ve vaše pochopení.

Před námi je čas prázdnin a dovolených. Přeji Vám, aby odpočinek, setkávání se se zajímavými lidmi a krásnou přírodou vás přibližoval k Bohu a lidem.

P.Kazimierz Duš

Z jednání zastupitelstva obce Křečovice [6/2004]

Zastupitelstvo obce jednalo ve druhém čtvrtletí tohoto roku třikrát.
Dne 22. 4. 2004 byla po kontrole usnesení z minulého zasedání podána ředitelkou Základní školy Josefa Suka Křečovice informace o zápisu do Mateřské školy a hospodaření Základní školy. Poté starosta obce přednesl zprávu o plnění volebního programu za první čtvrtletí. Dále bylo pokračováno v přípravě letošní rekreační sezony. Jednání pokračovalo projednáním různých žádostí a záležitostí, diskusí a v závěru jednání bylo přijato usnesení.

Dne 25.5.2004 bylo projednáno a schváleno zadání změny územního plánu č.3. Zadání včetně přehledu o vyjádření dotčených orgánů státní správy přednesla zpracovatelka p.Bechyňová. Po kontrole plnění usnesení z minulého zasedání bylo projednáno rozpočtové opatření č.1. V další části jednání bylo projednána a schválena Obecně závazná vyhláška obce Křečovice o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě obce. Poté byly projednány došlé žádosti, mimo jiné odstoupení sl. Kateřiny Kruchňové od žádosti o pronájem nemovitosti čp. 14, hostinec v Hořeticích. Následně potom projednána žádost Romana Uzlíka z Podvlkonic o pronájem bytového a nebytového prostoru v tomtéž objektu. Zastupitelstvo obce schválilo návrh sponzorské smlouvy JUDr. Petra Zikmunda, advokáta se sídlem v Mělníku, který poskytuje finanční příspěvek Obci Křečovice ve výši 8000,- Kč na zlepšení životního prostředí, svoz komunálního odpadu v Nové Živohošti. Jedná se o každoroční příspěvek, za což zastupitelstvo obce vyjadřuje jmenovanému poděkování. Je to pro ostatní podnikatele zajisté příklad hodný k následování. Po diskusi bylo schváleno usnesení.

Dne 22.6.2004 po kontrole plnění usnesení byl projednán závěrečný účet obce Křečovice za rok 2003 včetně výsledku přezkoumání hospodaření. Plnění rozpočtu v r. 2003: příjmy ve výši 10 106 433,11 Kč, výdaje ve výši: 8 454 885,12 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2003: 9 755 504,80 Kč. V dalším bodu programu byla schválena smlouva o úhradě podílu na oprávněných nákladech spojených se zajištěním zvýšeného příkonu pro odběrné místo na stavebních parcelách č. 638/5 - 19 v Křečovicích. Následovalo projednávání příprav na rekreační sezonu a na připravovanou slavnost k převzetí obecních symbolů do obce. V jednání dále následovalo projednání obdržených žádostí, diskuse. V závěru jednání přednesla návrhová komise návrh na usnesení, který byl zastupitelstvem schválen.

František Vondra
starosta